Hlavní navigace

Text licenčních podmínek GNU GPL s komentářem

Sdílet

GNU General Public License (verze 2)

Text licenčních podmínek GNU GPL s komentářem

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110–1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Ihned v úvodu, před samotným normativním textem licenčních podmínek, narážíme na poměrně zajímavou právní problematiku. Free Software Foundation, Inc. zde deklaruje své autorské právo (copyright). Nicméně tato tzv. copyrigtová doložka se nevztahuje k určitému počítačovému programu, který by měl být za licenčních podmínek GNU GPL distribuován, nýbrž se má jednat o deklaraci autorského práva této organizace k samotnému textu licenčních podmínek GNU GPL.

Je zde tak nastíněna zajímavá otázka autorskoprávní ochrany právních dokumentů, jež může být důležitá nejen v tomto případě. Na stejnou problematiku narazíme i v souvislosti s výkonem nejrůznějších právnických profesí ve vztahu k dokumentům, které jsou při této činnosti vytvářeny apod. K této otázce je možné uvést, že jedním z esenciálních předpokladů vzniku autorskoprávní ochrany je skutečnost, že výsledek tvůrčí činnosti autora je jedinečným nehmotným statkem.[271] Zejména u obvyklých smluvních (i jiných) dokumentů však není vyloučeno, aby ke stejnému výsledku dospělo svou duševní činností více osob, a to zcela nezávisle na sobě.[272] Běžnou smluvní dokumentaci nelze přímo podřadit ani pod kategorii děl uměleckých ani pod kategorii děl vědeckých[273], a to bez ohledu na skutečnost, že k jejich vytvoření může být v konkrétním případě zapotřebí náročné intelektuální činnosti. S ohledem na výše uvedené by tak běžné texty smluvních dokumentů neměly podle české úpravy podléhat autorskoprávní ochraně. Nicméně opět se jedná o posouzení tzv. věcného statutu a od výsledku tohoto posouzení by odviselo, zdali lze předmětnou zmínku o autorském právu Free Software Foundation, Inc. k textu licenčních podmínek GNU GPL (a o omezeních při užití textu licenčních podmínek) považovat za obsolentní či nikoliv. Tímto by však nebyla vyloučena ochrana podle jiných právních předpisů (např. podle ustanovení o nekalé soutěži).

Za deklarací autorských práv k textu licenčních podmínek GNU GPL následuje preambule.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software–to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's sof­tware and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License[274] instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Jak je obecně známo, preambule právních dokumentů nemá přímo normativní charakter, nicméně může mít svůj právní význam. Z pohledu českého práva může být text preambule důležitý pro interpretaci práv a povinností vyplývajících z licenčních podmínek GNU GPL pro účastníky licenční smlouvy (včetně případné interpretace soudní) a případně také pro dovození účelu této smlouvy.

Preambule totiž obvykle vyjadřuje účel smluvního dokumentu, přičemž je tomu tak i v případě licenčních podmínek GNU GPL. Účel licenční smlouvy může být z pohledu českého práva důležitý pro určení k jakým způsobům užití a v jakém rozsahu byla (pod)licence k počítačovému programu nabyvateli poskytnuta. Viz ustanovení § 50 odst. 2 autorského zákona: „Nestanoví-li smlouva, ke kterým jednotlivým způsobům užití díla nebo k jakému rozsahu užití se licence poskytuje, má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je nutné k dosažení účelu smlouvy.“ Jak již bylo zmiňováno, autorské právo tedy vychází z funkčního výkladu smluvních ujednání[275], který je nutné použít i v případě licenčních podmínek k volně šiřitelným počítačovým programům. Důležitou roli hraje institut účelu licenční smlouvy i v případě aplikace ustanovení § 50 odst. 3 autorského zákona, kdy vyjádření účelu smlouvy ve smluvním textu přímo ovlivňuje územní, časový a množstevní rozsah poskytnuté licence.[276]

V souvislosti s problematikou výkladu licenčních podmínek GNU GPL je možné také zmínit, že řada jejich ustanovení bývá při nejrůznějších příležitostech interpretována ze strany Free Software Foundation, Inc., resp. ze strany osob, které v rámci této organizace působí.[277] K tomuto je možné poznamenat, že výklad původce licenčních podmínek nemůže být závazný pro účastníky obligačního vztahu z licenční smlouvy k software. Na druhou stranu však nelze zcela vyloučit určitý faktický význam takového výkladu (zejména v závislosti na síle uváděných argumentů apod.).[278]

Na preambuli navazuje samotný text licenčních podmínek GNU GPL.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

