Hlavní navigace

Microsoft získal ISO standard na Open XML

2. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Aktualizováno: Aktualizováno (2. 4. 2008 14:15)
Jednání, která trvala déle než rok, jsou u konce. Microsoft může vytáhnout dlouho chlazené šampaňské a připít si na zdraví – jeho formát Open XML získal oficiálně statut ISO standardu. Od dnešního dne tedy můžeme Open XML označovat také za ISO standard 29500. Formát se tak může směle postavit vedle ODF.

Microsoft má ISO standard

Organizace ISO dnes vydala tiskové prohlášení, ve kterém oznámila, že Microsoft získal potřebné hlasy pro přijetí standardu ISO/IEC DIS 29500. Po čtrnácti měsících tak bylo završeno společné úsilí Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC) a byl tak uzavřen proces zkoumání návrhu nového ISO standardu pro souborový formát Open XML. Microsoft tak získal vytoužený ISO standard.

MS Office

Vše o ISO standardu Open XML

Microsoft se o získání ISO standardu pro svůj souborový formát Open XML snažil déle než 14 měsíců. Celý rozsáhlý a vleklý proces schvalování doprovázely protesty, stížnosti a další problémy. Připravili jsme pro vás přehled všech informací o tomto procesu.

Zveřejněný výsledek potvrzuje, že pro podporu přijetí se vyjádřilo 86 % všech členských zemí, což je více než potřebných 75 % všech členů. Splněno bylo i druhé kritérium, které stanovuje, že více než třetina (tedy alespoň 66,7 %) řádných členů s právem hlasovat (takzvaných P – members) musí podpořit ratifikaci dokumentového formátu. Přijetí v tomto bodě podpořilo 75 % těchto členů.

Jeden pokus nestačil

Schvalovací proces byl poměrně komplikovaný. Nejprve byl umožněn zrychlený schvalovací proces, proti kterému protestovala poměrně široká skupina odborníků, především vzhledem k rozsáhlosti dokumentace, která má nejméně 6000 stran.

Zpracovatelem českého stanoviska, ze kterého později vycházel Český normalizační institut, byl Jiří Kosek. Celý proces byl zcela transparentní a své připomínky mohla zasílat také veřejnost. „Vzhledem k tomu, že přijetí OOXML je celkem citlivé téma – navrhovaný standard se nelíbí zejména některým konkurentům Microsoftu a příznivcům open-source kancelářských balíků, kteří vsadili na formát ODF – zájem o to, co se děje pod pokličkou mezinárodní standardizace, najednou stoupá,“ řekl Jiří Kosek o problematice Open XML.

Celkem bylo zasláno 61 připomínek, z nichž 32 bylo označeno za oprávněné a ty byly také postoupeny do návrhu stanoviska pro ČNI. Navrhované stanovisko bylo tedy nakonec „ne s výhradami“, což je sice zamítavý postoj, který však zároveň říká, že pokud budou vznesené námitky vyřešeny, hlasující organizace je ochotna změnit svůj hlas na kladný. „Předložený návrh normy DIS29500 se hodně funkčně překrývá s normou ISO/IEC 26300:2006 (ODF), která byla přijata teprve v loňském roce. I přesto se domníváme, že po zapracování dále uvedených připomínek, bude formát Office Open XML definovaný normou DIS29500 přínosný pro uživatele kancelářských programů,“ uvedl Český normalizační institut.

Ve zrychleném schvalovacím procesu nakonec standard nebyl přijat a z jednačtyřiceti zúčastněných zemí se devět zdrželo hlasování, sedmnáct bylo pro a patnáct bylo proti. Ačkoliv pro hlasovala většina zúčastněných nebyla naplněna podmínka tříčtvrtinové většiny, takže standard přijat nebyl. Celkem bylo navíc zasláno více než 3500 připomínek.

Ballot Resolution Meeting

Podle pravidel ISO/IEC JTC 1 následoval takzvaný Ballot Resolution Meeting, na kterém neprobíhá hlasování, ale zainteresované strany mají možnost řešit připomínky, které byly dříve vzneseny. Po odstranění duplicit to v tomto případě bylo 1027 připomínek. Ačkoliv nebyly vyřešeny zdaleka všechny připomínky, hlasující země dostaly třicetidenní lhůtu, během které mohly změnit své stanovisko na „ano“ a tím zvrátit výsledek původního hlasování. Lhůta vypršela v sobotu 29. března.

Na ballot meetingu bylo podle Filipa Molčana, který se akce zúčastnil, vyřešeno jen asi 17 % všech připomínek. V případě České republiky byla probrána a vyřešena necelá polovina z nich, jednalo se však o nejpodstatnější problémy. „Z českých sedmi nevyřešených připomínek se podařilo uzavřít tři, ale za to ty nejdůležitější – česká delegace se tak nejspíš zařadí mezi ty nejúspěšnější,“ potvrdil Filip Molčan. Český hlas byl nakonec skutečně změněn na ano.

Standard nakonec prošel

Přestože bylo vyřešeno poměrně malé procento chyb, o výsledku hlasování rozhodují jednotlivé země, pro které mohou být výsledné změny dostačujícím impulsem ke změně stanoviska a následně přidání kladného hlasu. Tyto hlasy nakonec rozhodly ve prospěch Microsoftu, který tak získal ISO standard pro svůj nový souborový formát Open XML.

Třicet šest hlasujících zemí a organizací však ke svým hlasům přidalo také připomínky, které musí Microsoft akceptovat a připojit je k implementaci svého Open XML, pokud jej chce označovat jako standard. Vznikne tak jakýsi nový Open XML, který již bude připraven podle aktuálně schváleného ISO standardu. V současné době tedy žádná aplikace ISO standard neimplementuje.

Open XML má stále mnoho odpůrců

I přes výsledný hlas má Open XML stále řadu odpůrců. V České republice je to především organizace OSS Alliance, která ostře vystupuje proti schválení standardu a poukazuje na to, že obsahuje stovky chyb. Proti jsou i některé významné společnosti – mezi ty nejdůležitější patří především IBM a Google. Ten kritizuje především postup Microsoftu při prosazování Open XML.

Podcast - kyberbezpečnost

Postup schvalování kritizují i některé hlasující organizace. Formální protest například podal předseda norské komise, který upozornil na neregulérnost hlasování, kdy byl hlas změněn na kladný i přesto, že drtivá většina komise byla proti tomuto rozhodnutí. Předseda komise označil celý proces za skandální.

Ani Evropské komisi se nelíbí způsob, jakým Microsoft postupoval při prosazování svého ISO standardu. Komise se proto rozhodla vše důkladně vyšetřit. V tomto směru tedy bude jistě případ Open XML pokračovat. Zdrojem informací o problémech okolo schvalovacího procesu je například server NoOOXML.org.

ISO standard Open XML je...

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.