Hlavní navigace

SCO vs. Linux - analýza budoucího vývoje

24. 6. 2003
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Pro začátek trocha rekapitulace. Hospodářský výsledek SCO byl až donedávna ve ztrátě, a to po dlouhou dobu. Představenstvo SCO mělo v podstatě dvě možnosti, jak situaci řešit, buď společnost rovnou zavřít, nebo se pokusit o nějaký zoufalý krok. Evidentně zvolilo druhou možnost, z ekonomického hlediska jedině správnou.

Nemá smysl znovu opakovat vše, co se od té doby odehrálo, budu se věnovat spíše tomu, co bude dle mého názoru následovat.

SCO vyhrožuje žalobami proti společnostem IBM, HP a dalším distributorům různých UNIXů za porušení autorských práv. Podle mého názoru však tyto žaloby nikdy nepodá, je si vědoma toho, že pravděpodobnost úspěchu u soudu je příliš malá a vlekoucí se soudní pře by jí odčerpala značné množství peněžních prostředků. Navíc by žalovala společnosti, které si mohou dovolit do soudní pře investovat podstatně větší množství zdrojů včetně peněžních prostředků, a to by ji stavělo do znatelné nevýhody.

Opačná situace, kdy bude IBM či podobná společnost žalovat SCO, je též nepravděpodobná, tedy pokud se jejich právníkům nepodaří najít kličku, která by kauzu uzavřela jednou provždy. Ona totiž situace v Německu, kdy soud nařídil SCO, aby zastavila svou informační kampaň proti Linuxu, má pouze lokální charakter, ve všech zbývajících zemích světa v této kampani může SCO dále pokračovat. Taková soudní rozhodnutí by musela následovat ve značném počtu zemí, aby se to SCO nějak dotklo. Navíc, zákony a soudní nařízení mají charakter lokální, jak už jsme si řekli, zatímco kapitál a nestabilita trhu má v tomto případě charakter globální, nervozita se může přenášet z jedné země do druhé.

Podle mého názoru tedy bude SCO nadále pokračovat v současné strategii s tím, že bude čekat, až je IBM či někdo podobný koupí, protože jim nakonec nic jiného nezbyde. Když to bude trvat z pohledu SCO příliš dlouho, přikročí k žalobám vůči (z globálního pohledu) středním společnostem, jako jsou internetoví provideři, internetoví obchodníci jako Amazon a podobně. Cílem bude zanést do linuxového trhu co největší nejistotu a tím jej zmenšovat, což bude zase poškozovat zájmy IBM.

comupterworld - webcast prosinec

IBM si nakonec bude moci vybrat mezi situací, kdy linuxový trh prakticky zanikne (mluvím o linuxovém trhu, nikoliv o Linuxu jako takovém. Ten bude používán a vyvíjen nadále, jen již nebude nasazován firmami, které na rozdíl od IBM z SCO strach mít budou), a nebo přikročí k tzv. Nepřátelskému převzetí společnosti SCO (to znamená koupit, rozporcovat, zlikvidovat). SCO by tím sice zanikla, ale její akcionáři, kteří do ní vložili své peníze, by je dostali zpět.


Autor pracuje jako analytik a project manager u společnosti ICCC Group a.s., článek obsahuje jeho osobní názory, které se nemusí shodovat se stanoviskami jeho zaměstnavatele.

Byl pro vás článek přínosný?