 1. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

První věta ustanovení čl. 0 by měla upravovat samotný způsob praktického použití licenčních podmínek GNU GPL v praxi, tedy případy, kdy tyto licenční podmínky budou dopadat na smluvní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem (pod)licence k software. Z pohledu českého práva je zřejmě nutné toto ustanovení považovat za obsolentní, neboť právní úprava způsobu vytváření obsahu smluvního ujednání není dispozitivního charakteru, a licenční podmínky se tak mohou stát součástí smluvního ujednání mezi poskytovatelem a nabyvatelem (pod)licence k software pouze v souladu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

V tomto smyslu je tak nezbytné rozlišovat problematiku využití obchodních podmínek v případě vztahů, které se řídí občanským zákoníkem (včetně vztahů mezi dodavatelem a spotřebitelem), a v případě vztahů, které spadají pod režim obchodního zákoníku. Jak již bylo uvedeno výše (čl. 2.2.1), v případě právních vztahů podléhajících režimu občanského zákoníku je nezbytné licenční podmínky ke smlouvě „připojit“, jinak se obsah licenčních podmínek „nepromítne“ do obsahu závazkového vztahu mezi nabyvatelem a poskytovatelem licence.[279] Touto otázkou se zabývá také níže uvedený čl. 1 licenčních podmínek GNU GPL, který stanoví povinnost nabyvatele připojit text licenčních podmínek GNU GPL ke každé rozmnoženině počítačového programu.

V českém právním prostředí tak nelze apriori tvrdit, že samotné uvedení informace (u počítačového programu) v tom smyslu, že počítačový program je distribuován za licenčních podmínek GNU GPL, postačuje k tomu, aby se tyto licenční podmínky staly součástí smluvního ujednání stran. Takovýto odkaz na obchodní podmínky by však měl postačovat v případě obchodnězávazkového právního vztahu – viz ustanovení § 273 obchodního zákoníku.

The „Program“, below, refers to any such program or work, and a „work based on the Program“ means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term „modification“.) Each licensee is addressed as „you“.

Toto ustanovení obsahuje legislativní zkratky (pro počítačový program, pro nabyvatele licence, pro zpracované dílo[280]). Komentované ustanovení obsahuje také ne příliš přesné a vhodné vymezení pojmu „work based on the Program“, jež je používáno dále v textu licenčních podmínek.[281] V souvislosti s uváděnou legislativní zkratkou pro počítačový program (na který se licenční podmínky GNU GPL vztahují) je možné vzpomenout skutečnost již uváděnou v obecné části této práce (čl. 2.6.1.2.2), tedy, že samotný text licenčních podmínek neobsahuje žádné vymezení sekundárního předmětu závazkového vztahu. Tuto problematiku pak do určité míry reflektuje „návod“ pro použití licenčních podmínek GNU GPL v praxi, který následuje za jejich textem (viz níže).

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

V tomto ustanovení je obecně zmiňována působnost licenčních podmínek GNU GPL, konkrétně je výslovně uvedeno, že licenční podmínky se vztahují na rozmnožování a další distribuci počítačového programu a dále na otázky modifikace (změn) počítačového programu. Jaké způsoby užití a další právní vztahy ve smyslu autorského zákona jsou zahrnuty v pojmu „distribuce“ bude zmiňováno dále. Obecně lze konstatovat, že první věta komentovaného ustanovení je spíše zmatečná, neboť skutečná působnost licenčních podmínek GNU GPL zahrnuje širší spektrum právních vztahů (viz další ustanovení těchto licenčních podmínek).

Poslední dvě věty čl. 0 licenčních podmínek GNU GPL lze z pohledu české právní úpravy považovat za nadbytečné­.[282] Licence k rozmnožování udělená dle čl. 1 licenčních podmínek GNU GPL totiž implicitně zahrnuje i zde zmiňovanou možnost spouštění počítačového programu (pro vlastní potřebu) – viz ustanovení § 66 odst. 2 autorského zákona: „Za rozmnožování počítačového programu podle tohoto zákona se považuje i zhotovení rozmnoženiny, je-li nezbytná k zavedení a uložení počítačového programu do paměti počítače, jakož i pro jeho zobrazení, provoz a přenos.“ Ustanovení § 50 odst. 4 autorského zákona pak také uvádí, že „nestanoví-li smlouva jinak, licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, a pokud jde o rozmnoženiny v elektronické formě, jak ve spojení on-line, tak i off-line.“ Právní charakter (věcný status) výstupu z jakéhokoliv počítačového programu je pak skutečností, která nepodléhá smluvní dispozici účastníků.

