Hlavní navigace

OpenOffice.org - Writer

Sdílet

Writer je komfortní program pro psaní dopisů a dokumentů. Přehledná a jednoduchá obrazovka, která se objeví po startu Writeru, začátečníka nezahltí desítkami funkcí. Vše potřebné je ale snadno dostupné. Writer je plně počeštěný, stejně jako ostatní aplikace v OpenOffice.org. Lze tedy psát české znaky, všechny nabídky jsou česky a je zde kvalitní kontrola českého pravopisu. Writer lze snadno přepnout i do jiných evropských jazyků bez nutnosti instalace oddělené „jazykové verze“.

Writer je komfortní program pro psaní dopisů a dokumentů. Přehledná a jednoduchá obrazovka, která se objeví po startu Writeru, začátečníka nezahltí desítkami funkcí. Vše potřebné je ale snadno dostupné. Writer je plně počeštěný, stejně jako ostatní aplikace v OpenOffice.org. Lze tedy psát české znaky, všechny nabídky jsou česky a je zde kvalitní kontrola českého pravopisu. Writer lze snadno přepnout i do jiných evropských jazyků bez nutnosti instalace oddělené „jazykové verze“.

Základní funkce

Writer zvládá všechny základní funkce obvyklé u tohoto typu aplikace:

 • psaní různými velikostmi, barvami a typy písma
 • automatické zarovnávání vlevo, vpravo, na oba okraje a centrování
 • styly
 • automatické číslování
 • automatické odrážky (výběr z desítek typů odrážek)
 • zrušení omylem provedeného kroku s historií změn
 • hledání v dokumentu
 • práce s osnovou
 • verze dokumentu, záznam revizí, slučování
 • vkládání tabulek, polí, formulářů
 • vkládání obrázků, kreseb, grafů
 • vkládání hypertextových odkazů
 • automatická nebo ruční kontrola pravopisu (českého, anglického a mnoha dalších jazyků)
 • import a export dokumentů pro konkurenční aplikace (Word 95, Word 6.0, Word 2000/XP, RTF, StarWriter 3.0 – 5.0)
 • přizpůsobitelné sady ovládacích ikon

Tyto základní funkce jsou ovšem nezřídka propracovány do pozoruhodných detailů, o kterých si povíme níže.

Známé funkce, nové možnosti

Obyčejné psaní textu je vylepšeno funkcí automatického doplňování dlouhých slov. Když například chcete napsat větu „Systém automaticky rozpozná nový software a připojování diskových svazků probíhá také automaticky.“, tak druhý výskyt slova„automaticky“ nemusíte psát celý. Jakmile napíšete „aut“, Writer odhadne, jaké slovo máte na mysli z předchozího textu, a navrhne vám ho. Když vám navržené slovo nevyhovuje, prostě píšete dál, jako by se nechumelilo, a Writer svůj návrh stáhne. Pokud vám vyhovuje, potvrdíte ho Enterem a pokračujete v psaní. Funkci doplňování slov lze snadno vypnout a znovu zapnout.

Napsaný text lze formátovat zajímavými efekty. Nejen tučně a skloněným písmem, ale i reliéfem a rytinou. Místo plných písmenek mohou být jen jejich obrysy a písmena lze opatřit stínem.

Když hledáte v textu (funkce Hledat a nahradit), dialog nebrání přístupu k prohledávanému textu. Můžete tedy zároveň hledat i upravovat a doplňovat obsah dokumentu.

Pro náhled před tiskem lze přesně nastavit počet stránek vodorovně a svisle. Například když nastavíte dvě stránky vodorovně a tři svisle, bude náhled obsahovat šest stránek ve dvou řadách po třech stránkách. Nevšední funkcí je možnost vytisknout náhled, což lze použít i na zmenšený tisk pro úsporu papíru.

Hledání má nejen historii několika posledních hledaných slov, ale automaticky odhaduje, které slovo z dříve hledaných chcete znovu najít, a navrhuje ho, takže ušetříte úhozy do klávesnice.

