Hlavní navigace

Komunikace s message brokery z programovacího jazyka Go

7. 3. 2019
Doba čtení: 36 minut

Sdílet

 Autor: NATS Project
Seriál o message brokerech by nebyl úplný, pokud bychom se neseznámili s implementací klientů v jazyku Go. Proto si ukážeme balíčky stomp a rmq. Taktéž se seznámíme se systémem NATS, který je naprogramován právě v Go.

Obsah

1. Komunikace s message brokery z programovacího jazyka Go

2. Implementace producenta a konzumenta zpráv v jazyce Go s využitím balíčku stomp

3. Komunikace klientů s message brokerem ve vlastní gorutině

4. Producent i konzument jako součást jediné aplikace se třemi paralelně běžícími gorutinami

5. Jedna z možných implementací message brokera naprogramovaná v nativním Go a používající Redis jako storage

6. Instalace a nastavení Redisu i rmq

7. Jednoduchý producent posílající textové zprávy

8. Konzument zpracovávající jednoduché textové zprávy

9. Marshalling a unmarshalling datových struktur do formátu JSON pro posílání složitějších zpráv

10. Úprava producenta takovým způsobem, aby posílal zprávy ve formátu JSON

11. Konzument akceptující zprávy ve formátu JSON

12. Přenos binárních zpráv

13. Vytvoření a poslání binární zprávy

14. Příjem binární zprávy

15. Systém NATS aneb implementace systému pro doručování zpráv v jazyku Go

16. Komunikační strategie a protokol použitý klienty systému NATS

17. NATS Streaming

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na předchozí části seriálu

20. Odkazy na Internetu

1. Komunikace s message brokery z programovacího jazyka Go

V předchozích částech seriálu o frontách zpráv a o message brokerech byla většina demonstračních příkladů, s nimiž jsme se seznámili, naprogramována v Pythonu. Výběr tohoto programovacího jazyka samozřejmě nebyl v žádném případě náhodný, protože demonstrační příklady (ale i reálné aplikace) vytvořené v Pythonu jsou v naprosté většině případů krátké a dostatečně přehledné. To je umožněno jak vlastnostmi samotného Pythonu (úsporný zápis zdrojového kódu a dynamický typový systém), tak i knihovnami zabezpečujícími rozhraní mezi Pythonem (resp. přesněji řečeno aplikacemi naprogramovanými v Pythonu) a samotným message brokerem. Jen pro připomenutí jsou v následující tabulce vypsány knihovny určené pro Python, které jsme až doposud používali:

Message broker/protokol Knihovna
Redis Queue (RQ) rq
RabbitMQ pika
Celery celery
Apache ActiveMQ stomp.py, python-qpid-proton

S message brokery je pochopitelně možné komunikovat i z aplikací vytvořených v jiných programovacích jazycích (ostatně viděli jsme jeden příklad naprogramovaný v jazyce Clojure). V enterprise sféře se bude v první řadě jednat o Javu, ovšem zapomenout nesmíme ani na jazyk, který se stává populární v oblasti síťových aplikací a utilit. Jedná se o programovací jazyk Go, jímž se podrobněji zabýváme v samostatném seriálu. Jazyk Go může být ve skutečnosti pro komunikaci s message brokery velmi vhodnou alternativou, protože umožňuje díky podpoře kanálů a gorutin velmi snadnou tvorbu asynchronně běžících funkcí. V dnešním článku se s některými možnostmi nabízenými v této oblasti programovacím jazykem Go alespoň ve stručnosti seznámíme.

V závěrečné části článku si řekneme základní informace o systému pojmenovaném NATS, který je naprogramován právě v jazyce Go a který nabízí uživatelům robustní a přitom systémově nenáročnou implementaci message brokera, který podporuje i takzvaný streaming. Klienty je díky existujícím rozhraním samozřejmě možné psát i v jiných jazycích.

2. Implementace producenta a konzumenta zpráv v jazyce Go s využitím balíčku stomp

V samotném závěru předchozího článku jsme si ukázali, jakým způsobem je možné naprogramovat klienty (zdroje zpráv i jejich příjemce), které komunikují s message brokerem Apache ActiveMQ s využitím jednoduchého protokolu STOMP. Připomeňme si, že jednoduchého producenta zpráv můžeme implementovat následujícím způsobem:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-stomp/stomp"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
const messageCount = 10
 
func sendMessages() {
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
    if err != nil {
        println("cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("connected to server", serverAddr)
    }
    defer conn.Disconnect()
 
    for i := 1; i <= messageCount; i++ {
        text := fmt.Sprintf("Message #%d", i)
        err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte(text), nil)
        if err != nil {
            println("failed to send to server", err)
            return
        } else {
            println("message sent")
        }
    }
    println("sending EXIT message")
    err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte("EXIT"), nil)
    if err != nil {
        println("failed to send EXIT message to server", err)
        return
    } else {
        println("message sent")
    }
    println("sender finished")
}
 
func main() {
    sendMessages()
}

Zdrojový kód klienta obsahuje následující části:

 1. Připojení k message brokeru přes funkci stomp.Dial()
 2. Poslání zprávy metodou conn.Send()
 3. Odpojení klienta metodou conn.Disconnect()

Konzument zpráv bude implementován podobným způsobem, ostatně se podívejme na jeho úplný zdrojový kód:

package main
 
import (
    "github.com/go-stomp/stomp"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
func receiveMessages() {
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
 
    if err != nil {
        println("cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("connected to server", serverAddr)
    }
 
    defer conn.Disconnect()
 
    sub, err := conn.Subscribe(queueName, stomp.AckAuto)
    if err != nil {
        println("cannot subscribe to", queueName, err.Error())
        return
    }
    for {
        msg := <-sub.C
        text := string(msg.Body)
        if text != "EXIT" {
            println("Received message", text)
        } else {
            println("Received EXIT command")
            break
        }
    }
    println("receiver finished")
}
 
func main() {
    receiveMessages()
}

Konzument obsahuje tyto části:

 1. Připojení k message brokeru přes funkci stomp.Dial()
 2. Přihlášení k odběru zpráv metodou conn.Subscribe()
 3. Příjem zprávy/zpráv z automaticky vytvořeného kanálu
 4. Odpojení klienta metodou conn.Disconnect()

3. Komunikace klientů s message brokerem ve vlastní gorutině

Mnohdy se setkáme s požadavkem na to, aby klient (ať již producent zpráv či jejich konzument) komunikovat s message brokerem v samostatně běžící gorutině, která by pracovala paralelně s dalšími gorutinami. Tento požadavek, který dává smysl zejména u webových služeb, je relativně snadné implementovat:

package main
 
import (
    "fmt"
 
    "github.com/go-stomp/stomp"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
const messageCount = 10
 
var stop = make(chan bool)
 
func sendMessages() {
    defer func() {
        stop <- true
    }()
 
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
    if err != nil {
        println("cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("connected to server", serverAddr)
    }
    defer conn.Disconnect()
 
    for i := 1; i <= messageCount; i++ {
        text := fmt.Sprintf("Message #%d", i)
        err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte(text), nil)
        if err != nil {
            println("failed to send to server", err)
            return
        } else {
            println("message sent")
        }
    }
    println("sending EXIT message")
    err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte("EXIT"), nil)
    if err != nil {
        println("failed to send EXIT message to server", err)
        return
    } else {
        println("message sent")
    }
    println("sender finished")
}
 
func main() {
    go sendMessages()
 
    <-stop
}
Poznámka: na konci funkce main musíme počkat na dokončení druhé gorutiny. Právě k tomuto účelu se používá pomocný kanál nazvaný jednoduše stop.

