Hlavní navigace

Další alternativy

Sdílet

Program AbiWord je textový editor, který běží na více platformách než ostatní zde uvedené programy (konkrétně jsou to BeOS, Windows, Linux, Solaris, HP/UX, AIX, MacOS X a dokonce QNX). Používá knihovnu GTK+, takže je ideálním kandidátem pro nadcházející GNOME Office. Ve srovnání s dříve popsanými office programy se AbiWord mnohem rychleji spouští.

KOffice

Balík KOffice poskytuje integrované kancelářské prostředí podobné OpenOffice.org. Jednotlivé programy KOffice mají sice méně funkcí, ale to nemusí být nutně na škodu. Přínosem KOffice je celkově příjemný a moderní vzhled aplikací. Všechny aplikace KOffice přirozeně respektují nastavení témat v prostředí KDE.

KOffice je plně počeštěný: lze psát české znaky a všechny nabídky jsou česky. Stejně jako OpenOffice.org, i KOffice je vybaven kvalitníkontrolou českého pravopisu a tipy, které se zobrazí, když zastavíte kurzor myši nad ikonou, jsou rovněž česky. KOffice lze snadno přepnout i do jiných jazyků, jak je v Linuxu běžné.

Export, Import

Nabídka filtrů KOffice je mnohem širší než u OpenOffice.org. KOffice umí importovat MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, AmíPro, Applix Words,

WordPerfect, Quattro Pro, Applix Spreadsheets, Applix Graphics, metafile Windows, RTF, TeX, HTML, MS Write,

AbiWord, XML, Kreslení MS Office a hodnoty oddělené čárkami.

Kvalita těchto filtrů je ale bohužel horší než u OpenOffice.org. To se týká především dokumentů MS Office, kde import některých dokumentů vede rovnou k pádu KOffice.

Nároky na operační paměť

Pro KOffice by mělo stačit 64 MB RAM, nicméně platí, že větší pamětí rozhodně nic nezkazíte.

Celkové srovnání KOffice a OpenOffice.org

KOffice má mnohem příjemnější a modernější design než OpenOffice.org. Nabídka funkcí je ale citelně skromnější.

Velký rozdíl je v rychlosti startu. OpenOffice.org potřebuje na start první součásti téměř 30 sekund. Je jedno, jestli jako první otevřete Writer, Calc, nebo Impress. Jakákoliv další součást se pak otevře do čtyř sekund. KOffice je mnohem rychlejší. Kterákoli aplikace ze sady KOffice se otevře do tří sekund. Testováno na počítači Intel Celeron II 480 MHz, 512 MB RAM.

AbiWord

Program AbiWord je textový editor, který běží na více platformách než ostatní zde uvedené programy (konkrétně jsou to BeOS, Windows, Linux, Solaris,

HP/UX, AIX,

MacOS X a dokonce QNX). Používá knihovnu

GTK+,

takže je ideálním kandidátem pro nadcházející GNOME Office. Ve srovnání s dříve popsanými office programy se AbiWord mnohem rychleji spouští.

AbiWord disponuje těmito základními vlastnostmi:

 • neomezený počet kroků zpět a vpřed (Undo/Redo)
 • vkládání obrázků
 • seznamy a odrážky
 • styly
 • tabulky
 • náhled před tiskem
 • normální pohled/předtiskový pohled
 • vyhledávání (ve srovnání s aplikací OpenOffice.org Writer velmi skromné)
 • režim Celá obrazovka (fullscreen)
 • vkládání automaticky aktualizovaných polí a speciálních symbolů
 • aktivní odkazy na externí dokumenty (hyperlink, URL)
 • kontrola pravopisu
 • pluginy (viz níže)

AbiWord zvládá základy formátování textu včetně uspořádávání do sloupců. Umí importovat dokumenty MS Word typu DOC iRTF a ukládá ve formátech RTF, DOC, HTML a LaTeX.

Zajímavou vlastností je možnost nastavit horké klávesy do režimu slučitelného s editory Emacs nebo Vi, AbiWord proto může být skvělou volbou pro uživatele pracující většinou v těchto editorech. Nabídku sad klávesových zkratek nicméně doplňuje i styl MS Word.

AbiWord je možné dále rozšiřovat pomocnými programy, takzvanými pluginy:

 • Plugin-html: import libovolné webové stránky do AbiWordu
 • Plugin-babelfish: automatický překlad do světových jazyků populárním bezplatným systémem Babelfish
 • Plugin-abigimp: když budete chtít v AbiWordu změnit obrázek, pošle ho AbiWord do editoru GIMP
 • Plugin-freetranslation: dovoluje propojit AbiWord se službou freetranslation
 • Plugin-urldict: propojení na webový slovník
 • Plugin-bz2abw: umožňuje otevírat dokumenty AbiWordu komprimované vynikajícím programem bzip2
 • Plugin-wikipedia: propojení na výbornou bezplatnou encyklopedii Wikipedia

Gnumeric

Gnumeric je tabulkový kalkulátor podobný aplikaci Calc.