Funkce Odrážky se dá ukončit stiskem Enteru na prázdném řádku a nevytvoří se tím prázdný řádek, který by bylo nutné smazat.

Automatické číslování lze kdykoliv přerušit a zas v něm pokračovat, a to dvěma způsoby. První způsob spočívá ve vložení nového řádku bez vytvoření nového odstavce: na konci řádku stisknete Shift-Enter. Druhý způsob vytvoří nový odstavec, ale bez čísla; prostě posunete kurzor těsně na začátek řádku a stisknutím Backspace smažete automatické číslo.

Tabulky mají snadné ovládání šířky sloupců – číselně se zadává šířka v milimetrech. Lze si vybrat ze stejně širokého sortimentu ohraničení a stínů jako v případě odstavců a stránek. Tabulky jsou vybavené výběrem nejčastějších funkcí z tabulkového kalkulátoru. V libovolné buňce můžete stisknout F2 a zobrazí se seznam dostupných výpočetních funkcí. Argumenty (adresy buněk) nemusíte psát ručně, ale můžete použít myš: ukážete na požadovanou buňku, klepnete a její adresa se ve vzorci automaticky objeví. Mezi podporované funkce patří součet, odmocnina, exponent, minimum, maximum, střední hodnota, procento, zaokrouhlení a trigonometrické funkce. Vzorce nejsou omezeny na jednu tabulku – naopak mohou obsahovat odkazy na buňky i z jiných tabulek.

Rámování odstavců a stránek může být opatřeno stínem, lze si vybrat z více než deseti druhů čar a lze přesně nastavit vzdálenost vnitřního textu od rámu.

Writer se automaticky učí výjimky pro automatické opravy. Když napíšete „např. nemovitost“, Writer to opraví na „např. Nemovitost“, protože si myslí, že tečka znamená konec věty. Jakmile jeho opravu zrušíte pomocí Krok zpět (Ctrl-Z), Writer si automaticky zapamatuje, že „např.“ je zkratka, a tedy že tečka v tomto případě nejspíš neznamená konec věty. Takto naučené výjimky můžete ručně upravit nebo odstranit, což je dobré pro případ, že se Writer naučil něco špatně, nebo když určitá zkratka platí jen pro konkrétní dokument.

Kontrola pravopisu má schopnost automaticky rozeznat použitý jazyk. Pro angličtinu je kromě kontroly pravopisu k dispozici i tezaurus (synonymický slovník). Automatické dělení slov je implicitně vypnuté a lze ho zapnout pro jednotlivé odstavce, pro všechny odstavce napsané konkrétním stylem (nastavením stylu), nebo pro celý dokument (úpravou základního stylu, od kterého jsou všechny styly odvozeny). Slova můžete dělit i ručně stisknutím (Ctrl)(-). Ručně dělená slova nepodléhají automatickému dělení. I když máte automatické dělení slov zapnuté, můžete ho u konkrétních slov snadno vypnout (Formát – Znak – Písmo – Jazyk – [žádný]).

Práci se styly usnadňuje nástroj pro kopírování stylů mezi dokumenty. Přitom si můžete vybrat, zda se zkopírují styly kompletně, nebo jen některé jejich vlastnosti (například pouze číslování).

Styl je možné formátovat vizuálně přímo v hlavním textu dokumentu. Nový styl totiž můžete vytvořit z běžného odstavce, předem naformátovaného tak, aby měl požadované vlastnosti stylu. Prostě označíte naformátovaný text a přetáhnete ho do okna Stylisty (které se zapíná a vypíná klávesou F11).

Do dokumentu lze vkládat různá aktivní pole, která obsahují číslo stránky, datum nebo například data získaná z databáze.

Export, Import, Mail

Hotový dokument lze přímo z Writeru odeslat jako e-mail (Soubor – Odeslat – Dokument e-mailem). Export je možný do všech formátu MS Word (od 6.0 po XP), pro web (HTML), pro StarWriter 3.0 – 5.0, RTF a prostý text. Import podporuje identický seznam formátů.

