Hlavní navigace

Zkuste řeč čísel, aneb krátký výtah ze studie Davida A. Wheelera

17. 5. 2002
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Unavují vás všechny ty "příběhy ze života" o vysoké spolehlivosti a výkonu Linuxu a jiných programů s otevřeným zdrojovým kódem, příběhy, které nejsou podložené skutečnými čísly? Právě vznikl český překlad vědecké studie, která rozebírá Open Source software výhradně za použití skutečných a ověřených čísel. Přitom nepopisuje jen výhody, ale upozorňuje i na nedostatky a poskytuje velmi nestranný pohled.

Existuje mnoho článků a „příběhů ze života“ o výhodách software s otevřeným zdrojovým kódem (Open Source software). Ale vedoucí pracovníci chtějí vidět číselné údaje. Nejlepším zdrojem takových konkrétních čísel a skutečných důkazů je studie „Proč používat Open Source Software / Free Software (OSS/FS)? Zkuste řeč čísel!“ od Davida A. Wheelera. Tato studie, která je nyní dostupná i v českém překladu má přes 80 stran textu. Proto jsem vypracoval krátký výtah.

Studie začíná pohledem na tržní podíl Open Source software (OSS). Prokazuje, že vedoucí postavení Apache na trhu webových serverů je stále výraznější a trvá nepřetržitě sedm let. Linux je druhý nejrozšířenější operační systém na veřejném internetu a druhý nejvíce prodávaný operační systém obecně. Pro budoucí vývoj je daleko zajímavější skutečnost, že téměř 50% programátorů plánuje psát aplikace pro Linux, což zjistila dotazníková studie o programátorech z celého svěra. Nikoho asi nepřekvapí, že poskytovatelé internetu skokově zvyšují nasazení Linuxu (v roce 2001 konkrétně o 154%), ale podstatnější je, že všechny komerční firmy plánují výraznější nasazení tohoto operačního systému. Studie o tom poskytuje zcela přesné číselné údaje. Také jsou zde přesné údaje o programech sendmail a bind, které mají drtivý podíl ve svých oborech (odesílání mailů a služba DNS). Programy bind a sendmail se výrazně podílejí na infrastruktuře internetu.

Spolehlivost je často citovanou výhodou Open Source software. Studie pana Wheelera dokazuje s využitím několika zdrojů, že v minulosti byl Open Source software často spolehlivější než proprietární software (software s uzavřeným zdrojovým kódem). Dlouhodobé testy provedené renomovanými institucemi prokazují vysokou odolnost Linuxu proti zhroucení. Pro zastánce webového serveru IIS (Microsoft) bude asi největším zklamáním informace o tom, že počítače s IIS se vůbec nevyskytují mezi 50 nejspolehli­vějšími webovými servery (podle statistiky délky nepřerušeného provozu) a že IIS měl desítky vážných bezpečnostních problémů ve víceletém období, během něhož jeho konkurent Apache měl jediný vážný bezpečnostní problém. I tato informace je podložena přesnými číselnými údaji a porovnáním s mnoha jinými operačními systémy.

V této studii je jen velmi málo „příběhů“. O to zajímavější je krátký popis nasazení systému Windows NT na bitevní lodi Yorktown. Operační systém Windows NT způsobil svým zhroucením úplné zastavení této válečné lodi amerického námořnictva. Člověk nemusí být vojenským odborníkem, aby si uvědomil, že pokud by k tomu došlo ve skutečném konfliktu, bezmocně stojící loď by byla během několika minut rozmetána nepřátelským torpédem a ztráty na životech by dosáhly až jednoho tisíce lidí.

Výkon některých programů s otevřeným kódem je pozoruhodný. Například Samba dokáže obsloužit čtyřikrát více klientů než Windows NT, což je ve studii doloženo dokonce dvěma různými testy. V dalších testech nebyly rozdíly tak výrazné, ale výkon byl vyšší o dvacet a více procent. Pan Wheeler zdůrazňuje, že netvrdí, že by Open Source programy byly za všech okolností rychlejší; prostě jen uvádí konkrétní případy, kdy tomu tak je, a to s konkrétními čísly.

Stručná kapitola o škálovatelnosti uvádí široký rozsah počítačů, na kterých mohou běžet Open Source systémy (od sálových superpočítačů až po náramkové hodinky) a srovnává to s Windows (pouze na procesorech Intel Pentium a slučitelných).

Bezpečnost se špatně meří numerickými hodnotami, ale Wheeler se o to vcelku úspěšně pokusil. Jeho studie uvádí statistická porovnání z nejlepších zdrojů bezpečnostních informací, jako je Bugtraq. Kromě počtu bezpečnostních chyb se zde rozebírá i rychlost reakce na tyto chyby u různých dodavatelů, opět v přesných a prokazatelných číslech.

Wheeler také předkládá analytické argumenty o menší potenciální bezpečnosti uzavřeného kódu na konkrétních příkladech, jako byl známý skandál se zadními vrátky v Interbase, která se podařilo odhalit až po převedení Interbase do otevřeného kódu.

Kapitola o Celkových nákladech vlastnictví (TCO) mimo jiné rozebírá některé útoky Microsoftu, který tvrdí, že nízká pořizovací cena nemusí znamenat nízké provozní náklady. Zprávy o dosažených úsporách u velkých firem, které přešly na Linux jsou pádnou odpovědí. A úspory jsou přesně vyčísleny.

Poslední dvě kapitoly se soustředí na otázky, které nelze numericky vyjádřit. Kapitola Nekvantitativní otázky upozorňuje na některé výhody plynoucí z otevřenosti softwarového kódu. Mezi tyto výhody Wheeler řadí vysokou adaptabilitu tohoto software, ochranu před soudními spory kvůli licencím a před softwarovými audity a podporu inovačních technologií a vynálezů. Vše je pečlivě doloženo, například ve formě citovaných názorů vědecké komunity, která v drtivé většině odmítá používat Windows pro vědecké studie a dává přednost otevřeným systémům z čistě praktických důvodů.

Kapitola Zbytečné obavy bod za bodem vyvrací nejpopulárnější pochyby a omyly. Každá obava je nejprve jasně vyslovena, poté následuje stejně jasná a přímá odpověď.

Cloud23

Wheelerova studie je živým dokumentem. Vznikla koncem léta 2000 a od té doby je pravidelně aktualizována, v poslední době dokonce každý týden. Český překlad této studie přináší aktuální verzi z 2. května 2002.

Wheelerova studie prokazuje svá tvrzení poctivými, nevyvratitelnými čísly. Pokud smím parafrázovat reklamní slogan známé české firmy, řekl bych, že tato čísla – pokud ještě žádný Open Source program nepoužíváte – mohou být čísly, která změní váš život.

Autor článku