Hlavní navigace

Svobodné počítačové programy a ES

Sdílet

ÚVODNÍ ČÁST

Svobodné počítačové programy a ES

Výhody, které může užívání svobodného software přinést veřejnému sektoru, nezůstaly nepovšimnuty ani ze strany orgánů Evropských společenství. Tento zájem byl i reakcí na pozitivní postoje vůči svobodnému software ze strany některých veřejnoprávních korporací jednotlivých členských států.[44] Jako základní přínosy free software a Open source software pro oblast veřejné správy bývají označovány zejména možnost spolupráce při vytváření počítačových programů, sdílení technického know-how mezi jednotlivými orgány veřejné správy členských států, finanční úspora a obecná podpora pro využívání otevřených standardů. Využívání otevřených standardů veřejnou správou pak ve výsledku přispívá k naplňování idejí o rovném přístupu k službám veřejného sektoru.

Z některých konkrétních kroků činěných orgány Evropských společenství je možné zmínit, že v listopadu 2003 byl z iniciativy Evropské komise[45] spuštěn projekt Open Source Observatory.[46] Účelem tohoto projektu je zejména monitorování a shromažďování informací ohledně využívání free software a Open Source software a podpora jeho dalšího rozšiřování, a to jak na komunitární úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských států. V rámci Open Source Observatory jsou tak mimo jiné systematicky mapovány aktivity v oblasti free software a Open Source software, zpřístupňovány informace ohledně konání odborných konferencí a workshopů zaměřených na svobodný software, zveřejňovány případové studie o využití svobodného software v praxi a dále je veden ucelený seznam počítačových programů určených pro využití administrativou­.[47] V lednu 2007 pak byla v rámci programu IDABC[48], zaštítěného Evropskou komisí, zahájena nová iniciativa nazvaná Open Source Repository[49], jež má za úkol doplnit a rozšířit služby poskytované v rámci projektu Open Source Observatory. Open Source Repository se stala platformou, která podporuje aktivní sdílení aplikací využívaných v oblasti eGovernmentu.

Dalším zajímavým počinem v rámci programu IDABC byla příprava vlastních licenčních podmínek pro oblast svobodných počítačových programů. Dne 9/1/2007 bylo po rozsáhlé veřejné diskuzi přistoupeno k vydání licenčních podmínek nazvaných European Union Public Licence (EUPL v 1.0)[50], přičemž byl taktéž proveden překlad těchto licenčních podmínek do všech úředních jazyků Evropské unie. Záměrem při přípravě licenčních podmínek European Union Public Licence (EUPL v 1.0) bylo, aby vyhovovaly jednotlivým národním zákonodárstvím členských států a aby byly právně „kompatibilní“ v praxi s nejpoužívaněj­šími licenční­mi podmínkami GNU GPL.


[44]: např. The European working group on libre software – http://eu.conecta.it/index.htm

[45]: v rámci programu IDA

[46]: Evropská komise IDABC – http://ec.europa.eu/…/chapter/452

[47]: Evropská komise IDABC – http://ec.europa.eu/…nt/7285/5894

[48]: Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens

[49]: Vychází z rámce úkolů stanovených v iniciativě Evropské komise "Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost – i2010 (http://ec.europa.eu/…index_en.htm)

[50]: Evropská komise IDABC – http://ec.europa.eu/…ocument/7330