Vkládání obrázků

Obrázky lze vkládat ze souboru, přetažením z vestavěné galerie, přímo ze skeneru (ve Windows přes rozhraní TWAIN a v Linuxu přes rozhraní SANE) a z aplikací Draw nebo Impress (podobně lze vložit také tabulku z aplikace Calc).

Ze souboru lze vkládat bitmapovévektorové obrázky populárních formátů.

Mezi podporované bitmapové formáty patří: BMP, GIF, JPEG, PBM (Unix portable bitmap), PCD (Kodak PhotoCD), PCT (Macintosh Pict), PCX, PGM,PNG, PPM, PSD (Adobe Photoshop), RAS (Sun), TGA, TIFF, XBM, XPM.

Mezi podporované vektorové formáty patří: DXF, EMF,EPS, WMF, MET (OS/2 metafile) a samozřejmě i všechny formáty OpenOffice.or­g Draw.

Obrázky je možné přímo v aplikaci částečně doladit. Lze nastavovat kontrast, jas, gamma korekci, průhlednost a všechny tři barevné složky prostoru RGB. Tato doladění si Write pamatuje jako parametry. To znamená nejen, že vidíte, jaké úpravy byly u daného obrázku provedeny, ale rovněž můžete jednotlivé parametry kdykoliv pozměnit nebo vynulovat bez ztráty kvality původní předlohy.

Kreslení obrázků

OpenOffice.org má samostatný program na kreslení nazvaný Draw. Uvnitř Writeru ale můžete vyvolat všechny funkce aplikace Draw a pracovat tak pohodlněji. Aplikace Draw je objektově orientovaný kreslící program vhodný na grafy a organizační schémata.

Dlouhé dokumenty

Writer je výborně vybaven pro práci s velmi dlouhými a složitými dokumenty. Dokáže je organizovat, přesouvat kapitoly, měnit hierarchii a vytvářet dynamické odkazy.

Navigace

Pro účinný a hlavně logický pohyb po rozsáhlých dokumentech slouží Navigace. Když například chcete zkontrolovat všechny tabulky, Writer mezi nimi dokáže přeskakovat velmi jednoduše klepnutím myši. Slouží k tomu dvojité modré šipky v pravém rohu hlavního okna. Uživatel si může sám nastavit, po jakých prvcích se chce pohybovat; na výběr jsou tabulky, textové rámce, obrázky, objekty OLE, stránky, nadpisy, upomínky, kresby, ovládací prvky, sekce, záložky, výběry, poznámky pod čarou, poznámky, položky rejstříku, vzorce v tabulce a další. Navigace je mocný nástroj s jednoduchým ovládáním.

Navigátor

Pokud se potřebujete nejen rychle pohybovat v dokumentu, ale i měnit pořadí kapitol, poslouží vám Navigátor. Otevře se v samostatném okně. Podobně jako Stylista a Hledání, ani Navigátor nebrání běžným úpravám textu. Pouhým přetažením nadpisů v Navigátoru můžete měnit nejen pořadí kapitol, ale i jejich hierarchii. Můžete také upravit záhlaví a zápatí a spouštět i další funkce. Kapitoly jsou v Navigátoru reprezentovány jejich nadpisy. Libovolný z nich můžete z Navigátoru přetáhnout přímo do textu, čímž se vloží na dané místo buď kopie příslušné kapitoly, a nebo hypertextový odkaz – záleží na tom, jak si Navigátor nastavíte. Výsledný dokument můžete exportovat pro web (formátHTML), nebo ho ponechat ve formátu OpenOffice.org. Odkazy budou fungovat v obou případech.

Hlavní dokument a podřízené dokumenty

Pro velmi dlouhé dokumenty se hodí schopnost pracovat s tzv. hlavním dokumentem a podřízenými dokumenty. Writer v takovém případě zajistí, aby rejstřík a obsahy pokrývaly všechny podřízené dokumenty, a zároveň umožňuje jejich centralizovanou správu. Navíc existuje další typ rejstříku, kterým je seznam použité literatury. Styly vytvořené v podřízených dokumentech se automaticky promítají do hlavního dokumentu a hypertextové odkazy fungují i mezi dokumenty navzájem.