Hlavní navigace

Distribuce počítačových programů

Sdílet

ÚVODNÍ ČÁST

Distribuce počítačových programů

Při rozšiřování počítačových programů k jejich koncovým uživatelům je v praxi využíváno několik základních modelů distribuce. Jednotlivé způsoby distribuce software mohou mít významný vliv na právní problematiku procesu uzavírání licenčních smluv k tomuto software (podrobněji k právním otázkám kontraktace viz čl. 2.6.1.1 této práce). Z těchto důvodů je tedy vhodné věnovat způsobům distribuce počítačových programů určitou pozornost.

Nejstarší a nejtradičnější variantou šíření proprietárních počítačových programů je jejich „prodej“ v „kamenných“ provozovnách nebo jiným způsobem ve formě tzv. krabicového software. Tento model je logicky využíván zejména v případě poskytování počítačových programů za úplatu. Krabicové balení softwarového produktu nejčastěji obsahuje hmotná média, na nichž je uložena samotná rozmnoženina počítačového programu, a dále také uživatelskou dokumentaci počítačového programu v tištěné podobě. V některých případech bývají součástí tohoto balení i jiné movité věci (reklamní předměty, věrnostní dary apod.). Licenční podmínky se v případě krabicového software jeho předpokládanému uživateli nejčastěji zobrazují až při samotné instalaci počítačového programu (v některých případech se licenční podmínky nacházejí přímo na obalu produktu). Tradičním prvkem tohoto způsobu distribuce pak je, že uživatel „vyslovuje souhlas“ s licenčními podmínkami odkliknutím. V některých případech je nezbytná také „registrace“ uživatele u poskytovatele počítačového programu (např. na jeho webových stránkách).

Dalším a poměrně tradičním distribučním kanálem masově rozšiřovaného software je přibalení hmotného media obsahujícího rozmnoženinu počítačového programu k tištěnému periodiku. Tento způsob distribuce je velmi často využíván například nositeli práv k shareware. Avšak ani freeware, Open Source software či free software nebývá vydavateli časopisů zcela opomíjen a záleží zejména na tématickém zaměření konkrétní tiskoviny. Uživatelská dokumentace počítačového programu je u tohoto způsobu distribuce ve většině případů k dispozici pouze v elektronické podobě a je buď přímo připojena k počítačovému programu, nebo je dostupná na webových stránkách poskytovatele.

Novějším a v každodenní praxi stále více rozmáhajícím se způsobem distribuce software je jeho šíření prostřednictvím internetu. V této souvislosti je vhodné uvést, že mohutné rozšíření svobodného software v poslední době přímo souvisí právě s rozvojem internetu.[37] Pro distribuci software prostřednictvím internetu je používáno několik základních modelů.

Jedním z těchto modelů je postup, kdy potencionální uživatel (zájemce o počítačový program) provede registraci na webových stránkách poskytovatele a poté je mu umožněno stažení (vytvoření rozmnoženiny) požadovaného počítačového programu z webového rozhraní. V některých případech je tento potencionální uživatel počítačového programu nucen předem ještě odkliknout „souhlas“ s licenčními podmínkami, popř. uhradit poskytovateli odměnu. Uživatelská dokumentace bývá při tomto způsobu poskytování počítačových programů připojena k samotnému počítačovému programu v elektronické podobě. Podobně fungují v prostředí internetu některé speciální webové stránky, které jsou zaměřeny na vytváření databází volně šiřitelných počítačových programů. Z těchto webových stránek si potencionální uživatelé stahují počítačové programy (vytvářejí rozmnoženiny) dle své volby, a to buď na základě předchozí registrace na předmětných webových stránkách, nebo i bez této registrace. Jak už vyplývá z podstaty tohoto způsobu distribuce, jsou licenční podmínky stejně jako uživatelská dokumentace v elektronické podobě připojeny k počítačovému programu.

Komunitnímu způsobu vytváření a užívání free software odpovídá i hlavní model jeho distribuce, který je z právního pohledu podobný výše uvedenému stahování z webových stránek. Autoři svobodných počítačových programů, resp. skupiny autorů, zpravidla umisťují jednotlivé verze počítačových programů na ftp servery, odkud si je zájemci mohou stáhnout (zhotovit jejich rozmnoženiny). K tomu jsou navíc po celém světě umisťovány rozmnoženiny těchto jednotlivých verzí počítačových programů na další ftp servery (tzv. mirrory), což v praxi následně znamená, že tyto počítačové programy jsou (ve stejné verzi, jako byla zveřejněna autorem) nabízeny i z jiných ftp serverů tak, aby se urychlil datový přenos ke koncovému uživateli. Licenční podmínky společně s uživatelskou dokumentací (pokud existuje) jsou v elektronické podobě připojeny k počítačovému programu.


[37]: Nicolas Jullien, Mélanie Clément-Fontaine, Jean-Michel Dalle – Réseau National des Technologies Logicielles project “New Economic Models, New Software Industry Economy”, str. 14 -http://www.mar­souin.org/ecri­re/upload/logi­ciel_libre/rap­port_RNTL2002/an­glais/tables_ma­tieres.pdf