Prakticky stejným způsobem se upraví i příjemce zpráv:

package main
 
import (
    "github.com/go-stomp/stomp"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
var stop = make(chan bool)
 
func receiveMessages(subscribed chan bool) {
    defer func() {
        stop <- true
    }()
 
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
 
    if err != nil {
        println("cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("connected to server", serverAddr)
    }
 
    defer conn.Disconnect()
 
    sub, err := conn.Subscribe(queueName, stomp.AckAuto)
    if err != nil {
        println("cannot subscribe to", queueName, err.Error())
        return
    }
    close(subscribed)
 
    for {
        msg := <-sub.C
        text := string(msg.Body)
        if text != "EXIT" {
            println("Received message", text)
        } else {
            println("Received EXIT command")
            break
        }
    }
    println("receiver finished")
}
 
func main() {
    subscribed := make(chan bool)
    go receiveMessages(subscribed)
 
    <-subscribed
 
    <-stop
}

4. Producent i konzument jako součást jediné aplikace se třemi paralelně běžícími gorutinami

Pro zajímavost se podívejme na způsob implementace producenta i konzumenta zpráv v jediné aplikaci, ve které se tedy používají tři gorutiny – hlavní gorutina, gorutina producenta zpráv a gorutina jejich konzumenta:

package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/go-stomp/stomp"
    "time"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
const messageCount = 10
 
var stop = make(chan bool)
 
func sendMessages() {
    defer func() {
        stop <- true
    }()
 
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
    if err != nil {
        println("Cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("Publisher part connected to server", serverAddr)
    }
    defer conn.Disconnect()
 
    time.Sleep(5 * time.Second)
 
    for i := 1; i <= messageCount; i++ {
        text := fmt.Sprintf("Message #%d", i)
        err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte(text), nil)
        if err != nil {
            println("Failed to send to server", err)
            return
        } else {
            println("Message sent")
        }
    }
    println("Sending EXIT message")
    err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte("EXIT"), nil)
    if err != nil {
        println("Failed to send EXIT message to server", err)
        return
    } else {
        println("Message sent")
    }
    println("Publisher finished")
}
 
func receiveMessages(subscribed chan bool) {
    defer func() {
        stop <- true
    }()
 
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
 
    if err != nil {
        println("Cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("Subscriber part connected to server", serverAddr)
    }
 
    defer conn.Disconnect()
 
    time.Sleep(5 * time.Second)
 
    sub, err := conn.Subscribe(queueName, stomp.AckAuto)
    if err != nil {
        println("Cannot subscribe to", queueName, err.Error())
        return
    }
    close(subscribed)
 
    for {
        msg := <-sub.C
        text := string(msg.Body)
        if text != "EXIT" {
            println("Received message", text)
        } else {
            println("Received EXIT command")
            break
        }
    }
    println("Subscriber finished")
}
 
func main() {
    go sendMessages()
    subscribed := make(chan bool)
    go receiveMessages(subscribed)
 
    <-subscribed
 
    <-stop
    <-stop
}

Na tomto místě se můžete oprávněně zeptat, proč vlastně pro komunikaci mezi několika gorutinami, které jsou součástí jediné aplikace, vlastně používáme message brokera se všemi komplikacemi, které toto řešení přináší. Můžeme totiž namísto toho vytvořit běžný komunikační kanál, nastavit mu vysokou kapacitu bufferu a používat přímo operátor ← pro přidání hodnoty (zprávy) do kanálu i pro vyjmutí a zpracování této hodnoty (zprávy) na straně druhé. To je samozřejmě pravda a toto řešení bude plně funkční a zajistí i dobrou výkonnost. Ovšem ve chvíli, kdy je zapotřebí zaručit, že zpráva bude skutečně doručena, i když dojde například k pádu aplikace, již může být použití message brokera užitečným řešením. A pokud se navíc přidá i požadavek na zajištění persistence zpráv, je message broker (například běžící pouze lokálně) nejenom vhodné, ale pro tuto část architektury celé aplikace vlastně i idiomatické řešení (idiomy se totiž netýkají jen programových konstrukcí, ale i celé architektury).

Poznámka: samozřejmě je možné použít pro čekání na obě gorutiny (zdroje zpráv i příjemce) dva samostatné kanály pojmenované například stopProducer a stopConsumer, čímž se automaticky zajistí, že například producent zpráv nezapíše do kanálu omylem dvě hodnoty. Na konci funkce main je potom prakticky jedno, ze kterého kanálu bude provedeno čtení dříve. Úprava programu s implementací producenta i konzumenta běžících v samostatném vláknu by tedy vypadala následovně:
package main
 
import (
    "fmt"
    "github.com/go-stomp/stomp"
    "time"
)
 
const serverAddr = "localhost:61613"
const queueName = "/queue/go_test"
 
const messageCount = 10
 
var stopProducer = make(chan bool)
var stopConsumer = make(chan bool)
 
func sendMessages(stop chan bool) {
    defer func() {
        stop <- true
    }()
 
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
    if err != nil {
        println("Cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("Publisher part connected to server", serverAddr)
    }
    defer conn.Disconnect()
 
    time.Sleep(5 * time.Second)
 
    for i := 1; i <= messageCount; i++ {
        text := fmt.Sprintf("Message #%d", i)
        err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte(text), nil)
        if err != nil {
            println("Failed to send to server", err)
            return
        } else {
            println("Message sent")
        }
    }
    println("Sending EXIT message")
    err = conn.Send(queueName, "text/plain", []byte("EXIT"), nil)
    if err != nil {
        println("Failed to send EXIT message to server", err)
        return
    } else {
        println("Message sent")
    }
    println("Publisher finished")
}
 
func receiveMessages(subscribed chan bool, stop chan bool) {
    defer func() {
        stop <- true
    }()
 
    conn, err := stomp.Dial("tcp", serverAddr, nil)
 
    if err != nil {
        println("Cannot connect to server", err.Error())
        return
    } else {
        println("Subscriber part connected to server", serverAddr)
    }
 
    defer conn.Disconnect()
 
    time.Sleep(5 * time.Second)
 
    sub, err := conn.Subscribe(queueName, stomp.AckAuto)
    if err != nil {
        println("Cannot subscribe to", queueName, err.Error())
        return
    }
    close(subscribed)
 
    for {
        msg := <-sub.C
        text := string(msg.Body)
        if text != "EXIT" {
            println("Received message", text)
        } else {
            println("Received EXIT command")
            break
        }
    }
    println("Subscriber finished")
}
 
func main() {
    go sendMessages(stopProducer)
    subscribed := make(chan bool)
    go receiveMessages(subscribed, stopConsumer)
 
    <-subscribed
 
    <-stopProducer
    <-stopConsumer
}

5. Jedna z možných implementací message brokera naprogramovaná v nativním Go a používající Redis jako storage

Hned v úvodní části seriálu o message brokerech jsme se zabývali popisem nástroje nazvaného Redis Queue, jenž je postaven – jak již ostatně jeho název velmi dobře napovídá – na databázi Redis [1] [2], která se používá pro ukládání jednotlivých zpráv do front. Podobný koncept používá i další dnes popisovaná knihovna, která se jmenuje rmq a nalezneme ji na GitHubu na adrese https://github.com/adjust/rmq.

Jedná se o balíček určený pro vývojáře využívající programovací jazyk Go (ostatně i samotné rmq je vytvořeno v čistém Go), kteří potřebují vytvářet klienty připojované k message brokerovi, přičemž cílem autorů rmq je dosáhnout toho, aby kód vytvořený v klientech byl co nejkratší a navíc i snadno pochopitelný. Samotný message broker je opět tvořen databází Redis a balíček rmq „pouze“ zabezpečuje posílání, výběr a ukládání zpráv do Redisu.

