Hlavní navigace

Tvorba grafů a diagramů s využitím doménově specifického jazyka nástroje Graphviz (dokončení)

6. 7. 2021
Doba čtení: 41 minut

Sdílet

 Autor: Pavel Tišnovský
Ve třetím článku o nástroji Graphviz si ukážeme další triky, například vykreslení tabulek, hledání cest, zvýraznění automaticky nalezeného podgrafu atd. Taktéž si popíšeme některé užitečné aplikace, které jsou nad Graphviz postaveny, včetně pradávného vektorového editoru xfig.

Obsah

1. Tvorba grafů a diagramů s využitím doménově specifického jazyka nástroje Graphviz (dokončení)

2. Tvary uzlů

3. Tvary hran

4. Uzly typu „záznam“

5. Odlišné názvy atributů v uzlech typu „záznam“

6. Napojení uzlů na konkrétní atribut záznamu

7. Tabulky v diagramech

8. Odstranění původních tvarů uzlů pro tabulky

9. Porty – napojení na konkrétní řádek tabulky

10. „Vstupní“ „výstupní“ porty

11. Okraje tabulek a jejich buněk

12. Barevné zvýraznění buněk tabulky

13. Gradientní barevné přechody

14. Úhel gradientních barevných přechodů

15. Odstranění podgrafů příkazem prune

16. Podpora jazyka DOT v dalších nástrojích

17. Ukázka některých možnosti xfigu

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Odkazy na články s tématem programové tvorby grafů a diagramů

20. Odkazy na Internetu

1. Tvorba grafů a diagramů s využitím doménově specifického jazyka nástroje Graphviz (dokončení)

Ve třetím a současně i závěrečném článku o nástroji Graphviz si ukážeme některé další triky, které tento zdánlivě jednoduchý nástroj nabízí. Popíšeme si například způsob vykreslení tabulek, vykreslení uzlů typu záznam, hledání cest v grafu, zvýraznění automaticky nalezeného podgrafu atd. Taktéž si, ovšem pouze ve stručnosti, popíšeme některé užitečné aplikace, které jsou nad Graphviz postaveny, a to včetně pradávného vektorového editoru xfig. Ten je sice skutečně vyvíjen už velmi dlouho, ale v některých ohledech je praktičtější, než například on-line editor draw.io, jenž je dnes velmi populární.

Poznámka: většina demonstračních příkladů, s nimiž se setkáme v dalších kapitolách, je založena na orientovaných grafech, tedy grafech, v nichž jsou hrany představovány „šipkami“ (různých stylů). Tyto grafy jsou v nástroji Graphiz definovány jako objekt typu digraph; ovšem naprostou většinu dále uvedených příkladů lze převést na neorientovaný graf představovaný objektem typu graph.

Obrázek 1: Graf se šesti podgrafy (clustery).

2. Tvary uzlů

Vraťme se nyní krátce k předchozímu článku, v němž jsme si kromě jiného řekli, že s využitím atributu shape je možné měnit tvar uzlů v grafech. Tuto důležitou funkcionalitu si ukážeme na několika demonstračních příkladech. Začneme grafem se standardními tvary uzlů (které navíc nejsou nijak propojeny):

graph {
  rankdir=LR
 
  a[label="a"]
  b[label="b"]
  c[label="c"]
  d[label="d"]
  e[label="e"]
  f[label="f"]
  g[label="g"]
  h[label="h"]
  i[label="i"]
  j[label="j"]
  k[label="k"]
  l[label="l"]
  m[label="m"]
  n[label="n"]
}

Výsledný graf by po vykreslení měl vypadat takto:

Obrázek 2: Příklad, z něhož budeme dále vycházet.

Nyní diagram upravíme – změníme tvary jednotlivých uzlů:

graph {
  rankdir=LR
 
  a[label="a", shape="box"]
  b[label="b", shape="polygon"]
  c[label="c", shape="ellipse"]
  d[label="d", shape="oval"]
  e[label="e", shape="circle"]
  f[label="f", shape="point"]
  g[label="g", shape="egg"]
  h[label="h", shape="triangle"]
  i[label="i", shape="plaintext"]
  j[label="j", shape="plain"]
  k[label="k", shape="diamond"]
  l[label="l", shape="trapezium"]
  m[label="m", shape="parallelogram"]
  n[label="n", shape="house"]
}

Modifikovaný diagram:

Obrázek 3: Diagram s modifikovanými tvary uzlů.

Podporovaných tvarů uzlů je ve skutečnosti ještě mnohem více:

graph {
  rankdir=LR
 
  a[label="a", shape="pentagon"]
  b[label="b", shape="hexagon"]
  c[label="c", shape="septagon"]
  d[label="d", shape="octagon"]
  e[label="e", shape="doublecircle"]
  f[label="f", shape="doubleoctagon"]
  g[label="g", shape="tripleoctagon"]
  h[label="h", shape="invtriangle"]
  i[label="i", shape="invtrapezium"]
  j[label="j", shape="invhouse"]
  k[label="k", shape="Mdiamond"]
  l[label="l", shape="Msquare"]
  m[label="m", shape="Mcircle"]
  n[label="n", shape="rect"]
}

Obrázek 4: Další diagram s modifikovanými tvary uzlů.

A konečně následuje diagram s dalšími čtrnácti tvary uzlů:

graph {
  rankdir=LR
 
  a[label="a", shape="rectangle"]
  b[label="b", shape="square"]
  c[label="c", shape="star"]
  d[label="d", shape="none"]
  e[label="e", shape="underline"]
  f[label="f", shape="cylinder"]
  g[label="g", shape="note"]
  h[label="h", shape="tab"]
  i[label="i", shape="folder"]
  j[label="j", shape="box3d"]
  k[label="k", shape="component"]
  l[label="l", shape="promoter"]
  m[label="m", shape="cds"]
  n[label="n", shape="terminator"]
}

Obrázek 5: Další diagram s modifikovanými tvary uzlů.

