Hlavní navigace

Seriál Unixové vykopávky

Trocha historie nás nezabije aneb pojďme společně do hlubin počítačové archeologie a navštivme ty nejzajímavější vykopávky.

Interní reprezentace numerických hodnot: od skutečného počítačového pravěku po IEEE 754–2008 (dokončení)

Nejdříve se zmíníme o standardních i rozšířených formátech definovaných v IEEE 754–2008, popíšeme si „malé“ FP formáty a samozřejmě nezapomeneme ani na formáty používající BCD, ať již v původní či komprimované podobě.

Doba čtení: 32 minut

Interní reprezentace numerických hodnot: od skutečného počítačového pravěku po IEEE 754–2008

Už jsme se věnovali zmatkům, které vládnou ve způsobu interní reprezentace řetězců. Pokud se ale podíváme na metody ukládání hodnot s plovoucí čárkou, zjistíme, že existovalo několik různých standardů i pseudostandardů.

Doba čtení: 28 minut

Interní reprezentace řetězců v různých jazycích: od počítačového pravěku po současnost

Textové řetězce – mohlo by se zdát, že práce s nimi vlastně není žádná věda, jedná se přece (zdánlivě) o pouhopouhou posloupnost znaků. Ve skutečnosti je však tato problematika poměrně rozsáhlá.

Doba čtení: 27 minut

Vývoj grafických adventur: od „polotextovek“ k survival hororům

Grafické adventury patřily v polovině 80. let minulého století k oblíbenému žánru. Dnes si popíšeme, jak se adventury vyvíjely z technologického hlediska. Zaměříme se i na ovládání a zobrazení herních scén.

Doba čtení: 14 minut

Grafické adventury společnosti Sierra On-Line využívající engine AGI

V dnešní části seriálu si popíšeme některé další grafické adventury vydané společností Sierra On-Line v letech 1985 až 1986. Zabývat se budeme i popisem dalších vlastností herního enginu AGI.

Doba čtení: 16 minut

Historie vývoje počítačových her: vznik grafických adventur

Dnes si popíšeme, jak na začátku osmdesátých let minulého století došlo ke vzniku grafických adventur. Zaměříme se především na v mnoha ohledech přelomovou hru King's Quest společnosti Sierra On-Line.

Doba čtení: 19 minut

Historie vývoje počítačových her: simulace a strategické hry naprogramované Chrisem Crawfordem

Po delší době se v seriálu o historii výpočetní techniky vrátíme k popisu vývoje počítačových her. Se jménem Chrise Crawforda jsme se již jednou setkali, ovšem prozatím jsme se nezmínili o jeho nejslavnější hře vůbec. Tato dnes již jen poměrně složitě spustitelná hra se jmenuje Balance of Power.

Doba čtení: 18 minut

Historie vývoje textových editorů: programátorské textové editory pro systém DOS (3. část)

V dnešním článku se již potřetí budeme společně zabývat těmi programátorskými editory a integrovanými vývojovými prostředími, které byly vytvořeny pro operační systém DOS a které používaly standardní textový režim počítačů PC. Zmíníme i o prostředí RHIDE založeném na SETEDITu či o editoru v dBase.

Doba čtení: 22 minut

Historie vývoje textových editorů: programátorské textové editory pro systém DOS (2. část)

Na článek o programátorských editorech pro DOS dnes navážeme popisem některých integrovaných vývojových prostředí určených taktéž pro tento systém. Zmíníme se o IDE vydávaných společností Borland, dále pak o některých editorech a IDE určených pro jazyk BASIC a nezapomeneme ani na Asm Lab či na populární RHIDE.

Doba čtení: 27 minut

Historie vývoje textových editorů: programátorské textové editory pro DOS

V seriálu o historii editorů jsme se již problematikou programátorských editorů několikrát zabývali. Zmínili jsme řadu Vi/Vim i různé varianty Emacsu. V době rozšiřování osobních počítačů vznikla velká řada dalších editorů vázaných většinou na jedinou platformu. Dnes se budeme zabývat editory určenými pro DOS.

Doba čtení: 23 minut

Historie vývoje textových editorů: textové procesory s grafickým uživatelským rozhraním (2)

Na předchozí část seriálu o historii vývoje textových editorů a textových procesorů, v níž jsme se zabývali prvními komerčními textovými procesory s grafickým uživatelským rozhraním pro mikropočítače, navážeme dnešním článkem, který bude věnován dalším tuzemským textovým procesorům, které musely konkurovat procesoru Text602.