6. Instalace a nastavení Redisu i rmq

Nejprve si řekněme, jak se vlastně rmq instaluje.

V prvním kroku musíme nainstalovat a spustit samotný Redis, což je snadné, protože je balíček s Redisem součástí většiny Linuxových distribucí. Například na Fedoře může instalace vypadat následovně:

$ sudo dnf install redis
 
Last metadata expiration check: 0:15:30 ago on Wed 24 Oct 2018, 22:50:11 CEST.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package      Arch      Version        Repository    Size
================================================================================
Installing:
 redis       x86_64     4.0.9-1.fc27     updates     580 k
Installing dependencies:
 jemalloc     x86_64     4.5.0-5.fc27     updates     210 k
 
Transaction Summary
================================================================================
Install 2 Packages
 
Total download size: 790 k
Installed size: 2.0 M
Is this ok [y/N]:
 

Na systémech založených na Debianu (včetně Ubuntu) lze pro instalaci použít příkaz:

$ apt-get install redis-server

V případě, že budete potřebovat použít nejnovější verzi Redisu, můžete si ho sami přeložit. Postup je jednoduchý (mj. i díky minimálním závislostem na dalších knihovnách) a je podrobně popsán na stránce https://redis.io/topics/quickstart.

Pro vlastní databázi, konfigurační soubor, žurnál a logy Redisu použijeme samostatný adresář, který vytvoříme v domácím adresáři připojeného uživatele:

$ mkdir redis
$ cd redis

Po instalaci se můžeme přesvědčit, že je skutečně k dispozici spustitelný soubor s implementací serveru i řádkového klienta:

$ whereis -b redis-cli
redis-cli: /usr/bin/redis-cli
$ whereis -b redis-server
redis-server: /usr/bin/redis-server

Následně přímo v tomto adresáři vytvoříme konfigurační soubor nazvaný redis.conf. Můžeme se přitom inspirovat souborem /etc/redis/redis.conf (Debian a systémy od něj odvozené), popř. /etc/redis.conf (Fedora, RHEL, CentOS), který je však poměrně rozsáhlý, protože kromě vlastních konfiguračních voleb obsahuje i podrobné informace o významu jednotlivých konfiguračních voleb. Tento soubor je taktéž dostupný na internetu na adrese https://raw.githubusercon­tent.com/antirez/redis/4.0/re­dis.conf.

Následuje výpis obsahu konfiguračního souboru, který je připraven pro lokální spuštění Redisu, bez nebezpečí, že se k běžícímu serveru připojí případný útočník. Důležité volby jsou zvýrazněny. Pokud se vám soubor nechce kopírovat, naleznete ho na adrese https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf:

bind 127.0.0.1
protected-mode yes
port 6379
tcp-backlog 511
timeout 0
tcp-keepalive 300
daemonize no
supervised no
pidfile /var/run/redis_6379.pid
loglevel notice
logfile redis.log
databases 16
always-show-logo yes
save 900 1
save 300 10
save 60 10000
stop-writes-on-bgsave-error yes
rdbcompression yes
rdbchecksum yes
dbfilename dump.rdb
dir .
slave-serve-stale-data yes
slave-read-only yes
repl-diskless-sync no
repl-diskless-sync-delay 5
repl-disable-tcp-nodelay no
slave-priority 100
lazyfree-lazy-eviction no
lazyfree-lazy-expire no
lazyfree-lazy-server-del no
slave-lazy-flush no
appendonly yes
appendfilename "appendonly.aof"
appendfsync everysec
no-appendfsync-on-rewrite no
auto-aof-rewrite-percentage 100
auto-aof-rewrite-min-size 64mb
aof-load-truncated yes
aof-use-rdb-preamble no
lua-time-limit 5000
slowlog-log-slower-than 10000
slowlog-max-len 128
latency-monitor-threshold 0
notify-keyspace-events ""
hash-max-ziplist-entries 512
hash-max-ziplist-value 64
list-max-ziplist-size -2
list-compress-depth 0
set-max-intset-entries 512
zset-max-ziplist-entries 128
zset-max-ziplist-value 64
hll-sparse-max-bytes 3000
activerehashing yes
client-output-buffer-limit normal 0 0 0
client-output-buffer-limit slave 256mb 64mb 60
client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60
hz 10
aof-rewrite-incremental-fsync yes

Nyní již můžeme databázi Redis spustit, aniž by došlo k tomu, že bude její API viditelné ostatním počítačům připojeným do sítě:

$ redis-server redis.conf 

Na druhém terminálu pak již můžeme (čistě pro otestování) spustit klienta Redisu, který uživatelům nabízí interaktivní příkazový řádek:

$ redis-cli
127.0.0.1:6379>

Příkazem „ping“ můžeme otestovat, jestli se klient připojí k serveru a zda od něj dokáže získávat odpovědi:

127.0.0.1:6379> ping
PONG
 
127.0.0.1:6379> ping test
"test"

Nyní by měl být systém Redis připraven pro připojení klientů, kteří s využitím balíčku rmq využijí tuto databázi ve funkci storage message brokera. Nastává tedy čas pro instalaci balíčku rmq. Nejprve přejdeme do adresáře ~/go (ten již byl připraven v rámci instalace jazyka Go, kterou jsme si popsali minule):

$ cd ~/go

Dále v tomto adresáři zadáme následující příkaz:

$ go get https://github.com/adjust/rmq

V adresáři by se měla objevit následující struktura (pod)adresářů:

.
├── pkg
│   └── linux_amd64
│     └── github.com
│       └── adjust
└── src
  └── github.com
    ├── adjust
    │   ├── rmq
    │   │   └── example
    │   │     ├── batch_consumer
    │   │     ├── cleaner
    │   │     ├── consumer
    │   │     ├── handler
    │   │     ├── producer
    │   │     ├── purger
    │   │     └── returner
    │   └── uniuri
    └── go-redis
      └── redis
        ├── internal
        │   ├── consistenthash
        │   ├── hashtag
        │   ├── pool
        │   ├── proto
        │   └── util
        └── testdata
Poznámka: povšimněte si, že se ve skutečnosti nainstalovaly dva balíčky nazvané rmq a taktéž redis.

7. Jednoduchý producent posílající textové zprávy

Při implementaci producenta jednoduchých textových zpráv využijeme především funkci pojmenovanou OpenConnection, která se pokusí o připojení k Redisu:

func OpenConnection(tag, network, address string, db int) *redisConnection

Připojení může být realizováno následovně:

connection := rmq.OpenConnection("test_service_producer", "tcp", "localhost:6379", 1)

Získáme tak datovou strukturu, která mj. implementuje rozhraní nazvané Connection:

type Connection interface {
    OpenQueue(name string) Queue
    CollectStats(queueList []string) Stats
    GetOpenQueues() []string
}

Dnes nás bude zajímat jen jediná metoda z tohoto rozhraní, a to konkrétně metoda pro otevření (či vytvoření) fronty se zadaným jménem:

func (connection *redisConnection) OpenQueue(name string) Queue

Konkrétní příklad použití:

connection := rmq.OpenConnection("test_service_producer", "tcp", "localhost:6379", 1)
taskQueue := connection.OpenQueue("task_queue")

Jakmile je fronta získána či vytvořena, můžeme použít její metodu Publish pro publikování nějaké zprávy, tj. pro její poslání do fronty:

func (queue *redisQueue) Publish(payload string) bool

Opět si ukažme praktické použití:

connection := rmq.OpenConnection("test_service_producer", "tcp", "localhost:6379", 1)
taskQueue := connection.OpenQueue("task_queue")
delivery := "task payload 1"
taskQueue.Publish(delivery)

