Hlavní navigace

OpenGL evaluátory (10)

20. 7. 2004
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

V závěrečné části seriálu pojednávajícího o OpenGL evaluátorech si popíšeme všechna probraná témata i demonstrační příklady, které jsme si ukázali v předchozích částech. Dále zde budou uvedeny seznamy funkcí, které se vztahují k OpenGL evaluátorům s odkazy na díly, v nichž byly tyto funkce popsány.

Obsah

Poznámky k organizaci této stránky
Obsah jednotlivých dílů
Seznam demonstračníh příkladů
Odkazy na příkazy OpenGL evaluátorů rozdělené podle jednotlivých dílů
Odkazy na příkazy OpenGL evaluátorů setříděné podle abecedy
Odkazy na související články

Poznámky k organizaci této stránky

Tato stránka je organizována podobným stylem, jak tomu bylo u závěrečných dílů seriálů o OpenGLOpenGL Imaging Subsetu.

Vzhledem k poměrně velkému počtu dílů a demonstračních příkladů jsou na začátku každé kapitoly uvedeny lokální odkazy (v rámci jedné HTML stránky) pro rychlý skok k popisu dílu nebo příkladu. Jednotlivé části jsou označeny římskými číslicemi (například I-X), demonstrační příklady dvojicí arabských čísel (například 7.1), kde první číslice obsahuje část, ve které je příklad uveden, a druhá číslice pořadové číslo příkladu.

Obsah jednotlivých dílů

I

  II   III  

IV   V   VI   VII   VIII   IX  

X  

I. Úvod, reprezentace těles v počítačové grafice

Datum vydání: 11. 05. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2196
Obsah:nejpouží­vanější způsoby reprezentace těles v počítačové grafice, parametrické křivky a plochy, napojování a modelování parametrických křivek a ploch, aproximace a interpolace s využitím parametrických křivek a ploch.

II. Teorie Bézierových křivek

Datum vydání: 18. 05. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2207
Obsah:matematická teorie Bézierových křivek, význam řídících bodů Bézierových křivek, Bézierovy kubické a kvadratické křivky, jejich výhody, nevýhody a použití v počítačové grafice, ukázka funkce pro vykreslení Bézierovy kubické křivky.

III. Teorie Bézierových ploch

Datum vydání: 22. 05. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2218
Obsah:matematická teorie Bézierových ploch, význam řídících bodů Bézierových ploch, navazování a zobrazování Bézierových ploch, ukázka funkce pro programové zobrazení Bézierova bikubického plátu.

IV. Použití evaluátorů pro vykreslování Bézierovy křivky

Datum vydání: 01. 06. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2228
Obsah:použití OpenGL evaluátorů pro vykreslení Bézierových křivek, nastavení souřadnic řídících bodů Bézierovy křivky, nastavení a povolení jednodimenzio­nálního evaluátoru, použití jednodimenzio­nálního evaluátoru při vykreslení Bézierovy křivky, využití mapování hodnot pro parametr t.

V. Použití evaluátorů pro vykreslování Bézierovy plochy

Datum vydání: 08. 06. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2244
Obsah: použití OpenGL evaluátorů pro výpočet a vykreslování Bézierových ploch, nastavení souřadnic řídících bodů Bézierovy plochy, nastavení a povolení dvojdimenzionálního evaluátoru, vykreslení Bézierova plátu s využitím evaluátorů, ukázka použití evaluátorů.

VI. Zjednodušení vykreslování Bézierových křivek a ploch

Datum vydání: 15. 06. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2251
Obsah: podrobný popis funkcí glMapGrid() a glEvalMesh(), zjednodušení vykreslování Bézierových křivek, zjednodušení vykreslování Bézierových ploch s využitím těchto funkcí, ukázka použití na několika demonstračních příkladech.

VII. Použití evaluátorů při specifikaci barev

Datum vydání: 22. 06. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2261
Obsah: automatizovaný výpočet barvy vrcholů pomocí evaluátorů, výpočet barvy bodů na Bézierově křivce a Bézierově ploše, vykreslení Bézierovy křivky a plochy s výpočtem barvy, demonstrační příklady.

