Hlavní navigace

Právní důvody užití počítačového programu

OBECNÁ ČÁST
2.6.1 – Licenční smlouva
2.6.2 – Oprávnění užít počítačový program na základě jiného právního důvodu než smlouvy

Právní důvody užití počítačového programu