Hlavní navigace

Grafika v UNIXu - interaktivní vektorové editory

19. 11. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Pod názvem „vektorový editor“ si většinou představíme interaktivní program. Z Internetu jsem stáhl zdrojové kódy několika takových editorů a vyzkoušel jsem jejich funkce. Dnes se s vámi podělím o své zkušenosti.

Přiznávám se, že s žádným z těchto editorů nemám předchozí zkušenosti, abych mohl hodnotit hlouběji. Některé se navíc v současnosti tak rychle vyvíjejí, že od mého testu se opět leccos změnilo.

Mám-li hodnotit krátce, na vytváření smějících se oblud nejrůznějších tvarů, rozjásaných domečků a dalších kýčů, které tvoří značnou část zakázek běžného studia (odrážejíce vkus průměrného konzumenta reklamy), postačí v podstatě kterýkoliv ze zde uvedených vektorových editorů. A ty, které jsou na tuto „tvorbu“ nevhodné, dobře slouží k přípravě diagramů a schémat.

Při komplikovanějších testech (viz minulý díl) již situace není tak jednoznačná a zjistíme, že mnohé lze ještě vylepšit. Problémy nastávají s češtinou, s ořezovými cestami, barevnými prostory a separacemi atd. Mnohé editory však již dnes nabízejí dobrý komfort pro běžnou práci.

Sketch

ukázka Sketch Program je napsaný z velké části v Pythonu s použitím knihovny Imaging.

Češtinu ignoruje – písma Latin-2 nenabízí, v incializaci XKB je navíc chyba, která zabraňuje napsat jakákoliv ne-Latin-1 písmena.

Rotace a zkosení se provádí triviálně dvojitým klepnutím.

Import eps lze provést pomocí pstoedit.

Bitové mapy lze vkládat, rotovat, zkosovat, ale nelze je uzavírat do ořezových cest ani používat jako vzorek.

Kreslení: Editor kreslí Bézierovy křivky, režim směrových vektorů lze nastavit. Děravé objekty umí. Nepraktická je však složitá tvorba uzavřené křivky.

Celkové hodnocení: Velmi příjemný jednoduchý vektorový editor, rychlé a snadné intuitivní ovládání. Je „šitý na míru“ možnostem PostScriptu. V testované verzi občas nevykresloval korektně.

Sodipodi

ukázka Sodipodi Program je psán pro prostředí Gnome. Má velké přehledné menu s funkcemi (trochu se podobá GIMPu). Umí pracovat se skupinami objektů a má dobrou podporu práce s vrstvami. Nativně pracuje s formátem SVG. Při změně velikosti je volitelná možnost dodržení proporcí čar. Program umí pracovat s poloprůhlednými objekty! Dobře je implementováno i volné kreslení.

Čeština: Písma Latin-2 program ignoruje.

Kreslení: Program kreslí Bézierovy křivky, režim směrových vektorů lze nastavit. Nepříjemný je způsob, jakým se přechází od jedné křivky k druhé (pokud je čára tenká, jsme často nuceni kliknout čtyřikrát). Uzavření křivky je též pracné. Děravé křivky umí. V programu jsem nenalezl standardní „natahovací“ nástroj pro kreslení Bézierových křivek – pomocí volného kreslení nakreslíme křivku, a tu pak upravujeme editorem bodů.

Import a export: Eps se mi nepodařilo naimportovat. Též výstup do eps se mi podařil pouze pomocí zachycení tiskového výstupu. Při práci s poloprůhledností generuje bitové mapy. Vzhledem k podpoře SVG by však neměl být problém použít externí převodník (zatím však o žádném volně šiřitelném nevím).

Celkové hodnocení: Dobrý grafický editor s rozsáhlými možnostmi a s velkými ambicemi. Zejména ti, kteří chtějí pracovat se SVG, jej uvítají. Jeho hodnotu však prozatím mírně snižuje složitější ovládání některých funkcí a chybějící podpora jiných formátů než SVG.

Kontour

ukázka Kontour Kontour je jednou ze součástí balíku KOffice pro KDE a má ambice stát se standardním kancelářským vektorovým editorem.

Čeština: Neměl větší problémy s češtinou, pouze drobné se standardními písmy, jejichž podpora funguje pouze v PostScriptu LL3, u písem Helvetica a Times navíc zobrazoval zubatou bitovou mapu (tyto problémy lze ovšem přičíst na vrub X-serveru, který neumí při zobrazení správně vybrat mezi bitmapovou a vektorovou verzí písma).

Ze zajímavých vlastností pak uvedu funkci text podél cesty (mě ovšem ukázala graficky zpracované hlášení o pádu programu).

V testované verzi se občas nezobrazovala barva výplně.

Ovládání lze vytknout podobné neduhy jako u Sodipodi – problémový přechod z křivky na křivku (je nutné se přesně trefit), problémy s pracností vyvolání některých funkcí.

Nepodařilo se mi zjistit postup, jak vytvořit křivku s dírou, dokonce ani vyrobit z otevřené křivky uzavřenou. Typ vrcholu Bézierovy křivky se mění dynamicky při editaci podle stisknutého tlačítka (ovšem pouze mezi úhlovým a symetrickým typem).

