Hlavní navigace

Shareware

Sdílet

Vymezení základních pojmů

Shareware

Jako tzv. shareware bývají označovány počítačové programy, které je možno za určitých podmínek stanovených v licenčním ujednání užívat bezúplatně. Nejčastěji se jedná o variantu, kdy bezúplatné užití je časově (či funkčně) omezeno s tím, že po uplynutí stanovené doby (či pro využití všech funkcí) je pro oprávněné užití počítačového programu nezbytné uhradit autorskou odměnu. Ve většině případů je nabyvateli umožněno sharewarový počítačový program dále distribuovat (rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti), avšak počítačový program nesmí být ze strany nabyvatele licence modifikován. Sharewarový počítačový program je v praxi nejčastěji distribuován ve formě spustitelného souboru a není zpřístupňován jeho zdrojový kód[20] – z těchto důvodů nemůže být takovýto počítačový program označován jako free software či Open Source software.

Další varianty těchto počítačových programů jsou rozlišovány podle jejich funkčních vlastností nebo podle způsobů a rozsahu oprávnění k užití poskytnutých nabyvateli. O software označený jako crippleware se jedná v tom případě, kdy počítačový program neobsahuje určité důležité funkce, které jsou obsaženy v jeho „plné“ placené verzi. Pokud sharewarový počítačový program obsahuje reklamní sdělení, jež se v průběhu jeho užívání zobrazují uživateli, bývá označován jako tzv. adware. Po uhrazení autorské odměny se reklama ve většině případů již dále nezobrazuje.


[20]: Association of Shareware Professionals – http://www.asp-shareware.org/…hareware.asp