Doba čtení: 20 minut

Historie vývoje textových editorů: textové procesory s grafickým uživatelským rozhraním

Po popisu textových editorů a textových procesorů, jejichž uživatelské rozhraní využívalo převážně textový režim domácích či osobních mikropočítačů, se postupně dostáváme k těm textovým procesorům, které již byly vybaveny grafickým uživatelským rozhraním a v některých případech i vlastností WYSIWYG (What You See is What You Get).

Doba čtení: 29 minut

Historie vývoje textových editorů: Word (not for Windows)

Při popisu historických textových editorů i textových procesorů nelze vynechat ani Word, který v době kralování DOSu doplňoval již popsanou „velkou trojku“: WordStar, WordPerfect a XyWrite. Nenechte se však zmást dnešní podobou Wordu: původní aplikace byla určena i pro systém Xenix a samozřejmě využívala textový režim.

Doba čtení: 21 minut

Historie vývoje textových editorů: krkolomná cesta k moderním textovým procesorům

Po popisu těch textových editorů, které měly největší vliv na vývoj tohoto typu programového vybavení, se budeme krátce zabývat historií vzniku moderních textových procesorů. První generace se totiž v mnoha ohledech podobala právě „obyčejným“ textovým editorům a nikoli moderním aplikacím s WYSIWYG.

Doba čtení: 26 minut

Historie vývoje textových editorů: XEDIT a programovací jazyk Rexx

Příznivci editorů z rodiny Emacs se velmi rádi pouští do slovních půtek s uživateli editorů Vi/Vim (a samozřejmě naopak). Tyto flame wars sice mohou představovat poměrně dobrou relaxaci, nicméně se přitom poněkud zapomíná na třetí legendární textový editor. Tím je XEDIT pocházející z dílen společnosti IBM.

Doba čtení: 17 minut

Historie vývoje textových editorů: EINE, ZWEI, Emacs

Seriál o historii vývoje textových editorů by samozřejmě nebyl úplný bez zmínky o rodině textových editorů Emacs. Podobně, jako je tomu u rodiny editorů vi/Vim, je možné vývoj Emacsu sledovat až do poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy vznikl TMACS a TECMAC a později pak i první „plnohodnotná“ verze Emacsu.

Doba čtení: 21 minut

Historie vývoje textových editorů: textové editory a procesory na osmibitových počítačích (2)

V popisu vybraných textových editorů i textových procesorů dostupných na osmibitových mikropočítačích budeme pokračovat i v dnešní části seriálu o historii vývoje výpočetní techniky. Seznámíme se s editory pro ZX Spectrum, osmibitová Atari, Apple II, Commodore a nakonec i se světoznámou aplikací WordStar.

Doba čtení: 18 minut

Historie vývoje textových editorů: textové editory a procesory na osmibitových počítačích

Třetí část článku o historii vývoje textových editorů je věnována textovým editorům a procesorům určeným pro běh na osmibitových domácích mikropočítačích, popř. na osmibitových počítačích používaných spíše v kancelářích. Mezi známé nástroje z této doby patří Tasword, SpeedScript a především pak WordStar.

Doba čtení: 15 minut

Historie vývoje textových editorů (2)

Druhá část článku o historii vývoje textových editorů je věnována postupnému přechodu od interaktivních řádkových editorů směrem k plnohodnotným celoobrazovkovým editorům. Zajímavé bude sledovat především dvě vývojové větve: od TECO k Emacsu a od QEDu k editoru Vi a jeho následovníkům.

Doba čtení: 21 minut

Historie vývoje textových editorů

Textové editory bezesporu patří mezi nejrozšířenější typ aplikací vůbec, a to jak na osobních mikropočítačích, tak i na serverech. Samotný vývoj textových editorů byl poměrně dlouhý a taktéž velmi zajímavý. Některé milníky si popíšeme v článku, který nepřímo navazuje na předchozí článek o vývojových nástrojích.