Celý zdrojový kód klienta je nakonec velmi krátký a přehledný:

package main
 
import "github.com/adjust/rmq"
 
func main() {
    connection := rmq.OpenConnection("test_service_producer", "tcp", "localhost:6379", 1)
    println("Connection object: ", connection)
 
    taskQueue := connection.OpenQueue("task_queue")
    println("Queue: ", taskQueue)
 
    delivery := "task payload 1"
    taskQueue.Publish(delivery)
 
    delivery = "task payload 2"
    taskQueue.Publish(delivery)
}
Poznámka: na straně Redisu se vytvoří dva objekty v databázi:
Objekt Stručný popis
rmq::connections množina aktivních připojení
rmq::queues množina front

8. Konzument zpracovávající jednoduché textové zprávy

Konzument zpráv je nepatrně složitější, protože se zde používá callback metoda nazvaná Consume. Po připojení a vytvoření fronty nám již známým způsobem:

connection := rmq.OpenConnection("test_service_consumer", "tcp", "localhost:6379", 1)
taskQueue := connection.OpenQueue("task_queue")

je nutné se přihlásit k odběru zpráv a zaregistrovat objekt typu Consumer, který bude zprávy odebírat:

taskQueue.StartConsuming(10, time.Second)
taskQueue.AddConsumer("consumer", NewConsumer())

Samotný odběratel zpráv musí implementovat toto rozhraní s jedinou metodou:

type Consumer interface {
    Consume(delivery Delivery)
}

Přičemž Delivery je rozhraní implementované datovou strukturou se zprávou:

type Delivery interface {
    Payload() string
    Ack() bool
    Reject() bool
    Push() bool
}

Důležité jsou metody pro potvrzení zprávy či naopak pro její nepotvrzení:

func (delivery *wrapDelivery) Ack() bool
func (delivery *wrapDelivery) Reject() bool

Ty využijeme v našem konzumentovi/příjemci zpráv:

func (consumer *Consumer) Consume(delivery rmq.Delivery) {
    println("consume begin")
 
    println(delivery.Payload())
    delivery.Ack()
 
    println("consume end")
}

Úplná implementace klienta může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "github.com/adjust/rmq"
    "time"
)
 
type Consumer struct {
}
 
func NewConsumer() *Consumer {
    return &Consumer{}
}
 
func (consumer *Consumer) Consume(delivery rmq.Delivery) {
    println("consume begin")
 
    println(delivery.Payload())
    delivery.Ack()
 
    println("consume end")
}
 
func main() {
    connection := rmq.OpenConnection("test_service_consumer", "tcp", "localhost:6379", 1)
    println("Connection object: ", connection)
 
    taskQueue := connection.OpenQueue("task_queue")
    println("Queue: ", taskQueue)
 
    taskQueue.StartConsuming(10, time.Second)
    taskQueue.AddConsumer("consumer", NewConsumer())
    select {}
}

9. Marshalling a unmarshalling datových struktur do formátu JSON pro posílání složitějších zpráv

Často se setkáme i s požadavkem, aby byly zprávy posílány ve formátu JSON. Problematice převodu datových struktur z jazyka Go do JSONu (marshalling) a samozřejmě i zpětného převodu (unmarshalling) jsme se nedávno věnovali v samostatném článku Vývoj síťových aplikací v programovacím jazyku Go (práce s JSONem a rastrovými obrázky), takže jen ve stručnosti:

Pro převod libovolného typu (přesněji řečeno hodnoty libovolného typu) do JSONu se používá funkce nazvaná Marshal, kterou nalezneme v balíčku encoding/json:

func Marshal(v interface{}) ([]byte, error)

Opačná operace spočívá v importu dat z formátu JSON do interních datových struktur programovacího jazyka Go. Pro tuto operaci, která se nazývá unmarshalling, slouží následující funkce:

func Unmarshal(data []byte, v interface{}) error

Vstupem je v tomto případě pole (řez) bajtů, výstup je vrácen přes ukazatel předaný ve druhém parametru (což znamená, že se musíme sami postarat o případnou alokaci paměti pro strukturu či pro mapu). Samozřejmě, že při unmarshallingu může dojít k nějaké chybě, která je vrácena volající funkci. Pokud k chybě nedošlo, je návratová hodnota rovna nil.

10. Úprava producenta takovým způsobem, aby posílal zprávy ve formátu JSON

Vyzkoušejme si nyní upravit producenta zpráv tak, aby posílal obsah datové struktury nazvané TaskPayload ve formátu JSON. Strukturu nejdříve převedeme do JSONu a následně výsledek takzvaného „marshallingu“ pošleme do message brokera:

bytes, err := json.Marshal(payload)
if err != nil {
    println(err)
    return
}
taskQueue.PublishBytes(bytes)

Následuje výpis úplného zdrojového kódu tohoto příkladu:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "github.com/adjust/rmq"
)
 
type TaskPayload struct {
    Id   int32
    Name  string
    Param1 int32
    Param2 int32
}
 
func SendTask(taskQueue rmq.Queue, payload TaskPayload) {
    bytes, err := json.Marshal(payload)
    if err != nil {
        println(err)
        return
    }
    taskQueue.PublishBytes(bytes)
}
 
func main() {
    connection := rmq.OpenConnection("test_service_producer", "tcp", "localhost:6379", 1)
    println("Connection object: ", connection)
 
    taskQueue := connection.OpenQueue("task_queue")
    println("Queue: ", taskQueue)
 
    SendTask(taskQueue, TaskPayload{1, "test1", 0, 0})
    SendTask(taskQueue, TaskPayload{2, "test2", 6, 7})
}

11. Konzument akceptující zprávy ve formátu JSON

Konzument zpráv posílaných ve formátu JSON je složitější. Nejdříve totiž musíme získat obsah zprávy (payload), ten převést z JSONu do datové struktury (unmarshalling) a výsledek použít:

var task TaskPayload
if err := json.Unmarshal([]byte(delivery.Payload()), &task); err != nil {
    delivery.Reject()
    return
}
 
println("performing task", task.Id, "name", task.Name, "with parameters", task.Param1, task.Param2)
delivery.Ack()

Výsledný zdrojový kód může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "encoding/json"
    "github.com/adjust/rmq"
    "time"
)
 
type TaskPayload struct {
    Id   int32
    Name  string
    Param1 int32
    Param2 int32
}
 
type Consumer struct {
}
 
func NewConsumer() *Consumer {
    return &Consumer{}
}
 
func (consumer *Consumer) Consume(delivery rmq.Delivery) {
    println("consume begin")
 
    println(delivery.Payload())
 
    var task TaskPayload
    if err := json.Unmarshal([]byte(delivery.Payload()), &task); err != nil {
        delivery.Reject()
        return
    }
 
    println("performing task", task.Id, "name", task.Name, "with parameters", task.Param1, task.Param2)
    delivery.Ack()
 
    println("consume end")
}
 
func main() {
    connection := rmq.OpenConnection("test_service_consumer", "tcp", "localhost:6379", 1)
    println("Connection object: ", connection)
 
    taskQueue := connection.OpenQueue("task_queue")
    println("Queue: ", taskQueue)
 
    taskQueue.StartConsuming(10, time.Second)
    taskQueue.AddConsumer("consumer", NewConsumer())
    select {}
}

12. Přenos binárních zpráv

Mnohdy se setkáme s požadavkem, aby klienti do message brokera posílali binární zprávy, samozřejmě s tím, že po vyzvednutí bude mít zpráva naprosto stejný obsah, jako originální data (tj. nesmí dojít například k porušení obsahu nejvyšších bitů každého bajtu atd.).

