Hlavní navigace

Seriál Unixové vykopávky

Trocha historie nás nezabije aneb pojďme společně do hlubin počítačové archeologie a navštivme ty nejzajímavější vykopávky.

Historie vývoje počítačových her (158. část – plošinovky na osmibitových mikropočítačích)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her si popíšeme, podobně jako v části předchozí, některé plošinovky, které vznikly v první polovině osmdesátých let minulého století pro domácí osmibitové mikropočítače. Uvidíme mj. i postupný vývoj od čistého 2D k náznakům třetího rozměru.

Doba čtení: 13 minut

Historie vývoje počítačových her (157. část – od bludišťovek k plošinovkám)

Od klasických bludišťovek se v dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her přesuneme k plošinovkám (platform games). Popularita tohoto herního žánru začala růst již na začátku osmdesátých let minulého století a díky některým herním titulům přetrvala dokonce až do dnešní doby.

Doba čtení: 16 minut

Historie vývoje počítačových her (156. část – bludišťovky IV)

Již počtvrté se v seriálu o historii vývoje počítačových her budeme zabývat těmi herními tituly, které jsou založeny na použití bludiště. Některé dnes popsané hry zajisté budou mnoha čtenářům povědomé, protože si popíšeme například slavné hry Bomberman, Gauntlet a na závěr i herní sérii Boulder Dash.

Doba čtení: 15 minut

Historie vývoje počítačových her (155. část – klasické bludišťovky III)

Již potřetí se v našem seriálu setkáme s klasickými bludišťovkami, tj. s hrami, jejichž herní svět byl vytvořen více či méně složitým labyrintem a jedním z hlavních úkolů hráče bylo dobře naplánovat cestu bludištěm. I dnes se setkáme s hrami odvozenými od slavné trojice Berzerk, Pac-Man a částečně i Adventure.

Doba čtení: 13 minut

Historie vývoje počítačových her (154. část – další známé bludišťovky)

Popisem vybraných bludišťovek se budeme zabývat i v dnešním článku o historii počítačových her. Zatímco minule jsme se zmínili o přelomových hrách, v nichž se objevily nové herní koncepty (Berzerk, Pac-Man, Adventure, Maze War), dnes se zaměříme na hry, které tyto koncepty dále rozvíjely, popřípadě okopírovaly.

Doba čtení: 12 minut

Historie vývoje počítačových her (153. část – fenomén bludišťovek)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se budeme zabývat poměrně zajímavým fenoménem, který je ve hrách populární už po téměř čtyři desetiletí. Jedná se o využití různě koncipovaných bludišť, a to jak v akčních hrách (včetně původních bludišťovek), tak i ve FPS, dungeonech, MUDech atd.

Doba čtení: 15 minut

Historie vývoje počítačových her (152. část – vlastnosti systému Inform 7)

V systému Inform 7, s nímž jsme se seznámili v předchozí části seriálu o historii vývoje počítačových her, je možné kromě klasických textovek vytvářet i specifické hry s neobvyklou topologií herního světa, tzv. kontejnery obsahujícími další předměty (či další kontejnery) atd. Některé možnosti Informu 7 si ukážeme dnes.

Doba čtení: 19 minut

Historie vývoje počítačových her (151. část – Inform7: jeden z nejpropraco­vanějších nástrojů pro tvorbu textovek)

V dnešní části seriálu o počítačových hrách si ukážeme základy práce s jedním z nejpropracovanějších a taktéž nejpopulárnějších nástrojů určených pro tvorbu textovek. Tento nástroj se jmenuje Inform7 a jeho nejzajímavější vlastností je způsob využití (formalizované) angličtiny pro popis herního světa.

Doba čtení: 18 minut

Historie vývoje počítačových her (150. část – specializované nástroje a jazyky pro tvorbu textovek)

Na předchozí část seriálu o historii vývoje počítačových her, v níž jsme si popsali dostupné interpretry textovek (jak moderních textovek, tak i textovek historických) dnes společně navážeme popisem specializovaných nástrojů a programovacích jazyků určených pro tvorbu nových textovek.

Doba čtení: 12 minut

Historie vývoje počítačových her (149. část – moderní interpretry pro klasické textovky)

V dnešní části seriálu o historii počítačových her se budeme zabývat současným interpretrem určeným pro „přehrávání“ klasických textovek, například textovek vytvořených Scottem Adamsem, společností Magnetic Scrolls či firmou Level 9 Computing. Pravděpodobně nejlepším nástrojem je v této oblasti projekt Gargoyle.

