Hlavní navigace

Obsah jednotlivých částí seriálu a galerie fraktálů II

12. 6. 2007
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

V závěrečné části seriálu o fraktálech používaných v počítačové grafice je uveden stručný obsah dílů 41 až 82. Kromě toho si ukážeme poslední sérii více než šedesáti v tomto seriálu doposud nepublikovaných obrázků s fraktály. Většina obrázků byla vytvořena, podobně jako v případě obrázků uvedených v minulé části, v programech FractInt a XaoS.

Odkazy na obsahy všech dílů seriálu o fraktálech

41. Stochastické fraktály

Datum vydání: 08.08.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/stochas­ticke-fraktaly/

Úvodní informace o nepravidelných, čili náhodných resp. stochas­tických fraktálech. Popis vytváření těchto fraktálů pomocí simulace Brownova pohybu (Brownian Motion), metody přesouvání prostředního bodu (Midpoint Displacement Method) a spektrální syntézy (Spectral Synthesis). Simulace difůze a princip práce metody aplikace Brownova pohybu. Trajektorie Brownova pohybu a vysvětlení pojmů „Skalární Brownův pohyb“ a „Zlomkovitý Brownův pohyb“.

831

832

42. Stochastické fraktály – simulace difúze I

Datum vydání: 15.08.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/stochas­ticke-fraktaly-simulace-difuze/

Popis metody simulace difůze, která je založená na heuristickém základě. Ukázka algoritmu simulace difůze a vysvětlení principu urychlení této metody simulace difůze.

Demonstrační příklady:

 1. Demonstrační aplikace určená pro vytvoření a zobrazení fraktálního objektu, který je založený na simulaci difůze. (tento demonstrační příklad je napsaný v Javě)

833

834

43. Stochastické fraktály – simulace difúze II

Datum vydání: 22.08.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/vytvareni-modelu-travin-a-keru-pomoci-algoritmu-difuze/

Popis úpravy algoritmu difůze tak, aby se pomocí něho daly vytvářet poměrně realisticky vypadající plošné či prostorové modely travin a keřů. Princip rozdělení posuvné oblasti na menší podoblasti a vliv tohoto rozdělení na tvar výsledného fraktálního útvaru.

Demonstrační příklady:

 1. Demonstrační aplikace určená pro vytvoření plošného modelu traviny. (tento demonstrační příklad je napsaný v Javě)
 2. Ukázka použití posuvného boxu, ve kterém se generují nové body, které se připojují k fraktálnímu objektu. (tento demonstrační příklad je napsaný v Javě)

835

836

44. Brownův pohyb a reálně vypadající modely rostlin

Datum vydání: 29.08.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/brownuv-pohyb-a-realne-vypadajici-modely-rostlin/

Vysvětlení dvou významných způsobů modifikace původního postupu používaného pro simulaci difůze. Částečné přiblížení generovaných obrázků k reálným (přírodním) útvarům.

Demonstrační příklady:

 1. Metoda vytváření sub-boxů uvnitř posuvných boxů. (tento demonstrační příklad je napsaný v Javě)
 2. Pohyb bodů v prostoru po spojité trajektorii. (tento demonstrační příklad je napsaný v Javě)

837

838

45. Stochastické fraktály – všesměrová difúze

Datum vydání: 05.09.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/vsesmerova-difuze/ 

Popis, jakým způsobem se vytvářejí obrazce takzvané „všesměrové difúze“, které znají například odborníci z oborů chemie či fyziky. Středový stochastický fraktál. Ukázky trajektorie částic před jejich dotykem a následným splynutím se vznikajícím obrazcem difůze. Shrnutí metod vytvořených pro simulaci difúze.

Demonstrační příklady:

 1. Vytvoření obrázku všesměrové difůze. (tento demonstrační příklad je napsaný v Javě)
 2. Odstranění sub-boxů. (tento demonstrační příklad je napsaný v Javě)

839

8310

46. Stochastické fraktály – metoda přesouvání prostředního bodu a obrázky plasmy

Datum vydání: 12.09.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/metoda-presouvani-prostredniho-bodu-a-obrazky-plasmy/

Metoda přesouvání prostředního bodu. Postupné půlení úsečky a změna koeficientu Δ podle nastaveného Hurstova exponentu, rekurzivní dělení čtverce. Vytváření obrázků plasmy pomocí metody přesouvání prostředního bodu.