Při psaní klientů naprogramovaných v Pythonu, kteří spolu komunikovali přes message broker Apache ActiveMQ, jsme se posílání binárních zpráv vyhnuli díky zakódování binárních dat do sekvence tisknutelných znaků, například s využitím Base64, který má tu výhodu, že algoritmus kódování/dekódování lze vytvořit velmi snadno (pokud již pro daný programovací jazyk neexistuje příslušná knihovna – většinou je již k dispozici). Nevýhodou tohoto řešení jsou delší zprávy, které musí být v message brokerovi uloženy (ve frontách) a – což je většinou kritičtější – pomalejší posílání či příjem zpráv – pokud se ovšem zpracovávají relativně krátké zprávy s menší frekvencí (desítky za sekundu pro jednoho producenta), nemělo by být zpoždění vůbec patrné.

Pro otestování posílání a příjmu zpráv s binárními daty vytvoříme producenta, který do vybrané fronty pošle data reprezentující rastrový obrázek ve formátu GIF. Samotný obrázek získáme snadno (jedná se o ikonu Vimu, v němž ostatně celý tento článek vznikl):

wget https://www.vim.org/images/vim_editor.gif

Jedná se o následující obrázek – ikonu:

Obrázek 1: Ikona použitá jako příklad binárních dat.

13. Vytvoření a poslání binární zprávy

Pro posílání textové zprávy jsme v předchozích dvou příkladech využívali metodu Publish:

func (queue *redisQueue) Publish(payload string) bool

U binárních dat to není vhodné, ovšem existuje i alternativní metoda nazvaná příznačně PublishBytes:

func (queue *redisQueue) PublishBytes(payload []byte) bool

Ve zdroji zpráv ještě uděláme jednu změnu – vytvoříme funkci, která načte obsah binárního souboru a ten následně pošle do zvolené fronty:

bytes, err := ioutil.ReadFile(filename)
if err == nil {
    println("Read", len(bytes), "bytes")
    SendBinaryMessage(binaryMessagesQueue, bytes)
    println("Sent")
} else {
    println("Error opening file", err)
}

Úplný zdrojový kód producenta binární zprávy může vypadat následovně:

package main
 
import (
    "github.com/adjust/rmq"
    "io/ioutil"
)
 
func SendBinaryMessage(binaryMessagesQueue rmq.Queue, binaryMessage []byte) {
    binaryMessagesQueue.PublishBytes(binaryMessage)
}
 
func SendFileContent(binaryMessagesQueue rmq.Queue, filename string) {
    bytes, err := ioutil.ReadFile(filename)
    if err == nil {
        println("Read", len(bytes), "bytes")
        SendBinaryMessage(binaryMessagesQueue, bytes)
        println("Sent")
    } else {
        println("Error opening file", err)
    }
}
 
func main() {
    connection := rmq.OpenConnection("binary_message_app", "tcp", "localhost:6379", 1)
    println("Connection object: ", connection)
 
    binaryMessagesQueue := connection.OpenQueue("binary_messages_queue")
    println("Queue: ", binaryMessagesQueue)
 
    SendFileContent(binaryMessagesQueue, "vim_editor.gif")
}

14. Příjem binární zprávy

Příjemce binární zprávy bude muset být také upraven. Zprávu přijmeme běžným způsobem, ovšem samotný její obsah (payload) bude uložen do souboru s využitím funkce WriteFile z balíčku ioutil. Povšimněte si, že této funkci je nutné předat i příznaky s přístupovými právy k souboru:

const FileFlags = 0664
 
payload := delivery.Payload()
 
println("Received binary message", len(payload), "bytes")
 
err := ioutil.WriteFile("received.gif", []byte(payload), FileFlags)
if err == nil {
    println("Written")
} else {
    println(err)
}
delivery.Ack()

Opět si samozřejmě ukážeme úplný zdrojový kód tohoto příkladu:

package main
 
import (
    "github.com/adjust/rmq"
    "io/ioutil"
    "time"
)
 
type Consumer struct{}
 
func NewConsumer() *Consumer {
    return &Consumer{}
}
 
func (consumer *Consumer) Consume(delivery rmq.Delivery) {
    const FileFlags = 0664
 
    println("consume begin")
    payload := delivery.Payload()
 
    println("Received binary message", len(payload), "bytes")
 
    err := ioutil.WriteFile("received.gif", []byte(payload), FileFlags)
    if err == nil {
        println("Written")
    } else {
        println(err)
    }
    delivery.Ack()
 
    println("consume end")
}
 
func main() {
    connection := rmq.OpenConnection("binary_messages_queue", "tcp", "localhost:6379", 1)
    println("Connection object: ", connection)
 
    binaryMessagesQueue := connection.OpenQueue("binary_messages_queue")
    println("Queue: ", binaryMessagesQueue)
 
    binaryMessagesQueue.StartConsuming(10, time.Second)
    binaryMessagesQueue.AddConsumer("consumer", NewConsumer())
    select {}
}

15. Systém NATS aneb implementace systému pro doručování zpráv v jazyku Go

V závěrečné části dnešního článku se zmíníme o systému pro doručování, ukládání a (re)distribuci zpráv, který se jmenuje NATS. Jedná se o poměrně úspěšný projekt, jenž je vyvinut právě v programovacím jazyku Go, což mu do jisté míry zajišťuje stabilitu i škálovatelnost. To jsou vlastnosti, které u message brokerů většinou očekáváme.

Původní varianta NATSu byla vytvořena Derekem Collisonem; zajímavé je, že tato varianta nebyla naprogramována v jazyce Go, ale v programovacím jazyce Ruby. Dnes se ovšem budeme zabývat moderní (a jedinou podporovanou) verzí systému NATS, která byla přeportována do jazyka Go. Celý systém NATS se skládá z několika komponent:

 1. V první řadě se jedná o samotný server, jenž se spouští příkazem gnatsd. Server je naprogramovaný v Go a při jeho vývoji bylo dbáno na to, aby byla zaručena vysoká dostupnost celé služby a přitom byla samotná služba s běžícím serverem málo náročná na systémové zdroje, především na spotřebu operační paměti (to má v době Dockeru a podobných nástrojů poměrně velký význam).
 2. Dalším typem komponenty jsou programátorská rozhraní pro klienty, která v současnosti existují pro několik ekosystémů (což je většinou kombinace programovacího jazyka, knihoven a popř. jeho virtuálního stroje); viz též tabulky s podporovanými ekosystémy, které jsou zobrazeny pod tímto odstavcem.
 3. Třetí komponentou je NATS Streaming Server, který je opět naprogramován v Go a který si popíšeme v sedmnácté kapitole.
 4. Čtvrtým typem komponenty je takzvaný NATS Connector Framework zajišťující propojení systému NATS s dalšími technologiemi (XMPP, logování, notifikační služby aj.). Ten je naprogramovaný v Javě a v současnosti je podporován například konektor pro Redis (https://github.com/nats-io/nats-connector-redis).

