Hlavní navigace

OpenOffice.org - Draw

Sdílet

Aplikace Draw je objektově orientovaný kreslící program vhodný na grafy a organizační schémata. Vytvořené obrázky jsou vektorové, což znamená, že můžete jednotlivé objekty volně přesunovat, umisťovat jeden nad druhý a měnit jejich velikost bez ztráty kvality.

Aplikace Draw je objektově orientovaný kreslící program vhodný na grafy a organizační schémata. Vytvořené obrázky jsou vektorové, což znamená, že můžete jednotlivé objekty volně přesunovat, umisťovat jeden nad druhý a měnit jejich velikost bez ztráty kvality.

Obdélníky

Obdélníky mohou být vyplněné, nebo prázdné, mohou mít ostré, či volitelně zaoblené rohy a případně vrhat stín. Výplně jsou zcela přizpůsobitelné – může jít o barvu, barevný přechod, šrafování nebo bitovou mapu (ta se buď přizpůsobí velikosti objektu, a nebo se zopakuje jako dlaždice dle potřeby). Draw disponuje připraveným sortimentem všech typů výplní, přičemž uživatel si může definovat a přidávat své vlastní. Zajímavou vlastností je nastavení průhlednosti výplně, která může být buď konstantní, a nebo postupně se měnící dle přechodu.

Výběr obdélníku

Elipsy

Rovněž elipsy a kruhy mohou být vyplněné nebo prázdné. Dalšími variantami tohoto typu objektu jsou oblouky, výseče a úseče. Možnosti výplní jsou totožné jako u obdélníku.

Výběr elipsy

Čáry a šipky

Čáry mohou být opatřeny šipkami a navíc se mohou chovat jako skutečné kóty s automaticky doplněným popisem (délka kóty v centimetrech). Další zajímavé možnosti nabízejí Spojnice, popsané níže v kapitole Organizační schémata.

Výběr šipek

Křivky

Zde si můžete vybrat z volnějších útvarů. Mnohoúhelníky, Beziérovy křivky a volné čáry lze vytvářet vyplněné, nebo prázdné. Výplně opět disponují stejně širokou nabídkou funkcí jako obdélníky a kruhy. Zajímavý je mnohoúhelník 45°, který je kreslen postupně a úhly jeho hran jsou omezeny na násobky 45°.

Výběr křivek

Trojrozměrné objekty

V nabídce najdete krychle, koule, jehlany/kužele, polokoule a prstence. Objekty nejsou bohužel moc hezké a celkový dojem z obrázku spíše pokazí. Draw sice umožňuje natáčení jednotlivých objektů ve třech rozměrech, ale objekty jsou všechny „položeny na papíře“. Draw ale samozřejmě není plnohodnotný program pracující ve třech rozměrech a tento typ objektů je zde spíše pro zpestření.

Výběr 3D objektů

Organizační schémata

Pro organizační schémata a vývojové diagramy má Draw výborný nástroj, tzv. Spojnice. Když nakreslíte prvky organizačního schématu (čtverce, obdélníky a elipsy), můžete je s jejich pomocí propojit. Potom lze prvky přesunovat a spojnice k nim připojené budou putovat s nimi. Přirozeně můžete spojnici přepojit k jinému prvku, pokud je to nutné.

Výběr organizační schémata

Grafy

Draw umožňuje přímo vkládat grafy. To znamená, že nejprve vyberete typ a vzhled grafu a pak doplníte číselné údaje, které graf vykresluje. Pro tento účel zobrazí Draw malé okno připomínající Calc.

Je to opačný postup než v Calcu, kdy nejdříve zadáváte číselné údaje a následně z nich vytvoříte graf.

Nabídka typů grafů je stejná jako v Calcu.

Zarovnání

Hotové objekty nebo skupiny objektů lze jedním příkazem zarovnat vodorovně nebo svisle pomocí šesti funkcí: Vlevo, Na střed, Vpravo, Nahoru, Na střed, Dolů.

Pohledy

V jednom souboru aplikace Draw může být více snímků a snímek se může dělit na vrstvy. V orientaci pomáhá jednak speciální ovládací prvek v levém dolním rohu, jednak Navigátor, známý z kapitoly o aplikacích Writer a Calc.

Písmomalba

V originále FontWorks. Název Písmomalba dokazuje, že překladatelé odvedli dobrou práci. Sada efektů umožňuje rychle vytvářet zajímavé nadpisy. Text může téct po půlkruhu, po křivce a vrhat stíny s nastavitelným úhlem. Na tomto místě je vhodné připomenout, že nástroje aplikace Draw lze vyvolat i z Writeru nebo z Calcu a doplnit například právě takové nadpisy do dokumentu nebo do tabulky.

Seskupování, překrývání a vrstvy

Objekty lze shromažďovat do skupin a pracovat se skupinami jako s jedním celkem. Správné překrývání objektů zajišťuje funkce Přenést blíž / Přenést dál. Tyto funkce přenášejí daný objekt o jeden stupeň nahoru nebo dolů a dají se vyvolat buď pomocí pravého tlačítka myši, a nebo klávesovými zkratkami (Ctrl-Plus a Ctrl-Mínus). Vybraný objekt můžete také rychle přenést úplně nahoru nebo úplně dolů pomocí funkce Přenést do popředí/Odsunout do pozadí, a to opět buď přes pravé tlačítko myši, nebo horkými klávesami (Ctrl-Shift-Plus, Ctrl-Shift-Mínus).

Větší skupiny objektů může být vhodné umístit na vrstvy. Pokud například kreslíte schéma domu, můžete mít vrstvu s nákresem domu, vrstvu s nákresem oken, vrstvu s elektrickým zapojením a vrstvu s nábytkem.