3. Tvary hran

I tvary šipek (tedy ukončení hran) je možné v případě potřeby modifikovat. Styl šipky lze pojmenovat, stejně jako styl uzlu, nebo (což je častější) je možné styl určit přímo u definice hrany. A právě tuto druhou možnost si ukážeme v dalším demonstračním příkladu s orientovaným grafem, v němž je definováno osm hran, každá s odlišným stylem šipky:

digraph {
  splines="line"
 
  a[label="start"]
  b[color="red"]
  c[color="blue"]
 
  a -> b [arrowhead=box];
  b -> c [arrowhead=crow];
  c -> d [arrowhead=curve];
  d -> a [arrowhead=icurve];
 
  b -> a [arrowhead=diamond];
  c -> b [arrowhead=dot];
  d -> c [arrowhead=tee];
  d -> a [arrowhead=vee];
}

Obrázek 6: Orientovaný graf s různými styly konců hran.

Některé typy šipek mohou být vykresleny s výplní nebo bez výplně. Varianta bez výplně se volí tak, že se před jméno tvaru přidá znak „o“:

d -> e [arrowhead=obox];
d -> f [arrowhead=odiamond];
d -> g [arrowhead=odot];
d -> h [arrowhead=oinv];
d -> i [arrowhead=onormal];

na:

d -> e [arrowhead=obox];
d -> f [arrowhead=odiamond];
d -> g [arrowhead=odot];
d -> h [arrowhead=oinv];
d -> i [arrowhead=onormal];

Příklad takového diagramu:

digraph {
  splines="line"
 
  a[label="start"]
  b[color="red"]
  c[color="blue"]
 
  a -> b [arrowhead=box];
  b -> c [arrowhead=crow];
  c -> d [arrowhead=curve];
  d -> e [arrowhead=icurve];
 
  b -> a [arrowhead=diamond];
  c -> b [arrowhead=dot];
  d -> c [arrowhead=tee];
  d -> e [arrowhead=vee];
 
  d -> e [arrowhead=obox];
  d -> f [arrowhead=odiamond];
  d -> g [arrowhead=odot];
  d -> h [arrowhead=oinv];
  d -> i [arrowhead=onormal];
}

Obrázek 7: Orientovaný graf s různými styly konců hran; některé konce hran (šipky) nejsou vyplněny.

4. Uzly typu „záznam“

Potenciálně velmi užitečné jsou uzly typu „záznam“, což jsou uzly, jejichž tvar je nastaven na hodnotu record. Takové uzly totiž mohou ve svém popisu obsahovat několik řádků s atributy (fields), takže výsledkem je uzel, který svým tvarem a obsahem připomíná jednoduchou tabulku:

shape="record"

Samotné atributy se specifikují, jak je ostatně zvykem, s využitím vlastnosti label. Každý atribut začíná svým jménem, které je umístěno do úhlových závorek, podobně jako v HTML. Pro oddělení jednotlivých atributů se používá znak „pipe“. Všechny atributy jsou zapsány do jediného řetězce, který může vypadat následovně:

label="<f0>x| <f1>y| <f3>z"

Následuje úplný demonstrační příklad s trojicí uzlů, z nichž dva jsou typu record a poslední je běžný kulatý uzel:

digraph {
  rankdir=LR
 
  a[label="<f0>x| <f1>y| <f3>z"
   shape="record"]
 
  b[label="<f0>α| <f1>β| <f3>γ"
   shape="record"]
 
  c[label="result"]
 
  a -> b;
  b -> c;
}

S výsledkem:

Obrázek 8: Graf s trojicí uzlů, z nichž dva jsou typu record.

5. Odlišné názvy atributů v uzlech typu „záznam“

Názvy atributů jsou sice v dokumentaci vždy psány stylem „f0“, „f1“ atd., ovšem ve skutečnosti může být atribut pojmenován jako jakýkoli jiný identifikátor, což je ostatně ukázáno i na dalším demonstračním příkladu, jehož zdrojový kód vypadá následovně:

digraph {
  rankdir=LR
 
  a[label="<atribut0>x| <atribut1>y| <atribut2>z"
   shape="record"]
 
  b[label="<atributA>α| <atributB>β| <atributC>γ"
   shape="record"]
 
  c[label="result"]
 
  a -> b;
  b -> c;
}

I přes odlišné názvy atributů bude výsledek vypadat stejně, jako v příkladu uvedeném ve čtvrté kapitole:

Obrázek 9: Opět graf s trojicí uzlů, z nichž dva jsou typu record.

6. Napojení uzlů na konkrétní atribut záznamu

Názvy jednotlivých atributů v záznamu mají svůj význam, protože umožňují, aby hrany (ať již orientované či neorientované) nepropojovaly pouze celé uzly, ale aby naopak bylo možné propojit jednotlivé řádky s atributy. Specifikace hran v takovém případě musí vypadat následovně:

a:atribut0 -> b:atributC;
b:atributA -> c;
e -> b:atributA;
Poznámka: pochopitelně je stále možné kombinovat tyto hrany s hranami běžnými.

Podívejme se nyní na poněkud upravený demonstrační příklad, do něhož byl přidán jeden nový uzel a hrany nyní propojují jednotlivé atributy uzlů typu record:

digraph {
  rankdir=LR
 
  a[label="<atribut0>x| <atribut1>y| <atribut2>z"
   shape="record"]
 
  b[label="<atributA>α| <atributB>β| <atributC>γ| <atributD>δ"
   shape="record"]
 
  c[label="result"]
 
  d[label="error"]
 
  a:atribut0 -> b:atributC;
  b:atributA -> c;
  b:atributD -> d;
}

Výsledek bude v tomto případě vypadat následovně:

Obrázek 10: Graf, v němž jednotlivé hrany propojují přímo vybrané atributy, ne pouze celé uzly.

7. Tabulky v diagramech

Struktura uzlů může být ve skutečnosti ještě složitější. Relativně nedávno (viz poznámku) totiž byla do Graphvizu přidána možnost zapisovat strukturu uzlů ve formátu, který do značné míry připomíná HTML. To pochopitelně není náhoda, protože nám to umožňuje využít znalostí, které již vývojář má.