Hlavní vlastnosti

 • 95 % funkcí aplikace MS Excel
 • trojrozměrné tabulky
 • pojmenovatelné rozsahy
 • maticové funkce
 • vícenásobné pohledy
 • spojování buněk
 • kreslení čar, kružnic, elips, obdélníků
 • tlačítka
 • tisk obsahu buněk, tisk stylů, hlavičky, patičky, dělící čáry
 • tiskové nastavení zvlášť pro každý list
 • tiskový náhled
 • nastavení pořadí tisku
 • 13 typů čar pro okraje buněk, barevné pozadí buněk, 18 typů vzorků pro pozadí
 • automatické doplňování různých sekvencí
 • automatické doplňování podobného textu

Export, Import

Import je možný z formátů Excel (včetně stylů, selekcí, vložených obrázků a nastavení tisku), HTML,CSV, Lotus 1–2–3 wk1 a GNU oleo (tabulkový kalkulátor pracující v textovém režimu).

Exportovat lze do formátů Excel (souhrn, všechny listy s textem a vzorci, názvy), HTML, LaTeX, Troff,PDF, EPS, DVI a CSV.

TeX, LaTEX

Texty lze sázet i jinak než pomocí programů typu textového editoru, zobrazujícího okamžitě vzhled dokumentu (WYSIWYG).

Zkušení autoři vědí, že během psaní textu je lepší používat jeden druh písma, nadpisy dělat pomocí prázdných řádků a používat jen klávesnici. Můžete se tak soustředit jen na text a jeho strukturování a o vzhled se postarat až na závěr.

Takové psaní se dá realizovat různě. Jedna možnost, dostupná naprosto každému, je psát text v nějakém „programátorském“ editoru, jako jsou ViM, Emacs, Kate, KEdit nebo KWrite. Výsledný text pak můžete najednou zformátovat v office aplikaci, jako je OpenOffice.org Write nebo KWord.

Druhá, trochu náročnější možnost vyžaduje naučit se některý jazyk pro sazbu stránek.

Jazyk TeX má více než dvacetiletou tradici. Sazba v něm je velmi oblíbená pro technické texty. Když něco napíšete v TeXu, budou vám ve většině nakladatelství velmi vděční, protože je to přirozený jazyk pro sazbu.

TeX používá pro zápis formátování textu značky, podobně jako třeba webový formát HTML. Vytvořené dokumenty jsou pak vysázeny pomocí doplňkových programů do výstupních formátů, jako je PostScript, HTML, RTF nebo PDF.

TeX je poměrně složitý, a proto byly pro usnadnění zápisu vyvinuty některé nástavby a makrojazyky, z nichž zřejmě nejrozšířenější a nejoblíbenější je LaTeX.

Pro psaní v TeXu a v LaTeXu můžete použít programátorské editory zmíněné výše. Editory ViM a Emacs lze doporučit jen lidem, kteří mají chuť a vůli naučit se něco nového, ale editory Kate, KEdit nebo KWrite zvládne každý, kdo umí používatPoznámkový blok či WordPad ve Windows.

Zajímavé povídání o sazbě v systémech TeX a LaTeX najdete v seriálu „TeX pro každého“.

DocBook

DocBook je podobně jako TeX formátovacím jazykem používajícím formátovací značky. Je mnohem mladší než TeX a využívá normuXML. To znamená, že zápis DocBooku na první pohled velmi připomíná běžnou webovou stránku ve formátu HTML.

DocBook byl speciálně vyvinut pro strukturované dokumenty. Je tedy orientován na dokumenty obsahující oddíly, sekce, kapitoly, podkapitoly a podobně, vše s jasnou strukturou. To v praxi znamená, že je doslova nemožné začít psát kapitolu, pokud nemáte vytvořený oddíl a sekci – DocBook zkrátka automaticky hlídá správnou strukturu. Nelze ale říci, že by v DocBooku nebyl prostor pro trochu volnosti. Mezi povolenými elementy jsou i takové, které lze rozmisťovat volněji.

Text napsaný jazykem DocBook (třeba pomocí editoru Kate nebo KEdit) můžete publikovat pomocí aplikace OpenJade. Mezi podporované výstupní formáty patří HTML, PostScript,PDF a RTF. Publikační program OpenJade přitom automaticky vygeneruje rejstříky a obsah a pro web vytvoří i navigační prvky, jako Vpřed, Vzad, Domů a Obsah.

Pokud chcete vidět, jak může vypadat dokument vytvořený pomocí DocBooku, prohlédněte si libovolnou stránku nápovědy prostředí KDE.