Demonstrační příklady:

 1. Tvorba fraktálního obrazce pomocí rekurzivního dělení čtverce.
 2. Dvě modifikace rekurzivního dělení úsečky

8311

8312

47. Stochastické fraktály – tvorba plasmy alternativními metodami

Datum vydání: 19.09.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/tvorba-plasmy-alternativnimi-metodami/

Alternativní metoda generování plasmy (k metodě přesouvání prostředního bodu). Vytvoření plasmy s pomocí barvové palety. Vytvoření plnobarevné plasmy (takzvané „truecolor“ plasmy).

Demonstrační příklady:

 1. První demonstrační příklad – implementace alternativní metody generování plasmy.
 2. Druhý demonstrační příklad – použití barvové palety.
 3. Třetí demonstrační příklad – plnobarevná plasma.

8313

8314

48. Stochastické fraktály – animovaná plasma a spektrální syntéza

Datum vydání: 26.09.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/animovana-plasma-a-spektralni-synteza/

Vysvětlení různých metod animace plasmy. Jednorozměrná spektrální syntéza a obrázky řezů krajinami. Dvourozměrná spektrální syntéza.

Demonstrační příklady:

 1. První demonstrační příklad – animace plasmy.
 2. Druhý demonstrační příklad – 1D spektrální syntéza.
 3. Třetí demonstrační příklad – 2D spektrální syntéza.

8315

8316

49. Stochastické fraktály – trojrozměrné modely terénu

Datum vydání: 03.10.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/trojroz­merne-modely-terenu/

Použití obrázků plasmy pro tvorbu trojrozměrných terénů. Základní informace o výškových polích. Výšková pole jako speciální případ objemové reprezentace. Vykreslování výškových polí pomocí řezů. Předpočítání řezů. První způsob obarvení terénu – dvourozměrné textury. Druhý způsob obarvení terénu – prostorové textury.

8317

8318

50. Stochastické fraktály – pokročilé metody zobrazování 3D modelů krajiny

Datum vydání: 10.10.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/pokrocile-metody-zobrazovani-3d-modelu-krajiny/

Vykreslování 3D terénů pomocí sloupcově orientovaného raycastingu. Naklánění a rotace. Naklánění posouváním sloupců obrazovky. Dvoufázové naklánění. Vykreslování 3D terénů pomocí polygonů. Řešení viditelnosti a urychlení vykreslování. Použití hierarchických blo­ků.

8319

8320

51. Stochastické fraktály – vykreslování povrchů terénů s LOD

Datum vydání: 17.10.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/vykres­lovani-povrchu-terenu-s-lod-gouraudovo-a-phongovo-stinovani/

Volba úrovně detailů při vykreslování. Ukázka trojrozměrných scén vykreslených s využitím LOD. Dynamické zvyšování a snižování úrovně detailů. Výpočet vzdálenosti, ve které je chyba při LOD přijatelná. Výpočet normálových vektorů trojúhelníků. Gouraudovo stínování. Phongovo stínování. Výpočet normálových vektorů vrcholů trojúhelníků.

8321

8322

52. L-systémy: přírodní objekty i umělé artefakty

Datum vydání: 24.10.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/l-systemy-prirodni-objekty-i-umele-artefakty/

Úvodní informace o L-systémech. Gramatiky a přepisovací pravidla. Úprava gramatik pro L-systémy. Želví grafika. Nejznámější fraktální útvary vzniklé pomocí L-systémů. Cantorova množina. Křivka Helge von Kocha. Sněhová vločka Helge von Kocha.

8323

8324

53. Implementace L-systémů založená na želví grafice

Datum vydání: 31.10.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/imple­mentace-l-systemu-zalozena-na-zelvi-grafice/

Vykreslování L-systémů pomocí želví grafiky a gramatik. Implementace želví grafiky. Interpretace zadaného řetězce želvou. Aplikace přepisovacího pravidla.

Demonstrační příklady:

 1. Demonstrační příklad na vykreslení Kochovy křivky.
 2. Demonstrační příklad na vykreslení Kochovy sněhové vločky.

8325

8326

54. Paralelní přepisování řetězců v L-systémech

Datum vydání: 07.11.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/paralelni-prepisovani-retezcu-v-l-systemech/

Paralelní přepisování řetězců v gramatikách. Fraktální křivka v podobě Sierpinského trojúhelníku. Hilbertova křivka. Dračí křivka.