Doba čtení: 19 minut

Historie vývoje počítačových her (148. část – textovky a jednoduché strategie pro DOS: dokončení)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se již naposledy budeme společně zabývat českými a slovenskými textovkami naprogramovanými pro operační systém DOS. Taktéž se zmíníme o známé strategické hře Playboy, jejíž herní princip je založen na slavném Diktátorovi.

Doba čtení: 11 minut

Historie vývoje počítačových her (147. část – další textovky a jednoduché strategie pro DOS)

Zatímco jsme se v předchozích třech částech seriálu o historii vývoje počítačových her zabývali převážně textovkami, které vznikly pro osobní mikropočítače Amiga, dnes se (alespoň na chvíli) vrátíme k popisu textovek a především jednoduchých českých a slovenských strategických her naprogramovaných pro systém DOS.

Doba čtení: 15 minut

Historie vývoje počítačových her (146. část – textovky na Amigách potřetí a naposledy)

V dnešní části seriálu o historii výpočetní techniky se již potřetí (a současně s pravděpodobně i naposledy) budeme zabývat popisem českých textovek vytvořených pro osobní mikropočítače Amiga. Zmíníme se o herní sérii o Otíkovi, herní trilogii „Cest“ a taktéž o hrách Soumrak a The Legend of Gasoria.

Doba čtení: 16 minut

Historie vývoje počítačových her (145. část – další textovky na Amigách)

Podobně jako v předchozí části seriálu o historii vývoje počítačových her se i v části dnešní budeme zabývat textovkami, které vznikly pro osobní mikropočítače Amiga. Záběr bude poměrně široký, protože se seznámíme jak s (údajně) nejstarší českou textovkou pro Amigu, tak i s hrami pocházejícími z tohoto tisíciletí.

Doba čtení: 15 minut

Historie vývoje počítačových her (144. část – textovky na Amigách)

Zatímco jsme se v předchozích dvou částech seriálu o historii počítačových her zabývali především českými textovkami, které vznikly na počítačích IBM PC, dnes se zaměříme na tvorbu určenou pro slavné očítače Amiga. Textovky vytvořené pro Amigy se od klasických textovek staré školy mnohdy značně odlišovaly.

Doba čtení: 16 minut

Historie vývoje počítačových her (143. část – textovky na osobních mikropočítačích)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se, podobně jako v části předchozí, budeme zabývat popisem tuzemských textovek dostupných na šestnáctibitových a (později) i na 32bitových osobních mikropočítačích. Zaměříme se na textovky dostupné pod systémem DOS.

Doba čtení: 20 minut

Historie vývoje počítačových her (142. část – textovky na osobních mikropočítačích)

V předchozích jedenácti částech seriálu jsme se zabývali převážně popisem klasických textovek a taktéž jednoduchých strategických simulací. Jednalo se o hry vytvořené pro osmibitové domácí mikropočítače. Ovšem „subkultura“ autorů a hráčů textovek samozřejmě vzkvétala i na osobních mikropočítačích.

Doba čtení: 24 minut

Historie vývoje počítačových her (141. část – dokončení popisu českých textovek a strategických simulací pro osmibitové mikropočítače)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her dokončíme popis textovek a vybraných českých strategických simulací vytvořených pro osmibitové domácí mikropočítače. Kromě her, které vznikly v dávné minulosti, se zmíníme i o novější tvorbě, konkrétně o nepřekonatelné multiplatformní hře PAC-TXT.

Doba čtení: 21 minut

Historie vývoje počítačových her (140. část – jednoduché české strategické simulace na ZX Spectru)

V dnešním dílu seriálu o historii počítačových her dokončíme téma, kterému jsme se věnovali minule a částečně i předminule. Popíšeme si vybrané jednoduché strategické simulace (ne 4X strategie), které byly vytvořeny pro osmibitové domácí mikropočítače ZX Spectrum a kompatibilní stroje (Didaktik Gama apod.).

Doba čtení: 22 minut

Historie vývoje počítačových her (139. část – další netradiční české textovky a jednoduché strategie)

V předchozí části tohoto seriálu jsme si popsali další české textovky a strategické simulace určené pro osmibitové domácí mikropočítače, které využívaly textový režim. Dnes budeme pokračovat v popisu her s podobnou tématikou, ovšem v závěru se seznámíme i se dvěma grafickými strategickými simulacemi.

