Hlavní navigace

Subjektivní autorská práva k počítačovému programu

OBECNÁ ČÁST
2.4.1 – Autorství jedné osoby
2.4.2 – Společná činnost více osob
2.4.3 – Právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovým programům
2.4.4 – Školní dílo

Subjektivní autorská práva k počítačovému programu