 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

Čl. 1 licenčních podmínek GNU GPL upravuje problematiku poskytnutí (pod)licence nabyvateli a dále možnost poskytovat podlicence třetím osobám nabyvatelem. Toto ustanovení se vztahuje pouze na případy, kdy ze strany nabyvatele (pod)licence dochází k distribuci nezměněného počítačového programu ve zdrojovém kódu. Otázky další distribuce počítačového programu, jenž byl změněn nabyvatelem (pod)licence, upravuje čl. 2 licenčních podmínek GNU GPL.

Z výše uvedeného oprávnění nabyvatele zhotovovat rozmnoženiny počítačového programu a oprávnění počítačový program dále rozšiřovat vyplývá, že (pod)licence je poskytnuta k následujícím způsobům užití ve smyslu autorského zákona: rozmnožování (dle § 13 autorského zákona), rozšiřování (dle § 14 autorského zákona), sdělování veřejnosti (dle § 18 autorského zákona).[283] Může být otázkou, zdali se licence podle tohoto ustanovení vztahuje i na právo na pro­nájem rozmnoženiny počítačového programu (dle § 15 autorského zákona) a na právo na půjčování rozmnoženiny počítačového programu (dle § 16 autorského zákona). S ohledem na znění ustanovení čl. 2 písm. b) licenčních podmínek GNU GPL, které předpokládá bezúplatnost při distribuci software (viz níže), lze usuzovat, že licence podle ustanovení čl. 1 licenčních podmínek GNU GPL není poskytnuta k pronájmu rozmnoženin počítačového programu. Tímto není dotčena problematika poskytování rozmnoženin počítačového programu za úplatu ve smyslu poslední věty čl. 1 licenčních podmínek GNU GPL.

Komentovaná ustanovení taktéž stanoví určité podmínky, které musí být ze strany nabyvatele splněny tak, aby se jednalo o oprávněný výkon práva užít počítačový program a o oprávněné poskytování podlicencí dalším osobám (povinnosti připojit licenční podmínky k počítačovému programu, uvedení copyrightové doložky apod.). V oblasti českého práva může být mírně zmatečná povinnost nabyvatele publikovat prohlášení o vzdání se odpovědnosti (viz čl. 2.7 této práce a čl. 12 GNU GPL).

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

Problematika úplatnosti licence je v českém právu důležitá zejména ve vztahu k podstatným náležitostem licenční smlouvy (viz čl. 2.5.1.1.4 této práce). Předmětné ustanovení se však výslovně nezabývá úplatností licence jako právního důvodu pro poskytnutí platby poskytovateli, nýbrž upravuje otázku přijímání úplaty za zhotovení rozmnoženiny počítačového programu. Právním důvodem poskytnutí odměny poskytovateli (pod)licence by tak mělo být vykonání určité činnosti a nikoliv poskytnutí licence. V této souvislosti může vzniknout otázka, zdali se v konkrétních případech nemůže jednat o zastřený právní úkon ve smyslu ustanovení § 41a odst. 2 občanského zákoníku. Skutečný právní důvod určité platby může mít samozřejmě i důležité daňové aspekty.

 1. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

Čl. 2 bývá považován za jedno z nejdůležitějších ustanovení licenčních podmínek GNU GPL.[284] Tento článek totiž zakotvuje oprávnění nabyvatele měnit počítačový program a dále upravuje podmínky pro další distribuci nabyvatelem změněného počítačového programu. Povinnosti související s další distribucí počítačového programu stanovené pro nabyvatele v čl. 1 licenčních podmínek GNU GPL se vztahují i na distribuci změněného počítačového programu. Navíc jsou v předmětném čl. 2 licenčních podmínek pro případ distribuce počítačového programu modifikovaného nabyvatelem stanoveny také další podmínky, přičemž čl. 1 licenčních podmínek není tímto dotčen.

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

Ustanovení čl. 2 písm. b) licenčních podmínek GNU GPL obsahuje podstatnou část tzv. copyleftové doložky (viz čl. 1.2.2.3 této práce). Pokud nabyvatel licence dále poskytuje podlicence k jakémukoliv předmětu chráněnému autorským právem, který obsahuje počítačový program, jenž je distribuován za licenčních podmínek GNU GPL, nebo jeho část, musí se podlicenční vztahy mezi poskytovatelem podlicence a nabyvateli podlicence vždy řídit licenčními podmínkami GNU GPL. Takto stanovený požadavek však naráží na právní problém. Jak již bylo zmiňováno výše, obsah smluvních ujednání se (např. i v českém právním prostředí) nemůže omezit pouze na úpravu výslovně zachycenou v licenčních podmínkách GNU GPL, neboť tato úprava není sama o sobě dostatečně určitá, aby mohla tvořit platný právní úkon. Požadavek, aby se právní vztah mezi nabyvatelem a poskytovatelem podlicence řídil výhradně licenčními podmínkami GNU GPL, je tedy právně nesplnitelný. Je otázkou, zdali by bylo možné zaujmout k tomuto článku a k čl. 4 licenčních podmínek mírnější výklad v tom smyslu, že bude postačovat, pokud licenční ujednání bude tvořeno zákonnými náležitostmi (včetně náležitého určení počítačového programu) a licenčními podmínkami GNU GPL.

