Hlavní navigace

Kompilery a procesory

Vše pro to, abyste zkompilovali svá dílka do spustitelné podoby.

Konkurence procesorů s mikroprogramovým řadičem - architektura RISC

V předchozích třech částech seriálu o architekturách počítačů jsme se zabývali popisem procesorů vybavených mikroprogramovým řadičem. Většinou se jednalo o procesory s komplexní instrukční sadou – CISC. Ovšem již před 35 lety vznikla alternativa k této architektuře – mnohem jednodušší RISC.

Pavel Tišnovský

17. 5. 2011 0:00
Doba čtení: 17 minut

Polovodičová technologie používaná u mainframů (II)

V dnešním článku o historii výpočetní techniky navážeme na předchozí část, v níž jsme si řekli, jak se vyvíjela polovodičová technologie od prvních fyzikálních a chemických pokusů až ke vzniku skutečně fungujícího tranzistoru. Dnes se budeme zabývat vznikem integrovaných obvodů a souvisejících technologií.

Pavel Tišnovský

12. 5. 2011 0:00
Doba čtení: 14 minut

Vývoj mikroprogramových řadičů: od mainframu EDSAC k moderním mikroprocesorům

V dnešním článku si řekneme, jak mikroprogramové řadiče ovlivnily vývoj výpočetní techniky, především procesorů a později i mikroprocesorů s komplexními instrukčními sadami (CISC). Ty sice na čas ustoupily do pozadí kvůli procesorům RISC a VLIW, ovšem v současnosti se zdá být nejvýhodnější právě kombinace CISC+RISC.

Pavel Tišnovský

10. 5. 2011 0:00
Doba čtení: 16 minut

Mikroprogramové řadiče a mikroprogramování

Dnes navážeme na předchozí část, v níž jsme si vysvětlili princip funkce řadičů v procesorech i dva základní způsoby zapojení obvodových řadičů využívajících buď čítač nebo posuvný registr. Dnes se zaměříme na řadiče mikroprogramové, které jsou založeny na interní řídicí paměti obsahující mikroinstrukce.

Pavel Tišnovský

3. 5. 2011 0:00
Doba čtení: 14 minut

Princip činnosti řadiče v mikroprocesorech

Dnes se společně vrátíme k tématu, kterým jsme se již zabývali v úvodních částech seriálu, v nichž jsme si popisovali princip činnosti mikroprocesoru. Dnes si řekneme, jak mohou být v mikroprocesorech implementovány řadiče. Zaměříme se především na takzvané obvodové řadiče.

Pavel Tišnovský

26. 4. 2011 0:00
Doba čtení: 22 minut

Procesor sestavený z čipů řady Intel 3000

Dnes si popíšeme další rodinu bipolárních integrovaných obvodů, která byla navržena tak, aby bylo možné z těchto čipů sestavit plnohodnotný procesor s programovatelným řadičem a volitelnou bitovou šířkou. Jedná se o rodinu čipů Intel 3000, která byla pod označením MH3000 vyráběna i v tuzemském podniku Tesla.

Pavel Tišnovský

19. 4. 2011 0:00
Doba čtení: 20 minut

Procesor sestavený z čipů AMD Am2900 - předchůdce skutečných DSP

V dnešním článku si popíšeme integrované obvody tvořící rodinu AMD Am2900. Z těchto čipů bylo možné sestavovat specializované procesory s bitovou šířkou, která mohla být prakticky libovolným násobkem čtyř. Díky tomu, že i instrukční sada byla volitelná, používaly se i pro konstrukci signálových procesorů.

Pavel Tišnovský

12. 4. 2011 0:00
Doba čtení: 20 minut

Od mikrořadičů k digitálním signálovým procesorům (DSP)

Dnes na chvíli opustíme téma osmibitových mikrořadičů a začneme se věnovat dalšímu typu (mikro)procesorů. Jedná se o digitální signálové procesory (DSP), což jsou procesory s architekturou navrženou tak, aby mohly optimálně, tj. s malou latencí a vysokou propustností, zpracovávat číslicové signály.

Pavel Tišnovský

5. 4. 2011 0:00
Doba čtení: 22 minut

Portable C Compiler 1.0

Po 30 letech vývoje byl vydán Portable C Compiler ve verzi 1.0. PCC je navržen, aby byl rychlejší než GCC, ale podle testů na serveru Phoronix má ještě co dohánět. Pokud si chcete PCC vyzkoušet, tak si ho můžete stáhnout na jeho domovské stránce pcc.lud­d.ltu.se.

Adam Štrauch

4. 4. 2011 12:05 |

Herní konzole Uzebox (2) a nástroje pro programování mikrořadičů Atmel AVR

V dnešní části seriálu o architekturách počítačů nejprve dokončíme popis herní konzole Uzebox vybavené osmibitovým mikrořadičem ATmega644. Poté si řekneme, jaké nástroje je možné použít pro vývoj programů pro mikrořadiče Atmel AVR. Samozřejmě se zaměříme především na ty nástroje, které jsou dostupné v Linuxu.