Poznámka: termín „relativně nedávno“ ve skutečnosti značí rok 2003. To sice může být z jiné perspektivy počítačový pravěk, ovšem v kontextu délky existence Graphvizu to skutečně není příliš vzdálená minulost.

Tabulka se opět zapisuje do vlastnosti label a její zápis začíná znakem < a končí znakem >. Mezi touto dvojicí znaků je umístěna celá tabulka – jak již bylo řečeno výše definovaná HTML značkami table, tr, td apod.:

  a[label=<
<table>
 <tr><td>x=</td><td>10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td>20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td>30</td></tr>
</table>>]

Následuje zdrojový kód popisující diagram se třemi uzly, přičemž každý z těchto uzlů obsahuje definici tabulky se dvěma sloupci:

digraph {
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table>
 <tr><td>x=</td><td>10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td>20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td>30</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table>
 <tr><td>α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td>β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td>γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td>δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td>ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td>ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table>
 <tr><td>result=</td><td>42</td></tr>
</table>>]
 
  a -> b;
  b -> c;
}

Výsledek by měl vypadat následovně:

Obrázek 11: Diagram se třemi uzly, přičemž každý z těchto uzlů obsahuje definici tabulky se dvěma sloupci. Uzly mají zachován původní tvar.

8. Odstranění původních tvarů uzlů pro tabulky

Již při letmém pohledu na obrázek číslo 11 je zřejmé, že uzly sice obsahují tabulku, ovšem stále je vykreslen i jejich původní tvar. Ten je vhodné odstranit a ponechat pouze vnitřek uzlu. Tvar všech uzlů v grafu lze změnit globálně, a to konkrétně následujícím způsobem:

node [shape=plain]

Upravený zdrojový kód s definicí grafu tedy může vypadat takto:

digraph {
  node [shape=plain]
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table>
 <tr><td>x=</td><td>10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td>20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td>30</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table>
 <tr><td>α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td>β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td>γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td>δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td>ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td>ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table>
 <tr><td>result=</td><td>42</td></tr>
</table>>]
 
  a -> b;
  b -> c;
}

Výsledek vykreslený příkazem dot je již akceptovatelný:

Obrázek 12: Diagram se třemi uzly, přičemž každý z těchto uzlů obsahuje definici tabulky se dvěma sloupci. Původní tvar uzlů je odstraněn.

9. Porty – napojení na konkrétní řádek tabulky

Tabulky se v určitém smyslu podobají uzlům typu record. Platí to i v případě, kdy budeme potřebovat, aby hrany mířily nikoli na celý uzel, ale na konkrétní řádek tabulky (přesněji řečeno na jednotlivou buňku, což je rozdíl). Tento požadavek je řešen s využitím takzvaných portů, které můžeme pro jednoduchost považovat za nový atribut HTML značky td. Příklad specifikace portu u buňky:

<table>
 <tr><td port="1">x=</td>;<td>10</td></tr>
</table>

Hrana, která má začínat u portu či na něj mířit, se definuje takto:

a:1 -> b:3

Opět si pochopitelně ukažme úplný příklad s uzly, které obsahují tabulky s buňkami, u nichž jsou definovány porty:

digraph {
  node [shape=plain]
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table>
 <tr><td port="1">x=</td><td>10</td></tr>
 <tr><td port="2">y=</td><td>20</td></tr>
 <tr><td port="3">z=</td><td>30</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table>
 <tr><td port="1">α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td port="2">β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td port="3">γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td port="4">δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td port="5">ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td port="6">ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table>
 <tr><td>result=</td><td>42</td></tr>
</table>>]
 
  a:1 -> b:3
  a:2 -> b:6
  a:3 -> b:2
 
  b -> c
}

Graf vykreslený příkazem dot bude nyní vypadat takto:

Obrázek 13: Uzel s hranami, které začínají, resp. končí v určitém portu.

10. „Vstupní“ „výstupní“ porty

Ze třináctého obrázku je patrné, že hrany skutečně míří na buňky s definovaným portem, nikoli na celé řádky tabulky. To je ostatně jeden z rozdílů mezi tabulkou a uzlem typu record. Nic nám ovšem nezabraňuje v tom, aby byly porty definovány pro pravé sloupce tabulek a byly tak ze sémantického pohledu nikoli „vstupní“, ale „výstupní“. Provedená změna je naznačena tučným písmem:

digraph {
  node [shape=plain]
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table>
 <tr><td>x=</td><td port="1">10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td port="2">20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td port="3">30</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table>
 <tr><td port="1">α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td port="2">β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td port="3">γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td port="4">δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td port="5">ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td port="6">ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table>
 <tr><td>result=</td><td>42</td></tr>
</table>>]
 
  a:1 -> b:3
  a:2 -> b:6
  a:3 -> b:2
 
  b -> c
}

Výsledný obrázek by již měl vypadat kultivovaněji:

Obrázek 14: Hrany, které míří z „výstupních“ portů na port „vstupní“.

11. Okraje tabulek a jejich buněk

U tabulek, které se zobrazí ve formě obsahu uzlů, je možné specifikovat šířku okrajů okolo tabulky, šířku okrajů okolo jednotlivých buněk i mezery mezi buňkami. Používají se přitom stejné atributy uzlu table, jako je tomu v běžném HTML. Základním atributem je border, kterým se současně určuje šířka okraje tabulky i buněk (pokud není specifikována explicitně). Všechny okraje tedy můžeme zakázat takto:

<table border="0">

Použití v demonstračním příkladu:

digraph {
  node [shape=plain]
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table border="0">
 <tr><td>x=</td><td port="1">10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td port="2">20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td port="3">30</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table border="0">
 <tr><td port="1">α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td port="2">β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td port="3">γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td port="4">δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td port="5">ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td port="6">ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table border="0">
 <tr><td>result=</td><td>42</td></tr>
</table>>]
 
  a:1 -> b:3
  a:2 -> b:6
  a:3 -> b:2
 
  b -> c
}

Výsledek bude vypadat následovně:

Obrázek 15: Uzly, v nichž jsou zobrazeny tabulky bez okrajů.