S ohledem na systematické zařazení komentovaného ustanovení by mohla vznikat otázka, zdali se povinnost poskytovat podlicence za licenčních podmínek GNU GPL vztahuje pouze na případy poskytování podlicencí k změněnému počítačovému programu nebo i na případy poskytování podlicencí k nemodifikované verzi počítačového programu. Čl. 1 licenčních podmínek GNU GPL totiž tuto povinnost výslovně neobsahuje, nýbrž pouze stanoví, že k počítačovému programu musí být licenční podmínky GNU GPL připojeny, a dále, že musí být zachován odkaz na tyto licenční podmínky (viz výklad o problematice obchodních podmínek u čl. 0). Tuto otázku řeší jednoznačně ustanovení čl. 4 licenčních podmínek GNU GPL v tom smyslu, že tato povinnost se vztahuje i na případy poskytování podlicencí k nezměněné verzi počítačového programu.

Další náležitostí, jež je vyžadována ustanovením čl. 2 písm. b) licenčních podmínek GNU GPL, je to, že podlicence ke změněnému počítačovému programu musí být poskytovány bezúplatně — viz také čl. 1.2.2.2 této práce).

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

Ustanovení čl. 2 písm. c) zakotvuje informační povinnost poskytovatele (pod)licence vůči jejímu nabyvateli a upravuje způsoby jejího plnění při distribuci počítačového programu.

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

Jak již bylo uvedeno výše, otázka tzv. věcného statusu není ve smluvní dispozici účastníků smlouvy. Z pohledu právního je nutné rozlišovat případy, kdy se jedná o zpracování díla, kdy se jedná o spojení děl a kdy se jedná o souborné dílo.[285] Výklad výše uvedeného ustanovení nemusí být vždy jednoznačný, nicméně lze usuzovat, že toto ustanovení má řešit též případy spojení děl, a to v tom smyslu, že pokud je počítačový program, který byl nabyvateli poskytnut za licenčních podmínek GNU GPL, nabyvatelem dále poskytován ve spojení s jiným dílem, je nutné i toto dílo distribuovat za licenčních podmínek GNU GPL.[286] A to bez ohledu na skutečnost, že takovýmto spojením nevzniká nové dílo (nový počítačový program). V takovém případě by se licenční podmínky GNU GPL měly „vztáhnout“ i na jiné předměty práv (počítačové programy nebo jejich části), než které byly poskytnuty podle původní smlouvy nabyvateli licence. Nabyvatel původní (pod)licence je tak povinen distribuovat za licenčních podmínek GNU GPL i ten software či jeho část, ke kterým vykonává majetková autorská práva nebo ke kterým vykonává majetková autorská práva jiná osoba (samozřejmě se tak musí dít se souhlasem těchto osob). Splnění této povinnosti nijak právně neomezuje nositele práv k software, aby ho v jiných případech, kdy nebude se software ani zčásti užit počítačový program, který byl poskytnut za licenčních podmínek GNU GPL, poskytoval na základě zcela odlišných licenčních ujednání (včetně jeho poskytování za úplatu apod.). Z praktického pohledu je rozhodnutí poskytnout předmět chráněný autorským právem za licenčních podmínek GNU GPL samozřejmě velice důležité.

Poslední věta komentovaného ustanovení nemá normativní charakter, nicméně může napomáhat interpretaci ustanovení čl. 2 licenčních podmínek.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

Poslední věta čl. 2 dovysvětluje výše uvedená ustanovení v tom smyslu, že v případě umístění určitého software na stejný nosič informací, na kterém je umístěn počítačový program distribuovaný za licenčních podmínek GNU GPL, nevzniká obligační povinnost tento jiný software taktéž poskytovat za licenčních podmínek GNU GPL.

 1. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

Ustanovení čl. 3 licenčních podmínek GNU GPL upravuje další povinnosti nabyvatele při distribuci počítačového programu, a to jak v případě poskytování počítačového programu v nezměněné podobě, tak i v případě poskytování jeho modifikované verze ve smyslu čl. 2 licenčních podmínek GNU GPL. Jedná se konkrétně o úpravu otázek souvisejících s formou, v jaké je počítačový program dále šířen, včetně zakotvení důležité povinnosti poskytovatele poskytovat nabyvateli zdrojový kód počítačového programu.[287] Předposlední odstavec čl. 3 licenčních podmínek GNU GPL pak obsahuje vymezení samotného pojmu zdrojový kód.