VIII. Použití evaluátorů při práci s texturami

Datum vydání: 29. 06. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2274
Obsah: základní informace o texturování a návaznost na evaluátory, automatizované generování texturovacích souřadnic pomocí jednodimenzio­nálních evaluátorů, generování texturovacích souřadnic pomocí dvoudimenzionálních evaluátorů, ukázka použití evaluátorů při vykreslení otexturovaného Bézierova bikubického plátu.

IX. Automatické a poloautomatické generování normál

Datum vydání: 13. 07. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2296
Obsah: výpočet normálových vektorů Bézierových ploch, výpočet normálových vektorů ze znalosti lokálních parametrů povrchu, použití evaluátorů, ukázka výpočtu normálových vektorů při vykreslení osvětleného Bézierova bikubuckého plátu.

X. Obsah jednotlivých dílů, seznam příkladů a funkcí

Datum vydání: 20. 07. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2308
Obsah: seznam jednotlivých dílů a demonstračních příkladů s jejich stručným popisem, odkazy na další články.

Seznam demonstračních příkladů

2.1

 

2.2   3.1   4.1   4.2   5.1   5.2  

5.3   6.1   6.2   6.3   6.4   6.5  

7.1   7.2   7.3   8.1   8.2   8.3  

9.1   9.2  

Demonstrační příklad 2.1

Programové vykreslení Bézierovy křivky bez možnosti další editace.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev2_1.html

Demonstrační příklad 2.2

Programové vykreslení Bézierovy křivky s možností interaktivního posunu řídících bodů.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev2_2.html

Demonstrační příklad 3.1

Programové vykreslení Bézierovy plochy bez možnosti další editace.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev3_1.html

Demonstrační příklad 4.1

Vykreslení Bézierovy křivky pomocí evaluátorů bez možnosti další editace.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev4_1.html

Demonstrační příklad 4.2

Vykreslení Bézierovy křivky pomocí evaluátorů s možností interaktivního posunu řídících bodů.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev4_2.html

Demonstrační příklad 5.1

Vykreslení Bézierovy bikubické plochy pomocí grafických primitiv GL_POINT.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev5_1.html

Demonstrační příklad 5.2

Vykreslení Bézierovy bikubické plochy pomocí grafické primitivy GL_LINE_STRIP.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev5_2.html

Demonstrační příklad 5.3

Vykreslení Bézierovy bikubické plochy pomocí grafické primitivy GL_QUAD_STRIP.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev5_3.html

Demonstrační příklad 6.1

Vykreslení Bézierovy křivky jako jednotlivých bodů pomocí funkcí glEvalMesh1() a glMapGrid1().

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev6_1.html

Demonstrační příklad 6.2

Vykreslení Bézierovy křivky jako polyčáry pomocí funkcí glEvalMesh1() a glMapGrid1().

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev6_2.html

Demonstrační příklad 6.3

Vykreslení Bézierovy bikubické plochy z jednotlivých bodů pomocí funkcí glEvalMesh2() a glMapGrid2().

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev6_3.html

Demonstrační příklad 6.4

Vykreslení Bézierovy bikubické plochy z polyčar pomocí funkcí glEvalMesh2() a glMapGrid2().

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev6_4.html

Demonstrační příklad 6.5

Vykreslení Bézierovy bikubické plochy z vyplněných rovinných plošek pomocí funkcí glEvalMesh2() a glMapGrid2().

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev6_5.html

Demonstrační příklad 7.1

Vykreslení Bézierovy křivky s automatizovaným výpočtem barvy pomocí OpenGL evaluátorů.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev7_1.html

Demonstrační příklad 7.2

Vykreslení Bézierovy křivky s automatizovaným výpočtem barvy pomocí OpenGL evaluátorů s posuvem řídících bodů křivky.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev7_2.html

Demonstrační příklad 7.3

Vykreslení Bézierovy bikubické plochy s automatizovaným výpočtem barvy pomocí OpenGL evaluátorů.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev7_3.html

Demonstrační příklad 8.1

Vykreslení otexturované Bézierovy bikubické plochy.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev8_1.html

Demonstrační příklad 8.2

Ukázka vlivu změny polohy řídících bodů na tvar Bézierovy bikubické plochy.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev8_2.html

Demonstrační příklad 8.3

Vykreslení otexturované Bézierovy bikubické plochy se změnou texturovacích souřadnic.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev8_3.html

Demonstrační příklad 9.1

Bézierova bikubická plocha, při jejímž vykreslování se pro výpočet osvětlení používá Phongův osvětlovací model.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev9_1.html

Demonstrační příklad 9.2

Otexturovaná Bézierova bikubická plocha, při jejímž vykreslování se pro výpočet osvětlení používá Phongův osvětlovací model.

