Hlavní navigace

Vymezení základních pojmů

Sdílet

ÚVODNÍ ČÁST
1.2.1 – Public domain
1.2.2 – Free software (tzv. svobodný software)
1.2.3 – Open Source software
1.2.4 – Freeware
1.2.5 – Shareware
1.2.6 – Tzv. proprietární software

Vymezení základních pojmů

Public domain, free software, Open Source software, freeware, shareware či tzv. „proprietární“ software – mezi diskutujícími v oblasti výpočetní techniky se jedná o poměrně běžně používané termíny, pro něž však ve většině případů neexistují zcela přesné české ekvivalenty. S těmito pojmy se logicky nesetkáme v žádném legislativním textu a skutečnosti, jež jsou rozhodné pro zařazení počítačových programů do jednotlivých kategorií, nejsou samozřejmě žádným způsobem závazně normovány. V neodborném tisku jsou pak tyto pojmy nezřídka zaměňovány nebo nesprávně používány promiscue. Nejčastější význam těchto termínů je uveden v této kapitole, přičemž je nutné poznamenat, že úvodní část této práce úmyslně neobsahuje žádná hodnocení právní konformity jednotlivých rozlišovacích znaků počítačových programů z hlediska českého práva.

Pro určení, do které kategorie lze konkrétní počítačový program zařadit, je rozhodující znění licenčních podmínek, jež jsou k počítačovému programu připojeny, tedy určení možných způsobů a rozsahu užití počítačového programu ze strany nabyvatele licence.