Pavel Tišnovský

29. 3. 2011 0:00
Doba čtení: 19 minut

Herní konzole Uzebox s osmibitovým mikrořadičem ATmega644

V dnešní části seriálu o architekturách počítačů se budeme zabývat jednou poněkud neobvyklou aplikací osmibitových mikrořadičů Atmel. Jedná se o herní konzoli nazvanou Uzebox, jejíž nejzajímavější součástí je subsystém určený pro generování obrazu bez použití klasického framebufferu (obrazové paměti).

Pavel Tišnovský

22. 3. 2011 0:00
Doba čtení: 19 minut

Osmibitové mikrořadiče AVR řady ATtiny a ATmega

Dnes se budeme zabývat popisem dvou řad osmibitových mikrořadičů AVR. Jedná se o mikrořadiče, které stojí na opačné straně cenového i výkonnostního spektra. První řada těchto mikrořadičů – ATtiny – se někdy též nazývá „programovatelné součástky“, zatímco druhá řada ATmega.

Pavel Tišnovský

15. 3. 2011 0:00
Doba čtení: 18 minut

Osmibitové mikroprocesory a mikrořadiče firmy Motorola (3)

V dnešní části seriálu o architekturách počítačů budeme pokračovat v popisu osmibitových mikroprocesorů a mikrořadičů firmy Motorola. Minule jsme se seznámili s mikrořadiči 68HC05 a 68HC08, dnes si povíme základní informace o snad nejznámějším mikrořadiči této firmy – o čipu 68HC11 a mnohých jeho variantách.

Pavel Tišnovský

23. 11. 2010 0:00
Doba čtení: 18 minut

Osmibitové mikroprocesory a mikrořadiče firmy Motorola (2)

V dnešní části seriálu o architekturách počítačů se budeme zabývat podrobnějším popisem osmibitových mikrořadičů 68HC05 a 68HC08 firmy Motorola. Tyto mikrořadiče postavené na jádru, které bylo vyvinuté na bázi mikroprocesoru MC6800 popsaného minule, jsou – spolu s jejich pravděpodobně mnohem známějším nástupcem 68HC11 – dodnes používány například v automobilovém průmyslu nebo byly instalovány do telekomunikačních družic.

Pavel Tišnovský

4. 11. 2010 0:00
Doba čtení: 20 minut

Osmibitové mikroprocesory a mikrořadiče firmy Motorola (1)

V dnešní části seriálu budeme sice pokračovat v popisu osmibitovým mikrořadičů, ovšem naši pozornost přesuneme z mikrořadičů řady PIC na osmibitové mikrořadiče navržené firmou Motorola a později firmou Fairchild. Všechny tyto mikrořadiče mají svůj základ v mikroprocesoru MC6800 z roku 1974.

Pavel Tišnovský

26. 10. 2010 0:00
Doba čtení: 19 minut

Vývojové nástroje pro osmibitové mikrořadiče PIC (2)

Dnes nejdříve společně dokončíme popis vývojových kitů BASIC Stamp, které umožňují programování mikrořadičů PIC s využitím interpretru programovacího jazyka Basic upraveného pro tyto „malé“ mikrořadiče a posléze se začneme věnovat vývojovému kitu Amicus, jenž se podobá známějšímu Arduinu.

Pavel Tišnovský

7. 10. 2010 0:00
Doba čtení: 17 minut

GCC 4.4.5 už netrpí problémy s výkonem

Pokud jste doposud, používali GCC 4.3, kvůli problémům s výkonem nové větve, je tu dobrá zpráva. V nové verzi s označením 4.4.5 byly tyto problémy vyřešeny a zároveň byly odstraněny některé další vážné nedostatky.

Adam Štrauch

4. 10. 2010 9:15 |

Vývojové nástroje pro osmibitové mikrořadiče PIC

V dnešní části seriálu o architekturách počítačů se zaměříme na popis vývojových nástrojů dostupných pro osmibitové mikrořadiče PIC. Popíšeme si sadu nástrojů gputils, dvojici navzájem značně odlišných implementací jazyka Forth (PicForth a FlashForth) a následně se seznámíme s vývojovým kitem BASIC Stamp.

Pavel Tišnovský

21. 9. 2010 0:00
Doba čtení: 21 minut

Osmibitové mikrořadiče PIC (3)

V dnešním článku o architekturách počítačů si popíšeme rodinu mikrořadičů PIC12, která nabízí výkonnější čipy, než ty, které jsou dostupné v „minimalistické“ rodině PIC10. Kromě toho se začneme zabývat i nástroji použitelnými pro programování mikrořadičů PIC či pro simulaci jejich činnosti.

Pavel Tišnovský

14. 9. 2010 0:00
Doba čtení: 18 minut

Osmibitové mikrořadiče PIC (2)

V dnešní části seriálu o architekturách počítačů budeme pokračovat v popisu možností osmibitových mikrořadičů PIC vyráběných firmou Microchip Technology. Zaměříme se především na rodinu PIC10 a PIC12, v níž můžeme najít velmi malé mikrořadiče, z nichž některé jsou umístěny v pouzdru s pouhými šesti či osmi piny. Tyto mikrořadiče lze využít například jako „inteligentní“ časovače, pro řídicí nebo měřicí účely, přípravu či konverzi dat využívanou výkonnějšími mikrořadiči atd.