Demonstrační příklady:

 1. První demonstrační příklad – Sierpinského trojúhelník.
 2. Druhý demonstrační příklad – Hilbertova křivka vykreslená pomocí L-systémů.
 3. Třetí demonstrační příklad – Hilbertova křivka vykreslená rekurzivně.

8327

8328

55. Závorkové a stochastické L-systémy

Datum vydání: 14.11.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/zavorkove-a-stochasticke-l-systemy/

Větvící se struktury – zásobník v želví grafice. Závorkové L-systémy. Vnesení náhody do vytváření L-systému: stochastické L-systémy. Náhodná změna kroku želvy. Náhodná změna natočení želvy.

Demonstrační příklady:

 1. První demonstrační příklad – fraktální stromy a keře.
 2. Druhý demonstrační příklad – stochastické fraktální stromy.

8329

8330

56. Mozaiky s L-systémy a trojrozměrné L-systémy

Datum vydání: 21.11.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/mozaiky-s-l-systemy-a-trojrozmerne-l-systemy/

Doplnění gramatiky v přepisovacích pravidlech L-systémů o symboly „@“, „C“ a „|“. Výpis všech terminálních symbolů pro 2D L-systémy. Periodické a aperiodické mozaiky. Tvary nazvané Kites & Darts a jejich význam při tvorbě mozaiek. L-systémy vytvářené v trojrozměrném prostoru. Pozice a orientace želvy v 3D prostoru. Nové symboly v gramatice ovlivňující pohyb želvy v prostoru.

8331

8332

57. L-systémy v 3D: Lparser, POV-Ray a Blender

Datum vydání: 28.11.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/l-systemy-v-3d-lparser-pov-ray-a-blender/

Úvodní informace o programu Lparser. Lparser1 verze 3.0 a 5.0 (instalace v Linuxu). Rendering vytvořených modelů v programu POV-Ray. Použití implicitních ploch (metaballs, blobs). Více objektů složených z implicitních ploch. Lparser2 verze 1.0. Zobrazení vytvořených modelů v Blenderu.

8333

8334

58. Tvorba 2D a 3D modelů pomocí Lparseru

Datum vydání: 05.12.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/tvorba-2d-a-3d-modelu-pomoci-lparseru/

Zápis přepisovacích gramatik v souborech .ls. Příkazy želví grafiky implementované v Lparseru1. Příkazy ovlivňující orientaci želvy. Speciální příkazy ovlivňující orientaci želvy. Příkazy pro posun želvy s případným kreslením. Práce se zásobníkem a „listy“. Ovlivnění stavových proměnných želvy. Další příkazy. Nastavení axiomu pro jednodušší tvorbu 2D modelů. Vytvoření gramatik jednoduchých 2D modelů. Tvorba „větví“. Tvorba „listů“. Fraktální struktury vytvořené v ploše.

8335

8336

59. Trojrozměrné modely vytvářené v Lparseru

Datum vydání: 12.12.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/trojroz­merne-modely-vytvarene-v-lparseru/

Příkazy pro změnu tloušťky a délky vytvářených větví. Praktické příklady změny tloušťky a délky větví. Příkazy určené pro změnu barvy, kterou želva kreslí. Praktické příklady změny barvy. Orientace v prostoru – nakreslení souřadných os. Vytváření 3D modelů stromů. Screenshoty trojrozměrných modelů L-systémů zobrazených v demonstračním příkladu.

Demonstrační příklad:

 1. Interaktivní prohlížení souborů typu RAW s uloženými trojrozměrnými modely.

8337

8338

60. Animace a mutace modelů L-systémů

Datum vydání: 19.12.2006

Odkaz na příslušnou část: /clanky/animace-a-mutace-modelu-l-systemu/

Aplikace vlivu gravitace na vytvářené trojrozměrné modely L-systémů. Příklady aplikace gravitace. Mutace objektů. Příklad mutace trojrozměrného modelu stromu. Tvorba jednoduchých animací. Animace stromu.

8339

8340

61. Pokročilejší animace trojrozměrných L-systémů

Datum vydání: 03.01.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/pokro­cilejsi-animace-trojrozmernych-l-systemu/

Dokončení povídání o programu Lparser. Trojrozměrné modely přírodních objektů a jejich animace. První demonstrační příklad – animace kapradiny. Druhý demonstrační příklad – animace modelu rostoucí květiny. Třetí demonstrační příklad – animace modelu visící květiny. Trojrozměrné modely umělých artefaktů a jejich animace. Čtvrtý demonstrační příklad – animace modelu nazvaného Airhorse. Pátý demonstrační příklad – animace modelu Lsys 01.