Okraje tabulky lze zakázat, ovšem současně je možné specifikovat okraje okolo jednotlivých buněk, což je ukázáno na dalším příkladu:

digraph {
  node [shape=plain]
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table border="0" cellborder="1">
 <tr><td>x=</td><td port="1">10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td port="2">20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td port="3">30</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table border="0" cellborder="1">
 <tr><td port="1">α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td port="2">β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td port="3">γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td port="4">δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td port="5">ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td port="6">ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table border="0" cellborder="1">
 <tr><td>result=</td><td>42</td></tr>
</table>>]
 
  a:1 -> b:3
  a:2 -> b:6
  a:3 -> b:2
 
  b -> c
}

Výsledný graf bude v tomto případě vypadat odlišně:

Obrázek 16: Okraje jsou zobrazeny pouze okolo jednotlivých buněk, nikoli okolo celé tabulky.

A konečně můžeme specifikovat (i zakázat) mezery mezi jednotlivými buňkami, a to konkrétně atributem nazvaným cellspacing:

digraph {
  node [shape=plain]
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td>x=</td><td port="1">10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td port="2">20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td port="3">30</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td port="1">α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td port="2">β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td port="3">γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td port="4">δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td port="5">ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td port="6">ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td>result=</td><td>42</td></tr>
</table>>]
 
  a:1 -> b:3
  a:2 -> b:6
  a:3 -> b:2
 
  b -> c
}

Opět se podívejme na dosažený výsledek:

Obrázek 17: Zákaz mezer mezi jednotlivými buňkami.

12. Barevné zvýraznění buněk tabulky

Možnosti, které nám nabízí subrutiny určené pro vykreslení tabulek, jsou ve skutečnosti ještě větší. Například je možné specifikovat barvu výplně jednotlivých buněk tabulky, konkrétně uvedením atributu bgcolor, kterému se předá buď jméno barvy nebo klasický hexa triplet, opět zpopularizovaný právě v HTML a CSS (posléze byl tento koncept použit i v dalších technologiích):

<td port="1" bgcolor="#ff8080">10</td>

Náš předchozí demonstrační příklad nyní upravíme takovým způsobem, že některé buňky tabulky obarvíme, například pro zvýraznění důležitých hodnot:

digraph {
  node [shape=plain]
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td>x=</td><td port="1" bgcolor="#ff8080">10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td port="2">20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td port="3" bgcolor="#80ff00">-1</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td port="1">α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td port="2">β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td port="3">γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td port="4">δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td port="5">ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td port="6">ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td>result=</td><td bgcolor="#8080ff">42</td></tr>
</table>>]
 
  a:1 -> b:3
  a:2 -> b:6
  a:3 -> b:2
 
  b -> c
}

Výsledný obrázek s grafem získaný příkazem dot:

Obrázek 18: Vybrané buňky v tabulkách dvou uzlů jsou zvýrazněny barevným pozadím.

13. Gradientní barevné přechody

V doménově specifickém jazyce nástroje Graphviz dokonce můžeme specifikovat barevné přechody u pozadí okrajů jednotlivých buněk tabulky nebo dokonce i celé tabulky. V tomto případě (který již přesahuje možnosti klasického HTML) je nutné uvést dvě barvy pozadí oddělené dvojtečkou, tedy například:

<td port="3" bgcolor="#80ff00:#ffffff">-1</td>

popř:

<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0" bgcolor="yellow:lightblue">

Opět si ukažme způsob použití. Upravíme předchozí demonstrační příklad takovým způsobem, aby se použily lineární (gradientní) barevné přechody:

digraph {
  node [shape=plain]
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td>x=</td><td port="1" bgcolor="#ff8080:#ffffff">10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td port="2">20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td port="3" bgcolor="#80ff00:#ffffff">-1</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0" bgcolor="yellow:lightblue">
 <tr><td port="1">α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td port="2">β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td port="3">γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td port="4">δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td port="5">ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td port="6">ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td>result=</td><td bgcolor="#8080ff:#ffffff">42</td></tr>
</table>>]
 
  a:1 -> b:3
  a:2 -> b:6
  a:3 -> b:2
 
  b -> c
}

Výsledek:

Obrázek 19: Tabulky s gradientními barevnými přechody.

14. Úhel gradientních barevných přechodů

Ve stručnosti ještě doplňme, že úhel gradientních barevných přechodů se specifikuje dalším nestandardním (v HTML neexistujícím) atributem gradientangle. Tento úhel se přitom udává ve stupních tak, jak je to ukázáno v dalším příkladu:

digraph {
  node [shape=plain]
  rankdir=LR
 
  a[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td>x=</td><td port="1" bgcolor="#ff8080:#ffffff">10</td></tr>
 <tr><td>y=</td><td port="2">20</td></tr>
 <tr><td>z=</td><td port="3" bgcolor="#80ff00:#ffffff">-1</td></tr>
</table>>]
 
  b[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0" bgcolor="yellow:lightblue" gradientangle="90">
 <tr><td port="1">α=</td><td>1</td></tr>
 <tr><td port="2">β=</td><td>2</td></tr>
 <tr><td port="3">γ=</td><td>3</td></tr>
 <tr><td port="4">δ=</td><td>4</td></tr>
 <tr><td port="5">ε=</td><td>5</td></tr>
 <tr><td port="6">ζ=</td><td>6</td></tr>
</table>>]
 
  c[label=<
<table border="0" cellborder="1" cellspacing="0">
 <tr><td>result=</td><td bgcolor="#8080ff:#ffffff">42</td></tr>
</table>>]
 
  a:1 -> b:3
  a:2 -> b:6
  a:3 -> b:2
 
  b -> c
}

Výsledkem je nyní tento graf:

Obrázek 20: Změna úhlu barevných gradientních přechodů.