Doba čtení: 19 minut

Historie vývoje počítačových her (138. část – netradiční české textovky a jednoduché strategie)

České popř. do češtiny přeložené hry, které budou popsány v dnešní části seriálu o historii počítačových her, se od většiny textovek zmíněných v předchozích čtyřech dílech odlišují. Popíšeme si totiž textovky ovládané joystickem a posléze se budeme zabývat strategickými simulacemi v textovém režimu.

Doba čtení: 21 minut

Historie vývoje počítačových her (137. část – slovenské a české textovky IV)

V předchozích třech článcích jsme si popsali množství českých textovek. Prozatím jsme se však nezabývali textovkami slovenskými, což dnes (alespoň částečně) napravíme, protože se zmíníme o textovkách skupiny Sybilasoft. Ovšem popíšeme si i některé známé české textovky, například Mrazík '88 či oba díly Rychlých šípů.

Doba čtení: 17 minut

Historie vývoje počítačových her (136. část – české textovky III)

I v dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se budeme (již potřetí) zabývat textovkami vyvinutými v tuzemsku. Popíšeme si další slavné hry, například tituly Podraz III, Indiana Jones 3 či Ataristův Protiútok. Zmíníme se i o konverzích některých textovek na další typy mikropočítačů.

Doba čtení: 21 minut

Historie vývoje počítačových her (134. část – české textovky II)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her se již podruhé budeme společně zabývat textovkami vyvinutými v tuzemsku. Popíšeme si jedny z nejznámějších klasických textovek, zejména tituly Indiana Jones a Chrám zkázy, Pomsta šíleného Ataristy, Město robotů a Belegost.

Doba čtení: 19 minut

Historie vývoje počítačových her (134. část – české textovky I)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her si řekneme, jakým způsobem se postupně vyvíjely české textovky, popř. textovky přeložené do češtiny. V dobách osmibitových domácích mikropočítačů se jednalo o vůbec nejrozšířenější typ her, který byl v ČSSR/ČSFR vytvářen, popř. překládán.

Doba čtení: 19 minut

Historie vývoje počítačových her (133. část – od textovek ke grafickým adventurám III)

Již v předchozí části seriálu o historii her jsme se zmínili o textovkách, které obsahovaly kromě popisného textu i jednoduché obrázky. Dnes si některé z těchto her popíšeme. Bude se jednat především o dvojici her The Pawn a The Guild of Thieves; taktéž se však zmíníme o těžko zařaditelné hře Spellbound.

Doba čtení: 23 minut

Historie vývoje počítačových her (132. část – od textovek ke grafickým adventurám II)

V dnešní části seriálu o historii počítačových her se seznámíme s dalším vývojem her typu IF (Interactive Fiction) neboli textovek. Kromě popisu dalších textovek vytvořených společností Infocom si řekneme, jak tvůrci těchto her reagovali na zlepšující se grafické schopnosti domácích mikropočítačů.

Doba čtení: 18 minut

Historie vývoje počítačových her (131. část – od textovek ke grafickým adventurám)

Dalším herním žánrem, s nímž jsme se prozatím setkali pouze okrajově, jsou adventury. Vývoj těchto typů her ve skutečnosti začal již v roce 1976, kdy vznikla první stabilní verze slavné textovky Colossal Cave Adventure. Z textovek se postupem času a souběžně s vývojem možností počítačů vyvinuly grafické adventury.

Doba čtení: 26 minut

Historie vývoje počítačových her (130. část – české dungeony a série Elvira)

V dnešní části seriálu o historii vývoje počítačových her si nejprve popíšeme dvojici českých dungeonů nazvaných Rytíři Grálu a Asmodeus. Posléze se budeme zabývat ve své době populární herní sérií Elvira, která stojí na poněkud nejasném pomezí mezi adventurou, dungeonem a survival horrorem.

Doba čtení: 17 minut

Historie vývoje počítačových her (129. část – Lands of Lore a herní série Realms of Arkania)

Podobně jako v předchozí části seriálu o historii vývoje počítačových her si i dnes společně popíšeme čtyři hry spadající do žánru RPG. První hrou je slavná Lands of Lore společnosti Westwood Studios a další tři popisované hry jsou součástí cyklu Realms of Arkania (Das Schwarze Auge).

Doba čtení: 19 minut