Hlavní navigace

Testování webových aplikací s REST API z Pythonu (2)

9. 7. 2020
Doba čtení: 41 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dnes se zaměříme na složitější dennodenně používané techniky – čtení binárních dat, práci s cookies, využití session atd. Uvidíme, že knihovna většinu operací přímo podporuje, a to tak, aby bylo její využití snadné.

Obsah

1. Testování webových aplikací s REST API z Pythonu (2)

2. Přečtení nezpracovaného těla odpovědi při práci s binárními daty

3. První demonstrační příklad – přečtení bloku binárních dat z odpovědi serveru

4. Získání a uložení rastrového obrázku typu image/png a image/jpeg

5. Využití hlavičky accept posílané v požadavku serveru pro určení formátu dat

6. CRUD operace a jejich obdoba v HTTP metodách

7. Požadavek využívající metodu PATCH

8. Požadavek využívající metodu PUT

9. Požadavek využívající metodu OPTIONS

10. Základy práce s cookies

11. Poslání cookies v GET požadavku

12. Objekt typu Session a jeho využití pro uložení stavu mezi dotazy

13. Příklad na použití objektu typu Session

14. Úprava testovacího HTTP serveru takovým způsobem, aby vypisoval hlavičky posílané klientem

15. Nová podoba testovacího HTTP serveru

16. Skript pro volání testovacího HTTP serveru s hlavičkou Set-Cookie

17. Spuštění skriptu, ukázka celého tvaru požadavku a formát odpovědi serveru

18. Repositář s demonstračními příklady

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

20. Odkazy na Internetu

1. Testování webových aplikací s REST API z Pythonu (2)

V dnešním článku si ukážeme některé další možnosti nabízené knihovnou Requests, s jejímž základním použitím jsme se seznámili v článku předchozím. Nejprve si řekneme, jak lze přečíst binární data poslaná serverem v odpovědi (typicky se bude jednat o rastrové obrázky, audio data, archivy atd.), použijeme HTTP metody pojmenované PATCH, PUT a OPTIONS a dále se seznámíme s konceptem takzvaných cookies a ukážeme si, jakým způsobem je možné využít objekt typu Session, díky němuž je možné s cookies (a obecně se „sezeními“) velmi snadno a rychle pracovat – právě zde se ostatně ukáže snadnost použití knihovny Requests v porovnání s jinými knihovnami a nástroji, které mnohdy nenabízejí všechny operace, popř. je sice nabízejí, ale na odlišné „úrovni abstrakce“ (buď zbytečně nízkoúrovňově, nebo naopak některé možnosti zabalují do abstraktních operací). A session budou užitečné i při psaní testů pro REST API, což si prakticky ukážeme příště.

Poznámka: podobně jako minule se i dnes zaměříme jak na samotnou knihovnu Request, tak i (tam, kde to má význam) i na využití všestranného nástroje curl a v některých případech i starého dobrého telnetu. Příklady psané v Pythonu, které volají funkce knihovny Requests, používají HTTPS, ovšem stejným způsobem budou pracovat i při použití HTTP.

2. Přečtení nezpracovaného těla odpovědi při práci s binárními daty

Při vývoji některých aplikací využívajících REST API, popř. při přímém přístupu k prostředkům (obrázkům, animacím, …) nabízeným na HTTP serverech se někdy setkáme s nutností zpracování binárních dat vrácených serverem s využitím protokolu HTTP nebo HTTPS. V takovém případě je možné (a také vhodné) obejít většinu funkcí nabízených knihovnou Requests a přečíst binární data vlastními prostředky – bajt po bajtu nebo blok po bloku. Ve skutečnosti je to relativně jednoduché. Nejdříve musíme zjistit typ dat (pro jistotu) a taktéž jejich délku, kterou by měl HTTP server poslat v hlavičce (pozor – ne vždy se tak děje korektně!):

# přečtení hlaviček
headers = response.headers
 
# výpis typu internetoveho media
print("Typ dat:", headers.get("content-type"))
 
# výpis delky dat predanych v tele
print("Delka dat:", headers.get("content-length"))

Dále již jen využijeme zjištěnou délku a použijeme metodu nazvanou response.raw.read(délka), která je určena pro postupné přečtení binárních dat z těla odpovědi. Zde pro jednoduchost budeme číst data po bajtu, i když výhodnější by bylo čtení po delších blocích:

# délka dat předaných v těle odpovědi
length = int(headers.get("content-length"))
 
# přečtení těla odpovědi bajt po bajtu
for i in range(length):
  byte = response.raw.read(1)
  print(hex(byte[0]))
Poznámka: metodě read je možné předat požadavek na přečtení delšího bloku, ovšem stále si hlídejte celkovou délku předaných dat. Taktéž je dobré – minimálně v produkčním kódu – hlídat případné výjimky, které mohou nastat. Ostatně si ukážeme, jak lze naprogramovat HTTP server vracející chybné metainformace, popř. zavírající připojení – i tyto stavy je většinou zapotřebí pokrýt testy.

3. První demonstrační příklad – přečtení bloku binárních dat z odpovědi serveru

V dnešním prvním demonstračním příkladu, jehož úplný zdrojový kód je dostupný na GitHubu https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/11_get_binary_data.py, využijeme službu dostupnou na adrese https://httpbin.org/bytes/_po­čet_bajtů_, která v těle odpovědi vrátí požadovaný počet bajtů (ty budou mít náhodnou, resp. přesněji řečeno pseudonáhodnou hodnotu!). Konkrétně budeme vyžadovat sto náhodných bajtů, takže požadavek bude směřován na adresu https://httpbin.org/bytes/100:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "https://httpbin.org/bytes/100"
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
response = requests.get(URL, stream=True)
 
# přečtení hlaviček
headers = response.headers
 
# výpis typu internetového media
print("Typ dat:", headers.get("content-type"))
 
# výpis délky dat předaných v těle odpovědi
print("Delka dat:", headers.get("content-length"))
 
length = int(headers.get("content-length"))
 
# přečtení těla odpovědi bajt po bajtu
for i in range(length):
  byte = response.raw.read(1)
  print(hex(byte[0]))

Po spuštění příkladu by měl začátek zpráv vypisovaných na terminál začínat takto:

$ ./11_get_binary_data.py
 
Typ dat: application/octet-stream
Delka dat: 100

Následuje výpis hexadecimálních hodnot stovky bajtů, které byly poslány serverem v odpovědi:

0x20
0xc1
0x34
0xe6
0x6b
0x0
0x35
0x12
0xf4
0xae
0xed
0xc7
0xe9
0xc5
0x86
0xba
0x94
0x1f
0x4e
...
...
...

Podobně můžeme postupovat i z příkazové řádky za použití nástroje curl:

$ curl https://httpbin.org/bytes/100 2>/dev/null | od -t x1
 
0000000 72 9d 36 d3 67 50 f3 6b 49 e9 13 f0 37 94 81 11
0000020 4f 02 dc 28 dd 00 ce 35 07 29 e8 94 42 b7 c6 72
0000040 f7 3b ca 72 68 57 19 01 6f 1a a6 d8 aa 3d ed 03
0000060 7d 23 c8 c7 f3 b7 37 7b 21 a9 8f 60 e2 4e e8 9c
0000100 e0 63 2b b0 4f 0f 4f d9 f4 0b 38 c6 66 43 fa 86
0000120 c9 e4 79 97 3c ce e4 35 b0 1b 3c 9f 0d 87 f8 0b
0000140 e8 25 ce 39
0000144
Poznámka: pro prohlížení binárních dat ve formě hexadecimálních hodnot je použit standardní nástroj od, který již byl na stránkách Rootu popsán.