8341

62. Fraktály vytvářené ve čtyřrozměrném prostoru

Datum vydání: 09.01.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/fraktaly-vytvarene-ve-ctyrrozmernem-prostoru/ 

Fraktály vytvářené ve čtyřrozměrném prostoru. Od komplexních čísel k číslům hyperkomplexním, význam hyperkomplexních čísel. Kvaterniony a kvaternionová algebra. Hyperkomplexní čísla a hyperkomplexní algebra. Kvaterniony použité ve fyzice a geometrii.

8342

63. Mandelbrotovy a Juliovy množiny ve čtyřrozměrném prostoru

Datum vydání: 16.01.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/mandel­brotovy-a-juliovy-mnoziny-ve-ctyrrozmernem-prostoru/ 

Mandelbrotova množina vytvořená ve čtyřrozměrném prostoru. Juliovy množiny vykreslované ve čtyřrozměrném prostoru. Iterační smyčka použitá pro výpočet Mandelbrotovy množiny či množin Juliových ve 4D. Programy určené pro vykreslení fraktálů ve čtyřrozměrném prostoru: stručný popis aplikace Gnofract4d, aplikace FractInt, aplikace Quat a části raytraceru POV-Ray, která je určena pro vykreslování čtyřrozměrných Juliových množin.

8343

64. Vykreslování čtyřrozměrných fraktálů v programu POV-Ray

Datum vydání: 23.01.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/vykres­lovani-a-animace-4d-fraktalu-v-pov-rayi/

Popis různých metod určených pro vykreslení čtyřrozměrných fraktálů. Vyčíslení plošných řezů čtyřrozměrným fraktálem. Integrace podél paprsku. Raytracing či raycasting. Převod na polygonální síť. Vytváření 4D fraktálů v programu POV-Ray. Vykreslení trojrozměrného řezu čtyřrozměrnou Juliovou množinou. Využití čtvrtého rozměru jako času při tvorbě animací.

8344

65. Animace čtyřrozměrných fraktálů v POV-Rayi

Datum vydání: 30.01.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/animace-ctyrrozmernych-kvaternionovych-fraktalu-v-pov-rayi/

Animace čtyřrozměrných fraktálů pomocí postupné změny hyperkomplexní konstanty c. Rotace hyperkomplexní konstanty c a pohyb bodu představovaného touto konstantou po spirále. Průběžná rotace ořezávacího trojrozměrného podprostoru.

8345

66. Animace hyperkomplexních Juliových množin

Datum vydání: 06.02.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/animace-hyperkomplexnich-juliovych-mnozin/

Animace čtyřrozměrné Juliovy množiny počítané hyperkomplexní algebrou. Rozdíl ve tvarech Juliových množin vypočtených pomocí kvaternionové a hyperkomplexní algebry. První demonstrační animace vytvořená pomocí „rotace“ prvních dvou složek konstanty c. Druhá demonstrační animace – „rotace“ posledních dvou složek konstanty c. Třetí demonstrační animace – změna všech čtyř složek konstanty c. Čtvrtá demonstrační animace – pohyb složek konstanty c po spirále.

8346

67. Čtyřrozměrné fraktály a GNU aplikace Quat

Datum vydání: 13.02.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/ctyrroz­merne-fraktaly-a-gnu-aplikace-quat/

Čtyřrozměrné fraktály a aplikace Quat. Způsob práce aplikace Quat. Specifikace parametrů čtyřrozměrné Juliovy množiny. Nastavení pohledu na původně čtyřrozměrný fraktální objekt. Barevné přechody (gradient), transformační funkce barev. Editace ořezávacích rovin. Nastavení rozlišení, antialiasingu a osvětlovacího modelu.

8347

68. Čtyřrozměrné fraktály a GNU aplikace Quat (pokračování)

Datum vydání: 20.02.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/ctyrroz­merne-fraktaly-a-gnu-aplikace-quat-pokracovani/

Popis pokročilejších nastavení v programu Quat. Použití Z-bufferu pro urychlení některých výpočtů. Nastavení antialiasingu. Ukázka vlivu antialiasingu na kvalitu obrázků. Konfigurace pro obrázek vykreslený bez antialiasingu, s antialiasingem 2×2 hodnoty na pixel, 3×3 hodnoty na pixel, 4×4 hodnoty na pixel a 5×5 hodnot na pixel. Nastavení počtu řezů v Z-ové ose. Ukázka vlivu počtu řezů na kvalitu obrázků. Parametry generovaných fraktálů, konfigurační soubory.