Odkaz: www.root.cz/pho­tos/opengl_ev/o­pengl_ev9_2.html

Odkazy na příkazy OpenGL evaluátorů rozdělené podle jednotlivých dílů

I

 

II   III   IV   V   VI   VII  

VIII   IX   X  

OpenGL Evaluátory I

žádné příkazy neuvedeny

OpenGL Evaluátory II

glBegin()
glEnd()
glVertex2f()

OpenGL Evaluátory III

glBegin()
glEnd()
glVertex2f()
glMap1f()
glEvalCoord1f()
 

OpenGL Evaluátory IV

glMap1f()
glEvalCoord1f()

OpenGL Evaluátory V

glMap2d()
glMap2f()
glEvalCoord2d()
glEvalCoord2f()
 

OpenGL Evaluátory VI

glMapGrid1d()
glMapGrid1f()
glMapGrid2d()
glMapGrid2f()
glEvalMesh1()
glEvalMesh2()
 

OpenGL Evaluátory VII

glMap1f()
glMap2f()
glEvalCoord1f()
glEvalCoord2f()
 

OpenGL Evaluátory VIII

glBegin()
glColor()
glEnd()
glEvalCoord2f()
glEvalMesh2()
glMap1f()
glMap2f()
glMapGrid2*()
glTexCoord1()
glVertex()
 

OpenGL Evaluátory IX

glClearColor()
glClearDepth()
glDepthFunc()
glDisable()
glEnable()
glShadeModel()
glIsEnabled()
glMap2d()
glMap2f()
glMapGrid2f()
glEvalMesh2()
glPolygonMode()
glMaterialfv()
glLightfv()
 

OpenGL Evaluátory X

žádné příkazy neuvedeny

Odkazy na příkazy OpenGL evaluátorů setříděné podle abecedy

glBegin()IIII­IVIII
glColor()VIII
glEnd()IIIIIVI­II
glEvalCoord1f()I­IIIVVII
glEvalCoord2d()V
glEvalCoord2f()VVI­IVIII
glEvalMesh1()VI
glEvalMesh2()VI­VIIIIX
glMap1f()IIIIV­VIIVIII
glMap2d()VIX
glMap2f()VVII­VIIIIX
glMapGrid1d()VI
glMapGrid1f()VI
glMapGrid2d()VI­VIII
glMapGrid2f()VI­VIIIIX
glTexCoord1()VIII
glVertex2f()I­IIIIVIII
 