4. Získání a uložení rastrového obrázku typu image/png a image/jpeg

Ve druhém demonstračním příkladu (https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/12_binary_data_png_ima­ge.py) si ukážeme způsob základního zpracování rastrového obrázku typu PNG předaného v binární podobě po poslání HTTP metody GET na adresu https://httpbin.org/image/png. Obrázek je možné uložit do (binárního) souboru po blocích, jejichž délku jsme nastavili na 128 bajtů (lze samozřejmě použít i kratší či naopak delší bloky). Namísto metody response.raw.read() použijeme alternativní přístup přes metodu response.iter_content(), která navíc správně vyřeší i délku posledního bloku (délka tohoto bloku samozřejmě může být menší než 128 bajtů):

with open("test1.png", 'wb') as fout:
  for block in response.iter_content(chunk_size=128):
    fout.write(block)

Úplný zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "https://httpbin.org/image/png"
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
response = requests.get(URL)
 
# přečtení hlaviček
headers = response.headers
 
# výpis typu internetového média
print("Typ dat:", headers.get("content-type"))
 
# výpis délky dat předaných v těle odpovědi
print("Delka dat:", headers.get("content-length"))
 
print(response.raw)
 
with open("test1.png", 'wb') as fout:
  for block in response.iter_content(chunk_size=128):
    fout.write(block)

Dtto, ale za použití nástroje curl:

$ curl -o test1.png https://httpbin.org/image/png
 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 8090 100 8090  0   0  8090   0 0:00:01 --:--:-- 0:00:01 10932
 
$ file test1.png
 
test1.png: PNG image data, 100 x 100, 8-bit/color RGB, non-interlaced

Zcela stejným způsobem můžeme přečíst a uložit rastrový obrázek typu JPEG, který je testovací REST API službou vrácen při poslání HTTP metody GET na adresu https://httpbin.org/image/jpeg:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "https://httpbin.org/image/jpeg"
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
response = requests.get(URL)
 
# přečtení hlaviček
headers = response.headers
 
# výpis typu internetového média
print("Typ dat:", headers.get("content-type"))
 
# výpis délky dat předaných v těle odpovědi
print("Delka dat:", headers.get("content-length"))
 
print(response.raw)
 
with open("test1.jpg", 'wb') as fout:
  for block in response.iter_content(chunk_size=128):
    fout.write(block)

Dtto, ale za použití nástroje curl:

$ curl -o test1.jpeg https://httpbin.org/image/jpeg
 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 35588 100 35588  0   0 35588   0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 31946
 
$ file test1.jpeg
 
test1.jpeg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPCM), density 28x28, segment length 16, comment: "Edited by Paul Sherman for WPClipart, Public Domain", baseline, precision 8, 239x178, frames 3

5. Využití hlavičky accept posílané v požadavku serveru pro určení formátu dat

Testovací REST API služba, kterou používáme ve většině dnes popisovaných demonstračních příkladů, nabízí i možnost výběru formátu rastrových dat. Výběr se přitom provádí nastavením hlavičky se jménem accept v požadavku (request) poslaném na server. Na základě obsahu (tedy hodnoty) této hlavičky server připraví data v požadovaném formátu a pošle je (v binární podobě) zpět klientovi. Příslušná adresa, na kterou je nutné požadavek s hlavičkou accept poslat, je https://httpbin.org/image.

Jedním z podporovaných formátů je i „image/png“, takže další demonstrační příklad přečte obrázek ve formátu PNG a uloží ho do souboru „test.png“:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "https://httpbin.org/image"
 
# hlavička posílaná v dotazu
headers = {'accept': 'image/png'}
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
response = requests.get(URL, headers=headers)
 
# přečtení hlaviček
headers = response.headers
 
# výpis typu internetového média
print("Typ dat:", headers.get("content-type"))
 
# výpis délky dat předaných v těle odpovědi
print("Delka dat:", headers.get("content-length"))
 
print(response.raw)
 
with open("test2.png", 'wb') as fout:
  for block in response.iter_content(chunk_size=128):
    fout.write(block)

Dalším podporovaným formátem dat testovací služby dostupné na adrese https://httpbin.org/image je image/jpeg, který pochopitelně vrací rastrový obrázek uložený ve formátu JPEG:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "https://httpbin.org/image"
 
# hlavička posílaná v dotazu
headers = {'accept': 'image/jpeg'}
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
response = requests.get(URL, headers=headers)
 
# přečtení hlaviček
headers = response.headers
 
# výpis typu internetového média
print("Typ dat:", headers.get("content-type"))
 
# výpis délky dat předaných v těle odpovědi
print("Delka dat:", headers.get("content-length"))
 
print(response.raw)
 
with open("test2.jpg", 'wb') as fout:
  for block in response.iter_content(chunk_size=128):
    fout.write(block)

Alternativní využití příkazového řádku a nástroje curl vyžaduje použití přepínače -H:

$ curl https://httpbin.org/image
 
{"message": "Client did not request a supported media type.", "accept": ["image/webp", "image/svg+xml", "image/jpeg", "image/png", "image/*"]}
$ curl -H accept:image/jpeg https://httpbin.org/image -o test2.jpeg
 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 35588 100 35588  0   0 35588   0 0:00:01 --:--:-- 0:00:01 36613
 
$ file test2.jpeg
 
test2.jpeg: JPEG image data, JFIF standard 1.01, resolution (DPCM), density 28x28, segment length 16, comment: "Edited by Paul Sherman for WPClipart, Public Domain", baseline, precision 8, 239x178, frames 3
$ curl -H accept:image/png https://httpbin.org/image -o test2.png
 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 8090 100 8090  0   0  8090   0 0:00:01 --:--:-- 0:00:01 8968
 
$ file test2.png
 
test2.png: PNG image data, 100 x 100, 8-bit/color RGB, non-interlaced

6. CRUD operace a jejich obdoba v HTTP metodách

Již minule jsme si popsali dvě základní HTTP metody nazvané GET a POST. Kromě těchto metod však existují i metody další. Některé z nich (například metoda OPTIONS) hrají spíše pomocnou roli související se samotným síťovým protokolem (popřípadě s CORSem), ovšem metody pojmenované PUT a DELETE a částečně i metoda PATCH hrají důležitou roli v takzvaných CRUD operacích. V tabulce vypsané pod tímto odstavcem jsou vypsány všechny čtyři základní operace typu CRUD neboli Create, Read, Update a Delete používanými při práci s daty uloženými v nějakém perzistentním úložišti, například v databázi umístěné na serveru (je vcelku jedno, o jakou databázi se jedná, zda o relační, dokumentovou atd.). Tyto operace mají své sémantické protějšky ve čtyřech HTTP metodách, které nalezneme ve druhém sloupci:

Operace HTTP metoda
Create POST
Read (Retrieve) GET
Update (Modify) PUT
Delete (Destroy) DELETE
Poznámka: částečný Update zaměřený pouze na modifikaci některých atributů je představován HTTP metodou PATCH, o níž se ve stručnosti zmíníme v sedmé kapitole.

7. Požadavek využívající metodu PATCH

V dalším demonstračním skriptu, jehož úplný zdrojový kód naleznete na adrese https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/16_patch_method.py, je ukázán základní způsob použití HTTP metody nazvané PATCH. Tato metoda se prozatím nepoužívá příliš často, a to ani v některých REST API službách, ovšem její sémantika předurčuje tuto metodu použít ve chvíli, kdy je nutné modifikovat nějaký již existující zdroj (resource) uložený na serveru (popř. v relační databázi apod.). Pokud by se například jednalo o úpravu jediného atributu, bude požadavek používající metodu PATCH kratší a provedený rychleji, než úplný požadavek založený na metodě PUT (POST má naproti tomu dosti odlišnou sémantiku – slouží k vytvoření nového zdroje):

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
import json
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "https://httpbin.org/patch"
 
# hlavička posílaná v dotazu
headers = {'accept': 'application/json'}
 
# poslání HTTP dotazu typu PATCH
response = requests.patch(URL, headers=headers)
 
# přečtení hlaviček odpovědi
headers = response.headers
 
# výpis všech hlaviček odpovědi
print("Headers:")
 
for header_name, header_value in headers.items():
  print("{:40s} {}".format(header_name, header_value))
 
print("-" * 60)
 
print("Content:")
 
# zpracování odpovědi, která přišla ve formátu JSON
data = response.json()
 
print(json.dumps(data, indent=4, sort_keys=True))

Ve skriptu je metoda PATCH použita pro přístup na adresu https://httpbin.org/patch sloužící k jejímu základnímu otestování. Odpověď vrácená serverem by měla vypadat přibližně následovně (vypsány jsou napřed hlavičky a poté i tělo odpovědi ve formátu JSON):

Headers:
Connection                keep-alive
Server                  gunicorn/19.9.0
Date                   Wed, 08 Aug 2018 15:25:28 GMT
Content-Type               application/json
Content-Length              373
Access-Control-Allow-Origin       *
Access-Control-Allow-Credentials     true
Via                   1.1 vegur
------------------------------------------------------------
Content:
{
  "args": {},
  "data": "",
  "files": {},
  "form": {},
  "headers": {
    "Accept": "application/json",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate",
    "Connection": "close",
    "Content-Length": "0",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "python-requests/2.13.0"
  },
  "json": null,
  "origin": "213.175.37.10",
  "url": "https://httpbin.org/patch"
}

