Hlavní navigace

OOo je vážně nemocný projekt, tvrdí Michael Meeks

29. 12. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Michael Meeks, který pracuje jako vedoucí vývoje projektu OpenOffice.org v Novellu, rozebral dlouhodobou situaci okolo vývoje a jeho hodnocení je neradostné: projekt má velké problémy, delší dobu stagnuje a v současné době má nejméně vývojářů v historii. Čím je to způsobeno? Jak situaci zlepšit?

Problémy projektu OpenOffice.org?

Michaela Meekse jste mohli osobně vidět a potkat na loňském LinuxExpu. Během jeho návštěvy Prahy jsme jej vyzpovídali a vznikl zajímavý rozhovor, ve kterém si už v loňském dubnu stěžoval na poměry panující pří vývoji OpenOffice.org. Když se podíváte na to, kdo dělá OpenOffice, je to šedesát lidí od Sunu, dvacet lidí od Novellu a jeden z Red Hatu. Nikdo další už není, řekl nám tehdy Meeks.

Zdá se, že situace se od té doby nijak výrazně nezlepšila, podle Meekse se naopak problémy prohlubují a projekt se dostává do stále větších potíží. Na svém blogu se pokusil analyzovat úspěšnost projektu jako takového a k rozsáhlé analýze přidal také několik zajímavých grafů.

Michael Meeks

Kdo je Michael Meeks?

Michael Meeks je hacker (v původním slova smyslu), který dříve pracoval pro firmu Ximian a vyvíjel infrastrukturu Gnome 2.0. V současné době pracuje pro Novell a jeho hlavní pracovní náplní je vývoj balíku OpenOffice.org. Je znám především úpravami, které zvyšují výkon OOo a vylepšují spolupráci s konkurenčními balíky (interoperabilitu). Michael Meeks získal magisterský titul na Cambridge University.

Na začátku svého rozboru úspěšnosti se zabývá tím, jak je vlastně možno projekt hodnotit. Zda podle počtu stažení instalačního balíčku, podle počtu opravených chyb, či podle kompletnosti dokumentace nebo podle vnitřních procesů? Nebo se úspěch dostavuje skrze schopnost přilákat a motivovat vývojáře, které baví psát kód a dobrovolně investují svůj život, věrnost a sny k jeho vylepšování? ptá se Meeks.

Podle Meekse by mělo být prvotním cílem projektu tvořícího svobodný software vytvářet a vylepšovat samotný software – tedy „hackovat“. Otázkou tedy je: jak si OpenOffice.org v této oblasti vede? Jsme úspěšní v lákání a udržení vývojářů? Michael vytvořil sadu skriptů, které ze systému správy verzí zjišťují průběžné počty commitů.

Počty vývojářů klesají

Michael Meeks z těchto čísel vytvořil několik grafů. Jedním z nejzajímavějších je podle něj počet vývojářů, kteří do projektu přispívají alespoň sto řádky měsíčně (přímý odkaz na graf). Data pokrývají období od roku 2000, je tedy možné sledovat dlouhodobý trend v počtech aktivních vývojářů.

Je jasně vidět, že se počet aktivních přispěvatelů, které dodává Sun, stále zmenšuje. To by bylo v pořádku, pokud by stejným tempem narůstal počet externích přispěvatelů, což se ale očividně neděje, komentuje Meeks graf.

Do druhého grafu (viz stejný odkaz výše) byly vyneseny jen počty externích vývojářů – tedy těch, kteří nepracují pro Sun Microsystems. Vidíme zde jakýsi nárůst, ten je ale nedostatečný.

loňském rozhovoru Meeks zdůraznil, že Novell je po Sunu druhým největším přispěvatelem do projektu OpenOffice.org. Z grafů to ale vidět není. Pravděpodobně za to může komplikovaný vztah Novellu a Sunu, který je nejen Meeksem dlouhodobě kritizován za nedostatečnou otevřenost. Výsledkem je fork OOo, nazvaný Go-OO, do kterého Novell přispívá více než do hlavní větve spravované Sunem.