Funkce pro volné kreslení je též přítomná, ale vkládá do křivky mnohem více bodů než Sodipodi.

Celkové hodnocení: Dobrý editor s mnoha pomocnými funkcemi (zarovnávání, tvorba rovnostranných trojúhelníků, eliptických výsečí apod.). Implementace základních funkcí je však místy problematická.

StarDraw

Součást balíku StarOffice (OpenOffice). Tento program jsem netestoval, neboť devadesátimega­bajtový zdrojový balík je i pro rychlý 56k modem a výhodný večerní tarif příliš velké sousto. Podle referencí se však zdá, že se jedná o kvalitní vektorový editor.

GYVE

GYVE je dalším editorem, který jsem netestoval. Je založen na Display PostScript serveru (DPS), což se v mém případě stalo kamenem úrazu.

Xfig a Figurine

Xfig je svými 16 lety zřejmě nejstarším editorem pro X.

ukázka Xfig

Figurine by měl být následníkem Xfig. Možná je o něco hezčí, nicméně ovládání se mi líbí více u Xfigu. Pokud se však Xfig spojí (slinkuje) s knihovnou Xaw3d, má také lepší grafické prvky než se stařičkou knihovnou Athena (Xaw).

ukázka Figurine

Místo běžných Bézierových křivek nabízejí editory interpolované a aproximované Bézierovy křivky (tzv. spline křivky). Pro některé úlohy se spline křivky hodí lépe než běžné Bézierovy křivky, ale pro normální kreslení příliš vhodné nejsou.

Čeština: Samotný Xfig umožňuje česky psát, nikoli však tisknout. Existuje počešťovací úprava.

Import je možný pomocí epstoedit. Vzhledem k jinému druhu použitých křivek však narůstá počet bodů, navíc nelze importovat děravé objekty. Importované bitové mapy nelze rotovat. K dispozici jsou exportní filtry do mnoha formátů, mezi nimiž je také eps.

Celkové hodnocení: Poněkud netypický editor. Na klasickou grafickou práci se příliš nehodí, ale je výborným nástrojem pro kreslení plánků a diagramů. Jeho schopnosti v tomto směru podporuje i velká knihovna grafických elementů – domy, integrované obvody i noty. Dobře pracuje se skupinami prvků i s hloubkou.

GIMP

Ne každý si všiml, že GIMP obsahuje hned dva vektorové editory. Jsou jimi editor cest a Gfig.

ukázka editoru cestEditor cest: Tento editor, jak název napovídá, umí jediné – vytvářet v obrázku cesty. Zahrnuje zcela unikátní nástroj zvaný inteligentní nůžky (kterým, pokud vím, žádný jiný program nedisponuje). Nepříjemné ovšem je, že tuto cestu zatím nelze exportovat do žádného přenositelného formátu. Věci však nejsou až tak tragické. Skript path2ps vytvoří ze zapsané GIMPové cesty čistý PostScriptový kód, který lze s trochou ruční práce vložit přímo do EPS souboru.

ukázka Gfig

Gfig: Editor je jakousi obdobou Xfigu, umí Bézierovy křivky, ale jinak má poněkud omezené možnosti. Kreslí přímo do vrstvy GIMPu zvolenou stopou. Je nepříjemné, že editor srostlý s bitmapovým editorem nemá lupu a neumí obrázky v náhledu prolnout. Prakticky jej nelze ovládat na pixel přesně. Za nejhorší vlastnost považuji neuvěřitelnou nepřesnost při kreslení některých tvarů.

ImPress

ukázka ImPress Program založený na tcl/tk. Jeho možnosti jako vektorového editoru jsou značně omezené – chybí editor křivek. Silnou vlastností je naopak skutečnost, že nativním formátem je tcl/tk a zapsaný soubor je přímo spustitelný interpretrem wish jako grafická prezentace. Opět chyba v inicializaci XKB, češtinu se vnutit nepodařilo a informaci o kódování ignoruje. Často také vytvoří nekorektní tcl kód.

Scribus

ukázka Scribus Program založený na Qt. Nejde o vektorový editor, ale o nástroj pro DTP. Nemá podporu Bézierových křivek, zato umí obtékat obrázky textem. Podporuje většinu funkcí potřebných pro sazbu a zlom. Nalezneme v něm dokonce již částečnou podporu pro barevnou separaci!

Obrázky lze obdélníkově oříznout a rotovat. Opět jsou problémy s češtinou. Grafickými objekty jsou rovná čára, obdélník a ovál.

Dia

ukázka Dia Dia není typický vektorový editor, ale editor diagramů. Obsahuje základní podporu vektorového kreslení. Má bohatou výbavu značek pro tvorbu diagramů. Styčné body prvků jsou „lepivé“, a pokud např. k bázi tranzistoru připojíte čáru, při stěhování prvku se automaticky přemístí i čára.

skoleni

Doufám, že jsem nějaký zajímavý otevřeně kódový projekt neopomněl…