Hlavní navigace

Proti SCO se postavil již i Novell

2. 6. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Neuplyne snad den, aby se neobjevily nové zprávy o vývoji sporu firmy SCO s IBM. Zatímco SCO rozesílá po světě dopisy, kde obvykle říká, že zrovna proti adresátovi nic nemá, IBM víceméně mlčí. A když už nějakou zprávu vydá, je tato dosti sebevědomá. Podle posledních zpráv to vypadá, že IBM má k sebevědomí docela dobré důvody. Pokud ještě nemáte kauzy SCO plné zuby, čtěte dál.

Na serveru Advogato se před pár dny objevil velmi zajímavý článek. Praví se v něm, že je to SCO, kdo svým chováním porušuje zákon a vlastně by mělo být ono samo žalováno. Kým? Vývojáři Linuxu. Proč?

Protože C=A+B.

A je originální zdrojový kód patřící do Unixu v5, který, jak tvrdí SCO, je jeho obchodním tajemstvím. B je ta část zdrojových kódů Linuxu, kterou pod GPL píší právě vývojáři Linuxu. C pak je kompletní kód Linuxu, tedy A i B, který používá a prodává i firma SCO. Jenže právě aby mohlo SCO prodávat kód B, potřebuje na něj mít licenci, neboť jinak by porušovalo zákon. Licencí celého balíku zdrojových kódů Linuxu je GPL. Respektive část B je zcela jistě pod licencí GPL. Jenže GPL mimo jiné praví, že:

(Odstavec 2b GPL) „You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License“

V překladu tento Odstavec 2b zní (viz. překlad GPL do češtiny) „Musíte umožnit, aby jakékoliv vámi publikované dílo či rozšiřované dílo, které obsahuje zcela nebo jen zčásti Program nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je z Programu nebo jeho části odvozeno, mohlo být jako celek bezplatně poskytnuto každé třetí osobě v souladu s ustanoveními této licence.“

Vzhledem k tomu, že i samotné SCO dlouhá léta distribuovalo svůj Linux pod GPL, a činí tak mimochodem dodnes, je zřejmé, že svými současnými nároky GPL porušuje. Přitom svým konáním ji zjevně akceptovalo, viz přítomnost GPL v jeho Linuxu. Tím SCO porušuje tuto licenci a každopádně uvádí vývojáře v omyl a tudíž tak porušuje i zákon. Vývojáři kódu B by SCO tedy mohli zažalovat, jak uvádí dále článek. Článek Linux Kernel Contributors Should Sue SCO doporučuji přečíst, je poněkud obtížné disputaci, kterou obsahuje, zkrátit tak, aby to nebylo na úkor kvality.

Další článek jménem What if SCO wins?, který si všímá této inkonzistence v chování SCO, je na ZDNetu. Zaměřuje se však spíše na otázku, co kdyby SCO vyhrálo. V závěru autor soudí, že společnosti kolem Linuxu se již naučily jít za penězi. Případ SCO však připomíná změnu doktora Jeckyla na pana Hydea. Tanečků firmy SCO kolem Linuxu si všímá i článek SCO Strategy now clear.

Proti SCO v celém sporu mluví také fakt, že kód Linuxu i kód Unixu jsou všeobecně dostupné. Má-li být v kódu Unixu nějaké obchodní tajemství, pak je otázka, proč jej SCO všude vystavuje. Je tedy zcela oprávněná doměnka, že když SCO dlouhá léta zveřejňovalo kód Unixu, přestal tento být obchodním tajemstvím. Z toho vychází i Eric S. Raymond ve svých aktivitách v tomto sporu. Na stránce, kterou problému věnoval, se ptá lidí, zda vůbec kdy při přístupu ke kódu Unixu byli nějak omezováni či i jen informováni o nějakých licenčních závazcích k němu vztažených. Více na stránkách ESR s názvem NO SECRETS.

Do celého sporu vnáší nové prvky firma Novell. Právě od Novellu totiž SCO intelektuální vlastnictví spojené s Unixem v5 koupilo v roce 1995. Novell tvrdí, že drží patenty na Unix, a tudíž by SCO nemělo mít vůbec nárok práva k Unixu vymáhat. Ovšem vztah obou firem v této věci je poněkud nejasný, tudíž je předčasné z vystoupení Novellu vyvozovat závěry. SCO tvrzení Novellu vehementně popírá, ale pokud by Novell měl pravdu, pak se SCO s miliardou může rozloučit.

Soudě podle předchozího je tedy jedině štěstím pro SCO, že neplánuje žalovat uživatele. Neboť hranice, která firmu chrání před plošnými žalobami naštvaných uživatelů Linuxu, je možná již dosti tenká.

CS24_early

Skupina právníků kolem LinuxTagu vyzývá SCO, aby buď do konce měsíce dokázalo svá tvrzení ohledně porušení práv, nebo aby svou žalobu stáhlo. Další výzvu k zastavení destruktivních aktivit proti Linuxu zaslalo na adresu SCO australské sdružení AUUG (The Australian UNIX and Open Systems User Group).

Přejme tedy Novellu, ať ve svých archivech nalezne ty správné dokumenty, a doufám, že brzy budu moci napsat zprávu o stažení žalob ze strany SCO. Pokud by případ šel k soudu, pak je dosti nepravděpodobné, že by SCO vyhrálo. Ovšem spor se odehrává v zemi, kde O. J. Simpson byl shledán nevinným a vláda uzavírá s velkými firmami plichty, takže kdo ví.

Byl pro vás článek přínosný?