Hlavní navigace

OBECNÁ ČÁST

Sdílet

Index
2.1 – Otázky spojené s použitím českého práva
2.1.1 – Zásada teritoriality
2.1.2 – Věcná působnost autorského zákona
2.1.3 – Rozhodné právo v závazkových právních vztazích
2.1.4 – Výhrada veřejného pořádku a nutně použitelné normy
2.1.5 – Stručné shrnutí k této kapitole
2.2 – Obecně o charakteru licenčních podmínek k počítačovým programům
2.2.1 – Právní povaha licenčních podmínek k software
2.2.2 – Licenční smlouva k software jako spotřebitelská smlouva
2.3 – Právní ochrana počítačových programů
2.3.1 – Obecný výkladv51
2.3.2 – Přípravné koncepční materiály
2.3.3 – Vymezení pojmu počítačový program
2.3.4 – Forma počítačového programu
2.3.5 – Vznik ochrany počítačového programu
2.3.6 – Právní ochrana počítačových programů de lege ferenda
2.4 – Subjektivní autorská práva k počítačovému programu
2.4.1 – Autorství jedné osoby
2.4.2 – Společná činnost více osob
2.4.3 – Právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovým programům
2.4.4 – Školní dílo
2.5 – Obsah právního vztahu
2.5.1 – Obecně
2.5.2 – Modifikace obsahu licenčních ujednání vyplývající ze zákona
2.6 – Právní důvody užití počítačového programu
2.6.1 – Licenční smlouva
2.6.2 – Oprávnění užít počítačový program na základě jiného právního důvodu než smlouvy
2.7 – Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

OBECNÁ ČÁST