Oficiálně jsou podporována rozhraní pro následující ekosystémy:

# Programovací jazyk/ekosystém
1 C
2 C#
3 Elixir
4 Go
5 Java
6 NGINX
7 Node.js
8 Python Asyncio
9 Python Tornado
10 Ruby
11 TypeScript

Existují však i další rozhraní, která sice nejsou podporována oficiálně, ale většinou jsou dostatečně stabilní na to, aby byla reálně použitelná:

# Programovací jazyk/ekosystém
1 .NET
2 Arduino
3 Clojure
4 Elm
5 Erlang
6 Haskell
7 Lua
8 MicroPython
9 PHP
10 Perl
11 Python
12 Python Twisted
13 Qt5 C++
14 Rust
15 Scala
16 Spring API
17 Swift

16. Komunikační strategie a protokol použitý klienty systému NATS

NATS svým uživatelům nabízí klasickou komunikační strategii typu pub-sub (zprávy jsou doručovány na základě nastaveného tématu – topicu či v jiné terminologii subjectu), s níž jsme se již seznámili v předchozích článcích. Ovšem kromě toho je možné využít i strategie request-reply (ta je implementačně nejsložitější, protože vyžaduje určitou koordinaci obou klientů se zapamatováním kontextu) a taktéž strategii typu push-pull (zde se právě využívají fronty zpráv). Strategie request-reply se dále rozděluje na dvě podkategorie podle toho, zda se zpráva doručuje jen jedinému příjemci (point-to-point) nebo více příjemcům (one-to-many). Ve chvíli, kdy klient pošle žádost (request), vytvoří se pro ni takzvaný inbox, který mohou příjemci použít po odeslání odpovědi. S příklady použití této zajímavé strategie se seznámíme v navazujícím článku.

Samotný komunikační protokol používaný klienty při přístupu k systému NATS je textový a je navržen takovým způsobem, aby bylo možné samotnou komunikaci naprogramovat relativně snadno, popř. si komunikaci otestovat přes telnet či podobný nástroj (což může být velmi vhodné při hledání chyb v celém systému; ostatně ti administrátoři, kteří museli ladit nějaký systém využívající binární protokol jistě budou souhlasit). V samotném protokolu se rozeznává jen několik typů příkazů, které jsou vypsány v další tabulce:

Příkaz Posílá Stručný popis
INFO server posláno klientovi po jeho připojení k serveru
CONNECT klient žádost o připojení se specifikací jeho parametrů
PUB klient publikace zprávy klientem (formát si popíšeme příště)
SUB klient přihlášení klienta k odebírání určitého tématu
UNSUB klient odhlášení klienta od odebírání určitého tématu
MSG server poslání zprávy serverem odebírateli
PING klient i server klasický systém ping-pong pro ověření, zda druhá strana (ještě) komunikuje
PONG klient i server klasický systém ping-pong pro ověření, zda druhá strana (ještě) komunikuje
+OK server potvrzení zprávy či příkazu (+ je součástí příkazu)
-ERR server informace o tom, že poslaná zpráva nebo příkaz nemá správný formát (- je opět součástí příkazu)
Poznámka: i když je samotný protokol textový, jsou těla zpráv považována za binární data, čehož se často využívá například v oblasti IoT, kdy čidla mohou přímo posílat naměřená data, bez nutnosti jejich převodu do JSONu či podobného formátu.
Poznámka: zajímavé je porovnání s již popsaným protokolem STOMP, který používá prakticky stejný přístup, i když se pochopitelně jednotlivé příkazy od sebe odlišují (v NATS chybí přímé příkazy pro transakce atd.).

17. NATS Streaming

Jedná se o rozšíření klasického message brokera o další užitečné vlastnosti, zejména o konfigurovatelnou persistenci zpráv, dále o systém zaručující doručení zprávy (jak na message brokera, tak i ke klientovi – odběrateli zpráv) a především pak systémem určujícím maximální množství zpráv čekajících na doručení (publisher rate limit, rate limiting per subscriber). Nesmíme zapomenout ani na další poměrně unikátní vlastnost: možnost opětovného „přehrátí“ zpráv podle zadaných kritérií (ke zprávám je přiřazen určitý subject a taktéž časové razítko, takže pořadí zpráv je možné zaručit – ostatně právě proto se také používá termín „streaming“). Mimochodem: časové razítko má přesnost v řádu nanosekund.

Oficiálně podporovaní klienti komponenty NATS Streaming:

# Jazyk/ekosystém
1 C
2 C#
3 Go
4 Java
5 Node.js
6 Python Asyncio
7 Ruby

Podrobněji si tento systém vysvětlíme příště.

DT24

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes popsaných demonstračních příkladů naprogramovaných v programovacím jazyku Go byly uloženy do Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/message-queues-examples (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má doslova několik kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé příklady, které naleznete v následující tabulce.

Příklad Skript/kód Popis Cesta
1 publisher.go producent zpráv naprogramovaný v Go https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull/publisher.go
1 subscriber.go konzument zpráv naprogramovaný v Go https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull/subscriber.go
       
2 publisher.go producent zpráv naprogramovaný v Go využívající gorutiny https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull-goroutines/publisher.go
2 subscriber.go konzument zpráv naprogramovaný v Go využívající gorutiny https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull-goroutines/subscriber.go
       
3 publisher_subscriber.go producent i konzument zpráv běžící paralelně v jediném procesu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull-one-app/publisher_subscriber.go
       
4 publisher_subscriber.go další verze producenta a konzumenta zpráv běžících paralelně v jediném procesu https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-stomp/push-pull-one-app-2/publisher_subscriber.go
       
5 producer.go producent textových zpráv založených na systému rmq https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-rmq/01-producer-consumer/producer.go
5 consumer.go konzument textových zpráv založených na systému rmq https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-rmq/01-producer-consumer/consumer.go
       
6 producer.go producent JSON zpráv založených na systému rmq https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-rmq/02-producer-consumer-json/producer.go
6 consumer.go konzument JSON zpráv založených na systému rmq https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-rmq/02-producer-consumer-json/consumer.go
       
7 producer.go producent binárních zpráv založených na systému rmq https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-rmq/03-producer-consumer-binary/producer.go
7 consumer.go konzument binárních zpráv založených na systému rmq https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-rmq/03-producer-consumer-binary/consumer.go
7 get_image skript pro stažení testovacího obrázku https://github.com/tisnik/message-queues-examples/blob/master/go-rmq/03-producer-consumer-binary/get_image

19. Odkazy na předchozí části seriálu

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na všech jedenáct předchozích částí seriálu, v němž se zabýváme různými způsoby implementace front zpráv a k nim přidružených technologií:

 1. Použití nástroje RQ (Redis Queue) pro správu úloh zpracovávaných na pozadí
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-rq-redis-queue-pro-spravu-uloh-zpracovavanych-na-pozadi/
 2. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python/
 3. Celery: systém implementující asynchronní fronty úloh pro Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/celery-system-implementujici-asynchronni-fronty-uloh-pro-python-dokonceni/
 4. RabbitMQ: jedna z nejúspěšnějších implementací brokera
  https://www.root.cz/clanky/rabbitmq-jedna-z-nejuspesnejsich-implementaci-brokera/
 5. Pokročilejší operace nabízené systémem RabbitMQ
  https://www.root.cz/clanky/po­krocilejsi-operace-nabizene-systemem-rabbitmq/
 6. ØMQ: knihovna pro asynchronní předávání zpráv
  https://www.root.cz/clanky/0mq-knihovna-pro-asynchronni-predavani-zprav/
 7. Další možnosti poskytované knihovnou ØMQ
  https://www.root.cz/clanky/dalsi-moznosti-poskytovane-knihovnou-mq/
 8. Další možnosti nabízené knihovnou ØMQ, implementace protokolů ØMQ v čisté Javě
  https://www.root.cz/clanky/dalsi-moznosti-nabizene-knihovnou-mq-implementace-protokolu-mq-v-ciste-jave/
 9. Apache ActiveMQ – další systém implementující message brokera
  https://www.root.cz/clanky/apache-activemq-dalsi-system-implementujici-message-brokera/
 10. Použití Apache ActiveMQ s protokolem STOMP
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-apache-activemq-s-protokolem-stomp/
 11. Použití Apache ActiveMQ s protokolem AMQP, jazyk Go a message brokeři
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-apache-activemq-s-protokolem-amqp-jazyk-go-a-message-brokeri/