15. Odstranění podgrafů příkazem prune

Graphviz neobsahuje pouze nástroje určené pro vykreslení grafů. Uživatelům jsou totiž k dispozici i nástroje, jež je možné použít pro dotazy provedené nad grafem (počet uzlů atd.) i nástroje, které grafy určitým způsobem (tedy s použitím specifikovaného algoritmu) modifikují. Příkladem takového nástroje je prune, kterým lze z grafu odstranit vybraný podgraf nebo podgrafy. Podívejme se nyní na způsob volání tohoto příkazu. Začneme s následujícím grafem, jenž obsahuje poměrně velké množství uzlů sdružených do clusterů:

digraph {
  rankdir=LR
 
  a[label="α"]
  b[label="β"]
  c[label="γ"]
  d[label="δ"]
  e[label="ε"]
  f[label="ζ"]
 
  subgraph cluster1 {
    rank = same;
    style = "filled";
    fillcolor = "#80ff80";
    a;
    a1;
    a2;
  }
 
  subgraph cluster2 {
    rank = same;
    style = "filled";
    fillcolor = "#80ffff";
    b;
    b1;
    b2;
  }
 
  subgraph cluster3 {
    rank = same;
    style = "filled";
    fillcolor = "#8080ff";
    c;
    c1;
    c2;
  }
 
  subgraph cluster4 {
    rank = same;
    style = "filled";
    fillcolor = "#ff80ff";
    d;
    d1;
    d2;
  }
 
  subgraph cluster5 {
    rank = same;
    style = "filled";
    fillcolor = "#ff8080";
    e;
    e1;
    e2;
  }
 
  subgraph cluster6 {
    rank = same;
    style = "filled";
    fillcolor = "#ffff80";
    f;
    f1;
    f2;
  }
 
  a -> b;
  b -> c;
  c -> d;
  d -> e;
  e -> f;
  f -> a;
 
  b -> a;
  c -> b;
  d -> c;
  e -> d;
  f -> e;
  a -> f;
 
  a -> a1;
  a -> a2;
  b -> b1;
  b -> b2;
  c -> c1;
  c -> c2;
  d -> d1;
  d -> d2;
  e -> e1;
  e -> e2;
  f -> f1;
  f -> f2;
}

Tento graf vypadá následovně:

Obrázek 21: Původní graf před úpravou.

Dále příkazem prune odstraníme uzel nazvaný „b“, přičemž další dotčené uzly nebo clustery budou mít červený okraj (nepovinný parametr N). Výsledkem je nový soubor popisující graf v jazyku dot:

$ prune -n b -N color=red path1.dot >path2_.dot

Tento nový graf bude upravenou podobou grafu předchozího:

digraph {
    graph [rankdir=LR];
    subgraph cluster1 {
        graph [fillcolor="#80ff80",
            rank=same,
            style=filled
        ];
        a        [label="α"];
        a1;
        a2;
    }
    subgraph cluster2 {
        graph [fillcolor="#80ffff",
            rank=same,
            style=filled
        ];
        b        [color=red,
            label="β"];
    }
    subgraph cluster3 {
        graph [fillcolor="#8080ff",
            rank=same,
            style=filled
        ];
        c        [label="γ"];
        c1;
        c2;
    }
    subgraph cluster4 {
        graph [fillcolor="#ff80ff",
            rank=same,
            style=filled
        ];
        d        [label="δ"];
        d1;
        d2;
    }
    subgraph cluster5 {
        graph [fillcolor="#ff8080",
            rank=same,
            style=filled
        ];
        e        [label="ε"];
        e1;
        e2;
    }
    subgraph cluster6 {
        graph [fillcolor="#ffff80",
            rank=same,
            style=filled
        ];
        f        [label="ζ"];
        f1;
        f2;
    }
    a -> b;
    a -> f;
    a -> a1;
    a -> a2;
    c -> b;
    c -> d;
    c -> c1;
    c -> c2;
    d -> c;
    d -> e;
    d -> d1;
    d -> d2;
    e -> d;
    e -> f;
    e -> e1;
    e -> e2;
    f -> a;
    f -> e;
    f -> f1;
    f -> f2;
}
Poznámka: navíc došlo k přeformátování definičního souboru s diagramem.

Po vykreslení příkazem dot bude upravený graf vypadat následovně:

Obrázek 22: Nový graf po odstranění uzlu b.

16. Podpora jazyka DOT v dalších nástrojích

Jazyk DOT (graph description language) je podporován nikoli pouze sadou nástrojů Graphviz, ale i některými dalšími aplikacemi. Především se jedná o jednoúčelové (a z pohledu uživatelského rozhraní i poněkud zastaralé) grafické editory lefty a dotty, které se již staly součástí instalace Graphvizu. Tento jazyk je však využíván i složitějšími nástroji, například aplikací Gephi (the open graph viz platform), knihovnou Canviz pro JavaScript atd. Mezi vektorové editory, které jazyk DOT podporují, patří i nástroj xfig, jenž patří mezi „pravěké“ unixové aplikace – jeho první verze totiž vyšla již v roce 1985! I přesto může pro některé účely dobře sloužit dodnes – například právě pro úpravu souborů DOT, které nebývají v dalších vektorových editorech přímo podporovány.

Obrázek 23:

xfig je většinou dostupný ve formě balíčku pro běžné Linuxové distribuce, takže ho lze nainstalovat i dnes na moderní desktop:

$ sudo dnf install xfig
 
Last metadata expiration check: 3:00:37 ago on Fri 11 Jun 2021 02:25:12 PM CEST.
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package          Arch    Version       Repository  Size
================================================================================
Installing:
 xfig            x86_64   3.2.6a-7.fc30    updates   5.4 M
Installing dependencies:
 Xaw3d           x86_64   1.6.2-12.fc30    fedora    177 k
 xorg-x11-fonts-100dpi   noarch   7.5-18.fc30     fedora    3.1 M
 
Transaction Summary
================================================================================
Install 3 Packages
 
Total download size: 8.7 M
Installed size: 18 M
Is this ok [y/N]:
Poznámka: povšimněte si, že xfig používá „3D“ variantu GUI knihovny X Athena Widgets, který dnes nalezneme již jen v několika historických aplikacích.