V zainteresovaných kruzích probíhala debata ohledně otázky, zdali z komentovaného ustanovení licenčních podmínek GNU GPL vyplývá povinnost zveřejnit zdrojový kód změněného počítačového programu (včetně zveřejnění změn, které provedl nabyvatel) či nikoliv (poté, co byly takové změny provedeny).[288] K tomuto je možné uvést, že z ustanovení čl. 3 licenčních podmínek GNU GPL povinnost nabyvatele zveřejnit zdrojový kód, aniž by došlo k distribuci změněného počítačového programu, přímo nevyplývá. Pokud však dochází ke zhotovování rozmnoženin počítačového programu v původní či změněné podobě a k jeho další distribuci (např. rozšiřováním či sdělováním veřejnosti), je nutné zdrojový kód počítačového programu vždy připojit, respektive splnit podmínky stanovené výše pod písm. b) a c). Na tuto povinnost nabyvatele (pod)licence pak nemají vliv okolnosti, za kterých k poskytování počítačového programu dochází (že se kupříkladu jedná o vytváření úprav počítačového programu pro určitého objednatele a nikoliv o rozsáhlou distribuci třetím osobám apod.).

 1. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

Ustanovení čl. 4 licenčních podmínek GNU GPL deklaruje, že užití počítačového programu a poskytování podlicencí je možné pouze za licenčních podmínek GNU GPL. V této souvislosti je možné připomenout výše zmiňovaný problematický aspekt tohoto požadavku (viz komentář k čl. 2 licenčních podmínek), že obsah smluvního ujednání mezi nabyvatelem a poskytovatelem (pod)licence nemůže být tvořen pouze textem výslovně obsaženým v licenčních podmínkách GNU GPL.

K druhé větě tohoto článku je možné uvést, že přestože z pohledu českého práva nelze vyloučit možnost ukončení účinnosti licence v návaznosti na splnění určité podmínky (porušení licenční smlouvy),[289] bude mít taková situace negativní důsledky na právní vztahy mezi nabyvatelem licence a nabyvateli podlicencí. Tyto z pohledu právního negativní důsledky již byly podrobněji zmiňovány v obecné části této práce (čl. 2.5.1.3). Stejně tak je možné na tuto kapitolu obecné části odkázat ve vztahu k poslední větě čl. 4 licenčních podmínek GNU GPL, tedy že takovéto smluvní ujednání nemůže zmiňované negativní dopady ukončení licence eliminovat.

 1. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

První věta ustanovení čl. 5 licenčních podmínek GNU GPL vyznívá (nejen) z pohledu českého právního prostředí poměrně zmatečně. K uzavření licenční smlouvy může dojít i v jiné než písemné formě a navíc neformální uzavírání licenčních smluv musí být v oblasti svobodného software preferovaným způsobem. Samotný podpis tak se vznikem obligačního vztahu mezi poskytovatelem a nabyvatelem přímo nesouvisí. Tato okolnost není specifikem českého právního řádu.[290] Ve vztahu k otázce konkludentních právních úkonů je možné odkázat na obecnou část této práce zabývající se právními aspekty kontraktace (čl. 2.6.1.1) a problematikou užití počítačového programu na základě jiného právního důvodu než je licenční smlouva (čl. 2.6.2). Znění čl. 5 licenčních podmínek GNU GPL je do určité míry problematické i v prostředí angloamerického práva (viz čl. 2.2.1 této práce ohledně charakteru licence k software v angloamerické oblasti práva).

Ostatní ustanovení tohoto článku pak mají spíše deklaratorní charakter, jelikož obsahují informace vyplývající z obecně závazných právních předpisů, tedy zejména tu skutečnost, že bez nabytí licence nemůže dojít k oprávněnému užití počítačového programu a jeho další distribuci.

 1. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

První věta čl. 6 licenčních podmínek GNU GPL obsahuje z pohledu kontinentálního práva zmatečné ustanovení v tom smyslu, že samotnou distribucí počítačového programu třetím osobám (nabyvatelům podlicencí) by mělo dojít ke vzniku obligačního vztahu mezi autorem (jiným vykonavatelem majetkových práv) a mezi nabyvatelem podlicence. Podlicenční vztah s osobou originárního poskytovatele licence přímo nesouvisí. Následky předvídané v tomto ustanovení by z pohledu českého práva zřejmě neměly nastat, neboť dle našeho názoru by vznik licenční smlouvy tímto způsobem neměl být možný (viz čl. 2.5.1.2 této práce). Existence předmětného ustanovení však může mít určité důsledky v angloamerické oblasti práva.[291] Ohledně dalších právních aspektů souvisejících s akcesoritou podlicenčního vztahu je možné odkázat na komentář k čl. 4 licenčních podmínek GNU GPL.