Využití nástroje curl, napřed bez specifikace metody (použije se GET):

$ curl -v http://httpbin.org/patch
 
*  Trying 3.220.112.94...
* TCP_NODELAY set
* Connected to httpbin.org (3.220.112.94) port 80 (#0)
> GET /patch HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.55.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 405 METHOD NOT ALLOWED
< Date: Tue, 07 Jul 2020 17:22:04 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 178
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Allow: PATCH, OPTIONS
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
<
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<title>405 Method Not Allowed</title>
<h1>Method Not Allowed</h1>
<p>The method is not allowed for the requested URL.</p>
* Connection #0 to host httpbin.org left intact

Explicitní specifikace HTTP metody PATCH:

$ curl -v -X PATCH http://httpbin.org/patch
 
*  Trying 54.236.246.173...
* TCP_NODELAY set
* Connected to httpbin.org (54.236.246.173) port 80 (#0)
> PATCH /patch HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.55.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Tue, 07 Jul 2020 17:23:15 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 317
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
<
{
 "args": {},
 "data": "",
 "files": {},
 "form": {},
 "headers": {
  "Accept": "*/*",
  "Host": "httpbin.org",
  "User-Agent": "curl/7.55.1",
  "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-5f04af83-057eaaea85113b26e15ab29a"
 },
 "json": null,
 "origin": "37.48.9.246",
 "url": "http://httpbin.org/patch"
}
* Connection #0 to host httpbin.org left intact

8. Požadavek využívající metodu PUT

Požadavek používající HTTP metodu PUT vypadá velmi podobně jako požadavek POST popsaný minule. Liší se však sémantika (přibližně řečeno logický význam) těchto metod, protože zatímco POST typicky slouží k založení nového zdroje (resource) na serveru, je PUT použit k přepisu již existujících údajů. Rozdíl je v některých případech patrný i při pohledu na URL (adresu), protože u metody PUT by se mělo odkazovat přímo na konkrétní resource, kdežto u metody POST se odkazuje spíše na obecnější funkci (můžeme dokonce říci, že na konstruktor), která nový resource vytvoří a vrátí jeho identifikátor v odpovědi serveru. Podívejme se nyní v rychlosti na způsob použití metody PUT, kde opět použijeme testovací službu https://httpbin.org/, konkrétně URL/adresu https://httpbin.org/put:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
import json
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "https://httpbin.org/put"
 
# hlavička posílaná v dotazu
headers = {'accept': 'application/json'}
 
# posláni HTTP dotazu typu PUT
response = requests.put(URL, headers=headers)
 
# přečtení hlaviček odpovědi
headers = response.headers
 
# výpis všech hlaviček odpovědi
print("Headers:")
 
for header_name, header_value in headers.items():
  print("{:40s} {}".format(header_name, header_value))
 
print("-" * 60)
 
print("Content:")
 
# zpracování odpovědi, která přišla ve formátu JSON
data = response.json()
 
print(json.dumps(data, indent=4, sort_keys=True))

Po spuštění tohoto skriptu dostaneme následující odpověď (vypsány jsou opět jak hlavičky poslané serverem, tak i tělo odpovědi):

Headers:
Connection                keep-alive
Server                  gunicorn/19.9.0
Date                   Wed, 08 Aug 2018 15:25:38 GMT
Content-Type               application/json
Content-Length              371
Access-Control-Allow-Origin       *
Access-Control-Allow-Credentials     true
Via                   1.1 vegur
------------------------------------------------------------
Content:
{
  "args": {},
  "data": "",
  "files": {},
  "form": {},
  "headers": {
    "Accept": "application/json",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate",
    "Connection": "close",
    "Content-Length": "0",
    "Host": "httpbin.org",
    "User-Agent": "python-requests/2.13.0"
  },
  "json": null,
  "origin": "213.175.37.10",
  "url": "https://httpbin.org/put"
}

Přístup ke stejnému zdroji, ovšem nepodporovanou metodou GET:

$ curl -v http://httpbin.org/put
 
*  Trying 3.220.112.94...
* TCP_NODELAY set
* Connected to httpbin.org (3.220.112.94) port 80 (#0)
> GET /put HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.55.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 405 METHOD NOT ALLOWED
< Date: Wed, 08 Jul 2020 07:16:41 GMT
< Content-Type: text/html
< Content-Length: 178
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Allow: OPTIONS, PUT
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
<
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<title>405 Method Not Allowed</title>
<h1>Method Not Allowed</h1>
<p>The method is not allowed for the requested URL.</p>
* Connection #0 to host httpbin.org left intact

Korektní specifikace metody PUT:

$ curl -v -X PUT http://httpbin.org/put
 
*  Trying 3.220.112.94...
* TCP_NODELAY set
* Connected to httpbin.org (3.220.112.94) port 80 (#0)
> PUT /put HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.55.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 08 Jul 2020 07:17:47 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 315
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
<
{
 "args": {},
 "data": "",
 "files": {},
 "form": {},
 "headers": {
  "Accept": "*/*",
  "Host": "httpbin.org",
  "User-Agent": "curl/7.55.1",
  "X-Amzn-Trace-Id": "Root=1-5f05731b-e182f683e9db0d8fc7bd7d15"
 },
 "json": null,
 "origin": "37.48.9.246",
 "url": "http://httpbin.org/put"
}
* Connection #0 to host httpbin.org left intact

9. Požadavek využívající metodu OPTIONS

Poslední HTTP metoda, kterou si v dnešním článku alespoň ve stručnosti popíšeme, se jmenuje OPTIONS. Tato metoda se používá pro zjištění všech operací, které server na dané adrese podporuje (na druhou stranu však nemusí být na straně dotazované služby podporována). Operacemi jsou přitom v tomto kontextu myšleny HTTP metody. V případě, že pošleme serveru HTTP požadavek typu OPTIONS, bude odpověď typicky prázdná (tj. nebude mít žádné tělo), ovšem v hlavičkách odpovědi nalezneme i hlavičku Allow se seznamem podporovaných HTTP metod platných pro danou adresu. Hodnota této hlavičky může vypadat následovně:

Allow  OPTIONS, GET, HEAD

Opět se podívejme na demonstrační příklad, který metodu OPTIONS použije, tentokrát na nám již známou adresu https://httpbin.org/get. Namísto volání requests.get() použijeme funkci requests.options():

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
import json
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "https://httpbin.org/get"
 
# hlavička posílaná v dotazu
headers = {'accept': 'application/json'}
 
# poslání HTTP dotazu typu OPTIONS
response = requests.options(URL, headers=headers)
 
# přečtení hlaviček odpovědi
headers = response.headers
 
# výpis všech hlaviček odpovědi
print("Headers:")
 
for header_name, header_value in headers.items():
  print("{:40s} {}".format(header_name, header_value))
 
print("-" * 60)
 
print("Content:")
 
# výpis těla odpovědi
print("Plain text:")
print("-" * 60)
print(response.text)
print("-" * 60)

Povšimněte si, že tělo odpovědi je skutečně prázdné a všechny (meta)informace tedy musíme získat z hlaviček:

Headers:
Connection                keep-alive
Server                  gunicorn/19.9.0
Date                   Wed, 08 Aug 2018 19:31:01 GMT
Content-Type               text/html; charset=utf-8
Allow                  OPTIONS, GET, HEAD
Access-Control-Allow-Origin       *
Access-Control-Allow-Credentials     true
Access-Control-Allow-Methods       GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, OPTIONS
Access-Control-Max-Age          3600
Content-Length              0
Via                   1.1 vegur
------------------------------------------------------------
Content:
Plain text:
------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------

Stejná operace, ovšem používající nástroj curl:

$ curl -X OPTIONS -v http://httpbin.org/get
 
*  Trying 3.220.112.94...
* TCP_NODELAY set
* Connected to httpbin.org (3.220.112.94) port 80 (#0)
> OPTIONS /get HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.55.1
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 08 Jul 2020 08:41:51 GMT
< Content-Type: text/html; charset=utf-8
< Content-Length: 0
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Allow: HEAD, GET, OPTIONS
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
< Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, OPTIONS
< Access-Control-Max-Age: 3600
<
* Connection #0 to host httpbin.org left intact
Poznámka: s touto metodou se setkáme příště při psaní testů pro REST API.

