Hlavní navigace

Dokumentace ke svobodnému software

Sdílet

ÚVODNÍ ČÁST

Dokumentace ke svobodnému software

Dokumentace počítačového programu je doprovodný text počítačového programu, který specifikuje buď to, jakým způsobem počítačový program pracuje, nebo to, jakým způsobem ho lze používat. Dokumentace počítačového programu je dostupná ve formě tištěné příručky anebo je v elektronické podobě připojena k počítačovému programu. V praxi bývá také rozlišováno mezi dokumentací ke zdrojovému kódu počítačového programu a mezi uživatelskou dokumentací počítačového programu (uživatelská příručka). Dokumentace počítačového programu bývá stejně jako počítačové programy distribuována na základě určitých licenčních podmínek, jež stanovují způsoby a rozsah užití této dokumentace. Licenční podmínky dokumentace počítačového programu se ve většině případů odlišují od způsobů a rozsahu užití (licenčních podmínek) samotného počítačového programu, což má své opodstatnění v odlišném právním režimu. Licence k užití dokumentace tak nebývá součástí licenčních podmínek k užití počítačového programu.

Dokumentace počítačového programu je považována za nezbytného pomocníka při rozvoji svobodného software. Kvalitní dokumentace samozřejmě nejen napomáhá pohodlnějšímu užití počítačového programu, ale také umožňuje lepší orientaci při snaze o případné změny počítačového programu ze strany nabyvatele. Z těchto důvodů jsou na rozsah a způsoby užití dokumentace k svobodnému software kladeny stejné požadavky (aby také dokumentace mohla být označena za svobodnou) jako na šíři oprávnění k samotným počítačovým programům, jež tato dokumentace doprovází. Důležitou otázkou je například to, aby v případě provedení změn počítačového programu mohlo dojít zároveň také k nezbytným změnám v textu dokumentace a k následnému šíření takto upravené dokumentace. Pro dokumentaci k svobodným počítačovým programům jsou v praxi ve většině případů používány jiné licenční podmínky, než za jakých je distribuován počítačový program.[38]


[38]: Free Software Foundation, Inc., http://www.gnu.org/…ree-doc.html