Hlavní navigace

Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim: propojení Vimu s debuggery

21. 5. 2015
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

Poměrně velké množství programátorů používá textový editor Vim pro vývoj aplikací. Aby však Vim mohl plnohodnotně konkurovat integrovaným vývojovým prostředím, musí svým uživatelům nabídnout ještě minimálně jednu funkci – propojení s debuggery. Právě tímto tématem se budeme zabývat dnes.

Obsah

1. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim: propojení Vimu s debuggery

2. Princip propojení Vimu s debuggery

3. Funkce Vimu, které jsou používané pluginy spolupracujícími s debuggery

4. Plugin Clewn

5. Instalace pluginu Clewn

6. Použití pluginu Clewn

7. Plugin Pyclewn

8. Instalace pluginu Pyclewn

9. Použití pluginu Pyclewn

10. Odkazy na předchozí části článku

11. Odkazy na Internetu

1. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim: propojení Vimu s debuggery

Textový editor Vim se díky svému skriptovacímu jazyku Vim Script, podpoře maker, záložek (tabů), oken a bufferů může po instalaci vhodných pluginů změnit v poměrně robustní a přitom výkonné integrované vývojové prostředí, které navíc odpovídá unixové filozofii – Vim je v tomto případě komponentou volající další aplikace a nástroje, nikoli monolitickým programem, který teoreticky umí všechno, ovšem nic pořádně. :-) V mnoha případech musí programátoři použít debugger pro nalezení chyby v programu a právě v této chvíli stojí před rozhodnutím, zda debugger spustit v samostatném terminálu nebo zda naopak použít vhodný plugin pro spuštění a především pro ovládání debuggeru přímo z Vimu. Druhá možnost je v mnoha ohledech lepší, protože debugger ovládaný z příkazové řádky (gdb apod.) sice uživatelům nabízí nepřeberné množství mnohdy i velmi komplikovaných příkazů, na druhou stranu však nemá všechny možnosti celoobrazovkového debuggeru, na který jsou dnešní programátoři zvyklí.

Obrázek 1: Typické „sezení“ programátora využívajícího debugger gdb. Přeložení programu s vygenerováním ladicích informací (-g) a následné spuštění debuggeru.

Pro Vim vzniklo relativně velké množství pluginů zajišťujících propojení tohoto textového editoru s debuggerem (většinou se zmíněným gdb). My se dnes zaměříme na dvojici pluginů nazvaných Clewn a Pyclewn. První z těchto pluginů dokáže komunikovat s debuggerem gdb, druhý pak i s debuggerem nazvaným pdb používaným pro ladění aplikací naprogramovaných v Pythonu. Předností obou zmíněných pluginů je fakt, že před uživatelem neskrývají způsob komunikace s debuggerem, takže je v případě potřeby možné v debuggeru volat i takové příkazy, které nejsou přímo v pluginu podporovány. To je velká výhoda, protože především gdb je velmi mocným nástrojem, a to zejména ve chvíli, kdy je zapotřebí odladit zákeřné chyby při přístupu do paměti či při špatné koordinaci práce většího množství vláken (dokonce si troufnu tvrdit, že v tomto ohledu debugger gdb překonává většinu komerčních nástrojů).

Obrázek 2: Typické „sezení“ programátora využívajícího debugger gdb. Nastavení breakpointu příkazem b main, spuštění laděného programu příkazem r a krokování příkazem n (klávesa Enter zopakuje poslední zadaný příkaz, proto je n vlastně v tomto příkladu používán nadbytečně).

2. Princip propojení Vimu s debuggery

Před popisem pluginů Clewn a Pyclewn se nejprve seznámíme s možnostmi propojení textového editoru Vim s debuggery. Debugger gdb je možné ovládat několika způsoby. V nejjednodušším případě se z terminálu spustí příkaz gdb, který se interaktivně ovládá příkazy zapisovanými z klávesnice a výstup je prováděn na obrazovku terminálu. Tato možnost je ukázána na obrázku číslo 3.

Obrázek 3: Každý skutečný debugger by měl podporovat disassembling ze strojového kódu popř. z bajtkódu do čitelné podoby (jazyka symbolických instrukcí).