Doba čtení: 16 minut

Vývojové nástroje používané v dobách osmibitových mikropočítačů

Jedna z přednášek na RetroFestu 2015 byla věnována popisu vývojových nástrojů používaných v dobách kralování osmibitových domácích mikropočítačů. V dnešním článku je tato přednáška stručně převyprávěna s použitím původních slajdů. Vítejte do světa opravdových programátorů…

Doba čtení: 16 minut

Historie vývoje počítačových her (166. část – BBC Micro: jeden z prvních vážných konkurentů IBM PC)

Mikropočítače IBM PC popsané v předchozí části tohoto seriálu sice zahájily vývoj dnes dominantní platformy osobních počítačů, ovšem na začátku osmdesátých let minulého století jim konkurovaly další platformy. Jedním z úspěšných konkurentů byl i BBC Micro, pro nějž mj. vznikla i legendární hra Elite.

Doba čtení: 19 minut

Historie vývoje počítačových her (165. část – počítače řady PC v roli herní platformy)

Po dlouhé době se v seriálu o historii her budeme zabývat popisem (herního) hardware. Již jsme si popsali některé osmibitové mikropočítače, herní konzole i počítače osobní, prozatím jsme se však podrobněji nezabývali fenoménem IBM PC. I přes mnohé nedostatky totiž právě tato platforma přežila až do současnosti.

Doba čtení: 22 minut

Historie vývoje počítačových her (165. část – kombinace plošinovek, logických her a adventure)

V dnešní části seriálu o historii her se zaměříme na popis titulů, v nichž se kombinuje klasická plošinovka s logickou hrou popř. se hrou typu adventure. Kromě již zmíněné herní série Dizzy patří do této široce pojaté kategorie například hry The Goonies, Furry of the Furries, ale i slavné tituly Lemmings či Humans.

Doba čtení: 19 minut

Historie vývoje počítačových her (164. část – plošinovky v první polovině devadesátých let minulého století II)

I v dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se budeme, podobně jako v části předešlé, zabývat plošinovkami, které vznikly v první polovině devadesátých let minulého století. Popíšeme si například herní sérii Sonic the Hedgehog, hru Dangerous Dave in the Haunted Mansion či Turrican.

Doba čtení: 24 minut

Historie vývoje počítačových her (163. část – plošinovky v první polovině devadesátých let minulého století)

První polovinu devadesátých let lze stále ještě považovat za zlatou éru klasických plošinovek, protože právě v této době vzniklo mnoho známých a úspěšných titulů. Dnes si popíšeme například hry Gods, Prehistorik, Alien Carnage, Jill of the Jungle či Aladdin, ovšem nezapomeneme ani na slavný Shadow of the Beast.

Doba čtení: 22 minut

Historie vývoje počítačových her (162. část – další hry využívající koncept plošinovek)

Ve druhé polovině osmdesátých let se začaly ve větší míře objevovat hry, v nichž se koncept plošinovek kombinoval s nějakým dalším herním principem. Oblíbené byly například kombinace plošinovky a bojové hry či plošinovky a adventury. Dnes se s těmito hrami seznámíme, včetně legendárního titulu Prince of Persia.

Doba čtení: 18 minut

Historie vývoje počítačových her (161. část – plošinovky ve druhé polovině osmdesátých let)

Poměrně bouřlivý vývoj čekal plošinovky ve druhé polovině osmdesátých let minulého století. Tehdy se totiž objevily hry, v nichž se systém plošinovek začal kombinovat například se střílečkami, bojovými hrami apod. Jedním z výrazných předělů v této oblasti bylo vydání her Bruce Lee, Saboteur a Castlevania.

Doba čtení: 19 minut

Historie vývoje počítačových her (160. část – dokončení popisu klasických plošinovek z první poloviny osmdesátých let)

Dnes se již naposledy budeme zabývat popisem plošinovek vytvořených v první polovině osmdesátých let minulého století. Zmíníme se například o plošinovce Aztec Challenge či Mr. Robot and His Robot Factory, ovšem nezapomeneme ani na dvě klasiky: Chuckie Egg a samozřejmě i Jet Set Willy.

Doba čtení: 17 minut

Historie vývoje počítačových her (159. část – plošinovky odehrávající se ve starověkých pyramidách a chrámech)

Zatímco v předchozí části seriálu o historii vývoje počítačových her jsme se zabývali rozličnými hrami pocházejícími od jediného autora, popíšeme si dnes plošinovky s podobným tématem vyrobené různými autory. Bude se jednat o hry odehrávající se v aztéckých, egyptských a dalších pyramidách a chrámech.

Doba čtení: 15 minut