První dvě věty čl. 6 licenčních podmínek GNU GPL jinak pouze opakují skutečnosti, které vyplývají již z výše uvedených ustanovení licenčních podmínek GNU GPL, zejména tedy z čl. 2 písm. b) a z čl. 4 licenčních podmínek.

Poslední věta komentovaného článku zmiňuje problematiku aktivní legitimace v případě zásahu do autorských práv.[292] V oblasti českého práva je aktivní legitimace při zásahu do autorských práv upravena zejména ustanovením § 41 autorského zákona: „Udělí-li autor jiné osobě výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít, nebo je-li této osobě toto oprávnění nebo výkon majetkových práv k dílu svěřen ze zákona, má právo se domáhat nároků … pouze osoba, jejíž takto smluvně nebo zákonem nabyté výhradní oprávnění bylo ohroženo nebo porušeno; právo autora domáhat se ostatních nároků…zůstává nedotčeno.“ Otázka stanovení subjektu, který je aktivně legitimován, není ve smluvní dispozici stran. Z pohledu českého práva by tedy ani nebylo možné, aby se nabyvatel nevýhradní licence (kterou získal za licenčních podmínek GNU GPL) v případě zásahu do autorského práva domáhal jakýchkoliv nároků.[293]

 1. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Ustanovení čl. 7 licenčních podmínek GNU GPL jsou z pohledu českého práva opět spíše deklaratorního charakteru. První odstavec tohoto článku zakazuje nabyvateli dále distribuovat počítačový program, pokud z jeho strany není možné z nějakého důvodu (např. z důvodu rozhodnutí orgánu veřejné moci apod.) vyhovět povinnostem stanoveným v textu licenčních podmínek GNU GPL. Jedná se o obdobnou povinnost, jaká je obsažena v čl. 2 písm. b), v čl. 4 a v čl. 6 těchto licenčních podmínek. Další distribuce počítačového programu je ze strany nabyvatele počítačového programu možná pouze za licenčních podmínek GNU GPL. Ustanovením čl. 7 však nejsou omezována práva nabyvatele licence ohledne užití počítačového programu jím samým, nýbrž pouze jeho oprávnění vztahující se k další distribuci software.

 1. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

V čl. 8 licenčních podmínek GNU GPL je možné nalézt jedinou zmínku o možném omezení rozsahu užití počítačového programu (poskytnutého na základě těchto licenčních podmínek) ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 autorského zákona. Jedná se o ustanovení informativního charakteru, které však může mít praktický význam pro nabyvatele (pod)licence v tom smyslu, aby se před užitím počítačového program přesvědčil, zdali rozsah užití počítavého programu nebyl autorem (vykonavatelem majetkových autorských práv) místně omezen.

 1. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and „any later version“, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

Ustanovení čl. 9 nabylo v současnosti na důležitosti v důsledku vydání třetí verze licenčních podmínek GNU GPL ze strany Free Software Foundation, Inc. (viz výše). Nicméně první tři věty tohoto článku mají opět ryze informativní charakter. Z našeho pohledu jsou tak zajímavé pouze poslední dvě věty komentovaného ustanovení. Jejich účinky by měly spočívat v tom, že nabyvateli (pod)licence by měla být dána možnost zvolit konkrétní verzi licenčních podmínek, kterou by se jeho závazkový vztah (s poskytovatelem) ve vztahu k určitému počítačovému programu řídil.

V souvislosti s tímto ustanovením je tedy nutné zopakovat, že jakékoliv licenční podmínky nemají charakter obecně závazného právního předpisu (nebo jednostranného obecného prohlášení nositele práv), nýbrž že na základě shodných projevů vůle účastníků mohou „pouze“ tvořit část obsahu smluvního ujednání, a to za předpo­kladu, že na tyto licenční podmínky je ve smlouvě odkázáno nebo že jsou ke smlouvě „přiloženy“. Z pohledu českého práva není možný takový projev vůle, který by měl za důsledek, že obligační vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem (pod)licence se řídí současně (alternativně) různými smluvními ujednáními. Navíc v případě, kdy by se měl závazkový vztah řídit budoucí verzí licenčních podmínek, není znění těchto licenčních podmínek smluvním stranám v době uzavírání licenční smlouvy vůbec známo. Ustanovení licenčních podmínek GNU GPL v tomto smyslu je tedy nutno považovat za neplatné pro svou neurčitost.[294]