Taktéž je možné použít nějakou nadstavbu nad gdb, například aplikaci nazvanou gdbtui, která je taktéž ovládána z terminálu, ale díky použití knihovny curses či ncurses je možné využít celoobrazovkový výstup a přiblížit se tak možnostem debuggerů s grafickým uživatelským rozhraním. gdbtui je sice zajímavá aplikace, ale kvůli použití klávesových zkratek známých z Emacsu pravděpodobně nebude skalním uživatelům textového editoru Vim příliš vyhovovat :-) (nicméně za odzkoušení určitě stojí). Další možnost spočívá v komunikaci s běžícím debuggerem s využitím protokolu, který je známý a poměrně dobře popsaný. Mohou ho používat různé nástroje, včetně grafických nadstaveb nad gdb.

Obrázek 4: Aplikace gdbtui nabízí „alternativní“ celoobrazovkové ovládání debuggeru.

V pluginu Pyclewn je použita právě tato možnost – debugger se spustí jako samostatný proces, který po své inicializaci otevře port, na němž naslouchá příkazům posílaným z Vimu. Mimochodem – tento způsob práce s debuggerem lze použít i pro ladění aplikace na vzdáleném počítači, popř. na nějaké vývojové desce – Raspberry PI atd. To je v mnoha případech poměrně výhodné, protože zmíněný vzdálený počítač či vývojová deska vůbec nemusí být vybavena klávesnicí a displejem. Pokud vás toto téma zajímá, podrobnosti o různých možnostech použití gdb jsou dostupné na stránkách http://davis.lbl.gov/Manu­als/GDB/gdb17.html a http://kegel.com/linux/gdbser­ver.html, popř. se lze podívat na manuálovou stránku příkazu gdbserver.

Obrázek 5: Aplikace gdbtui nabízí „alternativní“ celoobrazovkové ovládání debuggeru.

3. Funkce Vimu, které jsou používané pluginy spolupracujícími s debuggery

Textový editor Vim ve skutečnosti usnadňuje práci všem tvůrcům pluginů, které mají komunikovat s debuggery, protože jim nabízí tzv. Vim NetBeans Protocol. Název této technologie vychází z toho, že se původně jednalo o rozhraní používané pluginem nazvaným NetBeans pro komunikaci Vimu se známým integrovaným vývojovým prostředím NetBeans. Tento plugin již není vyvíjen (pravděpodobně proto, že se v NetBeans již nedá nastavit integrace s externím editorem – to jsem ale netestoval), ovšem samotný Vim NetBeans Protocol se dobře ujal, je podporován a taktéž používán mnoha dalšími pluginy, a to nikoli pro komunikaci s IDE NetBeans, ale právě při ovládání debuggerů. Ostatně přímo v nápovědě Vimu jsou některé pluginy, které tento protokol používají, vypsány: VimIntegration, Agide, Clewn, Pyclewn, VimPlugin, PIDA a VimWrapper. Co vlastně Vim NetBeans Protocol tvůrcům pluginů nabízí? Především se jedná o podporu oboustranné komunikace, kdy debugger může Vimu poslat zprávu o tom, že se má překreslit obsah nějakého okna (například okna s výpisem sledovaných proměnných), Vim naopak může poslat příkaz debuggeru atd. Bližší informace o této zajímavé a užitečné technologii lze nalézt přímo ve Vimu zadáním příkazu:

:help netbeans

Obrázek 6: Bez podpory této technologie (viz červený obdélník) nebudou mnohé pluginy pracovat korektně! To se týká i dnes popisovaných pluginů.

Další vlastností textového editoru Vim, která se v pluginech pro komunikaci s debuggery (ale nejenom s nimi) používá, je podpora takzvaných značek (signs). Pokud je Vim spuštěný v terminálu, jedná se o textové značky typicky zobrazované na levém okraji okna; tyto značky mohou například ukazovat na právě laděný příkaz, na breakpoint atd. V případě použití Vimu s grafickým uživatelským rozhraním je možné namísto textové značky použít i ikonu, na terminálu se uživatelé musí spokojit s případným barevným vyznačením řádku se značkou. Bližší informace o této technolgoii lze opět nalézt přímo ve Vimu, a to zadáním příkazu:

:help signs

Značky ve skriptech lze vytvářet relativně snadno. Následující dva řádky slouží k definici nové značky nazvané mojeznacka. Tato značka bude zobrazena jako dvě hvězdičky vyobrazené stejnými barvami popředí a pozadí, jaké jsou deklarovány pro lexikální kategorii Error. Samotná značka bude umístěna na levém okraji aktivního okna, konkrétně na sedmém řádku. Symbol 3 reprezentuje identifikátor značky, na nějž je možné se později odkazovat:

:sign define mojeznacka text=** texthl=Error
:sign place 3 line=7 name=mojeznacka file=__jmeno_otevreneho_souboru__

Obrázek 7: Takto vypadá značka vytvořená příkazy uvedenými před tímto obrázkem.

4. Plugin Clewn

První plugin, o němž se dnes zmíníme, se jmenuje Clewn. Podle očekávání se jedná o přídavný modul sloužící pro propojení textového editoru Vim s debuggerem, konkrétně s debuggerem gdb (https://www.gnu.org/software/gdb/). Tento plugin umožňuje volat většinu základních příkazů gdb, ovšem způsob kooperace mezi Vimem a gdb, který je v pluginu Clewn implementován, nemusí všem uživatelům vyhovovat – v tomto případě je dobré se podívat na možnosti pluginu Pyclewn popsaného v sedmé kapitole (nechci tvrdit, že Pyclewn je ve všech ohledech lepší, ovšem jeho instalace i ovládání je podle mého názoru jednodušší). Jak vlastně Clewn funguje? Tento plugin obsahuje kromě části psané ve VimScriptu i binární (nativní) část, konkrétně spustitelný program nazvaný clewn, který je nainstalován v adresáři dostupném přes PATH (v případě lokální instalace se většinou jedná o adresář ~/bin). Tento binární program po svém spuštění provede inicializaci debuggeru a následně spuštění Gvimu, tj. Vimu s GUI. Tyto dvě aplikace pak spolu mohou přes clewn komunikovat.

Obrázek 8: Připojení Vimu k debuggeru a nastavení breakpointu na začátek funkce main.

5. Instalace pluginu Clewn

Podívejme se nyní na instalaci pluginu Clewn, kterou lze rozdělit na dvě části – překlad binární utility a instalaci skriptu. Pro překlad binární utility je nutné mít v systému nainstalovány knihovny ncurses-devel a libreadline-devel. Na Fedoře je instalace obou zmíněných knihoven jednoduchá:

sudo yum install ncurses-devel
sudo yum install libreadline-devel

Následně stáhneme zdrojové kódy pluginu:

wget -O clewn.tar.gz "http://downloads.sourceforge.net/project/clewn/clewn/clewn-1.15/clewn-1.15.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fclewn%2Ffiles%2FOldFiles%2F&ts=1432050333&use_mirror=netcologne"

Ve třetím kroku se rozbalí stažený tarball a provede se známá magická trojice příkazů configure+make+install. Pro instalaci pluginu pro všechny uživatele je nutné mít práva roota:

tar xvfz clewn.tar.gz
cd clewn-1.15/
./configure
make
make install

Osobně však pro první pokusy doporučuji lokální instalaci pro jednoho uživatele:

tar xvfz clewn.tar.gz
cd clewn-1.15/
vimdir=$HOME/.vim ./configure --prefix=$HOME
make
make install

V tomto případě by se v adresáři ~/bin měl objevit nový spustitelný soubor clewn, což lze snadno ověřit:

ls -l ~/bin
total 400
-rwxr-xr-x. 1 tester tester  474 Jan 23 17:58 asciidoctor
-rwxr-xr-x. 1 tester tester  479 Jan 23 17:58 asciidoctor-safe
-rwxr-xr-x. 1 tester tester 400234 May 19 17:54 clewn

Současně se (alespoň doufejme) nainstaluje i vimovská část pluginu.

Obrázek 9: Krokování programu z Vimu.

