Hlavní navigace

Text licenčních podmínek MIT s komentářem

Sdílet

MIT License

Text licenčních podmínek MIT s komentářem

Copyright © <year> <copyright holders>

Licenční podmínky MIT začínají taktéž tzv. copyrightovou doložkou. Ohledně této problematiky je možné odkázat na výklad k licenčním podmínkám BSD.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software“), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

Předmětné ustanovení licenčních podmínek MIT upravuje poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít počítačový program nabyvateli (poskytnutí licence či podlicence). Oproti licenčním podmínkám GNU GPL a licenčním podmínkám BSD se licenční podmínky MIT vztahují explicitně i na dokumentaci počítačového programu (čl. 1.6 této práce), a to v případě, že je tato dokumentace společně s počítačovým programem distribuována. Všechna oprávnění nabyvatele (pod)licence dle licenčních podmínek MIT se tak vztahují i na dokumentaci počítačového programu.

Výslovně jsou v komentovaném ustanovení také uvedeny jednotlivé způsoby nakládání s počítačovým programem (demonstrativní výčet), oprávnění nabyvatele poskytovat podlicence k počítačovému programu a oprávnění nabyvatele provádět změny počítačového programu (včetně provádění změn jeho dokumentace). Způsoby užití počítačového programu ani rozsahu tohoto užití nejsou omezeny.

Oproti licenčním podmínkám GNU GPL a licenčním podmínkám BSD je v komentovaném ustanovení licenčních podmínek MIT výslovně zmíněna také bezúplatnost poskytované (pod)licence, což je s ohledem na českou právní úpravu v této oblasti poměrně důležité (čl. 2.5.1.1.4 té­to práce).

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

Ohledně otázek souvisejících s povinností nabyvatele (pod)licence připojit text licenčních podmínek k počítačovému programu je možno odkázat na výklad k čl. 0 licenčních podmínek GNU GPL.

THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS“, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Ve vztahu k problematice odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu je opět možné odkázat na výklad v obecné části této práce (čl. 2.7).