20. Odkazy na Internetu

 1. NATS
  https://nats.io/about/
 2. NATS Streaming Concepts
  https://nats.io/documenta­tion/streaming/nats-streaming-intro/
 3. NATS Streaming Server
  https://nats.io/download/nats-io/nats-streaming-server/
 4. NATS Introduction
  https://nats.io/documentation/
 5. NATS Client Protocol
  https://nats.io/documenta­tion/internals/nats-protocol/
 6. NATS Messaging (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/NATS_Messaging
 7. Stránka Apache Software Foundation
  http://www.apache.org/
 8. Informace o portu 5672
  http://www.tcp-udp-ports.com/port-5672.htm
 9. Třída MessagingHandler knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._handlers.MessagingHan­dler-class.html
 10. Třída Event knihovny Qpid Proton
  https://qpid.apache.org/releases/qpid-proton-0.27.0/proton/python/api/pro­ton._events.Event-class.html
 11. package stomp (Go)
  https://godoc.org/github.com/go-stomp/stomp
 12. Go language library for STOMP protocol
  https://github.com/go-stomp/stomp
 13. python-qpid-proton 0.26.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/python-qpid-proton/
 14. Qpid Proton
  http://qpid.apache.org/proton/
 15. Using the AMQ Python Client
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-us/red_hat_amq/7.1/html-single/using_the_amq_python_client/
 16. Apache ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 17. Apache ActiveMQ Artemis
  https://activemq.apache.org/artemis/
 18. Apache ActiveMQ Artemis User Manual
  https://activemq.apache.or­g/artemis/docs/latest/index­.html
 19. KahaDB
  http://activemq.apache.or­g/kahadb.html
 20. Understanding the KahaDB Message Store
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_MQ_Enterprise/7.1/html/Con­figuring_Broker_Persisten­ce/files/KahaDBOverview.html
 21. Command Line Tools (Apache ActiveMQ)
  https://activemq.apache.org/activemq-command-line-tools-reference.html
 22. stomp.py 4.1.21 na PyPi
  https://pypi.org/project/stomp.py/
 23. Stomp Tutorial
  https://access.redhat.com/do­cumentation/en-US/Fuse_Message_Broker/5.5/html/Con­nectivity_Guide/files/FMBCon­nectivityStompTelnet.html
 24. Heartbeat (computing)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Heartbeat_(computing)
 25. Apache Camel
  https://camel.apache.org/
 26. Red Hat Fuse
  https://developers.redhat­.com/products/fuse/overvi­ew/
 27. Confusion between ActiveMQ and ActiveMQ-Artemis?
  https://serverfault.com/qu­estions/873533/confusion-between-activemq-and-activemq-artemis
 28. Staré stránky projektu HornetQ
  http://hornetq.jboss.org/
 29. Snapshot JeroMQ verze 0.4.4
  https://oss.sonatype.org/con­tent/repositories/snapshot­s/org/zeromq/jeromq/0.4.4-SNAPSHOT/
 30. Difference between ActiveMQ vs Apache ActiveMQ Artemis
  http://activemq.2283324.n4­.nabble.com/Difference-between-ActiveMQ-vs-Apache-ActiveMQ-Artemis-td4703828.html
 31. Microservices communications. Why you should switch to message queues
  https://dev.to/matteojoli­veau/microservices-communications-why-you-should-switch-to-message-queues–48ia
 32. Stomp.py 4.1.19 documentation
  https://stomppy.readthedoc­s.io/en/stable/
 33. Repositář knihovny JeroMQ
  https://github.com/zeromq/jeromq/
 34. ØMQ – Distributed Messaging
  http://zeromq.org/
 35. ØMQ Community
  http://zeromq.org/community
 36. Get The Software
  http://zeromq.org/intro:get-the-software
 37. PyZMQ Documentation
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/
 38. Module: zmq.decorators
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.deco­rators.html
 39. ZeroMQ is the answer, by Ian Barber
  https://vimeo.com/20605470
 40. ZeroMQ RFC
  https://rfc.zeromq.org/
 41. ZeroMQ and Clojure, a brief introduction
  https://antoniogarrote.wor­dpress.com/2010/09/08/zeromq-and-clojure-a-brief-introduction/
 42. zeromq/czmq
  https://github.com/zeromq/czmq
 43. golang wrapper for CZMQ
  https://github.com/zeromq/goczmq
 44. ZeroMQ version reporting in Python
  http://zguide.zeromq.org/py:version
 45. A Go interface to ZeroMQ version 4
  https://github.com/pebbe/zmq4
 46. Broker vs. Brokerless
  http://zeromq.org/whitepa­pers:brokerless
 47. Learning ØMQ with pyzmq
  https://learning-0mq-with-pyzmq.readthedocs.io/en/latest/
 48. Céčková funkce zmq_ctx_new
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-new
 49. Céčková funkce zmq_ctx_destroy
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-ctx-destroy
 50. Céčková funkce zmq_bind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-bind
 51. Céčková funkce zmq_unbind
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-unbind
 52. Céčková C funkce zmq_connect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-connect
 53. Céčková C funkce zmq_disconnect
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-disconnect
 54. Céčková C funkce zmq_send
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-send
 55. Céčková C funkce zmq_recv
  http://api.zeromq.org/4–2:zmq-recv
 56. Třída Context (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#con­text
 57. Třída Socket (Python)
  https://pyzmq.readthedocs­.io/en/latest/api/zmq.html#soc­ket
 58. Python binding
  http://zeromq.org/bindings:python
 59. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part I)
  http://250bpm.com/blog:4
 60. Why should I have written ZeroMQ in C, not C++ (part II)
  http://250bpm.com/blog:8
 61. About Nanomsg
  https://nanomsg.org/
 62. Advanced Message Queuing Protocol
  https://www.amqp.org/
 63. Advanced Message Queuing Protocol na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Advanced_Message_Queuin­g_Protocol
 64. Dokumentace k příkazu rabbitmqctl
  https://www.rabbitmq.com/rab­bitmqctl.8.html
 65. RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/
 66. RabbitMQ Tutorials
  https://www.rabbitmq.com/get­started.html
 67. RabbitMQ: Clients and Developer Tools
  https://www.rabbitmq.com/dev­tools.html
 68. RabbitMQ na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/RabbitMQ
 69. Streaming Text Oriented Messaging Protocol
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Streaming_Text_Oriented_Mes­saging_Protocol
 70. Message Queuing Telemetry Transport
  https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT
 71. Erlang
  http://www.erlang.org/
 72. pika 0.12.0 na PyPi
  https://pypi.org/project/pika/
 73. Introduction to Pika
  https://pika.readthedocs.i­o/en/stable/
 74. Langohr: An idiomatic Clojure client for RabbitMQ that embraces the AMQP 0.9.1 model
  http://clojurerabbitmq.info/
 75. AMQP 0–9–1 Model Explained
  http://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts.html
 76. Part 1: RabbitMQ for beginners – What is RabbitMQ?
  https://www.cloudamqp.com/blog/2015–05–18-part1-rabbitmq-for-beginners-what-is-rabbitmq.html
 77. Downloading and Installing RabbitMQ
  https://www.rabbitmq.com/dow­nload.html
 78. celery na PyPi
  https://pypi.org/project/celery/
 79. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python/
 80. Databáze Redis (nejenom) pro vývojáře používající Python (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/databaze-redis-nejenom-pro-vyvojare-pouzivajici-python-dokonceni/
 81. Redis Queue (RQ)
  https://www.fullstackpython.com/redis-queue-rq.html
 82. Python Celery & RabbitMQ Tutorial
  https://tests4geeks.com/python-celery-rabbitmq-tutorial/
 83. Flower: Real-time Celery web-monitor
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/mo­nitoring.html#flower-real-time-celery-web-monitor
 84. Asynchronous Tasks With Django and Celery