6. Použití pluginu Clewn

Ukažme si nyní použití pluginu Clewn při ladění aplikace test.c. Nejprve je nutné přeložit zdrojový kód a přitom překladači přikázat, že se mají do výsledného spustitelného souboru přidat i ladicí informace. V případě programovacího jazyka C je to jednoduché:

gcc -O0 -g -o test test.c

Výsledkem dokončení překladu bude v tomto případě binární spustitelný soubor nazvaný test. Následuje spuštění utility clewn:

clewn -d -ga test

Tento příkaz by měl spustit a inicializovat debugger gdb a současně v novém okně spustit Gvim. Ovládání debuggeru lze provádět přímo z Vimu, v němž se otevře příslušný zdrojový kód (test.c). K dispozici jsou následující klávesové zkratky:

Klávesová zkratka Význam
R spuštění programu
Q ukončení ladění
   
Ctrl+B nastavení breakpointu na řádku s kurzorem
Ctrl+E vymazání breakpointů na řádku s kurzorem
B zobrazení informací o breakpointech
   
S jeden krok s vykonáním celé volané funkce (step)
I jeden krok s případným vstupem do volané funkce (step into)
C pokračovat ve vykonávání programu (continue)
   
L zobrazení informací o lokálních proměnných
A zobrazení informací o argumentech
W zobrazení informací, v jakém bodě se program nachází (backtrace)

Ve skutečnosti existuje ještě více klávesových zkratek, naleznete je v nápovědě k pluginu.

Obrázek 10: Zobrazení nápovědy k pluginu a výpis lokálních proměnných (v debuggeru).

7. Plugin Pyclewn

Druhým pluginem určeným pro propojení textového editoru Vim s debuggerem je přídavný modul nazvaný Pyclewn. Tento plugin umožňuje práci s debuggerem gdb (použijí ho céčkači, vývojáři pracující v C++, Fortranu atd. atd.) a taktéž s debuggerem pdb používaném při ladění aplikací naprogramovaných v Pythonu. Tento plugin nepotřebuje pro svoji práci Gvim spuštěný s GUI, veškerá činnost se odehrává v jediném terminálu a navíc se tento plugin spouští přímo z Vimu (u výše popsaného nástroje to bylo naopak – nejprve se spustil clewn, který následně otevřel nové okno s Gvimem).

Obrázek 11: Integrovaná nápověda k pluginu Pyclewn.

Samotné uživatelské prostředí připravené tímto pluginem (viz přiložené screenshoty) je snadno pochopitelné – jedno okno se používá pro zobrazení konzole debuggeru, další menší okna slouží pro výpis nastavených breakpointů, sledovaných proměnných atd. a poslední část plochy Vimu ukazuje laděný zdrojový kód, v němž jsou s využitím značek zvýrazněny breakpointy, zakázané breakpointy a ve chvíli krokování i právě prováděný prováděný řádek. Plugin mapuje i klávesové zkratky, další zkratky je samozřejmě možné v případě potřeby přidat.

Obrázek 12: Připojování pluginu Pyclewn k debuggeru.

8. Instalace pluginu Pyclewn

Instalace pluginu Pyclewn je poněkud jednodušší, než tomu bylo u dříve popsaného pluginu Clewn, protože při instalaci lze použít známý správce Pythonovských balíčků pip (https://pip.pypa.io/en/stable/. Pokud nemáte pip nainstalovaný ve svém systému, můžete použít instrukce dostupné na stránce https://pip.pypa.io/en/sta­ble/installing.html, kde je celá instalace podrobně popsána. Následně je nutné nainstalovat balíček python-dev. Na operačních systémech založených na RPM lze použít příkaz:

sudo yum install python-dev

Na systémech založených na .deb balíčcích pak příkaz:

sudo apt-get install python-dev

Dále již následuje vlastní instalace binární části pluginu Pyclewn:

pip install --user pyclewn

Posledním krokem je instalace Vimovského pluginu, který je dostupný ve formě takzvaného vim-ballu:

python -c "import clewn; clewn.get_vimball()"
vim -S pyclewn-2.1.vmb

Po zadání posledního příkazu se spustí Vim, který sám dokončí instalaci, protože vim-ball obsahuje i instalační skript:

"pyclewn-2.1.vmb" 1900L, 70672C
Vimball Archive
extracted <autoload/pyclewn/start.vim>: 224 lines
wrote /home/tester/.vim/autoload/pyclewn/start.vim
extracted <autoload/pyclewn/buffers.vim>: 241 lines
wrote /home/tester/.vim/autoload/pyclewn/buffers.vim
extracted <autoload/pyclewn/version.vim>: 4 lines
wrote /home/tester/.vim/autoload/pyclewn/version.vim
extracted <doc/pyclewn.txt>: 1243 lines
wrote /home/tester/.vim/doc/pyclewn.txt
extracted <plugin/pyclewn.vim>: 11 lines
wrote /home/tester/.vim/plugin/pyclewn.vim
extracted <syntax/clewn_variables.vim>: 25 lines
wrote /home/tester/.vim/syntax/clewn_variables.vim
extracted <macros/.pyclewn_keys.gdb>: 49 lines
wrote /home/tester/.vim/macros/.pyclewn_keys.gdb
extracted <macros/.pyclewn_keys.pdb>: 44 lines
wrote /home/tester/.vim/macros/.pyclewn_keys.pdb
extracted <macros/.pyclewn_keys.simple>: 38 lines
wrote /home/tester/.vim/macros/.pyclewn_keys.simple
did helptags

Obrázek 13: Ladění programu napsaného v céčku: nastavení breakpointů, sledování proměnných atd. Povšimněte si, že tento plugin bez problémů pracuje i v terminálu, ovšem je zapotřebí použít větší okno (zde 80×25 znaků je nedostatečných, což je ovšem pochopitelné)

Výsledná struktura adresáře ~/.vim může vypadat následovně. Povšimněte si, že kromě pluginu Pyclewn jsou nainstalovány i další pluginy, především již popsané pluginy Pathogen, vim-diff, vim-slime a matchit:

.
├── autoload
│   ├── pathogen.vim
│   └── pyclewn
│     ├── buffers.vim
│     ├── start.vim
│     └── version.vim
├── bundle
│   ├── vim-dirdiff
│   │   ├── doc
│   │   │   ├── dirdiff.txt
│   │   │   └── tags
│   │   ├── plugin
│   │   │   └── dirdiff.vim
│   │   ├── README.md
│   │   └── screenshot.png
│   └── vim-slime
│     ├── doc
│     │   ├── tags
│     │   └── vim-slime.txt
│     ├── ftplugin
│     │   ├── coffee
│     │   │   └── slime.vim
│     │   ├── fsharp
│     │   │   └── slime.vim
│     │   ├── haskell
│     │   │   └── slime.vim
│     │   ├── lhaskell
│     │   │   └── slime.vim -> ../haskell/slime.vim
│     │   ├── ocaml
│     │   │   └── slime.vim
│     │   ├── python
│     │   │   └── slime.vim
│     │   └── scala
│     │     └── slime.vim
│     ├── LICENSE.txt
│     ├── plugin
│     │   └── slime.vim
│     └── README.md
├── doc
│   ├── matchit.txt
│   ├── pyclewn.txt
│   └── tags
├── macros
├── plugin
│   ├── matchit.vim
│   └── pyclewn.vim
├── spell
│   ├── cs.iso-8859-2.spl
│   ├── cs.utf-8.add
│   ├── cs.utf-8.add.spl
│   └── cs.utf-8.spl
└── syntax
    └── clewn_variables.vim

Obrázek 14: Ladění programu napsaného v céčku: ukončení laděného programu. V horním okně můžeme vidět rozhraní debuggeru gdb, v prostředním okně breakpointy, sledované proměnné atd., ve spodním okně pak laděný zdrojový kód.

9. Použití pluginu Pyclewn

V případě, že se plugin Pyclewn používá pro ladění s využitím debuggeru gdb, stačí přeložit příslušný zdrojový kód a přitom překladači přikázat, že se mají do výsledného spustitelného souboru přidat i ladicí informace. V případě programovacího jazyka C je to jednoduché:

gcc -O0 -g -o test test.c

Výsledkem dokončení překladu bude v tomto případě binární spustitelný soubor nazvaný test (pokud máte správně nastavené cesty, nedojde ke kolizi s existujícím příkazem stejného jména :-). Následně se spustí Vim, v němž se otevře zdrojový soubor:

vim test.c

Ve Vimu se příkazem:

:pyclewn gdb

spustí debugger a plugin se k debuggeru připojí. Plugin následně rozdělí okno editoru na pět podoken (viz screenshoty) a v horním podokně zobrazí konzoli debuggeru. Následně se musí do debuggeru nahrát laděný binární soubor:

:Cfile test

Obrázek 15: Ladění programu napsaného v Pythonu: připojení k debuggeru.