Součástí instalace xfigu jsou i manuálové stránky vytvořené v HTML:

Obrázek 24: Manuálové stránky, které jsou součástí instalace xfigu.

Specifikace diagramů vytvořené v jazyku DOT jsou přímo importovatelné a editovatelné, což je patrné i z následujícího screenshotu:

Obrázek 25: Importovaná specifikace diagramu vytvořená v jazyku DOT. Současně je zobrazen dialog s informacemi o autorech xfigu, a to včetně jeho historické verze.

17. Ukázka některých možnosti xfigu

Vektorový editor xfig patří do kategorie aplikací ze „staré školy“, podobně jako například Autodesk Animator – oba nástroje nabízí poměrně velké množství funkcí dostupných přes grafické uživatelské rozhraní, které je však v porovnání s dnešními aplikacemi velmi úsporné a tím pádem i poněkud nepřehledné. K tomu připočtěme nestandardní použití tlačítek myši, které došlo tak daleko, že xfig stále nabízí nápovědu k jednotlivým tlačítkům (pravý horní roh). Některé vlastnosti xfigu jsou ukázány na následujících screenshotech.

Obrázek 26: Jednotlivé části diagramu jsou dostupné jako plnohodnotné editovatelné vektorové objekty. Zajímavé je, že pozadí buněk tabulky je reprezentováno odděleně od okraje tabulky.

Obrázek 27: Možnosti exportu vektorové kresby jsou velmi široké. Kromě doposud používaných formátů zde nalezneme i vyloženě historické formáty typu „slide“ z AutoCADu, rastrový formát PCX atd.

Obrázek 28: Nastavení vlastností kreslicího „pera“, včetně podpory pro vlastní barvovou paletu.

Obrázek 29: Další typický dialog ze staré školy – editace polyčáry (lomené čáry, popř. polygonu).

Cloud 24 - tip 1

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes i minule použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/diagrams (stále na GitHubu :-). V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně jednotky kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Popis Cesta
1 graph01.dot graf s jediným uzlem https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h01.dot
2 graph02.dot graf s větším množstvím uzlům a neorientovanými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h02.dot
3 graph03.dot graf s hranami začínajícími a končícími ve stejném uzlu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h03.dot
4 graph04.dot propojení uzlů větším množstvím hran https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h04.dot
5 graph05.dot popisky neorientovaných hran https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h05.dot
6 graph06.dot graf se dvěma uzly a orientovanou hranou https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h06.dot
7 graph07.dot graf s orientovanou hranou, ovšem s opačnou šipkou https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h07.dot
8 graph08.dot složitější graf s orientovanými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h08.dot
9 graph09.dot graf s hranami, které se vrací do původního uzlu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h09.dot
10 graph10.dot neorientovaný graf se zvýrazněnými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h10.dot
11 graph11.dot orientovaný graf se zvýrazněnými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h11.dot
12 graph12.dot orientovaný graf se zvýrazněnými hranami a s uzly uspořádanými zleva doprava https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h12.dot
13 graph13.dot graf s hranami vykreslenými formou úsečky, popř. oblouku. https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h13.dot
14 graph14.dot graf, v němž mají jednotlivé uzly nastaven jiný vizuální styl vykreslování https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h14.dot
15 graph15.dot graf s popisky, v nichž jsou použity HTML entity https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h15.dot
16 graph16.dot graf se šesticí uzlů cyklicky propojených orientovanými hranami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h16.dot
       
17 graph17.dot graf se šesticí uzlů spojených jediným cyklem https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h17.dot
18 graph18.dot neorientovaný graf se středovým uzlem https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h18.dot
19 graph19.dot explicitní specifikace kořenového uzlu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h19.dot
20 graph20.dot graf se středovým uzlem a okrajovými podstromy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h20.dot
21 graph21.dot graf s několikanásobnými hranami mezi uzly https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h21.dot
22 graph22.dot symetrický orientovaný i neorientovaný graf s podstromy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/grap­h22.dot
       
23 subgraph0.dot graf bez podgrafů https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph0.dot
24 subgraph1.dot graf s jedním podgrafem https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph1.dot
25 subgraph2.dot graf se dvěma podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph2.dot
26 subgraph3.dot graf se třemi podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph3.dot
27 subgraph4.dot graf se čtyřmi podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph4.dot
28 subgraph5.dot graf s pěti podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph5.dot
29 subgraph6.dot graf se šesti podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph6.dot
       
30 subgraph_c0.dot graf bez podgrafů https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph_c0.dot
31 subgraph_c1.dot graf s jedním pojmenovaným podgrafem https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph_c1.dot
32 subgraph_c2.dot graf se dvěma pojmenovanými podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph_c2.dot
33 subgraph_c3.dot graf se třemi pojmenovanými podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph_c3.dot
34 subgraph_c4.dot graf se čtyřmi pojmenovanými podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph_c4.dot
35 subgraph_c5.dot graf s pěti pojmenovanými podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph_c5.dot
36 subgraph_c6.dot graf se šesti pojmenovanými podgrafy https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sub­graph_c6.dot
       
37 shapes1.dot původní graf s výchozím tvarem uzlů https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sha­pes1.dot
38 shapes2.dot změna tvaru uzlů: kružnice https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sha­pes2.dot
39 shapes3.dot změna tvaru uzlů: obdélníky https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/sha­pes3.dot
       
40 path1.dot výchozí příklad pro další tři operace https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/pat­h1.dot
41 path2.dot nalezení podgrafu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/pat­h2.dot
42 path3.dot automaticky vygenerovaný soubor https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/pat­h3.dot
43 path4.dot graf, jehož uzly mohou být automaticky obarveny https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/pat­h4.dot
       
