Hlavní navigace

Informace k licenčním podmínkám

Sdílet

GNU General Public License (verze 2)

Informace k licenčním podmínkám

Licenční podmínky označované jako GNU GPL (GNU General Public License) lze považovat za jeden z nejdůležitějších dokumentů v oblasti svobodného software. Bývá uváděno, že 65 % až 70 % všech počítačových programů evidovaných v databázi SourceForge.net[261] je distribuováno právě za těchto licenčních podmínek.[262] [263]

Text GNU GPL licenčních podmínek pochází z dílny Free Software Foundation Inc., přičemž tento dokument byl původně vytvořen za účelem distribuce softwarových produktů vytvořených v rámci této organizace. První verze licenčních podmínek GNU GPL byla zveřejněna v roce 1989. V současné době je v praxi nejpoužívanější druhá verze GNU GPL licenčních podmínek, jež byla poprvé publikována v roce 1991. Druhá verze GNU GPL licenčních podmínek je také předmětem níže uváděného výkladu.

Od roku 2005 byla ze strany Free Software Foundation připravována ve spolupráci s profesorem Kolumbijské univerzity Ebenem Moglenem třetí verze licenčních podmínek GNU GPL.[264] [265] Podoba textu třetí verze GNU GPL licenčních podmínek byla v zainteresovaných kruzích předmětem rozsáhlých a vzrušených debat[266] [267] [268], přičemž ke zveřejnění finálního znění tohoto dokumentu došlo v průběhu vytváření této práce, a to konkrétně dne 29. června 2007.[269] Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není distribuce počítačových programů za licenčních podmínek GNU GPL verze 3 v praxi příliš rozšířena[270], neobsahuje tato práce podrobný výklad k jejich jednotlivým ustanovením. Pokud jsou dále v této práci zmiňovány licenční podmínky GNU GPL, rozumí se tím jejich druhá verze.


[261]: http://sourceforge.net

[262]: Nicolas Jullien, Mélanie Clément-Fontaine, Jean-Michel Dalle – Réseau National des Technologies Logicielles project “New Economic Models, New Software Industry Economy”, str. 156 -http://www.mar­souin.org/ecri­re/upload/logi­ciel_libre/rap­port_RNTL2002/an­glais/tables_ma­tieres.pdf

[263]: http://www.dwheeler.com/…0031110.html

[264]: Free Software Foundation, Inc. – http://gplv3.fsf.org

[265]: Richard Stallman and Eben Moglen – GPL Version 3: Background to Adoption, 2005 – http://www.fsf.org/news/gpl3.html

[266]: Richard Stallman – Why Upgrade to GPL Version 3, 2007 – http://gplv3.fsf.org/rms-why.html

[267]: http://www.ussg.iu.edu/….2/1923.html

[268]: Free Software Foundation, Inc. – GPLv3: recent misleading information – http://www.fsf.org/…larification

[269]: Free Software Foundation, Inc. – http://gplv3.fsf.org

[270]: srov. však http://news.samba.org/…samba_gplv3/