Nyní by již vše mělo být připraveno na otestování funkcí nabízených pluginem Pyclewn. Všechny příkazy začínají velkým písmenem C, za nímž následuje jméno příkazu, který (většinou) odpovídá stejnojmennému příkazu v gdb. Podívejme se nyní na několik nejpoužívanějších příkazů:

Nastavení breakpointu na začátek funkce main (breakpoint se objeví v příslušném podokně – prvním podokně ve druhé sekci):

:Cbreak main

Spuštění laděného programu:

:Crun

Laděný program se (podle očekávání) zastaví na prvním příkazu ve funkci main, protože právě zde jsme nastavili breakpoint. Pro provedení tohoto příkazu – jednoho kroku – poslouží příkaz:

:Cstep

Nastavit lze samozřejmě i watchpointy hlídající přístup k proměnné či k několika proměnným (informace o nastavených watchpointech se opět zapíše do pomocného informačního podokna):

:Cwatch x,y,answer

Pro zobrazení obsahu proměnné či proměnných poslouží příkaz (otevře se další podokno se seznamem a aktuálním obsahem všech sledovaných proměnných, změněná proměnná je v každém kroku vysvícena, což je velmi užitečné):

:Cdbgvar x

Popř. je možné sledovat i výrazy:

comupterworld - webcast prosinec

:Cdbgvar x*10

Další možnosti použití tohoto pluginu, včetně možnosti namapování klávesových zkratek, si v případě čtenářského zájmu popíšeme příště.

Obrázek 16: Ladění programu napsaného v Pythonu: krokování a zobrazení nápovědy k pluginu Pyclewn.

10. Odkazy na předchozí části článku

 1. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim/
 2. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (2.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-2-cast/
 3. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (3.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-3-cast/
 4. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (4.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-4-cast/
 5. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (5.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-5-cast/
 6. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (6.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-6-cast-cestovani-v-case/
 7. Užitečné skripty a pluginy pro textový editor Vim (7.část)
  http://www.root.cz/clanky/uzitecne-skripty-a-pluginy-pro-textovy-editor-vim-7-cast/
 8. Tvorba vlastního pluginu pro textový editor Vim
  http://www.root.cz/clanky/tvorba-vlastniho-pluginu-pro-textovy-editor-vim/

