Hlavní navigace

OpenOffice.org - Math

Sdílet

Aplikace Math je určena pro vkládání složitých matematických vzorců do ostatních aplikací OpenOffice.org. Je důležité si uvědomit, že slouží jen k psaní vzorců, nikoliv k výpočtům.

Aplikace Math je určena pro vkládání složitých matematických vzorců do ostatních aplikací OpenOffice.org. Je důležité si uvědomit, že slouží jen k psaní vzorců, nikoliv k výpočtům.

Math poskytuje pro tvorbu vzorců množství operátorů, funkcí a formátovacích pomocníků. Vše je přehledně zobrazeno. V levém dolním rohu se zapisují přímé povely pro tvorbu vzorců a proměnné a konstanty. V pravém horním rohu je pak dialog s nástroji a v hlavním okně se graficky zobrazuje hotový vzorec.

Jak vytvořit vzorec

Vzorce se tvoří podobně jako grafy nebo obrázky, to jest pomocí symbolů a funkcí, které vkládáte do konstrukčního okénka z nabídkového panelu.

Můžete se ale naučit jazyk OpenOffice.org Math a zadávat vzorce přímo na klávesnici, bez myši. Jeho příkazy se zapisují do Příkazového okna v levé dolní části obrazovky. Například známý vzorec kvadratické rovnice vypadá v jazyce OpenOffice.org Math takto: a sup 2 + b sup 2 = c sup 2.

Pro rychlý pohyb po složitém vzorci můžete použít myš. Když klepnete na nějaké místo v hotovém vzorci, kurzor v Příkazovém okně se automaticky přesune na odpovídající místo v zápise jazyka Math.

Vlastní symboly

Kromě zabudovaných symbolů můžete vytvářet své vlastní a importovat znaky ze znakových sad. Takové symboly pak můžete přidávat do základního katalogu aplikace Math, nebo vytvářet své vlastní katalogy.

Vzorce a kontext

Největší sortiment funkcí a operací se zobrazí, když klepnete v Příkazovém okně pravým tlačítkem myši. Tato nabídka obsahuje všechny položky z panelu nástrojů, ale i desítky dalších operátorů a funkcí. Můžete si je přímo vybrat a nemusíte si tedy pamatovat a zapisovat složité kódy jazyka Math.