8348

69. Markus-Ljapunovovy fraktály

Datum vydání: 27.02.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/markus-ljapunovovy-fraktaly/

Markus-Ljapunovovy fraktály. Bifurkační diagram a logistická mapa. Numerický výpočet Ljapunovova exponentu a Markus-Ljapunovův fraktál. Markusovo a Hessovo rozšíření v podobě výběru posloupnosti funkcí.

Demonstrační příklady:

 1. První demonstrační příklad – základní Markus-Ljapunovův fraktál vykreslený ve stupních šedi.
 2. Druhý demonstrační příklad – Markusovo a Hessovo rozšíření spolu s aplikací barvové palety.

8349

70. Rozšířené Markus-Ljapunovovy fraktály

Datum vydání: 06.03.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/rozsirene-markus-ljapunovovy-fraktaly/

Rozšířené Markus-Ljapunovovy fraktály – přidání dalších funkcí do modelu růstu. Funkce používané v rozšířených Markus-Ljapunovových fraktálech. Tvorba fraktálů s řídicím řetězcem „aab“ až „azb“ a „aaab“ až „azzb“. Použití Markus-Ljapunovových fraktálů pro vytváření 3D modelů terénů.

Demonstrační příklady:

 1. První demonstrační příklad – vykreslení rozšířených Markus-Ljapunovových fraktálů.
 2. Druhý demonstrační příklad – 3D terén vykreslený v POV-Rayi.

8350

71. Fractals Everywhere?

Datum vydání: 13.03.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/fractals-everywhere/

Fractals Everywhere? Příklad objektu, který není striktním fraktálem: moaré s kružnicovým vzorkem. Funkce pro výpočet kružnicového vzorku. Rozšíření repertoáru funkcí při tvorbě moaré. Odkazy na další informační zdroje.

Demonstrační příklady:

 1. První demonstrační příklad – základní moaré s kružnicovým vzorkem.
 2. Druhý demonstrační příklad – použití dalších typů funkcí při tvorbě moaré.

8351

72. Perlinova šumová funkce a její aplikace

Datum vydání: 20.03.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/perlinova-sumova-funkce-a-jeji-aplikace/

Perlinova šumová funkce a její aplikace. Princip šumové funkce. Jednorozměrný šum. Dvourozměrný šum. Aplikace Perlinovy šumové funkce.

Demonstrační příklady:

 1. První demonstrační příklad – jednorozměrný šum.
 2. Druhý demonstrační příklad – dvourozměrný šum.

8352

73. Fraktály v signaturách a další hacky

Datum vydání: 27.03.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/fraktaly-v-signaturach-a-dalsi-hacky/

Fraktály v signaturách a další hacky. Signatury psané v céčku. Mandelbrotova množina. Juliova množina. Sierpinského trojúhelník. Signatury v PostScriptu. L-systémy. Mandelbrotova množina. Dynamické systémy. Fraktály v Basicu. Mandelbrotova množina vykreslená v QBasicu. Bifurkační diagram vykreslený v QBasicu.

8353

74. Fraktály v signaturách a další hacky podruhé

Datum vydání: 03.04.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/signatury-a-fraktaly-podruhe/

Perl Art a Mandelbrotova množina. Fraktály v Pythonu. Basic opět na scéně. Orbity dynamického systému nazvaného „Chip“. Orbity dynamického systému nazvaného „Gingerbreadman“. Orbity dynamického systému nazvaného „Hopalong“. Orbity dynamického systému nazvaného „Latoocarfian“. Orbity dynamického systému nazvaného „Pickover“. Orbity dynamického systému nazvaného „QuadrupTwo“. Zobrazení stavů systému „Dynamic“. Výpočet obrazce difůze. Fraktály vytvořené v LISPu. Dračí křivka. C-křivka. Perlička na závěr: Mandelbrotova množina generovaná Vimem.