11. Odkazy na Internetu

 1. Pyclewn installation notes
  http://pyclewn.sourceforge­.net/install.html
 2. pip Installation
  https://pip.pypa.io/en/la­test/installing.html
 3. Clewn
  http://clewn.sourceforge.net/
 4. Clewn installation
  http://clewn.sourceforge.net/in­stall.html
 5. Clewn – soubory
  http://sourceforge.net/pro­jects/clewn/files/OldFiles/
 6. Writing Vim Plugins
  http://stevelosh.com/blog/2011/09/wri­ting-vim-plugins/
 7. how to understand this vim script?
  http://stackoverflow.com/qu­estions/12625091/how-to-understand-this-vim-script
 8. Novinky ve VIM 7: Skriptovací jazyk
  http://www.root.cz/vim-sedm-druha-cast/
 9. DirDiff.vim : A plugin to diff and merge two directories recursively.
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=102
 10. vim-dirdiff na GitHubu
  https://github.com/will133/vim-dirdiff
 11. fakeclip : pseudo clipboard register for non-GUI version of Vim
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2098
 12. vim-fakeclip na GitHubu
  https://github.com/kana/vim-fakeclip
 13. vim-fakeclip: Dokumentace
  http://kana.github.io/con­fig/vim/fakeclip.html
 14. Vim Multiple Cursors na GitHubu
  https://github.com/terryma/vim-multiple-cursors
 15. SLIME (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/SLIME
 16. vim-slime na GitHubu
  https://github.com/jpalardy/vim-slime
 17. vi Editor Commands
  http://www.cs.rit.edu/~cslab/vi­.html#A1.4
 18. vi Manual
  http://www.cs.fsu.edu/gene­ral/vimanual.html
 19. Mastering the Vi Editor
  http://www.susnet.uk/mastering-the-vi-editor
 20. Using undo branches
  http://vim.wikia.com/wiki/U­sing_undo_branches
 21. Gundo
  http://sjl.bitbucket.org/gundo.vim/
 22. Vim as a Python IDE, or Python IDE as Vim
  http://blog.jetbrains.com/pychar­m/2013/06/vim-as-a-python-ide-or-python-ide-as-vim/
 23. histwin na GitHubu
  https://github.com/chrisbra/his­twin.vim
 24. histwin.vim : Browse the undo tree
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2932
 25. undotree.vim : Display your undo history in a graph
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=4177
 26. Surround
  http://www.bestofvim.com/plu­gin/surround/
 27. SnipMate
  http://www.bestofvim.com/plu­gin/snipmate/
 28. Getting a Clojure REPL in Vim With VimClojure, Nailgun, and Leiningen
  http://naleid.com/blog/2011/12/19/get­ting-a-clojure-repl-in-vim-with-vimclojure-nailgun-and-leiningen/
 29. The NERD Commenter : A plugin that allows for easy commenting of code for many filetypes.
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1218
 30. NERD Commenter na GitHubu
  https://github.com/scroolo­ose/nerdcommenter
 31. luarefvim : Lua reference manual
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1291
 32. lua.vim : Lua file type plug-in for the Vim text editor
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=3625
 33. vim-lua-ftplugin
  https://github.com/xolox/vim-lua-ftplugin
 34. Vi Improved
  https://wiki.python.org/moin/Vim
 35. javacomplete : Omni Completion for JAVA
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1785
 36. SearchComplete
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=474
 37. ShowMarks
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=152
 38. ctrlp.vim
  https://github.com/kien/ctrlp.vim
 39. ctrlp.vim
  http://kien.github.io/ctrlp.vim/
 40. vim-signature
  https://github.com/kshenoy/vim-signature
 41. Supertab
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1643
 42. Supertab (GitHub)
  https://github.com/ervandew/supertab
 43. Vim Essential Plugin: NERD Tree
  http://code.tutsplus.com/tutorials/vim-essential-plugin-nerdtree–net-19692
 44. The NERD tree : A tree explorer plugin for navigating the filesystem
  http://vim.sourceforge.net/scrip­ts/script.php?script_id=1658
 45. NERD Tree Guide
  http://usevim.com/2012/07/18/ner­dtree/
 46. vcscommand.vim : CVS/SVN/SVK/git/hg/bzr integration plugin
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=90
 47. vcscommand na GitHubu
  https://github.com/vim-scripts/vcscommand.vim
 48. Popis skriptu Vim Pathogen
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2332
 49. Posledníverze skriptu Vim Pathogen
  https://tpo.pe/pathogen.vim
 50. Nejlepší pluginy pro Vim
  http://vimawesome.com/
 51. Nejlepší pluginy pro Vim
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t_search_results.php?order_by=ra­ting
 52. Vim-airline na GitHubu