S ohledem na skutečnost, že došlo k vydání třetí verze licenčních podmínek GNU GPL, je vhodné zmínit i problematiku změn závazkového vztahu v důsledku jednostranného projevu vůle (jednoho z účastníků takového vztahu). Takováto změna obsahu licenční smlouvy k software (použití pozdější verze licenčních podmínek) je totiž předpokládána v komentovaném ustanovení licenčních podmínek GNU GPL. Otázku změny závazkového vztahu v případě, kdy si proces „jednostranné změny“ strany zakotvily do svého smluvního ujednání, je z hlediska názornosti možné odlišovat od jiných případů změny závazkových vztahů. V právní praxi se s podobnými situacemi můžeme setkat např. v případě smluvních ujednání, které cenu plnění řeší odkazem na (po dobu účinnosti smlouvy) měnící se ceník jednoho z účastníků apod. V oblasti českého práva se touto problematikou výslovně zabývá ustanovení § 269 odst. 3 obchodní zákoníku, který stanoví, že „dohoda o určité části smlouvy může být nahrazena dohodou stran o způsobu umožňujícím dodatečné určení obsahu závazku, jestliže tento způsob nezávisí jen na vůli jedné strany. Má-li být chybějící část smlouvy určena soudem nebo určitou osobou, vyžaduje se, aby dohoda měla písemnou formu …“ Smluvní ujednání, které by mělo umožňovat změnu závazku jednostranným projevem vůle, by tak mělo být považováno za neplatné, a to nejen v oblasti obchodnězávazkových právních vztahů. Změna závazku jednostranným projevem vůle je možná pouze v případech výslovně stanovených zákonem – viz např. ustanovení § 709 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku odkazující na ceník banky (smlouva o běžném účtu): „Smlouva o běžném účtu může obsahovat dále výši nebo způsob stanovení výše úplaty a způsob, jakým tuto úplatu majitel účtu bance zaplatí, popřípadě ujednání, že úplata nebude bankou požadována. Výši úplaty lze sjednat i odkazem na ceník banky.“ Ve vztahu k „přechodu“ na třetí verzi licenčních podmínek GNU GPL tak lze konstatovat, že ke změně práv a povinností mezi nabyvatelem a poskytovatelem licence může v českém právu dojít pouze na základě jejich dohody (na základě smluvního konsensu), tedy tím, že by obě strany změnu licenčních podmínek akceptovaly (ohledně problematiky utváření smluvního konsensu viz čl. 2.6.1.1 této práce). Změna závazkového vztahu pak logicky není možná tím, že dojde ke zveřejnění nové verze licenčních podmínek ze strany třetí osoby.

 1. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

Ustanovení čl. 10 licenčních podmínek GNU GPL opět nemá normativní charakter. Navazuje na úpravu obsaženou zejména v čl. 2 písm. b), v čl. 4 a v čl. 6 těchto licenčních podmínek. Jedná se o případy, kdy by měl nabyvatel licence v úmyslu počítačový programu nabytý za licenčních podmínek GNU GPL spojit (zařadit ho do díla souborného) se software distribuovaným za jiných licenčních podmínek. Vzhledem k tomu, že licenční podmínky GNU GPL omezují možnost nabyvatele (pod)licence distribuovat počítačový program za jiných podmínek, než jaké jsou stanoveny v licenčních podmínkách GNU GPL, je v čl. 10 doporučeno, aby nabyvatel kontaktoval vykonavatele majetkových autorských práv k tomuto software. Tato osoba může nabyvateli poskytnout licenci ke „svému“ počítačovému programu dle uvážení, včetně licence poskytnuté za licenčních podmínek GNU GPL.[295]

NO WARRANTY

 1. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

Čl. 11 licenčních podmínek GNU GPL obsahuje „tradiční“ ustanovení, které lze nalézt ve většině licenčních podmínek k software pocházejících z oblasti angloamerické právní kultury. Motivem těchto ustanovení je zřeknutí se (omezení) odpovědnosti za vady ze strany poskytovatele licence. Poslední věta čl. 11 licenčních podmínek GNU GPL zmiňuje výslovně i problematiku odpovědnosti za škodu, která je pak blíže rozvedena v čl. 12. O právních konsekvencích těchto ustanovení z pohledu českého práva bylo pojednáno v obecné části této práce, včetně problematiky poskytování individuálně určeného plnění tak, jak stojí a leží (čl. 2.7). Určité právní důsledky ve vztahu k případnému vzniku odpovědnosti na straně poskytovatele však zřejmě může mít specifikace sekundárního předmětu smlouvy (v tom smyslu, že nabyvateli není poskytováno bezvadné plnění).

 1. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Ustanovení čl. 12 licenčních podmínek GNU GPL se zabývá otázkami odpovědnosti za škodu ze strany poskytovatele licence. Tato problematika ve vztahu k české právní úpravě byla zmiňována v obecné části (čl. 2.7).

