Hlavní navigace

Open Source software 2

Sdílet

Ekonomické a společenské aspekty „volně“ šiřitelných počítačových programů

Open Source software 2

Na rozdíl od svobodného software není existence Open Source software tak dalece založena na socio-politických idejích svobody a rovnosti. Naopak základní myšlenka Open Source software je velmi prostá a spočívá v základní premise, že pokud všichni uživatelé počítačových programů (zejména programátoři) mají přístup ke zdrojovému kódu a zároveň mají také možnost tento zdrojový kód upravovat a opravovat, počítačový program se vyvíjí a zlepšuje rychleji a efektivněji, než když obdobnou činnost vyvíjí jediný soukromý subjekt.[28] Často bývá uváděno, že z těchto důvodů se Open Source software vyznačuje v praxi vyhledávanými vlastnostmi, jako je stabilita, spolehlivost či bezpečnost.[29] V této souvislosti je vhodné zmínit, že samozřejmě existují i názory a studie, které tuto výše zmiňovanou základní ideu Open Source software popírají či zcela zpochybňují.[30] Za další výhodu Open Source software bývá označována dlouhodobější dostupnost podpory pro tento software, než je tomu u proprietárních počítačových programů[31], jejichž faktická dostupnost pro uživatele i délka poskytované podpory (úpravy) jsou zcela závislé na nositeli práv.


[28]: Open Source Initiative – http://www.opensource.org

[29]: Andrew M. St. Laurent — „Understanding OPEN SOURCE & FREE SOFTWARE LICENSING”, 2004 O’Reilly Media, Inc. str. 6

[30]: např. Ben Chelf – Insecurity in Open Source, 2006 – http://www.businessweek.com/…6_394140.htm?…

[31]: http://www.infoworld.com/…ayArchive.pl?…