  https://github.com/bling/vim-airline
 53. Vim-airline na www.vim.org
  http://www.vim.org/scripts/dow­nload_script.php?src_id=22726
 54. Vim-fugitive na GitHubu
  https://github.com/tpope/vim-fugitive
 55. Vim-fugitive na www.vim.org
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2975
 56. Textový editor Vim jako IDE (seriál)
  http://www.root.cz/clanky/textovy-editor-vim-jako-ide/
 57. Building Vim
  http://vim.wikia.com/wiki/Bu­ilding_Vim
 58. Getting the Vim source with Mercurial
  http://vim.wikia.com/wiki/Get­ting_the_Vim_source_with_Mer­curial
 59. Vim Perl Interface
  http://vim.dindinx.net/vim7/html/if_per­l.txt.php
 60. Vim Perl Support
  http://www.softpanorama.or­g/Editors/Vimorama/vim_per­l_support.shtml
 61. VIM as Python IDE
  http://blog.dispatched.ch/2009/05/24/vim-as-python-ide/
 62. Stack Overflow: VIM: Perl interface: passing a variable to Perl and reading a vim variable from Perl
  http://stackoverflow.com/qu­estions/4999902/vim-perl-interface-passing-a-variable-to-perl-and-reading-a-vim-variable-from
 63. Stack Overflow: Getting started with vim scripting with Perl
  http://stackoverflow.com/qu­estions/2208618/getting-started-with-vim-scripting-with-perl
 64. Python with a modular IDE (Vim)
  http://www.sontek.net/python-with-a-modular-ide-vim
 65. Getting to VIM's Python interface
  http://zerokspot.com/weblog/2009/02/21/get­ting-to-know-vims-python-interface/
 66. Pretty-formatting XML
  http://vim.wikia.com/wiki/Pretty-formatting_XML
 67. Delete a pair of XML/HTML tags
  http://vim.wikia.com/wiki/De­lete_a_pair_of_XML/HTML_tags
 68. Vim as XML Editor
  http://www.pinkjuice.com/how­to/vimxml/
 69. xmledit: A filetype plugin to help edit XML, HTML, and SGML documents
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=301
 70. Poslední vývojová verze makra xmledit
  http://github.com/sukima/xmledit/
 71. vim.wikia: Display date-and-time on status line
  http://vim.wikia.com/wiki/Display_date-and-time_on_status_line
 72. vim.wikia: Writing a valid statusline
  http://vim.wikia.com/wiki/Wri­ting_a_valid_statusline
 73. vim.wikia: Statusline tab level ruler
  http://vim.wikia.com/wiki/Sta­tusline_tab_level_ruler
 74. vim.wikia: Switching between different statuslines
  http://vim.wikia.com/wiki/Swit­ching_between_different_sta­tuslines
 75. X Selections, Cut Buffers, and Kill Rings
  http://www.jwz.org/doc/x-cut-and-paste.html
 76. Accessing the system clipboard
  http://vim.wikia.com/wiki/Ac­cessing_the_system_clipbo­ard
 77. xcutsel(1) – Linux man page
  http://linux.die.net/man/1/xcutsel
 78. snipMate : TextMate-style snippets for Vim
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=2540
 79. msanders / snipmate.vim
  https://github.com/msander­s/snipmate.vim
 80. snipMate.vim Introductory Screencast
  http://vimeo.com/3535418
 81. Clewn home page
  http://clewn.sourceforge.net/
 82. How to connect vim with gdb – using clewn
  http://chunhao.net/blog/how-to-connect-vim-with-gdb-using-clewn
 83. yavdb : Yet Another (Generic) Vim Debugger Integration
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1954
 84. Vim home page
  http://www.vim.org/
 85. vim (man page)
  http://www.linux-tutorial.info/modules.php?na­me=ManPage&sec=1&manpage=vim
 86. Tutorial: Make Vim as Your C/C++ IDE Using c.vim Plugin
  http://www.thegeekstuff.com/2009/01/tu­torial-make-vim-as-your-cc-ide-using-cvim-plugin/
 87. c.vim : C/C++ IDE
  http://vim.sourceforge.net/scrip­ts/script.php?script_id=213
 88. c.vim : C/C++ IDE key mappings
  http://lug.fh-swf.de/vim/vim-c/c-hotkeys.pdf
 89. Základní základy editoru Vim
  http://www.root.cz/clanky/zakladni-zaklady-editoru-vim/
 90. Jak si přizpůsobit Vim
  http://www.root.cz/serialy/jak-si-prizpusobit-vim/
 91. Taglist (plugin)
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=273
 92. The NERD tree: A tree explorer plugin for navigating the filesystem
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1658
 93. JavaBrowser : Shows java file class, package in a tree as in IDEs. Java source browser.
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=588
 94. snippetsEmu : An attempt to emulate TextMate's snippet expansion
  http://www.vim.org/scripts/scrip­t.php?script_id=1318
 95. Vim plugins for developers
  http://www.linuxtoday.com/upload/vim-plugins-for-developers-140619094010.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.