Hlavní navigace

GIMP - první kroky (pokračování)

10. 6. 1999
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

V našem praktickém seriálu o GIMPu budeme dnes pokračovat ukázkami použití nových nástrojů, stejně tak jako nových možností nástrojů, nám již známých z minulých dílů.
3D procesor

Pro ty z vás, kteří nečetli minulý díl našeho seriálu, musím poprosit, aby na něj alespoň jukli, nebo si v GIMPu otevřeli náš testovací obrázek ve stavu, do jakého jsme ho upravili na konci minulého dílu.

První věc, kterou musíme dodělat, je čelní strana hrany procesoru. K tomu použijeme náš známy nástroj Bezier Curve (bezier selection tool). Pomocí tohoto nástroje vytvořte selekci ve tvaru hrany procesoru. Moje pojetí perspektivy mi dovolilo, že nemusím vytvářet hranu procesoru vpravo, neboť není vidět. (Pakliže chcete vidět pod podobným úhlem i ve skutečnosti, doporučuji denní aplikaci moku zvaného absinth. Bohužel má i vedlejší účinky na paměť (na něco to svést musím..))

tutorial, obr. 1

Nyní použijeme nástroj gradient (gradient tool). Před tím se ale ubezpečte, že máte bezierovskou selekci přepnutu do klasického výběru. To provedete klepnutím uvnitř vybraného objektu. Implicitní nastavení nástroje gradient je lineární přechod od barvy popředí v barvu pozadí. Dvojkliknutím na nástroj získáte přehled o dalších funkcích. Kromě lineárního módu je k dispozici mimo jiné i čtvercový, kruhový, spirálovitý a další. Kromě klasických dvou barev můžete využít desítky přednastavených gradientů, nebo definovat svoje vlastní (v okně gradients Ctrl+G).

Vybranou selekci vyplňte, jak je vidět na obrázku dole. Pro lesklý efekt jsem použil opět filtr enhance>sharpen.

tutorial, obr. 2Perspective

Než budeme pokračovat, vrátím se k funkci perspective, kterou jsme použili na deformaci 2d obrázku procesoru. Vezměme příklad kdy zdrojovým obrázkem je náš příkladový procesor ve 3d perspektivě a my budeme chtít teto procesor naplocho, třeba z důvodů vytvoření textury pro náš oblíbený 3d program (nechce někdo napsat tutoriál na blender? ;).

Nejprve schováme všechny vrstvy mimo procesoru (SHIFT+click na ikoně oka v okně vrstev). Pak použijeme náš známý transform tool (transform tool). Tentokrát ale zapneme v tool options (doubleclick na nástroji), kromě perspective, také volbu corrective. Nyní můžeme pracovat buď s celou vrstvou, nebo výběrem. Jelikož jsme byli natolik líní a vrstvu procesoru neořízli, musíme tak učinit teď, nebo použít jen selekci v rámci aktivní vrstvy. Jsme líní, takže se rozhodneme pro druhou možnost. Vyberte čtverec tak, aby byl co nejmenší, ale obsahoval celý procesor. Transform tool nám při prvním kliknutí zobrazí mřížku. Upravte mřížku tak, aby kopírovala okraj procesoru, jak ukazuje obrázek dole.

tutorial, obr. 3

Výsledek je sice mírně zkreslen, ale rozhodně 2d. Roztáhnout na výšku ho můžete opět pomocí nástroje transform/scale.

tutorial, obr. 4

Pěkné, že? Ale vraťme se zpět k našemu původnímu záměru vytvořit splash screen. (Už jste viděli Tigertův splash z 1.1.6ky? kinky!!).

ink tool

Ink tool
Pro majitele tabletů teď přijde lahůdka (i ostatní si přijdou na své) – nástroj Ink (ink tool). XFree 3.3.3 podporují mnoho tabletů přes rozhraní Xinput. Pakliže ale chcete podporu tlaku a sklonu pera, musíte rekompilovat GTK knihovny (parametr pro configure je –xinput=xfree, implicitní RH rpm balíčky nesou kompilovány s podporou xinput). Pro výběr vstupního zařízení slouží dialogové okno input devices, ve kterém můžete i nastavit citlivost na tlak a naučit Gimp, co je pero a co je guma… (samozřejmě jenom, když máte patřičný hardware.. Wacom Intuitos prý stojí v USA jen USD150, jak je to tady?). Já osobně jsem v GIMPu používal úspěšně tablet Wacom PenPartner (včetně tlaku, gumy) a ne celkem úspěšně Genius EasyPainter. (S ovladačem pro AceCad. Kdo poradí dostane cukrátko). V nastavení parametrů nástroje se vysloveně vyřádíte. Kromě klasických nastavení jako velikost, citlivost, úhel můžete interaktivně upravovat vzhled brushe, abych se tak nějak hezky česky vyjádřil. Když už jsme u tabletů – jistě znáte jak neohrabaně se mačká „pravé“ tlačítko na peru. Z toho důvodu je menu pravého tlačítka dostupné i klepnutím na šipku v levé horní části obrázku.