Pavel Tišnovský

7. 9. 2010 0:00
Doba čtení: 17 minut

Mikrořadiče a jejich aplikace v jednoduchých mikropočítačích (5)

V dnešní části seriálu o architekturách počítačů si popíšeme některé způsoby ovládání LCD umožňujících práci s rastrovou grafikou, i když většinou pouze monochromatickou. Taktéž se budeme zabývat několika projekty, jejichž cílem bylo generování obrazu pomocí MCS-51 přímo na televizní obrazovce, popř. na obrazovce monitoru.

Pavel Tišnovský

24. 8. 2010 0:00
Doba čtení: 19 minut

Mikrořadiče a jejich aplikace v jednoduchých mikropočítačích (4)

V dnešní části seriálu o architekturách počítačů dokončíme popis osmibitového mikrořadiče Intel 8051, neboli MCS-51. Popíšeme si kity, které lze při programování a ladění těchto mikrořadičů použít, mikropočítače založené na MCS-51 i to, jakým způsobem je u nich řešeno zobrazování informací na (textových) displejích z tekutých krystalů (LCD).

Pavel Tišnovský

17. 8. 2010 0:00
Doba čtení: 18 minut

Mikrořadiče a jejich aplikace v jednoduchých mikropočítačích (3)

V dnešním článku se budeme zabývat především popisem známého osmibitového mikrořadiče Intel 8051 (MCS-51), o němž jsme si již zmínili minule. Popíšeme si jak jeho čítače/časovače a sériový port, tak i strukturu paměti údajů, registry speciálních funkcí, Booleovský procesor a instrukční sadu.

Pavel Tišnovský

10. 8. 2010 0:00
Doba čtení: 19 minut

Vyšlo GCC 4.5.1

O víkendu vyšla první opravná verze GCC 4.5. Opravuje 132 chyb, jejichž celý seznam můžete nalézt v oznámení o vydání. Seznam nemusí být kompletní, některé problémy byly odstraněny bez záznamu. Zároveň byla zveřejněna i zpráva o stavu práce na GCC…

Kamil Pošvic

3. 8. 2010 11:48 |

Mikrořadiče a jejich aplikace v jednoduchých mikropočítačích (2)

Dnes si nejdříve popíšeme dvojici osmibitových mikropočítačů, které jsou založeny na mikrořadiči Intel 8048, označovaném také jako MCS-48. Poté se začneme zabývat mikrořadičem, který firma Intel začala vyrábět přesně před třiceti lety – jedná se o slavný čip Intel 8051 (MCS-51) používaný doposud.

Pavel Tišnovský

3. 8. 2010 0:00
Doba čtení: 18 minut

Mikrořadiče a jejich použití v jednoduchých mikropočítačích

V seriálu o architekturách počítačů jsme se již zabývali popisem mnoha různých mikropočítačů i výkonných pracovních stanic. Dnes se ovšem zaměříme na zcela opačnou stranu výkonnostního spektra – popíšeme si první osmibitový mikrořadič Intel 8048, který byl i přes nízký výkon použit v několika počítačích.

Pavel Tišnovský

27. 7. 2010 0:00
Doba čtení: 19 minut

C++ v GCC schváleno

Organizace Free Software Foundation a GCC Steering Committee schválily použití jazyka C++ v kompilátoru GCC. To by stejně jako v případě Compiz++ mělo ulehčit vývoj, ale podle slov Marka Mitchella, jde spíš o možnost použít C++, než že by se mělo…

Adam Štrauch

1. 6. 2010 9:16 |

EasyPeasy pro netbooky vyšlo ve verzi 1.6 RC

Společně s vývojovým cyklem Ubuntu jdou i distribuce na něm založené. Někdy jde o zbytečné kousky, jindy o něco vydařenější. Pokud jste fanoušky netbooků a rozhraní Ubuntu Netbook Remix vám zrovna nesedlo, možná vás zaujme EasyPeasy, které nyní…

Adam Štrauch

27. 4. 2010 12:48 |

Srovnání výkonu Clang/LLVM a GCC 4.5.0

Minulý týden vyšlo GCC 4.5 a vy jste se mohli podívat na srovnání jeho výkonu s verzemi 4.4 a 4.3. Nyní na serveru Phoronix vyšlo srovnání s Clang/LLVM. LLVM (Low Level Virtual Machine) je projekt, který implementuje (low level) virtuální stroj…

Kamil Pošvic

23. 4. 2010 9:42 |

Srovnávací testy GCC 4.5.0, 4.4.0 a 4.3.0

Ve čtvrtek jsme vás informovali o vydání GCC 4.5.0 a dnes už si na serveru Phoronix.com prohlédnout srovnávací testy GCC 4.5.0, 4.4.0 a 4.3.0. Z většiny testů vyplývá, že GCC prošlo řadou inovací a obsahuje nové algoritmy. Kompilace sice trvá déle…

Kamil Pošvic

19. 4. 2010 18:32 |