Hlavní navigace

OpenOffice.org - Impress

Sdílet

Impress slouží k tvorbě prezentací. Ovládání je velmi podobné aplikaci Draw a nabídka nástrojů téměř identická.

Impress slouží k tvorbě prezentací. Ovládání je velmi podobné aplikaci Draw a nabídka nástrojů téměř identická.

Průvodce

Tvorba začíná průvodcem, který nejdříve umožňuje zvolit zdroj prezentace (prázdná, ze šablony, otevřít existující). Dalším krokem je výběr výstupního média (fólie, papír, obrazovka, snímek) a konečně přechodu mezi jednotlivými snímky. Na výběr je několik desítek efektů.

Snímky a integrace aplikací

Jednotlivé prezentační snímky mohou mít různé rozložení a také poskytují přímou integraci ostatních součásti OpenOffice.org. Když vložíte například snímek typu Titul a sešit, objeví se snímek s nadpisem a s instrukcí „Jedním klepnutím vložíte sešit“. Klepnete-li na tuto instrukci, objeví se zmenšená aplikace Calc vložená přímo do snímku. Obdobně snímek typu „Titul a graf“ po poklepání na instrukci„Dvojitým klepnutím vložíte graf“ zobrazí stejnou aplikaci, která se používá pro tvorbu grafů v aplikacích Writer, Calcu a Draw. Celkem je k dispozici 20 typů snímků.

Efekty

Jednotlivým prvkům na daném snímku může Impress přiřadit efekty. Text nebo graf tak může vlétnout shora, rozpustit se, spirálovitě se objevit nebo roztáhnout shora. Na výběr jsou desítky takových efektů.

Během tvorby můžete zobrazit náhled v malém okně, kde se prezentace daného snímku po každé změně automaticky přehraje. Můžete tak pohotově kontrolovat, jak bude finální prezentace působit.

Interakce

Jednotlivé prvky na snímku mohou reagovat na klepnutí myší. Mezi nabízené akce patří přechod na první, poslední, předchozí a nebo následující stránku, skrytí či rozplynutí objektu a spuštění prezentace nebo makra. Pomocí těchto prvků lze prezentaci použít jako interaktivní aplikaci, kterou může divák plně ovládat.

Úpravy během přehrávání

Prezentace jsou určeny k přehrávání na celé obrazovce, ale při jejich upravování máte na obrazovce různá okna, která působí rušivě. Toto dilema řeší tzv. Živá prezentace – když spustíte promítání, můžete stisknutím F5 zobrazit Navigátora a v něm klepnout na stejně pojmenované tlačítko. Tento režimu umožňuje upravovat prezentaci v celoobrazovkovém zobrazení pomocí kontextových nabídek na pravém tlačítku myši.

Seskupování, překrývání a vrstvy

Impress má stejné možnosti jako Seskupování, překrývání a vrstvy pro Draw.

Export, Import

Kromě exportu a importu z populárních formátů (MS PowerPoint, StarImpress) můžete exportovat prezentaci pro web. Průvodce exportem nabízí HTML verzi s rámy nebo bez nich a také WebCast formát (ASP nebo Perl). Dále se průvodce ptá ještě na rozlišení prezentace (640×480, 800×600, 1024×768) a na míru komprese JPEG. Export pak vygeneruje obrázky a HTML soubory, které můžete umístit přímo na web.