44 tables1.dot uzly obsahující tabulku https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­bles1.dot
45 tables2.dot stejný graf, ovšem uzly nemají původní okraje https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­bles2.dot
46 tables3.dot použití portů https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­bles3.dot
47 tables4.dot vstupní a výstupní porty https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­bles4.dot
48 tables5.dot tabulky bez vnějších okrajů https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­bles5.dot
49 tables6.dot tabulky s okraji u buněk https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­bles6.dot
50 tables7.dot tabulky bez mezery mezi buňkami https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­bles7.dot
51 tables8.dot barevné pozadí buněk tabulky https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­bles8.dot
52 tables9.dot gradientní barevné přechody https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­bles9.dot
53 tablesA.dot gradientní barevné přechody, specifikace úhlu přechodu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/ta­blesA.dot
       
54 record1.dot graf s typy uzlů record https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/re­cord1.dot
55 record2.dot odlišné názvy atributů v uzlech typu „záznam“ https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/re­cord2.dot
56 record3.dot napojení uzlů na konkrétní atribut záznamu https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/re­cord3.dot
       
57 arrows.dot ukázka šipek vykreslených různými styly https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/a­rrows.dot
58 arrows2.dot další ukázka šipek vykreslených různými styly https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/a­rrows2.dot
       
59 nodes.dot graf s jednotlivými uzly s výchozím tvarem https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/no­des.dot
60 nodes_shapes1.dot změna tvaru uzlů, první varianta https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/no­des_shapes1.dot
61 nodes_shapes2.dot změna tvaru uzlů, druhá varianta https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/no­des_shapes2.dot
62 nodes_shapes3.dot změna tvaru uzlů, třetí varianta https://github.com/tisnik/di­agrams/blob/master/graphviz/no­des_shapes3.dot

19. Odkazy na články s tématem programové tvorby grafů a diagramů

V této kapitole jsou uvedeny odkazy na předchozí články, v nichž jsme se zabývali tvorbou různých typů grafů a diagramů – a to v naprosté většině případů s využitím nějakého doménově specifického jazyka neboli DSL (Domain Specific Language), popř. nějakého univerzálního programovacího jazyka (zejména Python, Go, Clojure):

 1. Nástroje pro tvorbu UML diagramů
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-uml-diagramu/
 2. Nástroje pro tvorbu UML diagramů z příkazové řádky
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-uml-diagramu-z-prikazove-radky/
 3. Nástroje pro tvorbu UML diagramů z příkazové řádky (II)
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-uml-diagramu-z-prikazove-radky-ii/
 4. Nástroje pro tvorbu grafů a diagramů z příkazové řádky
  https://www.root.cz/clanky/nastroje-pro-tvorbu-grafu-a-diagramu-z-prikazove-radky/
 5. Sledování správy paměti v Pythonu s využitím nástroje objgraph
  https://www.root.cz/clanky/sledovani-spravy-pameti-v-pythonu-s-vyuzitim-nastroje-objgraph/
 6. Programová tvorba diagramů v jazyku Clojure s využitím knihovny Rhizome
  https://www.root.cz/clanky/programova-tvorba-diagramu-v-jazyku-clojure-s-vyuzitim-knihovny-rhizome/
 7. Tvorba sekvenčních diagramů v Pythonu s využitím knihovny Napkin
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-sekvencnich-diagramu-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-napkin/
 8. Tvorba vývojových diagramů přímo ze zdrojových kódů Pythonu
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-vyvojovych-diagramu-primo-ze-zdrojovych-kodu-pythonu/
 9. Tvorba diagramů s architekturou systémů s využitím knihovny Diagrams
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-diagramu-s-architekturou-systemu-s-vyuzitim-knihovny-diagrams/
 10. Knihovny Diagrams a go-diagrams určené pro tvorbu diagramů s architekturou systémů
  https://www.root.cz/clanky/knihovny-diagrams-a-go-diagrams-urcene-pro-tvorbu-diagramu-s-architekturou-systemu/
 11. Tvorba grafů a diagramů s využitím doménově specifického jazyka nástroje Graphviz
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-a-diagramu-s-vyuzitim-domenove-specifickeho-jazyka-nastroje-graphviz/
 12. Tvorba grafů a diagramů s využitím doménově specifického jazyka nástroje Graphviz (2.část)
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-grafu-a-diagramu-s-vyuzitim-domenove-specifickeho-jazyka-nastroje-graphviz-2-cast/