  https://realpython.com/asynchronous-tasks-with-django-and-celery/
 85. First Steps with Celery
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/getting-started/first-steps-with-celery.html
 86. node-celery
  https://github.com/mher/node-celery
 87. Full Stack Python: web development
  https://www.fullstackpython.com/web-development.html
 88. Introducing RQ
  https://nvie.com/posts/introducing-rq/
 89. Asynchronous Tasks with Flask and Redis Queue
  https://testdriven.io/asynchronous-tasks-with-flask-and-redis-queue
 90. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 91. Stránky projektu Redis
  https://redis.io/
 92. Introduction to Redis
  https://redis.io/topics/introduction
 93. Try Redis
  http://try.redis.io/
 94. Redis tutorial, April 2010 (starší, ale pěkně udělaný)
  https://static.simonwilli­son.net/static/2010/redis-tutorial/
 95. Python Redis
  https://redislabs.com/lp/python-redis/
 96. Redis: key-value databáze v paměti i na disku
  https://www.zdrojak.cz/clanky/redis-key-value-databaze-v-pameti-i-na-disku/
 97. Praktický úvod do Redis (1): vaše distribuovaná NoSQL cache
  http://www.cloudsvet.cz/?p=253
 98. Praktický úvod do Redis (2): transakce
  http://www.cloudsvet.cz/?p=256
 99. Praktický úvod do Redis (3): cluster
  http://www.cloudsvet.cz/?p=258
 100. Connection pool
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Connection_pool
 101. Instant Redis Sentinel Setup
  https://github.com/ServiceStack/redis-config
 102. How to install REDIS in LInux
  https://linuxtechlab.com/how-install-redis-server-linux/
 103. Redis RDB Dump File Format
  https://github.com/sripat­hikrishnan/redis-rdb-tools/wiki/Redis-RDB-Dump-File-Format
 104. Lempel–Ziv–Welch
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Lempel%E2%80%93Ziv%E2%80%93­Welch
 105. Redis Persistence
  https://redis.io/topics/persistence
 106. Redis persistence demystified
  http://oldblog.antirez.com/post/redis-persistence-demystified.html
 107. Redis reliable queues with Lua scripting
  http://oldblog.antirez.com/post/250
 108. Ost (knihovna)
  https://github.com/soveran/ost
 109. NoSQL
  https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
 110. Shard (database architecture)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shard_%28database_archi­tecture%29
 111. What is sharding and why is it important?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/992988/what-is-sharding-and-why-is-it-important
 112. What Is Sharding?
  https://btcmanager.com/what-sharding/
 113. Redis clients
  https://redis.io/clients
 114. Category:Lua-scriptable software
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Category:Lua-scriptable_software
 115. Seriál Programovací jazyk Lua
  https://www.root.cz/seria­ly/programovaci-jazyk-lua/
 116. Redis memory usage
  http://nosql.mypopescu.com/pos­t/1010844204/redis-memory-usage
 117. Ukázka konfigurace Redisu pro lokální testování
  https://github.com/tisnik/pre­sentations/blob/master/re­dis/redis.conf
 118. Resque
  https://github.com/resque/resque
 119. Nested transaction
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Nested_transaction
 120. Publish–subscribe pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Publish%E2%80%93subscri­be_pattern
 121. Messaging pattern
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Messaging_pattern
 122. Using pipelining to speedup Redis queries
  https://redis.io/topics/pipelining
 123. Pub/Sub
  https://redis.io/topics/pubsub
 124. ZeroMQ distributed messaging
  http://zeromq.org/
 125. ZeroMQ: Modern & Fast Networking Stack
  https://www.igvita.com/2010/09/03/ze­romq-modern-fast-networking-stack/
 126. Publish/Subscribe paradigm: Why must message classes not know about their subscribers?
  https://stackoverflow.com/qu­estions/2908872/publish-subscribe-paradigm-why-must-message-classes-not-know-about-their-subscr
 127. Python & Redis PUB/SUB
  https://medium.com/@johngrant/python-redis-pub-sub-6e26b483b3f7
 128. Message broker
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Message_broker
 129. RESP Arrays
  https://redis.io/topics/protocol#array-reply
 130. Redis Protocol specification
  https://redis.io/topics/protocol
 131. Redis Pub/Sub: Intro Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-intro/
 132. Redis Pub/Sub: Howto Guide
  https://www.redisgreen.net/blog/pubsub-howto/
 133. Comparing Publish-Subscribe Messaging and Message Queuing
  https://dzone.com/articles/comparing-publish-subscribe-messaging-and-message
 134. Apache Kafka
  https://kafka.apache.org/
 135. Iron
  http://www.iron.io/mq
 136. kue (založeno na Redisu, určeno pro node.js)
  https://github.com/Automattic/kue
 137. Cloud Pub/Sub
  https://cloud.google.com/pubsub/
 138. Introduction to Redis Streams
  https://redis.io/topics/streams-intro
 139. glob (programming)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Glob_(programming)
 140. Why and how Pricing Assistant migrated from Celery to RQ – Paris.py
  https://www.slideshare.net/syl­vinus/why-and-how-pricing-assistant-migrated-from-celery-to-rq-parispy-2
 141. Enqueueing internals
  http://python-rq.org/contrib/
 142. queue — A synchronized queue class
  https://docs.python.org/3/li­brary/queue.html
 143. Queue – A thread-safe FIFO implementation
  https://pymotw.com/2/Queue/
 144. Queues
  http://queues.io/
 145. Windows Subsystem for Linux Documentation
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about
 146. RestMQ
  http://restmq.com/
 147. ActiveMQ
  http://activemq.apache.org/
 148. Amazon MQ
  https://aws.amazon.com/amazon-mq/
 149. Amazon Simple Queue Service
  https://aws.amazon.com/sqs/
 150. Celery: Distributed Task Queue
  http://www.celeryproject.org/
 151. Disque, an in-memory, distributed job queue
  https://github.com/antirez/disque
 152. rq-dashboard
  https://github.com/eoranged/rq-dashboard
 153. Projekt RQ na PyPi
  https://pypi.org/project/rq/
 154. rq-dashboard 0.3.12
  https://pypi.org/project/rq-dashboard/
 155. Job queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Job_queue
 156. Why we moved from Celery to RQ
  https://frappe.io/blog/technology/why-we-moved-from-celery-to-rq
 157. Running multiple workers using Celery
  https://serverfault.com/qu­estions/655387/running-multiple-workers-using-celery
 158. celery — Distributed processing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.html
 159. Chains
  https://celery.readthedoc­s.io/en/latest/userguide/can­vas.html#chains
 160. Routing
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/rou­ting.html#automatic-routing
 161. Celery Distributed Task Queue in Go
  https://github.com/gocelery/gocelery/
 162. Python Decorators
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonDecorators
 163. Periodic Tasks
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/userguide/pe­riodic-tasks.html
 164. celery.schedules
  http://docs.celeryproject­.org/en/latest/reference/ce­lery.schedules.html#celery­.schedules.crontab
 165. Pros and cons to use Celery vs. RQ
  https://stackoverflow.com/qu­estions/13440875/pros-and-cons-to-use-celery-vs-rq
 166. Priority queue
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Priority_queue
 167. Jupyter
  https://jupyter.org/
 168. How IPython and Jupyter Notebook work
  https://jupyter.readthedoc­s.io/en/latest/architectu­re/how_jupyter_ipython_wor­k.html
 169. Context Managers
  http://book.pythontips.com/en/la­test/context_managers.html

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.