Odkazy na související články

GLUT I

Datum vydání: 29. 04. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1612

GLUT II

Datum vydání: 06. 05. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1622

GLUT III

Datum vydání: 13. 05. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1630

GLUT IV

Datum vydání: 20. 05. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1642

GLUT V

Datum vydání: 27. 05. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1655

GLUT VI

Datum vydání: 03. 06. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1666

GLUT VII

Datum vydání: 10. 06. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1677

GLUT VIII

Datum vydání: 17. 06. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1688

GLUT IX

Datum vydání: 24. 06. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1701

OpenGL I: základní informace o OpenGL

Datum vydání: 01. 07. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1713

OpenGL II: syntaxe funkcí deklarovaných v OpenGL

Datum vydání: 08. 07. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1722

OpenGL III: grafická primitiva knihovny OpenGL

Datum vydání: 15. 07. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1731

OpenGL IV: základní vlastnosti grafických primitiv

Datum vydání: 22. 07. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1740

OpenGL V: transformační matice a lineární transformace

Datum vydání: 29. 07. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1751

OpenGL VI: použití transf. matic, skládání transf. a zásobník matic

Datum vydání: 05. 08. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1761

OpenGL VII: vykreslování bitmap

Datum vydání: 12. 08. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1770

OpenGL VIII: bitmapy a display-listy, vykreslování znaků a řetězců

Datum vydání: 19. 08. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1780

OpenGL IX: práce s pixmapami – vlastnosti, vykreslování

Datum vydání: 26. 08. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1791

OpenGL X: práce s pixmapami – čtení a kopírování pixmap

Datum vydání: 02. 09. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1801

OpenGL XI: vykreslovací pipeline OpenGL

Datum vydání: 10. 09. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1812

OpenGL XII: framebuffer

Datum vydání: 16. 09. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1821

OpenGL XIII: zobrazení prostorové scény s orto. kamerou, d. buffering

Datum vydání: 23. 09. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1833

OpenGL XIV: zobrazení prost. scény s perspektivní kamerou, Z-buffer

Datum vydání: 30. 09. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1843

OpenGL XV: přídavné ořezávací roviny

Datum vydání: 07. 10. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1854

OpenGL XVI: pole vrcholů

Datum vydání: 14. 10. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1864

OpenGL XVII: mlha

Datum vydání: 21. 10. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1874

OpenGL XVIII: materiály, stínování 1

Datum vydání: 04. 11. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1894

OpenGL XIX: materiály, stínování 2

Datum vydání: 11. 11. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1905

OpenGL XX: materiály, stínování 3

Datum vydání: 18. 11. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1915

OpenGL XXI: materiály, stínování 4

Datum vydání: 25. 11. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1928

OpenGL XXII: texturování 1 – úvod

Datum vydání: 02. 12. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1940

OpenGL XXIII: texturování 2 – postup při texturování

Datum vydání: 09. 12. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1951

OpenGL XXIV: texturování 3 – nastavování parametrů textur

Datum vydání: 16. 12. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1964

OpenGL XXV: texturování 4 – mipmapping

Datum vydání: 23. 12. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1974

OpenGL XXVI: texturování 5 – formát BMP

Datum vydání: 30. 12. 2003
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1978

OpenGL XXVII: texturování 6 – formát TGA

Datum vydání: 06. 01. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1986

OpenGL XXVIII: texturování 7 – blending

Datum vydání: 13. 01. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/1995

OpenGL XXIX: texturování 8 – modulace textur

Datum vydání: 20. 01. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2004

OpenGL XXX: texturování 9 – automatické generování text. souřadnic

Datum vydání: 27. 01. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2018

OpenGL XXXI: vykreslovací řetězec a framebuffer

Datum vydání: 03. 02. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2022

OpenGL XXXII: operace s fragmenty při vykreslování

Datum vydání: 10. 02. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2033

OpenGL XXXIII: závěr a seznam popsaných témat

Datum vydání: 17. 02. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2044

OpenGL XXXIV: reference, obsahy

Datum vydání: 24. 02. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2053

OpenGL Imaging Subset I: význam Imaging Subsetu, vztah Imaging Subsetu a OpenGL

Datum vydání: 02. 03. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2068

OpenGL Imaging Subset II: změna hodnot během přenosu pixelů a fragmentů

Datum vydání: 09. 03. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2079

OpenGL Imaging Subset III: pixel Look-Up tables

Datum vydání: 16. 03. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2092

OpenGL Imaging Subset IV: práce s barvovými paletami 1

Datum vydání: 23. 03. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2106

OpenGL Imaging Subset V: práce s barvovými paletami 2

Datum vydání: 30. 03. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2120

OpenGL Imaging Subset VI: konvoluční filtry 1

Datum vydání: 06. 04. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2134

OpenGL Imaging Subset VII: konvoluční filtry 2

Datum vydání: 13. 04. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2145

OpenGL Imaging Subset VIII: histogram

Datum vydání: 20. 04. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2158

cyber23

OpenGL Imaging Subset IX: minmax tabulky

Datum vydání: 27. 04. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2169

OpenGL Imaging Subset X: obsah jednotlivých dílů, seznam příkladů a funkcí

Datum vydání: 04. 05. 2004
Odkaz: www.root.cz/cla­nek/2183

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.