10. Základy práce s cookies

Ve druhé části dnešního článku si ukážeme základy práce s takzvanými cookies. Jedná se o technologii používanou webovými servery i klienty založenými na protokolu HTTP. Samotné cookie je (většinou) malé množství dat, které HTTP server pošle klientovi. Klient si může taková data uložit u sebe, a to buď na delší dobu (cookie jsou ukládány do souboru) nebo po dobu trvání jednoho sezení (session). Cookie mohou sloužit skutečně pouze pro identifikaci sezení (session) a potom je jejich obsah krátký – jen jednoznačný identifikátor session (například JSESSIONID u serverových aplikací naprogramovaných v Javě atd.) nebo je možné do cookie uložit i větší množství dat; například obsah nákupního košíku apod. U cookies je možné specifikovat jak dobu jejich platnosti, tak i adresu/adresy, pro něž je cookie platná (cookie je totiž nutné poslat zpět serveru a potřebujeme zamezit takzvanému kradení cookies). Dnes popisovaná knihovna Requests samozřejmě práci s cookies umožňuje a obsahuje i třídu Session, která je využitelná pro udržení kontextu mezi jednotlivými dotazy, které jsou směřovány na HTTP server.

11. Poslání cookies v GET požadavku

Metodu Requests.get() jsme si již vyzkoušeli v předchozím článku, takže víme, že kromě adresy, která je povinná (první vyžadovaný parametr metody), je možné této metodě předat i další nepovinné údaje, z nichž se následně sestaví požadavek. Jedním z těchto nepovinných údajů je i informace o hlavičkách (známe) a taktéž informace o cookies, které klient předává serveru. Tento parametr se jmenuje přímo cookies a předává se v něm buď slovník obsahující dvojice jméno_cookie+hodnota_cookie nebo objekt typu CookieJar. V dalším demonstračním příkladu je ukázáno, jak se reprezentují cookies formou slovníku, což je samozřejmě (alespoň v Pythonu) nejjednodušší řešení:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
import json
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "https://httpbin.org/cookies"
 
# hlavička posílaná v dotazu
headers = {'accept': 'application/json'}
 
# příprava cookies
cookies = {'key1': 'value1',
      'key2': 'value2',
      'key3': 'value3'}
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
response = requests.get(URL, headers=headers, cookies=cookies)
 
# přečtení hlaviček
headers = response.headers
 
print("-" * 60)
 
# výpis všech hlaviček
print("Headers:")
 
for header_name, header_value in headers.items():
  print("{:40s} {}".format(header_name, header_value))
 
print("-" * 60)
 
print("Content:")
 
# zpracování odpovědi, která přišla ve formátu JSON
data = response.json()
 
print(json.dumps(data, indent=4, sort_keys=True))
 
print("-" * 60)
 
print("Cookies:")
print(response.cookies.get_dict())

Server odpoví následujícím způsobem – cookies, které získal, nám vrátí v těle odpovědi, což je praktické zejména s ohledem na ladění aplikací:

------------------------------------------------------------
Headers:
Connection                keep-alive
Server                  gunicorn/19.9.0
Date                   Wed, 08 Aug 2018 15:25:42 GMT
Content-Type               application/json
Content-Length              90
Access-Control-Allow-Origin       *
Access-Control-Allow-Credentials     true
Via                   1.1 vegur
------------------------------------------------------------
Content:
{
  "cookies": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2",
    "key3": "value3"
  }
}
------------------------------------------------------------
Cookies:
{}

Předání cookie je pochopitelně možné realizovat i nástrojem curl, jen nesmíme zapomenout na to, že se cookie je ve formě klíč-hodnota:

$ curl -v http://httpbin.org/cookies -b "foo=bar"
 
*  Trying 54.236.246.173...
* TCP_NODELAY set
* Connected to httpbin.org (54.236.246.173) port 80 (#0)
> GET /cookies HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.55.1
> Accept: */*
> Cookie: foo=bar
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 08 Jul 2020 07:33:27 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 40
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
<
{
 "cookies": {
  "foo": "bar"
 }
}
* Connection #0 to host httpbin.org left intact

Větší množství cookies:

$ curl -v http://httpbin.org/cookies -b "foo=bar;baz=xyzzy"
 
*  Trying 3.220.112.94...
* TCP_NODELAY set
* Connected to httpbin.org (3.220.112.94) port 80 (#0)
> GET /cookies HTTP/1.1
> Host: httpbin.org
> User-Agent: curl/7.55.1
> Accept: */*
> Cookie: foo=bar;baz=xyzzy
>
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Wed, 08 Jul 2020 07:33:39 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 61
< Connection: keep-alive
< Server: gunicorn/19.9.0
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Credentials: true
<
{
 "cookies": {
  "baz": "xyzzy",
  "foo": "bar"
 }
}
* Connection #0 to host httpbin.org left intact

Nástroj curl dokáže cookies vrácené serverem uložit do souboru:

$ curl curl http://httpbin.org/cookies/set/foo/bar -c session.txt

Obsah souboru session.txt vypadá následovně:

$ cat session.txt 
 
# Netscape HTTP Cookie File
# https://curl.haxx.se/docs/http-cookies.html
# This file was generated by libcurl! Edit at your own risk.
 
httpbin.org   FALSE  /    FALSE  0    foo   bar
Poznámka: tento soubor lze použít pro simulaci práce se session.

12. Objekt typu Session a jeho využití pro uložení stavu mezi dotazy

Jak jsme si již řekli v předchozích dvou kapitolách [10] [11], používají se cookies kromě dalších věcí i ve chvíli, kdy je zapotřebí si nějakým způsobem zapamatovat stav nějaké sekvence operací resp. stavu. Typickým příkladem je webový obchod, u něhož si samozřejmě musíme pamatovat přihlášeného uživatele, obsah jeho košíku, zda již bylo za zboží zaplaceno atd. (ostatně podobnou technologii používá i Root). Ve chvíli, kdy je klientská část naprogramována s využitím knihovny Requests, je možné celý stav (možná lépe řečeno „sezení“) reprezentovat objektem typu Session. Požadavky na server se pak posílají odlišně – provádějí se nikoli zavoláním request._http_metoda_, ale session._http_metoda_:

session = requests.Session()
URL = "..."
 
# hlavička posílaná v dotazu
headers = {'accept': 'application/json'}
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
return session.get(URL, headers=headers)
 
# poslání HTTP dotazu typu POST
return session.post(URL, headers=headers)

atd. atd.

Příklad, který objekt typu Session skutečně používá, si ukážeme v navazující kapitole.

13. Příklad na použití objektu typu Session

Další demonstrační příklad je již poněkud komplikovanější, protože v něm využíváme objekt typu Session, který si pamatuje stav požadavků (nebo možná lépe řečeno kontext, v jehož rámci se požadavky posílají a zpracovávají). V tomto příkladu voláme dvojici endpointů testovací HTTP služby https://httpbin.org/ pro nastavení nových cookies, popř. pro jejich odstranění ze sezení (session):

 1. https://httpbin.org/cooki­es/set/{name}/{value} pro nastavení cookie se zadaným jménem a hodnotou
 2. https://httpbin.org/cooki­es/delete?{name} pro vymazání cookie specifikovaného jména

Zdrojový kód tohoto příkladu vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
import json
 
 
def set_cookie(session, name, value):
  # adresa s testovací REST API službou
  URL = "https://httpbin.org/cookies/set/{name}/{value}".format(name=name, value=value)
 
  # hlavička posílaná v dotazu
  headers = {'accept': 'application/json'}
 
  # poslani HTTP dotazu typu GET
  return session.get(URL, headers=headers)
 
 
def delete_cookie(session, name):
  # adresa s testovací REST API službou
  URL = "https://httpbin.org/cookies/delete?{name}=".format(name=name)
 
  # hlavička posílaná v dotazu
  headers = {'accept': 'application/json'}
 
  # poslani HTTP dotazu typu GET
  return session.get(URL, headers=headers)
 
 
def print_response(response):
  # přečtení hlaviček
  headers = response.headers
 
  print("-" * 60)
 
  # výpis hlavicek
  print("Headers:")
 
  for header_name, header_value in headers.items():
    print("{:40s} {}".format(header_name, header_value))
 
  print("-" * 60)
 
  print("Content:")
 