Příspěvky Novellu vypadají jako velmi malé, ačkoliv máme patnáct vývojářů, se kterými pracujeme na OOo. To má zřejmě dva důvody: samozřejmě pracujeme na vlastnostech, které nejsou ze strany Sunu vítány a naše práce se objevuje v ooo-buildech a osobních repositářích, vysvětluje Meeks.

Porovnání s vývojem linuxového jádra

Michael Meeks ve svém rozboru dále porovnává projekt OOo s vývojem linuxového jádra. Oba projekty jsou si podle něj velmi podobné co do rozsáhlosti kódů a komplexnosti. Z grafů také plyne podobnost co do aktivity během vývojového cyklu. V obou projektech se těsně před vydáním nové verze aktivita snižuje.

Tím hlavním, na co chtěl Meeks poukázat, jsou ale rozdíly: OOo dosáhl vrcholu na sedmdesáti aktivních vývojářích ke konci roku 2004 a stále má sestupný vývoj. Linuxové jádro je na třech stovkách aktivních vývojářů a počet stále roste.

Rozdíl je také v rozložení jednotlivých vývojářů. Dobrá třetina přispěvatelů do Linuxu pochází od externích vývojářů, ale zbytek vychází z firem. Co brání firmám stejným způsobem investovat do vývoje OOo? ptá se Michael Meeks.

„OOo je vážně nemocný projekt“

Je zřejmé, že OOo je vážně nemocný projekt a co je horší, s postupem času se situace nelepší, shrnul své poznatky Michael Meeks. Podle něj je na vině přístup Sunu. Statistiky ukazují klesající angažovanost Sunu, kombinovanou s ohromně nedostatečným nárůstem vývojářské komunity. Ve zdravém projektu bychom mohli čekat velký počet dobrovolných vývojářů a navíc mnoho partnerských firem přispívajících svým kódem. To ale v OpenOffice.org vidět není.

Počty vývojářů navíc dlouhodobě klesají a v současné době jsou na rekordním minimu za posledních osm let. Zdá se že máme nejméně vývojářů za dobu vedení záznamů: 24. Z vývojářského hlediska projekt stagnuje.

S aktuální podobou projektu se podle Meekse nikdy kýženého pokroku nedočkáme. To je zcela klíčové. Necháme-li projekt v rukou jednoho dodavatele, nikdy nám to nepřinese fantastický kancelářský balík, jaký bychom potřebovali.

Co je třeba udělat?

Michael Meeks vidí zjevně problém už ve zmíněné moci společnosti Sun, která projekt od začátku zaštiťuje. Všichni vývojáři musejí delegovat svá práva této společnosti, musejí s ní uzavřít vývojářskou smlouvu a firma si stále udržuje nad balíkem plnou kontrolu, rozhoduje nad zařazováním jednotlivých vylepšení a podobně. To řadu vývojářů odrazuje a demotivuje.

Meeks navrhuje konkrétní řešení aktuální neutěšené situace v projektu. Podle něj je třeba pro obrození vývoje udělat především dva kroky:

  • zlikvidovat zkostnatělý, paralyzovaný a zmanipulovaný politický systém v OOo; místo toho by měla být moc nad projektem předána samotným vývojářům; to by odstranilo řadu byrokratických a demotivujících procesů
  • odstavit z projektu Sun; odebrat mu možnost kontroly shora; zrušit nutnost sdílení práv se Sunem; nejlépe založit novou neziskovou organizaci, která by vývoj spravovala (čili model Mozilla)

Avšak i Meeks připouští, že možnosti prosazení takto rozsáhlých změn jsou poměrně malé. Bohužel šance naplno prosadit jeden z těchto bodů jsou velmi vzdálené – budeme se ale snažit o postupný pohyb správným směrem, dodává pesimisticky Michael Meeks.

Na konci svého zápisu Meeks kritizuje polovičatou open-source strategii Sunu, kdy firma odpírá svým uživatelům řadu výhod a zneužívá vývojáře. Je jistě možné křižovat kolem a hovořit o marketingových výhodách komunit, ale nakonec bez zaměření na vývojáře a snahy udělat z OOo poctivý projekt a projekt do kterého bude zábava přispívat – jakákoliv snaha neskonči prodejem mrtvého koně.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.