Hlavní navigace

Dlaždice v GIMPu

27. 7. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Při vytváření obrázku pro pozadí webové stránky nebo pracovní plochy desktopu je nutno brát v úvahu navazování jednotlivých dlaždic (tiles). Při pokládání stejného obrázku vedle sebe by měla vzniknout souvislá plocha bez zřetelných hranic jednotlivých částí. V tomto článku je popsáno vytváření dlaždic v grafickém editoru GIMP.

Program GIMP je volný grafický editor, který lze provozovat na mnoha platformách. V následujícím textu je popsán postup pro verzi 1.2.1 s nastaveným českým prostředím.

Jako počáteční velikost pro experimentování doporučuji zvolit velikost dlaždice kolem 256×256 pixelů. Dlaždice mohou mít samozřejmě i obdélníkový tvar. Rozměry dlaždice by měly být vhodně zvoleny vzhledem ke grafickému obsahu – u malých dlaždic může být zřetelné opakování motivu. Pro málo barevné dlaždice bez výrazných rysů mohou být rozměry menší než pro složité dlaždice.

Jednou z možností vytvoření dlaždice je přímo ji nakreslit. Nejprve vytvoříme nový prázdný obrázek (Soubor → Nový). Do tohoto obrázku můžeme nyní libovolně kreslit, ale nesmí být porušena hranice obrázku. V tomto případě bylo nakresleno několik paprik pomocí nástroje štětec a stopy Pepper:

Teď je na řadě klíčová část vytváření dlaždice – posuv obrázku. Posunutím se umožní kreslení v části, která byla původeně na okraji. Tento posuv se provede pomocí položky menu Obrázek → Transformace → Posuv…, nebo pomocí zkratkové klávesy Shift+Ctrl+O. V dialogu posunu stiskneme tlačítko Posun o (x/2), (y/2) a pak Ok, tím dojde k posuvu okraje do středu obrázku. Prázdnou plochu uprostřed obrázku vyplníme, opět nesmí dojít k porušení hranice:

Nyní zopakujeme posuv, tentokrát s hodnotami x/2 a 0, a opět vyplníme prázdnou plochu uprostřed. Na závěr provedeme ještě jeden posuv s hodnotami x/2 a y/2 a doplníme zbývající část. Nyní je dlaždice hotova. Doporučuji provést kontrolu návaznosti okrajů dlaždic pomocí funkce Filtry → Mapování → Dlaždice…, nebo pomocí HTML dokumenetu s pozadím testované dlaždice. Konečný vzhled dlaždice:

Při kreslení lze také použít efekty, které nemění okraje, jako například nastavení jasu a kontrastu celého obrázku, změny barev a některé další. Při použití lokálních efektů (mění stejně jako při kreslení jen část obrázku) lze použít stejný postup s posuvy uvedený výše, pouze místo kreslení se aplikuje příslušný efekt. Následující dlaždice byla vytvořena z předchozí pomocí několika posuvů a efektů Filtry → Zkreslení → Interaktivní ohýbání…, efekt vír:

Pokud efekt pracuje s body v určitém okolí cílového bodu, jako je tomu například u filtrů pro rozmazání, dochází na okrajích obrázku ke zkreslení. To je způsobené tím, že okolí okrajového bodu tvoří menší počet bodů než uprostřed obrázku.

Pokud na následující obrázek aplikujeme například efekt Filtry → Rozostření → Gaussovo rozostření (IIR) s hodnotami x=15, y=0 a položíme jej několikrát vedle sebe, uvidíme, že body na okrajích jsou špatně rozmazány a hranice na sebe nenavazují:

V takových případech je nutné vytvořit nový obrázek s několika dlaždicemi pomocí funkce Filtry → Mapování → Dlaždice…. Počet dlaždic závisí na parametrech aplikovaného efektu. V tomto případě stačí vytvořit dlaždici ze čtyř (2×2) původních dlaždic. Pro větší hodnoty rozmazání se musí vytvořit dlaždice z více částí (například pro x=150 to jsou tři části ve vodorovném směru). Efekt se aplikuje na složenou dlaždici:

Z vnitřní části tohoto obrázku se pak vybere pravoúhlá oblast o rozměrech původní dlaždice. Vzdálenost výběru od okraje může být libovolná (nemusí to být přesně uprostřed), ale dostatečně velká, aby nedošlo k výběru okrajové části:

Označenou část zkopírujeme (Ctrl+C) a pomocí Úpravy → Vložit jako nové vytvoříme obrázek s výslednou dlaždicí:

Další možností vytvoření dlaždice je úprava fotografie. Upravovaný snímek by měl být jednoduše dlaždicovatelný, měl by obsahovat opakující se podobné části – například snímek moře, oblohy, listí a podobně. Zde je příklad úpravy snímku vln, opět využijeme funkci posuvu:

Pro odstranění přechodu mezi okraji se použije nástroje klonování (ikona razíka v panelu nástrojů). Stiskem klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem myši se označí zdrojový bod, kliknutím levým tlačítkem se pak na vybrané místo přenese část z okolí zdrojového bodu. Vhodné je použít neostrou stopu, aby došlo k plynulému překrytí původní části obrázku s kopírovanou částí. Při odstraňování se postupuje tak, že v obrázku hledáme zdrojové části takové, aby co nejlépe překryly původní nenavazující okraj. Obrázek opět několikrát posuneme a odstraníme všechny nenavazující přechody. Vzhled výsledné dlaždice:

Nejméně pracnou metodou pro vytvoření dlaždice je použití filtru Filtry → Mapování → Odstranit švy…. Filtr pracuje takto: položí přes sebe posunuté kopie obrázku a provede prolnutí mezi nimi tak, že kopie obrázků plně překryjí jeho původní hranici a vzdálenější body od hranice se postupně překrývají méně. Tento postup je nejméně pracný, ale samozřejmě má své zápory. Nevýhodou filtru je, že přidává do výsledné dlaždice další průhledné kopie, které mohou půvobit rušivě. Pokud ale s vytvořením dlaždice spěcháte, určitě vyzkoušejte jako první tuto možnost. Výsledek aplikace filtru na původní obrázek vln:

skoleni

Doufám, že tento článek vás inspiruje k tvorbě vlastních dlaždic a přispěje k oživení vašich webových stránek a desktopů.