  # zpracovani odpovedi, ktera prisla ve formatu JSON
  data = response.text
 
  # zpracovani odpovedi, ktera prisla ve formatu JSON
  data = response.json()
 
  print(json.dumps(data, indent=4, sort_keys=True))
 
  print("-" * 60)
 
 
def print_session_cookies(session):
  cookies = session.cookies
  print("Session cookies:")
 
  for cookie_name, cookie_value in cookies.items():
    print("{:40s} {}".format(cookie_name, cookie_value))
 
  print("-" * 60)
 
 
session = requests.Session()
 
print("*** set cookie 'foo'=6 ***")
response = set_cookie(session, "foo", "6")
print_response(response)
print_session_cookies(session)
print()
 
print("*** set cookie 'bar'=7 ***")
response = set_cookie(session, "bar", "7")
print_response(response)
print_session_cookies(session)
print()
 
print("*** set cookie 'foo'=42 ***")
response = set_cookie(session, "foo", "42")
print_response(response)
print_session_cookies(session)
print()
 
print("*** delete cookie 'foo' ***")
response = delete_cookie(session, "foo")
print_response(response)
print_session_cookies(session)
print()
 
print("*** delete cookie 'baz' ***")
response = delete_cookie(session, "baz")
print_response(response)
print_session_cookies(session)
print()

Podívejme se nyní na výsledky. Jsou poněkud delší, protože ukazují, jak se dá zcela jednoduše měnit stav sezení:

*** set cookie 'foo'=6 ***
------------------------------------------------------------
Headers:
Connection                keep-alive
Server                  gunicorn/19.9.0
Date                   Wed, 08 Aug 2018 15:25:57 GMT
Content-Type               application/json
Content-Length              38
Access-Control-Allow-Origin       *
Access-Control-Allow-Credentials     true
Via                   1.1 vegur
------------------------------------------------------------
Content:
{
  "cookies": {
    "foo": "6"
  }
}
------------------------------------------------------------
Session cookies:
foo                   6
------------------------------------------------------------
 
*** set cookie 'bar'=7 ***
------------------------------------------------------------
Headers:
Connection                keep-alive
Server                  gunicorn/19.9.0
Date                   Wed, 08 Aug 2018 15:25:57 GMT
Content-Type               application/json
Content-Length              55
Access-Control-Allow-Origin       *
Access-Control-Allow-Credentials     true
Via                   1.1 vegur
------------------------------------------------------------
Content:
{
  "cookies": {
    "bar": "7",
    "foo": "6"
  }
}
------------------------------------------------------------
Session cookies:
bar                   7
foo                   6
------------------------------------------------------------
 
*** set cookie 'foo'=42 ***
------------------------------------------------------------
Headers:
Connection                keep-alive
Server                  gunicorn/19.9.0
Date                   Wed, 08 Aug 2018 15:25:57 GMT
Content-Type               application/json
Content-Length              56
Access-Control-Allow-Origin       *
Access-Control-Allow-Credentials     true
Via                   1.1 vegur
------------------------------------------------------------
Content:
{
  "cookies": {
    "bar": "7",
    "foo": "42"
  }
}
------------------------------------------------------------
Session cookies:
bar                   7
foo                   42
------------------------------------------------------------
 
*** delete cookie 'foo' ***
------------------------------------------------------------
Headers:
Connection                keep-alive
Server                  gunicorn/19.9.0
Date                   Wed, 08 Aug 2018 15:25:57 GMT
Content-Type               application/json
Content-Length              38
Access-Control-Allow-Origin       *
Access-Control-Allow-Credentials     true
Via                   1.1 vegur
------------------------------------------------------------
Content:
{
  "cookies": {
    "bar": "7"
  }
}
------------------------------------------------------------
Session cookies:
bar                   7
------------------------------------------------------------
 
*** delete cookie 'baz' ***
------------------------------------------------------------
Headers:
Connection                keep-alive
Server                  gunicorn/19.9.0
Date                   Wed, 08 Aug 2018 15:25:58 GMT
Content-Type               application/json
Content-Length              38
Access-Control-Allow-Origin       *
Access-Control-Allow-Credentials     true
Via                   1.1 vegur
------------------------------------------------------------
Content:
{
  "cookies": {
    "bar": "7"
  }
}
------------------------------------------------------------
Session cookies:
bar                   7
------------------------------------------------------------

14. Úprava testovacího HTTP serveru takovým způsobem, aby vypisoval hlavičky posílané klientem

Na závěr si ukážeme, v jakém formátu se vlastně informace o cookies přenáší na server a jak je server dokáže zpracovat. Již dopředu si řekněme, že je vše řízeno dvěma hlavičkami se jmény Cookie a Set-Cookie. Abychom si ukázali způsob předávání těchto hlaviček, upravíme náš původní lokální (testovací) HTTP server, jehož první variantu naleznete na adrese https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/simple_server.py a upravenou variantu na adrese https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/simple_server2.py. Úprava bude spočívat v tom, že server bude vypisovat všechny hlavičky požadavků, a to nezávisle na tom, jaká HTTP metoda byla pro poslání požadavku použita.

15. Nová podoba testovacího HTTP serveru

Podoba zdrojového kódu nové varianty testovacího HTTP serveru je vypsána pod tímto odstavcem. Oproti původní variantě byly přidány pomocné metody send_headers() a print_request_content(). Server bude otestován skriptem popsaným v navazující kapitole:

#!/usr/bin/python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
# Original (slightly buggy) code:
# see https://gist.github.com/bradmontgomery/2219997
 
 
import socket
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
 
hostName = ""
hostPort = 8000
 
 
class SimpleServer(BaseHTTPRequestHandler):
 
  def print_uri(self):
    print("URI: {uri}".format(uri=self.path))
 
  def send_headers(self):
    # příprava hlavicky odpovedi
    self.send_response(200)
    self.send_header('Content-type', 'text/plain')
    self.end_headers()
 
  def print_request_content(self):
    # přečtení těla HTTP požadavku
    print(self.headers)
    if "Content-Length" in self.headers:
      content_length = int(self.headers['Content-Length'])
      print("content length: {len}".format(len=content_length))
 
      content = self.rfile.read(content_length)
      print("content value: {content}".format(content=content))
 
  def do_GET(self):
    self.print_uri()
    self.print_request_content()
 
    # odpověď serveru klientovi
    self.send_headers()
    self.wfile.write("*** get ***".encode("utf-8"))
 
  def do_POST(self):
    self.print_uri()
    self.print_request_content()
 
    # odpověď serveru klientovi
    self.send_headers()
    self.wfile.write("*** post ***".encode("utf-8"))
 
 
simpleServer = HTTPServer((hostName, hostPort), SimpleServer)
 
try:
  simpleServer.serve_forever()
except KeyboardInterrupt:
  pass
 
simpleServer.server_close()
Poznámka: tato implementace HTTP serveru je zcela bezstavová, tj. server si nepamatuje ani cookies ani informace o sezení.

16. Skript pro volání testovacího HTTP serveru s hlavičkou Set-Cookie

Podívejme se nyní na jednoduchý skript, který zavolá náš testovací HTTP server. Použije přitom metodu GET (koncovka adresy je libovolná, protože je serverem zcela ignorována) a předá serveru tři cookies:

# příprava cookies
cookies = {'key1': 'value1',
      'key2': 'value2',
      'key3': 'value3'}
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
response = requests.get(URL, headers=headers, cookies=cookies)

Navíc se ještě předá přímo v hlavičkách požadavku hlavička pojmenovaná Set-Cookie se jménem a hodnotou cookie, která by se měla zapamatovat (a většinou poslat zpět klientovi):

# hlavička posílaná v dotazu
headers = {'accept': 'application/json',
      'Set-Cookie': "x=y"}
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
response = requests.get(URL, headers=headers, cookies=cookies)

Úplný zdrojový kód tohoto skriptu vypadá následovně:

#!/usr/bin/env python3
# vim: set fileencoding=utf-8
 
import requests
 
# adresa s testovací REST API službou
URL = "http://localhost:8000"
 
# hlavička posílaná v dotazu
headers = {'accept': 'application/json',
      'Set-Cookie': "x=y"}
 
# příprava cookies
cookies = {'key1': 'value1',
      'key2': 'value2',
      'key3': 'value3'}
 
# poslání HTTP dotazu typu GET
response = requests.get(URL, headers=headers, cookies=cookies)
 
# přečtení hlaviček
headers = response.headers
 
print("-" * 60)
 
# výpis všech hlaviček
print("Headers:")
 
for header_name, header_value in headers.items():
  print("{:40s} {}".format(header_name, header_value))
 
print("-" * 60)
 
print("Content:")
 
# zpracování odpovědi, která přišla ve formátu JSON
data = response.text
 
print(data)
 
print("-" * 60)
 
print("Cookies:")
print(response.cookies.get_dict())