8354

75. Programy pro generování fraktálů napsané v assembleru

Datum vydání: 10.04.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/generovani-fraktalu-v-assembleru/

Programy pro generování fraktálů napsané v assembleru. Výpočet Mandelbrotovy množiny pomocí FPU. Optimalizace výpočtu Mandelbrotovy množiny na velikost výsledného kódu. Fixed point aritmetika. Vykreslení Mandelbrotovy množiny s využitím fixed point aritmetiky. Demo „Mandelbrot is possible“. Odkazy na další informační zdroje.

8355

76. Programy pro generování fraktálů napsané v assembleru II

Datum vydání: 17.04.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/fraktaly-naprogramovane-v-assembleru-ii/

Fraktály naprogramované v assembleru podruhé. Výpočet Juliovy množiny s využitím matematického koprocesoru. Animace Juliovy množiny. První varianta animace Juliovy množiny. Druhá varianta animace Juliovy množiny. Intra s tematikou fraktálů. Intro „Fractals“. Intro „FracZoom“. Intro „Anapurna“. Intro „poledne-dot-com“. Intro „mandelbrot is possible“. Intro „Mars“. Intro „Fractia“. Intro „Palikka“. Dema obsahující fraktály.

8356

77. Fraktály ve škatulkách

Datum vydání: 24.04.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/fraktaly-ve-skatulkach/

První část přehledu fraktálů, které byly popsány v předcházejících částech tohoto seriálu. Dynamické systémy vykreslované v 2D ploše i 3D prostoru. Bifurkační diagram. Orbity dynamických systémů v rovině. Orbity dynamických systémů v prostoru. Mapy dynamických systémů vykreslované v komplexní rovině. Mandelbrotova množina a Juliovy množiny. Newtonova fraktální množina. Fraktální množiny Michaela Barnsleye. Fraktály typu Magnet. Fraktály typu Phoenix.

8357

78. Fraktály ve škatulkách podruhé

Datum vydání: 30.4.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/fraktaly-ve-skatulkach-2/

Druhá část přehledu fraktálů, které byly popsány v předcházejících částech tohoto seriálu. Dynamické systémy generované v hyperkomplexním prostoru. Použití kvaternionové algebry. Použití hyperkomplexní algebry. Systémy iterovaných funkcí (IFS). IFS systémy vytvořené algoritmem náhodné procházky. Linearizované IFS systémy. Trojrozměrné systémy iterovaných funkcí. Fractal Flames.

8358

79. Fraktály ve škatulkách potřetí

Datum vydání: 15.5.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/fraktaly-ve-skatulkach-potreti-a-naposledy/

Třetí a současně i poslední část přehledu fraktálů, které byly popsány v předcházejících částech tohoto seriálu. Stochastické fraktály – difůze a plasma. Algoritmy pro vykreslení difůze. Algoritmy pro vykreslení plasmy. Plasma a tvorba trojrozměrných modelů terénu. L-systémy. Markus-Ljapunovovy fraktály. Perlinova šumová funkce.

8359

80. Fraktály kolem nás

Datum vydání: 22.5.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/fraktaly-kolem-nas/

Uvedení některých oblastí mimo počítačovou grafiku, ve kterých můžeme nalézt objekty s fraktální strukturou. Fraktály kolem nás. Fyzikální jevy, při nichž lze pozorovat fraktály. Difůze. Stav magnetického materiálu při Courierově teplotě. Blesky. Využití fraktálů v technice, biologii a medicíně. Fraktální antény. Rozmístění součástek na plošném spoji. Biologie a medicína. Architektura. Fraktály a zpracování obrazu. Fraktální komprimace obrazů. Rozpoznávání obrazů. Odkazy na další informační zdroje.

8360

81. Soupis literatury a odkazů na Internetu

Datum vydání: 29.5.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/fraktaly-soupis-literatury-a-odkazu-na-internetu/

Soupis literatury, ze které je možné čerpat další informace o fraktálech, chaosu, optimalizaci výpočtů, animaci fraktálů atd. Tištěná literatura. Odkazy na stránky s tématikou fraktálů na Internetu.

8361

8362

82. Obsah částí 1–40 a galerie fraktálů

Datum vydání: 5.6.2007

Odkaz na příslušnou část: /clanky/obsah-jednotlivych-casti-serialu-a-galerie-fraktalu/

Stručný obsah prvních čtyřiceti dílů tohoto seriálu. Galerie fraktálů, který byly vytvořeny v aplikacích FractInt a XaoS.

skoleni

8363

8364