Samotný text licenčních podmínek GNU GPL je ještě doplněn o „návod“, jak v praxi tyto licenční podmínky používat, včetně doporučení v tom smyslu, jakým způsobem mají být uváděny informace o (spolu)autorství k počítačovému programu (či jeho částem) či informace o tom, že počítačový program byl nabyvatelem změněn. Pro úplnost je tento doplňující text taktéž uveden.

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the „copyright“ line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.

Copyright © yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110–1301, USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © year name of author

Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type show c' for details.

The hypothetical commands show w' and show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than show w' and show c'; they could even be mouse-clicks or menu items–whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a „copyright disclaimer“ for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.


[271]: Kříž Jan, Holcová Irena, Kordač Jiří, Křesťanová Veronika — Autorský zákon a předpisy souvisící — Komentář, 1. vydání — Linde Praha a.s., 2002, str. 42

[272]: srov. odlišný názor — Čermák Jiří – Autorské právo, užití díla a internet — část I., 2003 – http://www.zive.cz/default.aspx?…

[273]: Chaloupková H., Svobodová H., Holý P. — Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související. Komentář. 2. vydání. Praha, C.H. Beck, 2004. str. 55

[274]: nyní označováno jako GNU Lesser General Public License

[275]: Kříž Jan, Holcová Irena, Kordač Jiří, Křesťanová Veronika — Autorský zákon a předpisy souvisící — Komentář, 1. vydání — Linde Praha a.s., 2002, str. 142

[276]: srov. také zánik nesplněného závazku v důsledku zmaření účelu smlouvy dle ustanovení § 356 a násl. obchodního zákoníku

[277]: Free Software Foundation, Inc. – http://www.fsf.org/…gpl-faq.html

[278]: Phil Albert – Sticks, Stones and the GPL, 2004 – http://www.linuxinsider.com/…y/38089.html

[279]: srov. rozsudek Oberlandesgericht Frankfurt am Main (2–6 0 224/06) – http://www.jbb.de/…furt_gpl.pdf

[280]: Lawrence Rosen – Derivative Works, 2003 – http://www.linuxjournal.com/article/6366

[281]: Phil Albert – A Consumer's Review of the General Public License, 2004 http://www.linuxinsider.com/…y/35193.html

[282]: srov. Phil Albert – Sticks, Stones and the GPL, 2004 – http://www.linuxinsider.com/…y/38089.html

[283]: Sdělování veřejnosti není výslovně zmiňováno — srov. znění GNU GPL, ver. 3

[284]: Andrew M. St. Laurent — „Understanding OPEN SOURCE & FREE SOFTWARE LICENSING”, 2004 O’Reilly Media, Inc. str. 38

[285]: Krčmář Petr — „Binární ovladače + jádro = porušení GPL“, ROOT, 2006 – /clanky/binarni-ovladace-jadro-poruseni-gpl

[286]: Steve H. Lee – Open Source Software Licensing, 1999, str. 36

[287]: Bruce Byfield – 10 common misunderstandings about the GPL, 2006 – http://www.itmanagersjournal.com/article.pl?…

[288]: Osobnostní právo autora rozhodnout o zveřejnění díla upravuje v oblasti českého práva ustanovení § 11 odst. 1 autorského zákona.

[289]: srov. rozsudek Oberlandesgericht Frankfurt am Main (2–6 0 224/06) – http://www.jbb.de/…furt_gpl.pdf

[290]: Malcolm Jeremy — „Problems in Open Source Licensing“, 2002 – http://www.ilaw.com.au/…article.html

[291]: Andrew M. St. Laurent — „Understanding OPEN SOURCE & FREE SOFTWARE LICENSING”, 2004 O’Reilly Media, Inc. str. 43

[292]: srov. rozsudek Oberlandesgericht Frankfurt am Main (2–6 0 224/06) – http://www.jbb.de/…furt_gpl.pdf

[293]: případ zásahu do autorských práv k počítačovému programu distribuovanému za licenčních podmínek GNU GPL projednávaný v současnosti izrealským soudem – http://www.jinchess.com/ichessu

[294]: srov. možnost jednostranné změny licenčních podmínek poskytovatelem licence podle australského práva v případě, že licence není poskytnuta smlouvou viz Malcolm Jeremy — „Problems in Open Source Licensing“, 2002 – http://www.ilaw.com.au/…article.html – Wood v Leadbitter (1845) 13 M & W 838

[295]: srov. rozsudek Oberlandesgericht Frankfurt am Main (2–6 0 224/06) – http://www.jbb.de/…furt_gpl.pdf