17. Spuštění skriptu, ukázka celého tvaru požadavku a formát odpovědi serveru

Před otestováním skriptu popsaného v předchozí kapitole je nutné spustit náš testovací HTTP server v samostatném terminálu (aby bylo vidět jeho výstup). To se provede jednoduše příkazem (skript se serverem je spustitelný):

$ ./simple_server_2.py

Nyní již můžeme (opět v jiném terminálu) spustit zmíněný skript:

$ ./21_cookies_test_against_local_server.py 

Tento skript by měl poslat požadavek na testovací HTTP server, získat od něj odpověď a následně vypsat přibližně následující údaje (může se samozřejmě lišit čas, konkrétní verze interpretru Pythonu atd.). Povšimněte si, že server podle všech předpokladů nevrátil žádné cookies:

------------------------------------------------------------
Headers:
Server                  BaseHTTP/0.6 Python/3.6.3
Date                   Thu, 09 Aug 2018 12:11:39 GMT
Content-type               text/plain
------------------------------------------------------------
Content:
*** get ***
------------------------------------------------------------
Cookies:
{}

Zajímavější bude pohled na zprávu vypsanou serverem ve chvíli, kdy přijme dotaz od demonstračního skriptu. Povšimněte si především dvou hlaviček nazvaných Cookie a Set-Cookie. V hlavičce Cookie jsou v textové podobě jména a hodnoty všech předaných cookies, v hlavičce Set-Cookie pak přesný opis textu, který jsme předali v požadavku (což je logické, ovšem je patrné, že zde máme velkou volnost zápisu, tj. serveru lze například předat data, která nebude schopen zpracovat):

Cookie: key1=value1; key2=value2; key3=value3
Set-Cookie: x=y
URI: /
Host: localhost:8000
User-Agent: python-requests/2.13.0
Accept-Encoding: gzip, deflate
accept: application/json
Connection: keep-alive
Set-Cookie: x=y
Cookie: key1=value1; key2=value2; key3=value3
 
 
127.0.0.1 - - [09/Aug/2018 14:11:39] "GET / HTTP/1.1" 200 -

Nic nám pochopitelně nebrání komunikovat s lokálně běžícím HTTP serverem z nástroje curl, z webového browseru (což však nemá praktický význam) či z telnetu.

Použití nástroje curl vůči lokálně běžícímu HTTP serveru:

$ curl -v localhost:8000 -b "foo=bar;baz=xyzzy"
 
* Rebuilt URL to: localhost:8000/
*  Trying ::1...
* TCP_NODELAY set
* connect to ::1 port 8000 failed: Connection refused
*  Trying 127.0.0.1...
* TCP_NODELAY set
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.55.1
> Accept: */*
> Cookie: foo=bar;baz=xyzzy
>
* HTTP 1.0, assume close after body
< HTTP/1.0 200 OK
< Server: BaseHTTP/0.6 Python/3.6.6
< Date: Wed, 08 Jul 2020 09:50:19 GMT
< Content-type: text/plain
<
* Closing connection 0

HTTP server tento požadavek zpracuje následujícím způsobem:

URI: /
Host: localhost:8000
User-Agent: curl/7.55.1
Accept: */*
 
 
127.0.0.1 - - [08/Jul/2020 11:49:57] "GET / HTTP/1.1" 200 -
URI: /
Host: localhost:8000
User-Agent: curl/7.55.1
Accept: */*
Cookie: foo=bar;baz=xyzzy
 
 
127.0.0.1 - - [08/Jul/2020 11:50:19] "GET / HTTP/1.1" 200 -

Použití nástroje telnet poměrně dobře ukazuje, jakým způsobem je strukturován HTTP požadavek (request):

$ telnet localhost 8000
 
Trying ::1...
telnet: connect to address ::1: Connection refused
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
GET /
Cookie: foo=bar
 
*** get ***Connection closed by foreign host.
Poznámka: za řádek se specifikací cookies je nutné přidat prázdný řádek (tedy stlačit klávesu Enter dvakrát za sebou).

18. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech dnes použitých demonstračních příkladů byly uloženy do nového Git repositáře, který je dostupný na adrese https://github.com/tisnik/testing-in-python. V případě, že nebudete chtít klonovat celý repositář (ten je ovšem – alespoň prozatím – velmi malý, dnes má přibližně několik desítek kilobajtů), můžete namísto toho použít odkazy na jednotlivé demonstrační příklady a jejich části, které naleznete v následující tabulce:

# Příklad Stručný popis Cesta
1 11_get_binary_data.py použití HTTP metody GET pro získání binárních dat https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/11_get_binary_data.py
2 12_binary_data_png_image.py přečtení a uložení obrázku typu PNG https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/12_binary_data_png_ima­ge.py
3 13_binary_data_jpeg_image.py přečtení a uložení obrázku typu JPEG https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/13_binary_data_jpeg_ima­ge.py
4 14_binary_data_by_header_png.py specifikace požadovaného typu/formátu dat v hlavičce https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/14_binary_data_by_header_png­.py
5 15_binary_data_by_header_jpeg.py specifikace požadovaného typu/formátu dat v hlavičce https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/15_binary_data_by_header_jpeg­.py
6 16_patch_method.py použití HTTP metody PATCH https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/16_patch_method.py
7 17_put_method.py použití HTTP metody PUT https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/17_put_method.py
8 18_options_method.py použití HTTP metody OPTIONS https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/18_options_method.py
9 19_cookies.py poslání cookies společně s požadavkem https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/19_cookies.py
10 20_session_cookie.py základní způsoby využití objektu typu Session https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/20_session_cookie.py
11 21_cookies_test_against_local_server.py skript, který se má spustit oproti testovacímu HTTP serveru https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/21_cookies_test_against_lo­cal_server.py
       
12 simple_server2.py druhá varianta HTTP serveru https://github.com/tisnik/testing-in-python/tree/master/reques­ts/simple_server2.py

19. Předchozí články s tématem testování (nejenom) v Pythonu

Tématem testování jsme se již na stránkách Rootu několikrát zabývali. Jedná se mj. o následující články:

 1. Použití Pythonu pro tvorbu testů: od jednotkových testů až po testy UI
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-od-jednotkovych-testu-az-po-testy-ui/
 2. Použití Pythonu pro tvorbu testů: použití třídy Mock z knihovny unittest.mock
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-pythonu-pro-tvorbu-testu-pouziti-tridy-mock-z-knihovny-unittest-mock/
 3. Použití nástroje pytest pro tvorbu jednotkových testů a benchmarků
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-nastroje-pytest-pro-tvorbu-jednotkovych-testu-a-benchmarku/
 4. Nástroj pytest a jednotkové testy: fixtures, výjimky, parametrizace testů
  https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-fixtures-vyjimky-parametrizace-testu/
 5. Nástroj pytest a jednotkové testy: životní cyklus testů, užitečné tipy a triky
  https://www.root.cz/clanky/nastroj-pytest-a-jednotkove-testy-zivotni-cyklus-testu-uzitecne-tipy-a-triky/
 6. Struktura projektů s jednotkovými testy, využití Travis CI
  https://www.root.cz/clanky/struktura-projektu-s-jednotkovymi-testy-vyuziti-travis-ci/
 7. Omezení stavového prostoru testovaných funkcí a metod
  https://www.root.cz/clanky/omezeni-stavoveho-prostoru-testovanych-funkci-a-metod/
 8. Testování aplikací s využitím nástroje Hypothesis
  https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-s-vyuzitim-nastroje-hypothesis/
 9. Testování aplikací s využitím nástroje Hypothesis (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-s-vyuzitim-nastroje-hypothesis-dokonceni/
 10. Testování webových aplikací s REST API z Pythonu
  https://www.root.cz/clanky/testovani-webovych-aplikaci-s-rest-api-z-pythonu/
 11. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave/
 12. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (druhá část)
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-druha-cast/
 13. Behavior-driven development v Pythonu s využitím knihovny Behave (závěrečná část)
  https://www.root.cz/clanky/behavior-driven-development-v-pythonu-s-vyuzitim-knihovny-behave-zaverecna-cast/
 14. Validace datových struktur v Pythonu pomocí knihoven Schemagic a Schema
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-pomoci-knihoven-schemagic-a-schema/
 15. Validace datových struktur v Pythonu (2. část)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-2-cast/
 16. Validace datových struktur v Pythonu (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/validace-datovych-struktur-v-pythonu-dokonceni/
 17. Univerzální testovací nástroj Robot Framework
  https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework/
 18. Univerzální testovací nástroj Robot Framework a BDD testy
  https://www.root.cz/clanky/univerzalni-testovaci-nastroj-robot-framework-a-bdd-testy/
 19. Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování
  https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani/
 20. Úvod do problematiky fuzzingu a fuzz testování – složení vlastního fuzzeru
  https://www.root.cz/clanky/uvod-do-problematiky-fuzzingu-a-fuzz-testovani-slozeni-vlastniho-fuzzeru/
 21. Knihovny a moduly usnadňující testování aplikací naprogramovaných v jazyce Clojure
  https://www.root.cz/clanky/knihovny-a-moduly-usnadnujici-testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-clojure/
 22. Validace dat s využitím knihovny spec v Clojure 1.9.0
  https://www.root.cz/clanky/validace-dat-s-vyuzitim-knihovny-spec-v-clojure-1–9–0/
 23. Testování aplikací naprogramovaných v jazyce Go
  https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-naprogramovanych-v-jazyce-go/
 24. Knihovny určené pro tvorbu testů v programovacím jazyce Go
  https://www.root.cz/clanky/knihovny-urcene-pro-tvorbu-testu-v-programovacim-jazyce-go/
 25. Testování aplikací psaných v Go s využitím knihoven Goblin a Frisby
  https://www.root.cz/clanky/testovani-aplikaci-psanych-v-go-s-vyuzitim-knihoven-goblin-a-frisby/
 26. Testování Go aplikací s využitím knihovny GΩmega a frameworku Ginkgo
  https://www.root.cz/clanky/testovani-go-aplikaci-s-vyuzitim-knihovny-gomega-mega-a-frameworku-ginkgo/
 27. Tvorba BDD testů s využitím jazyka Go a nástroje godog
  https://www.root.cz/clanky/tvorba-bdd-testu-s-vyuzitim-jazyka-go-a-nastroje-godog/
 28. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem/
 29. Použití Go pro automatizaci práce s aplikacemi s interaktivním příkazovým řádkem (dokončení)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-go-pro-automatizaci-prace-s-aplikacemi-s-interaktivnim-prikazovym-radkem-dokonceni/
 30. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure/
 31. Použití jazyka Gherkin při tvorbě testovacích scénářů pro aplikace psané v Clojure (2)
  https://www.root.cz/clanky/pouziti-jazyka-gherkin-pri-tvorbe-testovacich-scenaru-pro-aplikace-psane-v-nbsp-clojure-2/