I ti z vás, kteří nemají tablet, nástroj Ink ocení – chování nástroje se mění podle rychlosti pohybu kurzoru. Věřte že výstupy jsou velice přirozené. Na novou vrstvu namalujeme tedy nějaký ten clip.

tutorial, obr. 5

Obrázek nahoře byl malován myší a to rozklepanou rukou čtyřiadvacetiletého starce (další vedlejší účinek onoho jmenovaného moku). Pod obrázek procesoru umístíme stín tak, že vytvoříme kopii vrstvy procesoru (Duplicate Layer v okně vrstev). Jako aktivní vyberte spodnější vrstvu. V okně vrstev zapneme položku Keep Transparency. Ta zabezpečí, že žádná akce nebude prováděna mimo masku/siluetu objektu. Vybereme celou vrstvu (Ctrl+A) a vrstvu vyplníme černou barvou pomocí nástroje fill (fill tool). Nyní nastavení Keep transparency zase vypněte a aplikujte filter>blur>Gau­ssian blur RLE zhruba 5×5. Pomocí posuvníku na okně vrstev nastavte průhlednost (opacity) tak na 40%. Vrstvu xychtíku přesuňte pomocí šipek v okně vrstev pod vrstvu textu a nastavte průhlednost asi na 16%. Nad pozadí vytvořte vrstvu, na kterou pomocí filter>render>grid necháme vygenerovat pravidelnou 5×5 mřížku (buď šedou, nebo černou a zmenšit opacity).

tutorial, obr. 6Průhledný obdélník

Vytvořte novou vrstvu. Pomocí nástrojů rectangle select a fill vytvořte černý obdélník. V okně vrstev na aktivní vrstvě vytvořte masku vrstvy (add layer mask). Ve vrstvě masky vytvořte pomocí černobílého gradientu zprůhlednění obdélníku směrem vlevo.

tutorial, obr. 7

Do této nové oblasti pak vepíšeme neantialiasovaným písmem číslo verze GIMPu. A když jsem se dostal k číslu verze, nenechám si ujít příležitost trochu popsat nové vlastnosti GIMPu 1.1.6 (nebo ty, kterých sem si nestačil všimnout ;).

  • pro mne důležitou vlastností je, že přestal fungovat PDF a PSD import :(. Chyba je pravděpodobně na mé straně, anebo je development verze skutečně development verze.
  • Ve výběru barev přibyla kolonka pro HEX triplet definování barvy. Webdesignérův sen.
  • konečně seznam posledně otevřených souborů, který je zapisován do souboru, takže je k dispozici i při novém otevření GIMPu.
  • Parazité. Nechám si vysvětlit o co jde. Prostě nějaká data navíc k obrázku pro uložení kdovíčeho.
  • Gimp Perl/Perl-Fu .. konečně trochu srozumitelnější makro jazyk. Jestli chcete ale používat dialogová okna, musíte si dokompilovat Perl-GTK (k dispozici na ftp.gtk.org)

Infarkt, neboli stroke

Tak další výlet mimo naší ukázku máme za sebou. Nakonec si ukážeme, jak obejít nehezky implementovanou funkci stroke. Nejprve si ale připravíme pozadí pro náš výrazný nadpis. Pomocí text tool napište bíle na nově vytvořenu vrstvu „vývojová verze“. Nápis zakotvěte na vrstvu pomocí Ctrl+H. Druhou variantou je napsat text a pomocí Ctrl+N na okně vrstev vytvořit textovou vrstvu, kterou pak nepatrně zvětšete pomocí nástroje crop. Nově vytvořený text blurněte gausian blurem s asi 15px rozptylem. Protože je teď vrstva příliš průhledná, dvakrát ji zkopírujte (Duplicate layer). Ale aby se nám nemotalo tolik vrstev, hned je všechny spojíme. Vyberte pomocí SHIFT-oko-click vrchní vrstvu a k ní přiklikněte další dvě. Teď vyberte merge visible layers.

Na tento bílý podklad vytvoříme tentýž text vypsaný černě obtáhnutým fontem. Ve Photoshopu byste k tomu použili funkci stroke. I v GIMPu tato funkce je, ale je trochu jiná – obtáhne aktivní výběr brushem. Můžete tak tedy obtahovat třeba obrázkem tučňáka, ale při použití 1×1 pixelu je výsledek neuspokojivý. Proto použijeme trik s grow/shrink selection (zvětšit/zmenšit výběr). Nejprve tedy černý text:

tutorial, obr. 8

Siluetu textu dostaneme pomocí fce alpha to selection v menu v okně vrstev. Tuto selekci teď o 1px zmenšíme pomocí select>shrink. A tuto selekci vyřízneme (Ctrl+K .. edit>clear). Ještě lepšího výsledku bychom dosáhli, kdybychom pracovali se zvětšením selekce (text .. alpha to selection .. new layer .. grow .. fill .. alpha na spodní vrstvě .. clear .. delete spodní vrstvy).

tutorial, obr. 9

skoleni

No a náš splash screen je hotov. Teď ho stačí jen uložit jako /usr/local/sha­re/gimp/gimp1_1_splash­.ppm (podle toho kam jste Gimp nainstalovali). Před tím ale nezapomeňte splácnout vrstvy layers>flatten image. V příštím díle se pustíme do filtrových orgií a ukážeme si jaké všechny hrůzy můžete v GIMPu vygenerovat.

over & out, jdu na absinth