20. Odkazy na Internetu

 1. GraphViz Pocket Reference
  https://graphs.grevian.org/example
 2. Xfig home page
  http://mcj.sourceforge.net/
 3. Xfig (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Xfig
 4. Xfig user manual
  http://mcj.sourceforge.net/
 5. HTML Entity List
  https://www.freeformatter.com/html-entities.html
 6. Flowchart (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Flowchart
 7. DRAKON
  https://en.wikipedia.org/wiki/DRAKON
 8. Modeling language
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Modeling_language
 9. Napkin na GitHubu
  https://github.com/pinetr2e/napkin
 10. Napkin 0.6.8 na PyPi
  https://pypi.org/project/napkin/
 11. PlantUML (home page)
  http://plantuml.sourceforge.net/
 12. PlantUML (download page)
  http://sourceforge.net/pro­jects/plantuml/files/plan­tuml.jar/download
 13. PlantUML (Language Reference Guide)
  http://plantuml.sourcefor­ge.net/PlantUML_Language_Re­ference_Guide.pdf
 14. Rhizome
  https://github.com/ztellman/rhizome
 15. Swagger to UML
  https://github.com/nlohman­n/swagger_to_uml
 16. pydiagrams
  https://github.com/billin­gtonm/pydiagrams
 17. graphviz(3) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/3/graphviz
 18. dot(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/dot
 19. neato(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/neato
 20. twopi(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/twopi
 21. circo(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/circo
 22. fdp(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/fdp
 23. sfdp(1) – Linux man page
  https://linux.die.net/man/1/sfdp
 24. Plain-text diagrams take shape in Asciidoctor!
  http://asciidoctor.org/new­s/2014/02/18/plain-text-diagrams-in-asciidoctor/
 25. Graphviz – Graph Visualization Software
  http://www.graphviz.org/
 26. graphviz (Manual Page)
  http://www.root.cz/man/7/graphviz/
 27. dot (Manual page)
  http://www.root.cz/man/1/dot/
 28. dot (Manual v PDF)
  https://graphviz.org/pdf/dot.1.pdf
 29. Ditaa home page
  http://ditaa.sourceforge.net/
 30. Ditaa introduction
  http://ditaa.sourceforge.net/#intro
 31. Ditaa usage
  http://ditaa.sourceforge.net/#usage
 32. Node, Edge and Graph Attributes
  http://www.graphviz.org/doc/in­fo/attrs.html
 33. Graphviz (Wikipedia)
  http://en.wikipedia.org/wiki/Graphviz
 34. Unified Modeling Language
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unified_Modeling_Langu­age
 35. UML basics: The sequence diagram
  http://www.ibm.com/develo­perworks/rational/library/3101­.html
 36. UML 2 State Machine Diagrams: An Agile Introduction
  http://www.agilemodeling.com/ar­tifacts/stateMachineDiagram­.htm
 37. Sequence diagram (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Sequence_diagram
 38. UML 2 Sequence Diagrams: An Agile Introduction
  http://www.agilemodeling.com/ar­tifacts/sequenceDiagram.htm
 39. A Quick Introduction to UML Sequence Diagrams
  http://www.tracemodeler.com/ar­ticles/a_quick_introducti­on_to_uml_sequence_diagram­s/
 40. UML Sequence Diagrams
  https://www.uml-diagrams.org/sequence-diagrams.html
 41. Web Sequence Diagrams
  https://www.websequencediagrams.com/
 42. Drawing sequence diagrams “napkin style”
  https://modeling-languages.com/drawing-sequence-diagrams-napkin-style/
 43. Curated list of UML tools – 2020 edition
  https://modeling-languages.com/uml-tools/#textual
 44. Flowchart diagrams vs. UML activity diagrams
  https://stackoverflow.com/qu­estions/7081215/flowchart-diagrams-vs-uml-activity-diagrams
 45. Kopenograms – Graphical Language for Structured Algorithms
  https://kopenogram.org/As­sets/Kopenograms_Graphical_Lan­guage_for_Structured_Algo­rithms.pdf
 46. Kopenograms and Their Implementation in BlueJ
  https://link.springer.com/chap­ter/10.1007%2F978–3–319–46535–7_8
 47. The simplest way to describe your flows
  https://code2flow.com/
 48. Allan Mogensen and his Legacy
  http://www.worksimp.com/articles/allan-mogensen.htm
 49. Diagrams: Diagram as Code
  https://diagrams.mingrammer.com/
 50. Diagrams: Guides
  https://diagrams.mingrammer­.com/docs/guides/diagram
 51. Diagrams: Nodes
  https://diagrams.mingrammer­.com/docs/nodes/onprem
 52. go-diagrams
  https://github.com/blushft/go-diagrams
 53. GoJS
  https://gojs.net/latest/index.html
 54. Code visualization: How to turn complex code into diagrams
  https://www.lucidchart.com/blog/vi­sualize-code-documentation
 55. Create dependency diagrams from your code
  https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/modeling/create-layer-diagrams-from-your-code?view=vs-2019
 56. Software Architecture Diagrams as Code
  https://shekhargulati.com/2020/04/21/sof­tware-architecture-diagrams-as-code/
 57. Processing spreadsheet data in Go
  https://appliedgo.net/spreadsheet/
 58. Stránka projektu plotly
  https://plot.ly/
 59. Plotly JavaScript Open Source Graphing Library
  https://plot.ly/javascript/
 60. Domain coloring
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Domain_coloring
 61. The Gonum Numerical Computing Package
  https://www.gonum.org/pos­t/introtogonum/
 62. Gomacro na GitHubu
  https://github.com/cosmos72/gomacro
 63. gophernotes – Use Go in Jupyter notebooks and nteract
  https://github.com/gopher­data/gophernotes
 64. gonum
  https://github.com/gonum
 65. go-gota/gota – DataFrames and data wrangling in Go (Golang)
  https://porter.io/github.com/go-gota/gota
 66. A repository for plotting and visualizing data
  https://github.com/gonum/plot
 67. Gonum Numerical Packages
  https://www.gonum.org/
 68. Getting started with Go modules
  https://medium.com/@fonse­ka.live/getting-started-with-go-modules-b3dac652066d
 69. Create projects independent of $GOPATH using Go Modules
  https://medium.com/mindorks/create-projects-independent-of-gopath-using-go-modules-802260cdfb51o
 70. Anatomy of Modules in Go
  https://medium.com/rungo/anatomy-of-modules-in-go-c8274d215c16
 71. Modules
  https://github.com/golang/go/wi­ki/Modules
 72. Go Modules Tutorial
  https://tutorialedge.net/golang/go-modules-tutorial/
 73. Module support
  https://golang.org/cmd/go/#hdr-Module_support
 74. Go vs. Python
  https://www.peterbe.com/plog/govspy
 75. PackageManagementTools
  https://github.com/golang/go/wi­ki/PackageManagementTools
 76. Sketchviz
  https://sketchviz.com/
 77. SchemaSpy (verze pro starší JVM)
  http://schemaspy.sourceforge.net/
 78. SchemaSpy na GitHubu
  https://github.com/schemas­py/schemaspy
 79. Table Relationship Diagrams with Graphviz
  https://spin.atomicobject­.com/2017/11/15/table-rel-diagrams-graphviz/
 80. HTML-Like Labels
  https://www.graphviz.org/doc/in­fo/shapes.html#html
 81. Grafický formát PCX – výlet do historie PC
  https://www.root.cz/clanky/graficky-format-pcx-vylet-do-historie-pc/

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.