20. Odkazy na Internetu

 1. Requests: HTTP for Humans (dokumentace)
  http://docs.python-requests.org/en/master/
 2. Requests: Introduction
  http://docs.python-requests.org/en/latest/user/intro/
 3. Requests na GitHubu
  https://github.com/requests/requests
 4. Requests (software) na Wikipedii
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Requests_%28software%29
 5. Pip (dokumentace)
  https://pip.pypa.io/en/stable/
 6. 20 Python libraries you can’t live without
  https://pythontips.com/2013/07/30/20-python-libraries-you-cant-live-without/
 7. What are the top 10 most useful and influential Python libraries and frameworks?
  https://www.quora.com/What-are-the-top-10-most-useful-and-influential-Python-libraries-and-frameworks
 8. Python: useful modules
  https://wiki.python.org/mo­in/UsefulModules
 9. Top 15 most popular Python libraries
  https://keyua.org/blog/most-popular-python-libraries/
 10. Hypertext Transfer Protocol
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hypertext_Transfer_Pro­tocol
 11. List of HTTP header fields
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_HTTP_header_fi­elds
 12. List of HTTP status codes
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/List_of_HTTP_status_co­des
 13. Python requests deep dive
  https://medium.com/@antho­nypjshaw/python-requests-deep-dive-a0a5c5c1e093
 14. The awesome requests module
  https://www.pythonforbegin­ners.com/requests/the-awesome-requests-module
 15. Send HTTP Requests in Python
  https://code-maven.com/http-requests-in-python
 16. Introducing JSON
  http://json.org/
 17. Writing tests for RESTful APIs in Python using requests – part 1: basic tests
  https://www.ontestautomati­on.com/writing-tests-for-restful-apis-in-python-using-requests-part-1-basic-tests/
 18. Step by Step Rest API Testing using Python + Pytest + Allure
  https://www.udemy.com/course/api-testing-python/
 19. Prime formulas and polynomial functions
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Formula_for_primes#Pri­me_formulas_and_polynomial_fun­ctions
 20. Prime-Generating Polynomial
  https://mathworld.wolfram.com/Prime-GeneratingPolynomial.html
 21. Hoare logic
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Hoare_logic
 22. Goto Fail, Heartbleed, and Unit Testing Culture
  https://martinfowler.com/ar­ticles/testing-culture.html
 23. PEP-484
  https://www.python.org/dev/peps/pep-0484/
 24. In-depth: Functional programming in C++
  https://www.gamasutra.com/vi­ew/news/169296/Indepth_Fun­ctional_programming_in_C.php
 25. mypy
  http://www.mypy-lang.org/
 26. Welcome to Mypy documentation!
  https://mypy.readthedocs.i­o/en/latest/index.html
 27. mypy na GitHubu
  https://github.com/python/mypy
 28. mypy 0.770 na PyPi
  https://pypi.org/project/mypy/
 29. Extensions for mypy (separated out from mypy/extensions)
  https://github.com/python/my­py_extensions
 30. The Mypy Blog
  https://mypy-lang.blogspot.com/2020/03/mypy-0770-released.html
 31. Our journey to type checking 4 million lines of Python
  https://dropbox.tech/application/our-journey-to-type-checking-4-million-lines-of-python
 32. Type-Checking Python Programs With Type Hints and mypy
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=2×WhaALHTvU
 33. Refactoring to Immutability – Kevlin Henney
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=APUCMSPiNh4
 34. Bernat Gabor – Type hinting (and mypy) – PyCon 2019
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=hTrjTAPnA_k
 35. Stanford Seminar – Optional Static Typing for Python
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=GiZKuyLKvAA
 36. mypy Getting to Four Million Lines of Typed Python – Michael Sullivan
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=FT_WHV4-QcU
 37. Shebang
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Shebang_(Unix)
 38. pytest 5.4.2 na PyPi
  https://pypi.org/project/pytest/
 39. Hillel Wayne – Beyond Unit Tests: Taking Your Testing to the Next Level – PyCon 2018
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=MYucYon2-lk
 40. Awesome Python – testing
  https://github.com/vinta/awesome-python#testing
 41. pytest Plugins Compatibility
  http://plugincompat.herokuapp.com/
 42. Selenium (pro Python)
  https://pypi.org/project/selenium/
 43. Getting Started With Testing in Python
  https://realpython.com/python-testing/
 44. unittest.mock — mock object library
  https://docs.python.org/3­.5/library/unittest.mock.html
 45. mock 2.0.0
  https://pypi.python.org/pypi/mock
 46. An Introduction to Mocking in Python
  https://www.toptal.com/python/an-introduction-to-mocking-in-python
 47. Mock – Mocking and Testing Library
  http://mock.readthedocs.io/en/stable/
 48. Python Mocking 101: Fake It Before You Make It
  https://blog.fugue.co/2016–02–11-python-mocking-101.html
 49. Nauč se Python! – Testování
  http://naucse.python.cz/les­sons/intro/testing/
 50. Flexmock (dokumentace)
  https://flexmock.readthedoc­s.io/en/latest/
 51. Test Fixture (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Test_fixture
 52. Mock object (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Mock_object
 53. Extrémní programování
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Extr%C3%A9mn%C3%AD_pro­gramov%C3%A1n%C3%AD
 54. Programování řízené testy
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Programov%C3%A1n%C3%AD_%C5%99%­C3%ADzen%C3%A9_testy
 55. Pip (dokumentace)
  https://pip.pypa.io/en/stable/
 56. Tox
  https://tox.readthedocs.io/en/latest/
 57. pytest: helps you write better programs
  https://docs.pytest.org/en/latest/
 58. doctest — Test interactive Python examples
  https://docs.python.org/dev/li­brary/doctest.html#module-doctest
 59. unittest — Unit testing framework
  https://docs.python.org/dev/li­brary/unittest.html
 60. Python namespaces
  https://bytebaker.com/2008/07/30/pyt­hon-namespaces/
 61. Namespaces and Scopes
  https://www.python-course.eu/namespaces.php
 62. Stránka projektu Robot Framework
  https://robotframework.org/
 63. GitHub repositář Robot Frameworku
  https://github.com/robotfra­mework/robotframework
 64. Robot Framework (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Robot_Framework
 65. Tutoriál Robot Frameworku
  http://www.robotframeworktu­torial.com/
 66. Robot Framework Documentation
  https://robotframework.or­g/robotframework/
 67. Robot Framework Introduction
  https://blog.testproject.i­o/2016/11/22/robot-framework-introduction/
 68. robotframework 3.1.2 na PyPi
  https://pypi.org/project/ro­botframework/
 69. Robot Framework demo (GitHub)
  https://github.com/robotfra­mework/RobotDemo
 70. Robot Framework web testing demo using SeleniumLibrary
  https://github.com/robotfra­mework/WebDemo
 71. Robot Framework for Mobile Test Automation Demo
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=06LsU08slP8
 72. Gherkin
  https://cucumber.io/docs/gherkin/
