Hlavní navigace

Obecné závěry k licenčním podmínkám MIT

Sdílet

MIT License

Obecné závěry k licenčním podmínkám MIT

Co se týká obecného shrnutí licenčních podmínek MIT, lze do značné míry odkázat na závěry zmiňované u licenčních podmínek BSD (čl. 3.2.3 této práce). Taktéž licenční podmínky MIT jsou velice stručným dokumentem a zbytek obsahu smluvního vztahu mezi nabyvatelem a poskytovatelem (pod)licence tak bude dotvořen rozhodným právem.

Jak již bylo uvedeno výše, jako nejdůležitější odlišnosti od textu licenčních podmínek BSD je možné zmínit, že v licenčních podmínkách MIT je výslovně uvedena bezúplatnost poskytované (pod)licence a že licenční podmínky MIT se kromě samotného počítačového programu vztahují i na dokumentaci tohoto počítačového programu.