 73. Selenium
  https://selenium.dev/
 74. SeleniumLibrary
  https://robotframework.org/
 75. The Practical Test Pyramid
  https://martinfowler.com/ar­ticles/practical-test-pyramid.html
 76. Acceptance Tests and the Testing Pyramid
  http://www.blog.acceptance­testdrivendevelopment.com/ac­ceptance-tests-and-the-testing-pyramid/
 77. Tab-separated values
  https://en.wikipedia.org/wiki/Tab-separated_values
 78. A quick guide about Python implementations
  https://blog.rmotr.com/a-quick-guide-about-python-implementations-aa224109f321
 79. radamsa
  https://gitlab.com/akihe/radamsa
 80. Fuzzing (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzing
 81. american fuzzy lop
  http://lcamtuf.coredump.cx/afl/
 82. Fuzzing: the new unit testing
  https://go-talks.appspot.com/github.com/dvyukov/go-fuzz/slides/fuzzing.slide#1
 83. Corpus for github.com/dvyukov/go-fuzz examples
  https://github.com/dvyukov/go-fuzz-corpus
 84. AFL – QuickStartGuide.txt
  https://github.com/google/AF­L/blob/master/docs/QuickStar­tGuide.txt
 85. Introduction to Fuzzing in Python with AFL
  https://alexgaynor.net/2015/a­pr/13/introduction-to-fuzzing-in-python-with-afl/
 86. Writing a Simple Fuzzer in Python
  https://jmcph4.github.io/2018/01/19/wri­ting-a-simple-fuzzer-in-python/
 87. How to Fuzz Go Code with go-fuzz (Continuously)
  https://fuzzit.dev/2019/10/02/how-to-fuzz-go-code-with-go-fuzz-continuously/
 88. Golang Fuzzing: A go-fuzz Tutorial and Example
  http://networkbit.ch/golang-fuzzing/
 89. Fuzzing Python Modules
  https://stackoverflow.com/qu­estions/20749026/fuzzing-python-modules
 90. 0×3 Python Tutorial: Fuzzer
  http://www.primalsecurity.net/0×3-python-tutorial-fuzzer/
 91. fuzzing na PyPi
  https://pypi.org/project/fuzzing/
 92. Fuzzing 0.3.2 documentation
  https://fuzzing.readthedoc­s.io/en/latest/
 93. Randomized testing for Go
  https://github.com/dvyukov/go-fuzz
 94. HTTP/2 fuzzer written in Golang
  https://github.com/c0nrad/http2fuzz
 95. Ffuf (Fuzz Faster U Fool) – An Open Source Fast Web Fuzzing Tool
  https://hacknews.co/hacking-tools/20191208/ffuf-fuzz-faster-u-fool-an-open-source-fast-web-fuzzing-tool.html
 96. Continuous Fuzzing Made Simple
  https://fuzzit.dev/
 97. Halt and Catch Fire
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Halt_and_Catch_Fire#In­tel_x86
 98. Random testing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Random_testing
 99. Monkey testing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Monkey_testing
 100. Fuzzing for Software Security Testing and Quality Assurance, Second Edition
  https://books.google.at/bo­oks?id=tKN5DwAAQBAJ&pg=PR15&lpg=PR15&q=%­22I+settled+on+the+term+fuz­z%22&redir_esc=y&hl=de#v=o­nepage&q=%22I%20settled%20on%20the%20ter­m%20fuzz%22&f=false
 101. libFuzzer – a library for coverage-guided fuzz testing
  https://llvm.org/docs/LibFuzzer.html
 102. fuzzy-swagger na PyPi
  https://pypi.org/project/fuzzy-swagger/
 103. fuzzy-swagger na GitHubu
  https://github.com/namuan/fuzzy-swagger
 104. Fuzz testing tools for Python
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonTestingToolsTaxo­nomy#Fuzz_Testing_Tools
 105. A curated list of awesome Go frameworks, libraries and software
  https://github.com/avelino/awesome-go
 106. gofuzz: a library for populating go objects with random values
  https://github.com/google/gofuzz
 107. tavor: A generic fuzzing and delta-debugging framework
  https://github.com/zimmski/tavor
 108. hypothesis na GitHubu
  https://github.com/Hypothe­sisWorks/hypothesis
 109. Hypothesis: Test faster, fix more
  https://hypothesis.works/
 110. Hypothesis
  https://hypothesis.works/ar­ticles/intro/
 111. What is Hypothesis?
  https://hypothesis.works/articles/what-is-hypothesis/
 112. What is Property Based Testing?
  https://hypothesis.works/articles/what-is-property-based-testing/
 113. Databáze CVE
  https://www.cvedetails.com/
 114. Fuzz test Python modules with libFuzzer
  https://github.com/eerimoq/pyfuzzer
 115. Taof – The art of fuzzing
  https://sourceforge.net/pro­jects/taof/
 116. JQF + Zest: Coverage-guided semantic fuzzing for Java
  https://github.com/rohanpadhye/jqf
 117. http2fuzz
  https://github.com/c0nrad/http2fuzz
 118. Demystifying hypothesis testing with simple Python examples
  https://towardsdatascience­.com/demystifying-hypothesis-testing-with-simple-python-examples-4997ad3c5294
 119. Testování
  http://voho.eu/wiki/testovani/
 120. Unit testing (Wikipedia.en)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 121. Unit testing (Wikipedia.cz)
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Unit_testing
 122. Unit Test vs Integration Test
  https://www.youtube.com/wat­ch?v=0GypdsJulKE
 123. TestDouble
  https://martinfowler.com/bli­ki/TestDouble.html
 124. Test Double
  http://xunitpatterns.com/Tes­t%20Double.html
 125. Test-driven development (Wikipedia)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development
 126. Acceptance test–driven development
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Acceptance_test%E2%80%93dri­ven_development
 127. Gauge
  https://gauge.org/
 128. Gauge (software)
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Gauge_(software)
 129. PYPL PopularitY of Programming Language
  https://pypl.github.io/PYPL.html
 130. Testing is Good. Pyramids are Bad. Ice Cream Cones are the Worst
  https://medium.com/@fistsOf­Reason/testing-is-good-pyramids-are-bad-ice-cream-cones-are-the-worst-ad94b9b2f05f
 131. Články a zprávičky věnující se Pythonu
  https://www.root.cz/n/python/
 132. PythonTestingToolsTaxonomy
  https://wiki.python.org/mo­in/PythonTestingToolsTaxo­nomy
 133. Top 6 BEST Python Testing Frameworks [Updated 2020 List]
  https://www.softwaretestin­ghelp.com/python-testing-frameworks/
 134. pytest-print 0.1.3
  https://pypi.org/project/pytest-print/
 135. pytest fixtures: explicit, modular, scalable
  https://docs.pytest.org/en/la­test/fixture.html
 136. PyTest Tutorial: What is, Install, Fixture, Assertions
  https://www.guru99.com/pytest-tutorial.html
 137. Pytest – Fixtures
  https://www.tutorialspoin­t.com/pytest/pytest_fixtu­res.htm
 138. Marking test functions with attributes
  https://docs.pytest.org/en/la­test/mark.html
 139. pytest-print
  https://pytest-print.readthedocs.io/en/latest/
 140. Continuous integration
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Continuous_integration
 141. Travis CI
  https://travis-ci.org/
 142. Mutation testing
  https://en.wikipedia.org/wi­ki/Mutation_testing
 143. Články o Hypothesis
  https://news.ycombinator.com/from?si­te=hypothesis.works
 144. Testovací případ
  https://cs.wikipedia.org/wi­ki/Testovac%C3%AD_p%C5%99%C3%AD­pad
 145. Most testing is ineffective
  https://hypothesis.works/

Autor článku

Pavel Tišnovský vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje ve společnosti Red Hat, kde vyvíjí nástroje pro OpenShift.io.